גליון 2559

העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 1 | המחיר • 3.00 שקל חדיש וכולל מע־מ* מיספר
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 2 | ^ \ירץל׳ ץ זי ^ מגישת ״שעת כושר״ כ\ ב ע גו ר כ\ יוגו רטעם ג ר נו ל ה. זמדסזז_מ_ _קי1ז תנו בו תנובה מחדשת ללא הוף דליקט״עז -יוגורט אמיתי את מבחר מוצרי ומעדני
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 3 | מיכחבים איש־השנה תשמ״ו עוד הצעות של קוראים לזהות איש־השנה, שיופיע על שער העולם הזה בגליון ראש־השנה, בעוד שבועיים. קורט ולדהיים: הוא איש השנה תשמ״ו. תיזכורת
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 4 | מיכחבים • .גלי בג־/טוא 7זניב•2 .העולם הזזל׳ גא לעיתים קרובות בכותרות עמיו. אחדות מהן נכנסו לצמיתות לאוצר הלשון העברית. לפני זמן עלה על רעתנו כי שמותיהם של
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 5 | אלכסנדריה. וושינגטון. נעילה בינלאומית. מה הלאה? לשחק אותה ^ ני חסיד נלהב של ההצעה לכנס ועידת־שלום בינלאומית לענייני המיזרח התיכון. מזה שנים אני פעיל למען רעיון
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 6 | העם יוצא או בא? מה שהיה לפגי במה שבועות בגדר עלבון, הפד עכשיו למצ״אות אחרי יאונדה בא תורה של אלכסנדריה. אחרי אלכסנדריה — וושינגטון. ראש־הממשלה נוסע, בא, נוסע,
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 7 | על הקמת מרכז־התיקשורת, ורפי הור־ביץ, האחראי על היסעים והובלות, אורי סביר, יועץ ראש המשלה לענייני תיקשורת, דויד כהן וריימונד לוי, אנשי־ההנדסה של הרדיו
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 8 | הקנאות האיסרמית היא בקו ^ 18ע רי ה -ו ה רו ב תו מרבה ^ #עמדתושרערפאת הי א ^ 58 כיוס המ תונה ביו תר בג ד ה ^ ת הזעקות הרמות ביותר השמי^ עו המושלים הצבאיים
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 9 | במרינה (המשך מעמוד )7 יודעים לספר שהוא נסע לשם כדי ללמוד ספרדית. בתנועת החרות מתלחשים כי קצה נפשו של סגן יו״ר הכנסת בפוליטיקה המקומית, והוא חושק עתה במשהו
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 10 | למקורביו קורץ הרעיון־להעניק את התיק לשר גד יעקובי, ובכך להשיג שלושה הישגים• להרחיק לצמיתות את יצחק מודעי מהממשלה, בטענה של קיזוז: • לפצות את יעקובי על אי־עמידה
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 11 | נמו שיש מבקרהמדינה, וחש מבקר הרכואה -אומנודסמן בלתי־תלוי ומיקצוע ,,שיונו רנווק מקוים של ושלנוח אנאטומיה שד כל מיקרה של טיפול על-ידי רופא או על־ידי צוות רפואי,
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 12 | 1 1 * 1 (1 1 1 1 !.סרו ג*! ס 11ג .׳111*1־ 1רתחה בעג־־הטור, ומייד הודיעו לו :״הוא יקרא אותך גם בחו״ל! 1ך ל ך 1ך נקלט בעדשת המצלמה ברגעים הגורליים בוועידת המ
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 13 | י יט<• המדברים ויש גם ימיי שמקיימים. כך הודיע השבוע חבר־הכנסת ויושב־ראש מועצת מיפעל־הפיס גירעון גדות. הח״כ מחרות עקר מדירתו הנוחה בפתח־תיקווה לטובת הישוב
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 14 | נו חגגו הח״רים האיואנ״ס את כיבוש נמרהנפט העיראקי באו. בוקע בועוים מיתקנייהנבט. אוו אבנו מסביו כיצד משביעים מאורעות אלה עד ׳שואל - ואיד! סננות וסיס״ם נדונים
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 15 | המרך חוס״ן אינו מעוניין בבעיות שר מובאו־נ או בחלומות שר פוס. יש לו דאגות אחוות רגמו׳ .אי־הבנת מצבו גוומת למישחקי־סוק, נמו הוו־מח על ההודעה בפיסגת אלכסנדריה.
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 16 | יוסי בראד: גרשן פת: מירון בנבנישתי: ״המצרי ברחוב לא ״כשמחליפים שר מבינים ״הסקר עושה צחוק הזכיר את הפיסגה!״ נמה הוא שבד באמת ״ מ.הפלסטינים האותנטיים1, אז היתה
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 17 | דליה קדי שבסק:, עדה רבק: אריאל וינשטיין: ..נשים מגיעות לעמדות ,,שטח הדיאטות נרוץ ..איש אימ מתמודד על -רק דרך אירגוניהן!״ רעש״ת הון שענות!״ המקום הבנוי שר
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 18 | בז1נול־ 1געםגד יעכזובי אב ובת קטנה שמשום שאני מבוגר — הזמן בורח... תמיד הייתי מודע למימד הזמן בחיים. הזמן הוא המימד הכי חד־פעמי, הכי נדיר, בחיים. אני לא מחשיב,
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 19 | ״אבא גד יעקובי לוקח את בתו הדס מן הגן בנאות־אפקה ..אני מספר לה סיפורים פעמיים־שלוש בשבוע, ו אם הם טובים, אני רושם אותם!״ לא ראינו זה את זה לפחות חצי שנה אחרי
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 20 | — להיות אב רבת קטנה ^ # 9העוו9ם היהה מאוזן: )1האות השלישית, אבל ביוונית )3סטחנוביץ לא יחוייב ברין )9לא ננור ער אשר נמצא מקום לסוף השבוע ()4 )10 עומד בבכיו ()4
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 21 | האיר והבישכשוק או: נ עו התיווך מנתר דהתדננן קצת? תודה ! אישית, אני חושבת שהורה שנשאר שפוי אחרי שני חודשי החופש הגדול — הוא משוגע. (שמתם לב כמה ש׳׳ינים יש
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 22 | הוונאים הביטו ביפהביות הגרושות. הסבו הרטיב אח לקוחותיו באלכוהול ים האנגליים שתו קנה מהפינג׳אן מסיבת השמפניה, המי הבה נגילה״ בסיגנון ויליאם שקספיר אורנה דץ זמרת
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 23 | ״ם והמסרק 1ד ך 1ך בת ,33 יוצאת להקת 1 1 /1 .1 1| /פיקוד־דרום, שזכתה •ונה, עם הלהיטים דואל ואולי אולי מחר. חוה ןךדין היפהפיה הבלונדית החייכנית, אשתו של רופא
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 24 | מעבר לכתף השמאלית לא הייתי שם. כאשר האנושות כולה עצרה את נשימתה, וראש ממשלת־ישראל לחץ את ידו של נשיא מצריים, לא הייתי שם. החמצתי את הרגע ההיסטורי. כאשר עשרות
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 25 | חדש!טלויזיה 6ז3ו1ו)1318) 3ו המוח של מץ מביא אליך רעיון חדשני טלויזית 6ז3ג1ן - 11318! 51 הטלויזיות הגדולות עם המסך המרובע ההופכות את הצפיה לחויה של צליל, תמונה
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 26 | אורי מרמיליאץ, כוכב הנוווגל של ביתייו וושדים, שעבד כמעט רשווות המעל, ושחזר השבוע לקבוצתו, מסבו ער החוזה שרו, ער הדיאטה שרו וער ח״ו הפוט״ם והמישכחת״ם .,לא
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 27 | אחרת. הוא רצה מביתר חוזה ארוך־טווח, לחמש שנים. הקבוצה לא היתה מוכנה. ״כדורגל זה מיקצוע אכזרי ״,אומר מלמיל־יאן, והוא מתכוון לכך שהם נאלצים לפרוש מוקדם, מטעמי
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 28 | (המשך מעמוד )27 תוך כדי מישחק זה לא מעניין, אני מתרכז במישחק. יש אווירה טובה, זה דבר שמרגישים אותו באווירה, לא צריך להקשיב לקהל. • האוהדים של ביתר אלימים באופן
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 29 | מדים בנימיני מז ל ה חוד ש: בתולה א1פק עולה נמול בתורה הופעה מסודרת, שקטה, ומשמעת עצמית חזקה, אפשר לייחס מייד לזה שהאופק במפת הלידה שלו הוא בבתולה. אם יודעים
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 30 | ח״ן הטרגיים של מרסל פרוסט ״אנשים וגורלות׳ מאת: סטפן צוויג הוצאת ״זמורה ביתך 167 עמודים הוא נולד בסמוך למלחמה, בעשרה ביולי 1871 בפאריס, במשפחת רופא מפורסם.
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 31 | ביניהם לפי אופנה עתיקה, שתמיד מודרנית. המודרניסט הראשון אולי היה האלמוני שצייר את הראמים והציידים על תיקרת המערה באל־טאמירה לפני שלושים או ארבעים אלף שנה, או
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 32 | דום ה1דד1ז.״ יום הולדת 0^ 00 .טסץ 10^ 100 £8ד8£1 בדמיוני ראיתי את ציפי לוין רועה עדר באחו, או חולבת פרות, אחרי שאספה את הביצים בלול. למה? כי היפה הזאת, תחת
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 33 | סאת שולמית יריב דוינג־דוינג, ממכתבי אהבה אייס סיני משהו, משהו בבקשה! ״מדבר״. ״שלום אריק, זו המרחלת״. ״איזה אה? זה נכון או לא נכון?״ ״אההה?״ ״זה נכון שטלי
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 34 | קולנוע טאנגו בארגנטינה טאנגוס(גלותו של גארדל) (לב ,2תל־אביב, צרפת־ארגנטינה) - זהו סרט על געגועים לוהטים, כואבים, חמים, בדיוק כמו צלילי הטאנגו, המחול שאת צעדיו
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 35 | שידור צר־ש שארות מראש • לישראל סגל. כתב־הטלוויזיה בגרמניה. באוסטריה. בבריטניה. באיסטנבול ובכל עיר אירופית שבה מתרחשות הרשות. סגל הצליח להגיע לאיסטנבול זמן קצר
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 36 | ניסיתי לברר איתו איך הגיע למצב הזה. מטיל הו־ץ ץן ן ניסה להתאבד ומצבו קשה וקוובנו המיועד מנחיש שזה בגרר אשה יומיים אי־אפשר להיכנס ^/למי שרדי ג״ג־הפקות
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 37 | שני, עשינו בת. בני נולד כשהייתי בן 20 וחצי, ובתי נולדה כשהייתי בן .23 אחרי 10 שנים החלטתי לעזוב את הקיבוץ, והיו לי שיחות קשות עם המזכירה — אשתי. עזבתי את
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 38 | זהו שיחזור הריגתה שד נוגה דרור בידי בעדה, אורי, שהתמוטט ובכה. .אני רוצה שהמישפחה תראה תמונות אלה. ותחליט בעצמה!״ אמר נית, ש שיחזרה א ת המיקרה, נר אי ת עו מד ת
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 39 | 1111־ 1111 1ך ״ ךןן ־ ןךול שעתיים אחרי השיחזור הוקרן הסרט לפני דרור. כל זמן 11 ^ 1.11 1^ 1111 השיחזור הוא היה שליו וכמעט אדיש, אך כאשר ראה את השיחזור, נשבר
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 40 | או 1 .ייעד! י־—יי — — — 1צו _ 1 1או ץ עוו (המשך מעמוד )39 את המדרגות הביתה כמעט על ארבע. התיישבתי על המדרגות ואחר כך נכנסתי הביתה ושתיתי מים מהברז. רציתי לצלצל
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 41 | ?־רגן תחוויות־יונ׳ לנשים שמנות, ובטיח שידוך ובילוי ב״ספינת האהבה״ הקצב .״כדי שתוכל להגיד לכל מי שנחשב ש־אתה משורר. ואתה מוציא מכספך כדי להדפיס את הספר שנקרא:
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 42 | מנאסונז־ו י שור רשרנות רפואית (המשך מעמוד )11 במיקרה זד. נמשך המישפט שש שנים. והשופט לא הרשיע את הכירורגים ברשלנות, ותלה את האשמה רק בנוהלי־העבודה בבית־החולים.
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2559 - 17 בספטמבר 1986 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד