גליון 2556

העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 2 | ״הסיוט הזה נגמר בשרבשנו ״פלא־פון״ כשאני נוסע חתל־אביב לאריאל, במכונית ה תו 5 שלי( 45ר קו ת נהיגה) אני יבול לנצל בל רקה של נהיגה לעסקים. אני יבול לשמור על קשר
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 3 | ממזכי איש־השנר תשמ״ו עוד מועמדים לאיש־השנה, שייבחר על״ידי העולם הזה בעוד חמישה שבועות. חסן השני, מלך מארוקו, שהצליח להציג את הציונות בכל מערומיה. במהלך מחוכם
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 4 | ממזכי (המשך מעמוד )3 ״ישנן גם נסיעות מאוד פרועות של הנהגים שלנו. מהירות ופראות שקשה להעלות על הדעת. לא כל דבר הוא תוצאה של מזגן ושל צמיגים. יש הרבה מאוד מיקרים
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 5 | אמוראי לוחץ לרפורמה סגן־שר־האוצר, עדי אמיראי, לוחץ לביצועה המהיר של רפורמה בשוק־ההון. לפי הצעתו, תורחב נגישות הסקטור העיסקי להנפקות בבורסה מ־ 70 מיליון דולר
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 6 | אזרי אבנר, מנתח את האפשרות שתפרוץ שוב מילחמה בגבול הסורי מצב זה מטיל אחריות רבה על מערכת־הביטחון הישראלית. ובראש ובראשונה: האחריות להערכת הכוונות הסוריות. מהי
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 7 | לעבר חזית אחרת, מגיעים לטווח־זמן של חמש שנים. •בעל־ברית אפשרי אחר הוא מצריים. הדבר יכול לקרות רק אם השלום הישראלי־מצרי יתמוטט מסיבה זו או אחרת. גם אז יהיה דרוש
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 8 | ^ * 4בספטמבר, בשעה 09.45 בבוקר, ייפתחו הקלפיות בגני התערוכה בתל־אביב. צירי המפד״ל ינסו לעשות היסטוריה: לבחור מחליף לשר יוסף בורג, השר הניצחי של המיפלגה הדתית
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 9 | 1171־11 המפר׳ דמתה. ה א 1הרצחא 1התאבו ־ נ ת? ץ הו סיפור עצוב. ( סיפור על מותה של מיפלגה. אולי מתה מוות טיבעי. אולי נרצחה. אולי התאבדה. שמה היה המפד״ל. תנצב״ה.
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )8 ריקה. פעם היתה מושבה גרמנית. זה קרה כמעט במיקרה. השליח הגרמני, שבא לספח את קאמרון — ״ארץ החסילונים״ בשפת הפורטוגזים, שגילו אותה במסעיהם
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 11 | בויניל1ג עם רפי סויסה ^ יזה מתפטר? מה מתפטר? \ ! 1שייחנקו אלה שהפיצו את זה בשמי! אני לא מתפטר! לא הודעתי כך. ולא חשבתי לרגע להודיע אחרת. אני, שעברתי את תקופת
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 12 | האם יעמדו ענקי הכדורסל האמריקאי במיתקפת המסיבות הישראלית וממה נזהר יורם לנדסברגר בריוויירה? בח־ר־כלל מחזרים אנשי־הטלוויזיה אחרי אנשי־לישכת ראש־הממשלה בבקשות
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 13 | שי מלת־ מ שי ב כנ ס ת • רינה צבר, עוזרת פרל מנטרית של חברי־הכגסת פסח גדופד יאמל נאסר-אל- דין. עברה בחודש האחרון משא־ומתן מייגע. צבר ביקשה לשמוע את תוצאות
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 14 | ובנה בוק ניסתה להיכנס לדירתו שד מנחם בגין ולא הצליחה - אולם חוו נוי נו התגלו לה עובדות מוזוות המעוווותנמה שאלות קרוב לשלוש שנים סגור ומסוגר אדם בדירתו, ברחוב
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 15 | מה היה עלול להתגלות? כמה עולה למדינת־ישראל להחזיק את מנחם בגין בתנא*״ בידוד, המזכירים תנאי אישפוז! מלבד יחיאל קדישאי, המתפקד כקשר היחידי של בנין עם העולם
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 16 | אבות ואון (מימין ומשמאי) ח״ם ואוהבים ירא אישוו המימסד הדחי. עונו הסנם 3וטי רח״־מישטזה ונו ניטור! את הובנות ^ ני לא מאמינה בשום חוק דתי ״,אומרת אפרת .״הדת היא
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 17 | נון — סבורים כי הנהגת נישואין אזרחיים בישראל אינה בגרר חלום. מטרה זו תושג כאשר הפוליטיקאים ייווכחו לדעת כי כפיית הנישואין הדתיים פשטה את הרגל — וההוכחה הטובה
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 18 | שרמהאבינרי: יצחק מודעי: שמואר כץ: ״האנויקאיסוחיקו אותנו ״אפתח את הפה כאשר ״דבוטינסקי חשב שלערבים מדרום־אפויקה!״ יהיהפהיותד קריר!״ יהיה טוב אצלנו!״ השבוע יצא
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 19 | ^ 141 יצחק ולבר: חיים קודפן: תנן קריסטל: ..הם קבלו ותו מידע ״אנחנו יודעים שנגרם ״נוצר דיאלוג ספונטני, ופחות נשמה!״ עוול לנהגי המוניות!״ פינג־פונג מחודד!״ביום
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 20 | .מירו אלפסי, בעל סלון לה קוקט בדיזנגוף סנטר בתל״אביג, ליווה את כל תחרויות מלכת המים .1986 בתחרות הסופית שנערכה במוסיאון הארץ בתל־אביב, הרימו כל הבנות בקבוק
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 21 | הברד א ירד בספרד לא ראיתי את ההצגה החדשה של גבירתי הנאווה. היו לי כמה סיבות. אחת מהן היתה שחששתי מפני הצפוי. אני אוהב מחזמר זה יותר מכל אחר — באנגלית. הוא
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 22 | מי שה קי 3י מי וילד — בירנשלים כדורגל ביידי ש מה עוד אפשר להמציא כדי למלא בדברים מעניינים 10 שעות ביום לשני ילדים, במשך 60 ימי החופש הגדול? בקייטנה הם כבר היו,
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 23 | בחן את עצמך: איך אתה נו הגי סמן איזה מהמשפטים הבאים מתאימים לך: מגיע לי שיקח אני אראה לו שיהיה לו לבריאות יש לי זכות קדימה זכות נותנים, לא לוקחים אותי לא
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 24 | יזז 11ז06 סא ))40060051
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 25 |
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 26 | קוסמוס 3 אפיה * םתובנ*1 * 0051^105 3של ״מץ״ היחיד בעל תא האפיה המסתובב. * 00511/10$ 3השיטה החדשנית מאפשרת לך לאפות 3עוגות בעת ובעונה אחת. האפיה חסכונית ואחידה
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 27 | זי מדים בניחיו׳ מזל החורש: ומי יכול לנקר את מה שיקרה פעם! טלה מעיר מייד כשמשהו לא נראה לו. הוא יכול גם לכעוס ולפגוע, ולהטיח את האמת בחוסר כל טאקט. אך אחרי שאמר
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 28 | קיר! שעדין זיקוקים קטנים ומסיבה לרגל המאסר בז השנה היחשלם ים רמחמשהו באיזו עיר נוספת אפשר לפגוש בבעלי שמות כמו ברוך אמבולנס, חזי קוקה, יוכי עיראקי התימני,
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 29 | תצוגה למארגנת התצוגות בחורה מהסרטים, יהודית נגר: גם יפה, גם נחמדה ומעל הכל — בעלת כושר־אירגון משהו־משהו. חברי עמותת הדוגמנים יכולים ללמוד ממנה איך לוקחים 50
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 30 | נורית גרץ ח 1שך על פני תהום ״בעורקי הפלדה של הלביא, בהם טבוע חותמו של המגן־דויד, זורמת עוצמה רוחנית רבה יותר מאשר בעורקיהם של אלה המלהגים כנגד כוחניזם ומלעיגים
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 31 | כד או כר. פירסום מאמר מסוג זה. שהוא כה משוחד וכוזב, דווקא עכשיו, כאשר ברקע עוד נשמעים הדיו של ״ויעוד המבקרים״ שהתקיים לפני כחודש, בוודאי שלא יתרום לשיקום
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 32 | החום גוום לבעלים בע״ת״ם להשתולל ולהמר אחדות מהן הצליחו להימלט אל המיקלט הראש שלי לקיר, מסלק אותי בכוח מהבית. הרבה לילות ישנתי בחוץ על ספסל. הרבה פעמים באתי
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 33 | את נשותיהם. לנשים המוכות להישאר איתו. אמרו לי: תעשיילו ילד. הוא יהיה בן־אדם. עשיתו לו ילד. לא השתפר בכלל. המשיר להרביץ. ככה אני חיה בפחד. לא יודעת מתי תיפול
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 34 | מדוע שהנשיא דא יחון אות כמו את ו א שי השב׳־כ? דוו ף שו 1מאחמה ואם רק היו מניחים לו, היה וייל מבלה את כל שנות מאסרו בבית- המישפט העליון, מגיש בג״ץ אחד, ארוך
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 35 | —י הורוסקופ מי יציר את ח״ס ו״ר =? ״יי לשלם ל!׳15ת ךךן ׳ווזו סד הסו איש לא שמע דדיך ־ ן \ ןןךןך וי י ן 1מאחר שהאסירים \ 1סבורים כי וייל הוא איש עשיר, הם מטרידים
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 36 | הקולגי הישראלי לרפואה אלטרנטיבית מרפאים ומרצים בתחומי הרפואה האלטרנטיבית זיוה תלם דוד המלך סו, הרצליה פיתוח הומאופתיה, הרכולוגיה, רפלקסולוגיה. אקופונקטורה,
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 37 | שידור מאחור המיקרופון ״אז תתלונן ותצא!״ שמואל אומני, אמרגנה •מל הזמרת מירי אלוני, טוען שהוא לא התפרץ למישרדו של נחמן שי, מפקד גלי צה״ל. כפי שנאמר בשבועון זה
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 38 | הפרד ומשול מה עושה בן־אדם רגיל כשהוא רוצה לנסוע לכמה זמן לחו״ל? הולך לסוכנות־נסיעות, קונה כרטיס, משלם בבנק מס־נסיעות, אורז מיזוודה, קונה כמה מתנות לחברים
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 39 | דדם שושנה מול פרנסה השיפוצניקית וארנסט הגואל לפני ארבע שנים, כשהצהירה מונה זילברשטיין שכל רצונה בחיים הוא להיגמל מהסמים ולהשתקם(העולם הזה )12.5.82 פירגן לה כל
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 40 | החי ריבאונז ^ רמת־גן הסביר יו״ר קבוצח כדורסל מקומית, כי הוא מקוון להפעיל את קבוצתו בעונה הקרובה! אבל בינתיים הוא זקוק לשחקנים, לח מנהל קבוצה, למזכירה, למעסה
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 41 | דיעה ויה מותה הטראגי של הילדה עליזה ארגיב נלונדון, שנפטרה לפגי שהספיקו למצוא לה בבד להשתלה, עורר שוב את בעיית השתלת״הכבד, והפן אותה לנושא לוויכוח ציבורי.
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 42 | —יי זריקת המוות — בלהיטותו! הגדולה להפ ל יל !א ת בלס1 ,ג טדי דה המישטוה את כל מקור! :יו ביקשו מנהגו של בלאס, קלאוס, לתת תצהיר מרוייק על מה שקרה ביום הברחת
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 43 | רחל המוחלת מספרת על חתונת חשבוע * הו סיפור מן הסרטים. סרט ( ישראלי, כמובן. סצנה ראשונה: קיבוץ יגור. .1950 לקיבוץ מגיע לבדו נער בן ,16 עולה חדש מעיראק, בשם
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 44 | זהו הוילה של תל־אביב: העוב שב שיו מולדת -ורוקד, בהתלהבוו ב,.הרציף׳ צועדים הבורגנים יותר מסעיר משידורי־הטלוויזיה **ינהג חדש נא למדינה. החום הכבד, מסתבר, מצליח
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 45 | שרם במועדונים :ה עד השולחנות שוחחים בעמידה, באופן הכי טיבעי :עולם. החום והזיעה לא מזיזים לאף אחד. ב־ 3לפנות בוקר נרגעות מעט הרוחות, ועוברים לשירים שקטים. ב־4
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 46 | מאוזן: )1בור, חסר־השכלה ()5 :)4,2 עירוני; )10 אמתחת; )11 אחד מארבעת אבות־נזיקין; )13 נמאס עליו; )14 מילת־ברירה; )15 רפה; ) 16 קפץ מעל; )18 יחד; )20 כלי־נגינה
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 47 | פיתוח בלעדי של 1 1 1^ 1י וובלחול ^ ו 1י 0והחב לדגל פתיחת הערוץ השלישי 250ש׳יח בחמישה תשלומי שווי של מץ, החברה שהכניסה לטלוויזיות את המוח, מאפשרת לך לרכוש את
העולם הזה - גליון 2556 - 27 באוגוסט 1986 - עמוד 48 |
חזרה לתחילת העמוד