גליון 2555

העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 2 | תערובת אמריקנית משובחת אזהרה ־ משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות £17£5מ^*£8 010ר11ץ
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 3 | מכחבים כתבת השער הקדמי: מבשר הבחירות? מה עושה בארץ דייוויד סוייר, המומחה איש השנה תשנז ו עוד מועמדים לאיש־השנה, שיופיע על שער העולם־הזה בעוד שישה שבועות. הפעם
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 הכירה מקודם (היא אינה יודעת עברית) וכאשר ראתה את מדור רחל המרחלת, אמרה :״יש כאן כתבה על גבר עשיר, בגיל העמידה, שהתחתן עם אשה צעירה!״ ואכן, בשער
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 5 | .1988 ביקורו בישראל הוא הכנה הכרחית לכך. אחרי ביקוריהם של ג׳ורג׳ בוש וגארי הארט. המפונים אינם מחזירים הלהאות סוד שמור: אך אחד מן המפונים מחבל-ימית לא החזיר אך
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 6 | * * ילחמת־הלבנון לא הסתיימה. * 1היא נמשכת. היא נמשכת במטכ״ל של השבוע בוצעה שם פאשלה נוספת. מין סולטאן־יעקוב מס׳ .2 ^ ציבור חש שמשהו אינו בסדר. \ 1משהו קרה.
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 7 | תורמת לכך הטלוויזיה, בעצם קיומה. הטלוויזיה אינה יכולה לצלם בעיות. היא מצלמת בני־אדם. היחסים בין בני־אדם הופכים הנושא העיקרי, ואף הבלעדי. יש בעיות אנושיות,
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 8 | משה ניסים עשה זאת שוב: הוא השיא את מבוקשו מבר רהוגיז איש ומבלי שיצמח לואף או״באחד ן* שעה 9בלילה. ישיבת־הממ- \ 1שלה, שנמשכה קרוב לשש שעות, הסתיימה. הממשלה אימצה
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 9 | הנפוץ במישרד חשוב זה. מודעי השאיר אחריו מישרד־אוצר חזק. הוא שיפר את מעמדו של המיש־רד, שנחלש בשנים שלפניו. הוא החזיר לפקידות הבכירה את העוצמה שנלקחה ממנה מאז
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 10 | במדינה שלב ב׳ .השבוע שלח ג׳ורג׳ השביעי מיכתב נוסף ל״שימעון היקר״, ובו התכתיב לשלב הבא של הכלכלה הישראלית. גם הוא מנוסח על פי מיטב התפיסות של הרגנומיה: צימצום
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 11 | 0 1 1־ 1 1 על ד א 1על ויאט לשחקא חו ת! פני כמה שבועות השתתפתי כאורח האו״ם בוועידה ביב־ €לאומית שהיתר. מוקדשת לבעיה הפלסטינית. אחרי אחת הישיבות ניגש אליי הנציג
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 12 | פתב הטלחיויה וטהר 1גל״ץ שפר 1רן1איע ג מדי שגה — זה כבר היה אחד האורחים הבולטים למסורת — היה שלום קדוש, בחגיגתו של הזמר חיים משה השף המפורסם של מלון שרתון־
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 13 | בנו של שר־המישפטים־והתיי־רות אברהם שריר. מישפחת שריר הגיעה בהרכב כמעט מלא: הרעיה רבקה, הבת האמצעית דפנה והבן הצעיר גדי, שגילו הוריד בהרבה את ממוצע־הגילים
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 14 | כוכבי המושב השני של הכנסת: סיכום מסוג אחר דפנה בוק מגרה: מה הם לובשים מי וווו בירסונ/ת מ מחד מבני נשים מ׳ שורה נוחים מי יודע ראנו מ׳ הנסיק רעשו המושב השני של
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 15 | פעם, במהלך המושב, ניגש אליה עוזרו של שר־המישטרה, חיים בר־לב. לפני כן ניגש אל חברי־מערך אחרים שסעדו במיזנון־הח״כים והאיצם, בלי כל בעיות מצידם, לאולם־המליאה,
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 16 | (המשך מעמוד 5ג) ״החישובים שלי מורים אחרת!״ ימים יגידו. אברהם שריר: נעלה של ונקה אם יצחק מודעי הוא כוכב המושב, אין־ספק שאברהם שריר הוא הפתעת המושב. ממטרה ניידת
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 17 | אני נהנה לקרוא פיסקי־דין של בית־המישפט העליון. ההגיון המישפטי אינו דומה לשום הגיון אחר, אך הוא שלם בתוך עצמו, מיקשה אחת. בטיעון מישפטי מעולה יש הרבה אסתטיקה.
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 18 | יגאל שילון: ..עד ה־ 4ו באוקטובר ,,כתבת 8אמו ואשי.. ,התוכנית מדרבנת לעשות נעבוד כאילו איו רוטציה!״ ואחו־כו׳ מאמו הטו!״ דברים שלא ייאמנו!״ תוכנית־טלוויזיה,
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 19 | אלדד זלצמן: י 1סי פ 1לק: ,.נמאסו ר המיברגות,, ,אספרנטו אסטאס טוה ,,לא היואצלנו עברתי למדור הספורט!״ פאסילהלינג ! 11״ שיטות של הקא״ב!״ השבוע הודיע אבי בטלהיים,
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 20 | המועמדות הסופיות מפליגות
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 21 | ..וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה1...גט זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה1...גם ז חשוב! לי זה נודע רק לאחרונה, ולכן אני מניחה שיש עוד אנשים שעד היום זה
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 22 | חנו1 1שו:ויינו, ומת־גניזז בת 8ו המצנן! לגיוסו! לצה״ל, זנ תהב תו או בטקס מרשים ב״מוסיאון הארץ״ ן! ^ 11ך 1ך 1בכל רמ׳׳ח אבריה: החיו 9 11 1/1111 אית מרין ליבמן. בת
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 23 | המי שאגות־שימחה. ולבסוף נפל התואר הנכסף של מלכת המים בחיקה של הרמת־גנית בעלת העיניים הירוקות והפנים העדינות, חנה שטיינר בת ה־ . 18 חנה המצפה לגיוסה בקרוב היתה
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 24 | ואלה החברות והאנשים שתרמו להצלחת בחירתה שר מלכת־המים 1986 | ל | 1| 1ך 1ף | 1ך | שקבעו מי תהיה מלכה המים 1986 היו יוסי עמרם, מנכ״ל יד. עסקים, 11 ^ 111111
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 25 | במדינה באר־שבע אירוסין בתישעה באב מזל שהרמב״ם פסק, לפגי 800 שגה, מה מותר ומה אסור בכל תאריך אחר היה אירוע כזה משמש סיבה טובה לחגיגות־נצחון. אבל ישיבת מועצת
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 26 | מזלו הרע של משורר עברי לאט וברוב קשיים התבסס במשך השנים מעמדו של חיים לנסקי כאחד המשוררים העבריים הגדולים של המאה העשרים. כמעט בן גילו של אלתרמן (הוא היה בוגר
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 27 | מעיוותי המהדורות הקודמות. האנונימוס של;ז התעלם לחלוטין מהערותיה הנוקבות של אורה קוריס־באומגארטן וככל הנראה, הוא פשוט לא קרא אותן ואינו יודע על קיומן. כמובן, לא
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 28 | שרמאנטי בסידוה הגדולה׳׳ .רבות אותי. אני לא מוכן ליצור קשר עם כל אחת, ובטח לא עם מישהי שאני לא מכיר. סקס למען סקס לא מעניין אותי, למרות העובדה שיש לי תדמית
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 29 | עבאם(ימין) עם בסאם זועמוט וח׳ליל ח׳לדי לומדים את ביאליק במרתפים - שלא דפקת? אז אני אומר: ברחוב איבו־גבירול יש עדיין זקנה בת .80 ע׳סאן אינו חושב שהוא יפה. .גם
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 30 | הווו &סהנה ״אני לא איבו־־מץ!׳־ 2555 (המשך מעמוד )29 מסביר ע׳סאן :״אץ ויכוח שהעם הפלסטיני מדוכא. בעצם, מדוכא זו מילה מלוקקת, יותר מדי משומשת. הייתי אומר —
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 31 | וחצי, אחר־כך עברתי למיפקדה של הצבא — זה המקום שאני גרה בו עכשיו. ־המקום היה פרוץ, בלי חלונות, קירות שבורים — רק שני חדרים קטנים והרבה נחשים,״ ממשיכה שושנה
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 32 | < \111 \1וי< שן ׳ ע ; ש שו מברך את מלכת ה מי ם 1^ 86 חנה ע\גו>>נר ומאחל לה הצלחה בהמשך הדרך ברכה מיו הדת ממורתה ל טי פו ח חן ודוג מ צו ת לארז פלט שר סקס ועסקים
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 33 | ׳211111 מרים בנימיני מזר החודש: בתולה ת חזי ת שנ תי ת מביא שינויים מפתיעים ולפעמים מזעזעים, אם כי הבלתי צפוי יכול לעיתים להיות גם לטובה. בני בתולה שיהיו תחת
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 34 | ייו 111 1111 גן1! 1 (המשך מעמוד )33 ההופעה הגדולה בבית מעש רוח צוננת חודרת סוף־טוף אל פינת־הכתיבה שלי, ואני שוב יושבת להמתיק איתכם את סודותיהם הגנוזים. בכל פעם
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 35 | שידור מאחורי המירקע בין פ 1רת ריבי! על רקע בחירת עורך־מבט התחדדו באחרונה מאוד היחסים שביו מנכ״ל רשות־השידור, אורי פורת, ומנהל הטלוויזיה, חיים יבין. יבין תומך
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 36 | (המשך מעמוד )9 הבינוניות הישראלית. צמח כמצפון הספרדי של הליברלים, והשכיל לטפס למעלה ולהשתלב בצמרת. הוא הולך בין הטיפות, בלי להירטב. אינו מנהל קרבות
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 37 | ה שכולים כדי להיל ח ם על זכו יותיר1. משרד 1קביטחון 1מנסה להפ רי ע ליוזמה ז1 א ד מגו ת מ ח כו ת ר ד בין אלמנה פנינה כהן ..הבן שלי מת -והיא חיה בדירה שלו!״ **זה
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 38 | נשווה רעם ישראל; משה ו״ן השני חי וקיים! נוגע האחרון ניצל מחבלה ער מדרגות ניתו של הגינקולוג, הנו ק האחרון(לבי שעה) נסידות ..ו״גאסט״, על אס׳ והמ רו ויין ( משמאל
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 39 | הנשואין עם קארוליין. ילד בשם ליאור. שערוריות תכופות. גירושיו. התפייסות. חזרה זה אל זה. שוב שערוריות. אסי על קארוליין, בווידוי חושפני (העולם הזה :)10.4.85 ,״כל
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 40 | 1011181 אפילו לכתוב את הסיפור הזה עולה לי בבריאות. ב־ 24 בספטמבר תיערך בהוואי תחרות ״אשת העולם״ .איזו תחרות, שבה יתחרו נשים נשואות, אמהות־לילדים, על תואר ועל
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 41 | סאת שורסית יריב אז מה אתם אומרים על זה שליחי חנוך נמצאת כבר המון זמן בארץ, בלי בעלה הרופא הצרפתי, ושלום חנוך נראה כבר הרבה זמן בלי חברתו הקבועה דפנה ערמוני,
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 42 | — אלמנות (המשך מעמוד )7 עד שקיבל לידיו את המשך המילחמה כולה, עם התמנותו כרמטכ״ל. אבל איש משניהם לא נפגע. הם כאילו הלכו בין טיפות הגשם. או, כלשון ציורית יותר,
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 43 | פרטים בבל הסניפים ב ו.
העולם הזה - גליון 2555 - 20 באוגוסט 1986 - עמוד 44 | הפרק האחרון
חזרה לתחילת העמוד