גליון 2552

העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 1 | תמוז תשמיד:50.7.1986 . מיספר 2552 שנה 50 המחיר 2.50 שהל חדש (כילל מזומן אורי אבנרי עד פגישת
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 2 | טוסטר אובן אמקא קל להפעלה,טח לשימוש ומהיד להכנת מעדנים לכל המשפחה טוסטר אובן אמקא הוא תנוד קומפקטי שמצליח לעשותהכל:צליה, אפיה, קליד׳ וכל טוני הבישול הביתי.
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 3 | מכחכים מי הם הטרוריסטים דברים שנאמרו בשעתי׳ אך טובים גם בשעה זו. נפל לידי. במיקרה, סיפרה של לנה קיכלר־ ־ זילברמן. ה מאה לגבולם, ובו מצאתי את דבריו של כומר
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 4 | עפוקיט במחשבה כיצר לצאת מאוד אש־ ״פתי שהיתה מסביב. האמון הוסיף להתערער אצלו בשעד בכביש ביירות־דמשק, וצפה בהפצצו ׳להאוויר הישראלי על מערב־ביירות, בואו הביתה הוא
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 5 | בבר פנו לאישיות מישפטית בלתי־תלויה, המקורבת למיפלגה, והציעו לה את התפקיד. עיסקי צד״ל פזו־חיס אחרי תקופה ארוכה של שפל, הרחיבו הקצינים הבכירים בצד״ל את עיסקיהם
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 6 | במדינה העם קיץ טוב. ישראל! פיתאום הוא גא: הקיץ הישראלי המחני?. הוא יסתיים יחד עם תקופת-הכהונה של שימעון 8ר0 לפתע ירד הקיץ. עומס־חום נורא תקף את שוכני שפלת־החוף
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 7 | 1־ 1 1־ 1־ 1 1 הבה נקשיב היטב לדיבדי חסן. הנא א 1מר את האמת < ^ יזה מין בן־אדם הוא? מדוע הוא עושה זאת? למה הוא חותר? כך נשאלתי השבוע עשרות פעמים על־ידי אנשים
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 8 | ראיון עם בן פזעל־הדחק !התופרת מחצור הגלילית, שעמד מול מלך מארוק! חסן ה־ ,2ובירך אזתו בערבית מזגרבית ,חלון• 1עי1י חחלו //ת חבוק!, נולדתי באותו היום כמו בנם של
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 9 | הרביצו בי את תורת מיפלגת־העבודה. אני זוכר שהשכנים סיפרו לאמא שב- בית־הספר אין אוכל כשר, ושיעבירו אות מהמסורת. לזכותה של אמא ייאמר שהיא מעולם לא סיפרה לי זאת.
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 10 | בעבודות־דחק. סיקלתי אבנים. הייתי קם בכל בוקר ב־ ,5והולך לעבוד. אמא לא ידעה איפה עבדתי. כשנודע לה. זאת היתה הפעם הראשונה שאמרה משהו על ארץ־ישראל. היא אמרה לי
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 11 | חובה בוטים והיבטים שר פגישת בוס עם המרו חסן(מימין) מקברים משנ/עות נוסכת לאוו הדיווח שר אוו אבנו רבני שלוש שנים ער בגישותיו עם מלו מארוקו משהו, שהפך מאז נושא
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 12 | (המשך מעמוד )11 בסוף הערב חיברנו ביחד רשימה ע העיקרית. אחר־כך נסענו למלון — אותו הגזלה שבו התקבלו, בשעתו, ההחלטות הגורליות של ״ועידת־רבאט״ .שהכירו באש״ף כבנציג
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 13 | 11-ס - 1\ £11-11£70£ £ 1118.1100ט ס £ 5 7 1*0 1ב 1 8א ; 11 5.8.ז53,8.1 > £ג 482א £ 5א 1811X01117 £ 5 £112814 0.8.15 X 168 116 1^ 8.1100.81ק 1 4 0 £א £ 6
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 14 | ן ךךךךךך הח ב יריד עיראק מבטיח קשרים 03 עם בגדאד, זיש גם ודב פולני המחכה לתה־ו את היחס המארוקאי לביקור הישראלי ניסו הישראלים לראות בעיקר בקבלת־הפנים המלכותית
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 15 | מכבמלדבמ או־נ קו • בתחילה הזעיקו את שרי המעיד לבוא בלילה שבין הרביעי לחמישי, לקבל את בניו של ראש״הממשלה שימעון פרס, ששב ממסעו למארוקו. אחר־כד שילבנו
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 16 | \ז צז * 1ע\ * בדי \ צזב \ ךןרגמב \ 1׳י צזיץז\ ע\\\ 1״ \בי\1 ב \ז ג פנו י ג 1צזצ\\־ב\\-ז ל \1צ\\ ל ו \ 1־ ץ ל ^יצצ\\ז ביץ בלנך ץ,ר*י \זמץ\ץ ד גאיסבניץ.ביס
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 17 | יריקה מימין יריקה מ שמאל הסיפור הישן: הנציב העליון הבריטי הודיע לממונים עליו בלונדון כי הוא מתכוון להתפטר. נמאס לו, הסיבה: היהודים מקללים אותו, הערבים מקללים
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 18 | מ עו דו ג עם אשתו ובתו שר גון דמיאניוק, החשוו שהוא ..איוואן האיום,, האמת היא שכשהראו לנו את האפשרות השניה — פגישה משני עברי מחיצת־פלסטיק, הבנתי שבעצם הלכו קצת
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 19 | הו, כמה שהוא מתגעגע. כולנו — אמא, בעלי, התינוק ואני — בכינו. ורה: זאת הפעם הראשונה שאני מבקרת בישראל. לא ירעתי למה לצפות. בכלל לא ציפיתי, בחלומותיי הגרועים
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 20 | /0״ 7מחיילי צה״ל הם צ ימחונים וטיבעונים. ובים מהם סובלים מרעב, חולשה ואנאתיה מפני שאינם מקבלים בצבא די אובל ^ עב ותת־יתזונה הם מושגים 1מקובלים בארצות נחשלות,
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 21 | הבית, על מצוקתם של חבריהם שלא הוכרו כטיבעונים, על הקיצוב שהתחילו לנהוג באוכל שהם מביאים, על כי מכריחים אותם לקבל זריקות־חיסון בניגוד לרצונם ועל הרעב הפוקד
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 22 | ב מי ם ק רי ם הנסיכות שהזטרו לת 1ך המים הקרים והזמר •שונא את כל מי שאוהב אותו 3,500 צופים גדשו את הקאונטרי • קלאב בכפר בילו, בו נבחרה, ביום השישי האחרון, שירה
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 23 | אתי בוגר ג: סיכת הים התיכון יוצאת מהמים. אתי קודשה השנייה, אתי ברגר, משמחה למי הבריכה. השלוש, (מימין) ,שזכתה בתואר סגנית ראשונה לנסיכת הים בבגדי״הים שנתפרו
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 24 | יתוצרתבית 1 0׳ע עוד לפני שהתחיל החופש הגדול, רשמתי את שני בניי לקייטנה ותמורת 500 שקל הם קיבלו שעת־טניס. שעת שחיה בבריכה, שעת־מישחק ושעת־סרט, ואני קיבלתי
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 25 | קולנוע אהבת המוות סבבים פו־ן סת־לחם מאו־ץ־הפלאות מישימה (לב .3תל־אביב, ארצות־הברית) -מה שעשה כאן פול (גייגולו אמריקאי, תסריט לנהג מונית) שרדר, הבימאי, בשיתוף
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 26 | ; הם אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים...חה הן אומרות...חה ה .אני מוגיש קצת אשם, נעדי־הח״ם אינם נורים, אני מתבייש שהשתחנת במה שקוה ומודע!״ לצעוק. אין להם
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 27 | ם )יווהר ...הן <יווחדות...חה הם )יוונזר הן )יוונזרות...ם ה הם< יגאל משיח: אסתר עילם: אסא כשר: ״צריכים לשלם, ל ואות ״הגברים זוממים: ישלוט ..נאשו רואים מתאבד
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 28 | 1986 מלכת מטעם זזדזזדזז יי—י פגישות עם חסן — המים ב חסו ת הווו 06 הזה בתכנית ה א מנו תי ת: גדי יגיל ^ שפרה חזה טוביה צפיו יגאל בשן עוזי חיטמן ^ יונתו מילר
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 29 | לשאת במעמסה זו לבדו. רק שניהם ביחד יכולים להרים אותה.״• כרגע מרוגזים גם חוסיץ וגם אש״ף על חסן, מפני ש״קילקל את השורה הערבית״ ופעל על דעת עצמו. אבל הוא עשה זאת
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 30 | מנגד טעות לשלם לא חוזר אין זה אלא לשיבתו של עמוס עוז — וכוונתי באמת ובתמים לשיבתו — שמכל חבריו היה הוא הראשון ועד כה כמדומה גם היחיד שנחלץ להגיב על הטענות
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 31 | זוב 1111,אג 1ן , 1 .1,1נזען *ותו וגווז קו עו לגזרים .״מדוע את עושה את זהי הרי אמרתי לך לא לדבר על כך עם איש״ .המורה הסמיק מכעס. הוא רעד בכל אברי גופו, בדיוק
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 32 | תשבץ הווול 0ר ! ך ־ז־ז־זי תולדות מאוזן: סירוב פקודה שת, קין והבל ( )5 ;)3,3שומר על מוסר קפדני; )10 מבהיק; )11 מזון בסיני; )13 פה של חיה טורפת; )14 מקור כוח
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 33 | **ץ לושת הדייגים רכנו על צרור !*/תמונות־תועבה, וניסו לגלות מתוכן מה בדיוק עשתה הגברת במכוניתה עם רופא מזדקן בחולות ראשון־לציון. בעלה של הגברת המתגורך רוב הזמן
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 34 | מדים בנימיג׳ מזל החודש: א ריו האופג־1 השלה יבצבצו כלפי חוץ בל אותן תכונות המייחדות את האריה משאר המזלות, כשמדובר על אריה תמיד נמצא את המיוחד לו והמבדיל אותו מן
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 35 | שבוע״ס אחו שנולדה, נבו צולמה ריאוו, בתה שר הדוגמנית עינת גוץ, לתמונות אופנה -בניו־ורק, כמובן ןיש צעירות יפות וחטובות, המתחילות את קריירת הדוגמנות שלהן בגיל
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 36 | מלכות המים נראות כל־כד רוו/לי גם א ת יכולה ע ס בג די הי סשל רון -לי! הציגי מודעה זו בזמן הקניה בחנות המפעל ותזכי להנחה מיוחדת! רון־לי רח׳ רבנו חננאל 14ת״א(הרצל
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 37 | תמרורים מן המסוק אד הכנסיה נישאו בכנסיית וסטמינסטר בלב לונדון, בנוכחותם של 1800 מוזמנים ותחת עיניהם הפקוחות של 3600 אנשי־ביטחון, בטקס רב־רושם ששודר בשידור חי
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 38 | .׳י— בת שבועיים (המשך מעמוד )35 מסיבה גרנדיוזית במועדון ליימלייט, ובמסיבה זו צדה עינת את עינו של צלם־האופגה המפורסם פרנססקו סקו־בלה, שהתלהב מהופעתה והציע לה
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 39 | חשודים וילי מיכאלסקו ומריה טוקאיטו ״כאשר ניסה הרופא לבדוק את איבריה. הי א צעקה: הורגים אותי!״ הלכות־החיים. הוא לא ידע מאומה על מפה לשם התחלנו לדבר, והם הזמינו
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 40 | דטלפורס מאז שהתגרש מורדה, נקשר שמו של אברשד! טמיר בשמן של יפהפיות רבות. היתה תקופה שבכל שבוע ראו אותו עם צעירה יפה אחרת. אחת היפות שאברשה בילה איתן יותר משבוע
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 41 | הבל זהירנת! בגלל חולצה ;77017 אחדי מחדה מדבקת לבעל חברת ניבה, אברהם ברוך, יש שני ילדים, בת ובן. כמו אצל רוב המישפחות הקונבנציונאליות, הבן הוא היורש. לכן הסתובב
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 42 | שיחר צר״ג צבען שד איבר־נזין • לעורך יומן השבוע, דויד גלבוע, על שירוו הכתבה של דויד מיכאלים, שעסקה בילדים שנפלו קורבן למעשי־אונס מצד בני־מישפחתם. בכתבה רואיינה
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 43 | אולימפיק יוצאת ליוון יום יום בטיסת בוקר נוחה. אתה נוחת לפנה״צ באתונה ומשם ממשיך ליעדים נוספים לפי בחירתך. פנה לסוכן הנסיעות שלר
העולם הזה - גליון 2552 - 30 ביולי 1986 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד