גליון 2550

העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 1 | שמיר פרט ףיחש ^
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 2 | א ד 1ז\ 1 אזהרה — משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 3 | מצב האומה(המשך) תשובה טובה לשאלה טובה (העולם הזה .)9.7.86 יש לי תשובה לקורא חיים, הכואב את כאב האומה, נוכח מה שהולך למעלה. השאלה שלו היתה: מה יהיה? והתשובה
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 4 | ט עו נ_ 1־ט (המשך מעמוד )3 אני חייבת לספר לקוראים על התבטאות מעניינת בנושא זה מצד סיגל, בתי בת ה־.3 כאשר שבה. בראשית השנה, הביתה מיומה הראשון בפעוטון, ושאלתי
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 5 | עד כה נדונו ארבע אפשרויות )1( :מכירת החברה לציבור, באמצעות הבורסה <2( :מכירתה לעיריית ירושלים — שהציעה תמורתה סכום בלתי־רציני )3( :מכירתה למשקיע דרום־אפריקאי —
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 6 | החלטת הממ שלה השבוע ל א סתמה את הגולל על הפרשה. אבל היא סתמה את הגולל על תקופת כהונתו של פרס. זה לא נגמר! ^ יום השני השבוע — שלושה ₪1חודשים לפני מועד הרוטציה —
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 7 | פעיל בזו ־ כ כזי ש ד ״ בן מגדה : נשלחת ושחו את ״בית הגנן״ ומעונת,.העולם הזה״ נהנא הוא מוגיע מישמרהואש שוו מצו״ד נאדות חשמליות הבעיר מקבלים 300 דולו לחודש ואש״ל
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 8 | (המשך מעמוד )6 פרס, וזה ראה אותן יום־יום בבואו ובצאתו, זה לא עזר. איש לא האמין כי האחיות מסוגלות להתקומם ברצינות ולהסיק מסקנות. יש קו אדום. כך זה קרה. לפתע באה
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 9 | זה היה מוגש. אבר ם ם 1ח״נים רא באו לחזות בהקרנת,שואה,, קהל נרגש של לא־ח״כים בתום ההקרנה הח״כיס לא הטריחו את עצמם ח״ב גרוסמן ״את הרוב אני יודעת...״ הסרט שואה,
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 10 | * 11.1.1נו 1 הבקבוק של האשקלונית היא רק בת 16.5ובבר מדגמנת. סיגלית שמעוני מאשקלון היא תלמידת תיכון ובשעות־הפנאי עובדת כדוגמנית. היא בתם של איש״תחזוקה בקיבוץ
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 11 | 1 .1 1 א בי! א בי! ר קב ישראל 1פרע111־וי 11 מקבוצות־שוליים קטנטנות, שהשפעתן הפוליטית זעירה. *ימשלת-ישראל הכריזה מילחמה על ^נ/אמצעי־התיקשורת. זוהי מילחמה רצופה
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 12 | החולים ואשת הח־כ הזקוקה למחמאות החופש הגדול החל, ומיס־דרונות־הכנסת התמלאו בילדי הח״כים והעובדים. אחת המבקרות הצעירות היתה טלי, בתו כחולת־העיניים של יושב ראש
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 13 | למתנדבים בעם • ביום השני העלה חבר־ הכנסת אריאל ויינשטיין יוזמה ברוכה, שהיתה אמורה לחשוף טפח אנושי אצל נב• חרי־העם, ויינשטיין הציע לנעול את ישיבת־הכנסת בדיוק ב״
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 14 | באוץ סעוה בושת השב ,,כ שימשו בוס הסתבך. אבל המזכ״ל של מיפלגתו חזה בכדורגל במכסיקו חבר־הכנסת חיים רמון. ד״ר יוסי ביילין וישראל פלג ששהו בחוץ־ לארץ, לא העלו על
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 15 | ההנהלה של בנק הפועלים. הוא בונה אותו כבר עתה כמועמד לרשת את טדי קולק כראש״עיריית ירושלים. גם עבור בורים קראסני נלחם. הוא מינה את בורים כמנכ״ל האגודה לחינוך
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 16 | רפי פרבר: אברהם בו־דוגו: נחמן קליימן: ..מס־הנסיעות מרגיז ״זה לא נכון שהנתחים ״רנוצוים שחווים הם זוללי ־ עובים המתנגדים לעיוום !״ ביום השני הופיע מנכ״ל
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 17 | דני ליטאי: זוהר ארגזב: י גאל הורביץ: ..הלהקות הצבאיות מיזגו ..כשלקחת* את הקראק ..בניגוד לבו שת לבון, ביו כל התרבויות!״ הרגשתי כמו קאובוי! ,,נ יו ם ה 3לטו ! ״
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 18 | הופעת נ/ישדחת גוולה שר בג עוות המיזוח מישראל בוועידה למען שלום עם הפלסטינים שווה סנסציה -בייחוד כשדיברו ערבית נוץ של וגשות אחד משיאי הבווינה וועידה היתה
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 19 | בניסיבה ובארוחות הכרנו טיפוסים מרתקים. למשל. יפהפיה שבפניה התערבבו תווים אוסטריים מובהקים עם תווים ערביים שאי־אפשר שלא לזהותם• ואכן. נדיה אל־מצר־ היא בת של אב
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 20 | מלכת 3חרזנוח 986 ה 06111גוך בתכנית האמנותית: 1ה מי ס בחסות משוד התיירות אדי י\יל עברה חוה טוביה צכיר ׳אאר בשן עוז׳ חיטמן יונחו מילד ;המשך מעמוד ׳ל.ג1 גבולות .
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 21 | צ׳רצ׳יל, שזוהי שיטת־מימשל רעה. אבל אנחנו יודעים, כמוהו, כי ט ^ אינה ^ ת שהרוב תמיד צודק היא רק אומרת שההב צהר לשלוט, תוך מתן אפשרות מלאה לכל מיעוט לשכנע
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 22 | שגי קציני בירור. קצין צנחנים אחד ועוד ׳ביוה ל שיט שד ת ענוגו ת ?ס״סטהשרעגלה! הב תמי בו ״ 1^ 111 וחברה מזה חודשיים הגינקולוג הדייר קובי זר. ( 111 בני״הזוג
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 23 | הרבה מאוד לקוחות לפרקליט המפורסם צבי לידסקי, ויותר מכך — הרבה חברים טובים. רבים מהחברים באו לחווילה היפה של אמיר •ממאי, חברו הטוב ביותר של לידסקי. למסיבה לרגל
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 24 | רים, שאם מתעקשים, אפשר לקרוא להם אמנות, ולמרות זאת אפשר גם להשתמש בהם. היום מציגים בקקטוס, ברחוב שינקין ,30 תערוכה יפהפיה של שעונים, מעשה ידיהם של אנשים צעירים
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 25 | כל אחד והצרות שלו הסרת שביעה גברת אחת ג ת ,50 עם גוף של חתיכה מדהימה, סיפרה לי שהיא עושה דיאטת״השמנה, כי היא רוצה להיות שמנה ולקנות בגדים של שמנות. למראה
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 26 | ך 1 - 1נ\י ח עדעכ שיו הי ארקדברהא רי ך ננ היו ם הי א \ םכותבתלך גקס* בג לחה או ב ל ביום הי ,24.7.86 בשעה 20.00 יתקיים בגלריה עמליה אובל, אירוע אמנותי יוצא
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 27 | (המשך מעמוד )15 הוא קירב את אליהו שפייזר, כרת איתו ברית שהוכיחה את עצמה בוועידה. שפייזר לא התנגד לרשימות של עוזי. ועוזי מצירו נתן לשפייזר להכניס למרכז את
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 28 | 11 11 11 /ע אוו 11׳ 11 15׳ = 11 11ע /א /א 4י״^ 11 וו׳־*11// גל>ת הרש7ן ו: צו־האופנה גלית הרשקו בת ה־ 18 היא יפהפיה אמיתית וככזו יש לה הצלחה רבה. עובדה: כשהיא
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 29 | ברגר: מצ>לה חובבת אתי ברגר בת ה־ 18 היא מושבניקית טיפוסית. היא מתגוררת במושב אימונים ליד אשדוד, אוהבת את המושב ורוצה להתגורר בו גם בעתיד. את תל־אביב היא מתעבת
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 30 | ,דר חדש״ מארח הו, הנאהבים בציון והנעימים בהר אפריים להבדלה בין קודש לחול, בין דתיים לחילוניים; לכל תקופה יש היהדות שלה, יש התנועה המרכזית בתולדותיה, בתולדות
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 31 | עד כדי כך היה שימשון הולצמן אהוב על ידידיו. — מה אתה עושה פה, טונג׳ל? באתי לחתום על איזה חוזה, — איזה חוזה? לסרט, להצגה, אני לא יודע בדיוק. דניאלה (הסוכנת
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 32 | המתמודדות בתחרות מלכת המים המועמדות הסופיות בתחרות מלבת המים 86 יפליגו עם 1986 תזכינה בטבעות יהלומים מתנת הצטרפו גם אתם לנופש שייט עם מלכות המים מרכז התכשיטים
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 33 | מרים בנימיני מזל החודש: סרט! הסע הנסוג מקשה ער הקיץ הקיץ מצטייר בעיני רוב האנשים כתקופה שבה הכל קל, חופשי ונעים. אבל אם מסתכלים על מצב הכוכבים מהבחינה
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 34 | קולנוע הקרב הזזקור הקרב על הוו ע ד( הוד, תל־אביב ישראל) -מסוג הסרטים שהיה יותר קל לכתוב להם תסריט חדש מאשר להביע ברצינות דיעה כל שהי על מה שמתרחש על הבד.
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 35 | ארוטיקה בגלי צרי ל צל״ש זעקת תינזק • לגיל סדן, כתב הטלוויזיה בשטחים הכבושים, על כתבה מאלפת על המצב ברצועת- עזה. הכתבה כללה גילויים מזעזעים. למשל: התעמרות
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 36 | גזוגגדזג ש ד גו אהב סיזגי שבו נולדתי וגדלתי. אני ברשימות שלהם. אמא שלי, בגלל גילה ומצבה, אינה מסוגלת לקפוץ בכל פעם לבקר במצריים. אולי פעם בשלוש שנים. לא יותר.
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 37 | רוחות מרובות־המשתתפים ואת האורחים הרישמיים, אנחנו מקבלים בהרצליה. הדירה השניה בתל־אביב משמשת אותנו יותר לצרכים פרטיים. אני ריהטתי את שני הבתים. אני מאוד אוהבת
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 38 | מיק ג אגר הוא רזה וסטאלונה פוזל בעיז זהו, חברה, החופש הגדול הגיע. הייתי אומרת של הילדים, כמובן, אבל אנחנו, בהחלט, חייבים לקחת חלק פעיל באותו מוסד הנקרא חופש
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 39 | בראשון־לציון, ואחת באוסטריה. לי אין ילדים. אני יכול לתת לישראל כמה שאני רוצה. נולדתי ב* 1930 בלוח׳ .מישפחתי היתה דתית. אבא שלי היה בעל חנות לטכסטיל. מגיל
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 40 | ביום החמישי בשבוע שעבר נערכה בקיסריה אחת החתונות ה ...אני לא יודעת איך לקרוא לזה. שרה ודב תדמור, שהוא מנהל דיסקונט השקעות, השיאו את בתם ליהי לארנון, בגן
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 41 | סאת שולמית בעיחון עוד אחד מהסיפורים שלא תקראו בעיתון, במיוחד לא בידיעות אחרונות, הוא הסיפור על משה ורדי, בנו־יחידו של עורר ידיעות אחרונות במשך 37 שנים, הד״ר
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 42 | מאוזן: )1בעל הרגשה דקה ()5 :)3,3 תוכנית חידונים בטלוויזיה הלימודית )10 :חמל; )11 סימן־זהות: )13 לא עדין, לא מנומס; )14 התחזק, התעורר; )15 חצי אקדח; )16 גבוה
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 43 | עור *ר־ך )#וו ו*-וו . עור צריך לראות באור. כפי שרואים אותו הבורסקאים והרפדים של ,88£72 הנחשבים למומחי העור הגדולים של אירופה. מומחים אשר סורקים כל יריעת עור
העולם הזה - גליון 2550 - 16 ביולי 1986 - עמוד 44 | יוסלה סכמן תרם את הכסף למיזרקה בכיכר־דיזנגוף. בסקס הוא מציג את
חזרה לתחילת העמוד