גליון 2562

העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 2 | עדהנאהלהשח: / .ש!71ו?ד ישואר מעולה נאינוה ובסעס ש ועף לקחנו הרים גבוהים וירוקים, אוויר משכר של האלפים, חלב טרי מהכפר וטעם של שוקולד שויצרי אמיתי. ארזנו הכל
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 3 | מיכחבים אפשר להסתפק בחיוך על האסטרולוגית בשרות רמטכ״ל צה״ל (״כוכבים במקום מודיעין״, העולם הזה ,)3.9.86 בימים אלה, בהם שרים מנסים לשכנענו להילחם בתאונות־דרכים
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 4 | ממלא־מקום ראש־הממשלה כדי לקבל פרטים ביוגראפיים על ראש־הממשלה־בדרך, ושם אמר לו אחד הפקידים :״הביוגראפיה הכי טובה עליו הופיעה בהעולס הזה.״ ^ הכוח * והדוח טניס ״
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 5 | 1111111 האל שנחה
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 6 | במדינה העם שד אזהרה לכל בעלי היכולת הגרעינית יש אינטרס משותף: להעליב את האמת על הסכגות הצפויות הקנוניה העולמית ממשיכה לתפקד. צוללת גרעינית סובייטית, ובה טילים
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 7 | לשעבר של הממשית ה מרירור ויוסי ביילץ, ודובר מישרת־החוץ, אהוד גול. מע״מ ער פירות וירקות? אחת ההצעות שתעלו לפני צמרת האוצר, במהלך הדיונים על הרפורמה במיסוי, הוא
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 8 | אדי דיין, ואש־עיויית אשקלון, מסבו על האירוע הסוערים שהתרחשו בשעה שקראו באשקלון ניכו ער שמו שר מוחמר החמישי, מרך מאווקו, על לוותו במוקש, על עלייתו ארצה, על
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 9 | הגיע עם מישפחתו הישר למעברה בשכונת שימשון באשקלון לתנאים־לא־תנאים - קצת מרירות וכעס על המדינה הצעירה שגרמה לו, ובעיקר לאביו, מצב של מחסור וקושי. בעבר היו אנשים
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 10 | 11111111.1מ1ט1ו__ 1 111 ועט עגר מ א רו קו (המשך מעמוד )9 היינו הצריף האחרון בשכונה. ממארוקו באנו דרך צרפת, דרך מחנה־עולים. מבקר אצלם. לצערי, בשנים האחרונות
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 11 | אנשים ונשים אלה סימלו בשנת תשמ״ו את הישגיהם ופישלונותיהם של ישראל והעולם. הם נבחרו על־ידי ״העולם־הזה׳ תוך בחינת כל מאורעות השנה. *1ם 0111 עולם גוובאצ׳וב: חיון
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 12 | ב>סחון מרדכי: כבוד עצמי האם צה״ל יצא באמת מן הבוץ הלבנוני? היו לשאלה זו שתי משמעויות שונות, ולגבי שתיהן לא היתה תשובה חד־משמעית. מבחינה פיסית, צה״ל נשאר ברגל
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 13 | אחד, כמו יאיר צבן וחיים רמון, שעשה חיל בוועדת־הכספים ושבלט השנה גם כמי שניסה לכפות על מיפלגת״העבודה ויכוח אמיתי על השלום, בעיקבות ביקורו של שימעון פרם
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 14 | זהות של אזרחים שעברו לדת היהודית, כדי לבלום גיורים רפורמיים, בקע הזעם מלב הציבור החילוני. ברור כי המצב עומד לפני פיצוץ, אם גדולי־התורה המפוכחים לא ירסנו את
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 15 | היתה זו השנה הגדולה של עמום מנם דורן? ,שהצטיייר כיורשו של האלוף הוותיק, שלמה גליקשטיין. מנסדורף, חייל בן ,21 שלפני זמן קצר היה עדיין טניסאי חצי־אלמוני, זכה
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 16 | רו יולישזמן הושדנות הכללית מתבטאת גס ב״וישומים״ הרבוא״ם - שיובוטים בכתריו משובש קובעים את גורלם של תולים מתים, לא עושים כלום.״ הן האשימו את החברה כי היא הדוחפת
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 17 | כד כד (0 4ת 44־א תת תת 10 י )0 10ש ודו 4י1 ש ים ים * 0ב ש נדב— דליד וזז זל ;3 1ז 33. ] 33£ם ^־ני 3־ז^ ־ט .,כל ־א0?5 3 ד־י ם זל־נ־ י\ 5ני ט 2 33 ״ 3 3 0 ן= .ט ט
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 18 | בזיקיסתי 1ו ־ 1ו ־ ק י 0 בשיחה עם אורי אבנרי הגומניס תו אותנו למות, שנו וגו ^ אתים ואנוח מו והנו! אח ה^נויס!״ וו ₪ו־ן רונה ועזוו ונו ראדגן התסו3?1וזז נגד וישמו
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 19 | גמתי בגרמנית :״יה! יה!״ האיש החליט לתת לי ללכת. היה שם מתורגמן, גרמני שחי ביוון, והוא התנגד לשיחרורי. אבל מכיוון שהייתי גבוה ובלונדי — אז הייתי בלונדי — ובעל
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 20 | א ב] ראחדלביטוח 1ב\ עירבב בע״מ תל־אביב שד׳ רוטשילד ,39ת.ד ,31848 .מיקוד • 61318 טלפון 627333 : 1986-1976 מ ט רו ת המטרות שהגיעו א ת חברות הביטוח ואת ממשלת
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 21 | עוגת תשבץ ,אביגול ינאי, הממונה על תשבץ העולם הזה, מאור נעלבה מכך שבארוחת־התפוצות, אימה פירסמתי במרור לקראת ראש־השנה, נערה מתכון מברית־המועצות. לא אוכלים שם רק
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 22 | י שראל היפה נותנת חסות לסרטים \ 1ך 1ן| ף || 11 1ד אוחז בידו כוט־משקה, ומנהל שיחה עירנית \ 11 ] 1^ 1 11 בחברת בנקאים וחשובים אחרים, במסיבת הקוקטייל של
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 23 | נותנת בצורת ריקוד בשלב מסויים של הערב, מייד אחרי הברכות והאיחולים, עלתה לבימה ענת שלמה השרירנית מרת־ישראל ל זרביב. אבי שנים, והם של אור־אל. ן וזוכת פרס־איפעל
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 24 | שהו, או ללבוש חולצה גברית לבנה של הבעל. הוספת כריות תשפר את מראה החולצה. חולצות־החזיה הקצרצרות מופיעות בצורות רבות, חולצה קצרצרה מבד משובץ, הנרכסת בכפתורים
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 25 | גם מחורצות טרקו, גיינס או כ ות נה א;שר בארונו תוכלי לעצב במו דייר חולצה קצוצות יש וק לגזוו אותה בגובה הרצוי ואם יש צווו ־ -להוסיף גומי באימוה ח 1ך 1ק 1הג׳ינט
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 26 | אהבות חידן יים על שמשה סיפרי שירה מתזרגמת ומרים תעסה־גלזר — לא יטען כי החטא הוא פליט סטריט וצבת. ויכולתי להביא דוגמאות נוספות של פליטי־קולמוס ממין זה. הייתכן
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 27 | ז 1[(6110320ז 1)1 1) 01ז 10 3־ד 61ן 180ז 0ו פיתרונה של המתרגמת העברית: מנגוג׳רי ורמתול־קניט (מלשון ״להקניט״) בוודאי שאינו אידיאלי, שהרי כולו שעטנז או
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 28 | 41 שנים אחדי שיחדור הולנד מידי הנאצים, עדיין מתייסרים ההולנדים בשאלה: האם אנשי ההתנגדות היו גיבורם או נחתים? היהודיה האחרונה שלמרות נסיונותיו לרכוש את חדותו
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 29 | כמו הנערה בעלת השיער האדום (של בן ורבונג) ,חייל בכתום(של פול ורהובן) שהיו הצלחה קופתית של ממש לא רק בהולנד, כי אם גם מחוצה לה. או. להיפך: סרטים שהיו כישלונות
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 30 | הם העדה השלישית בארץ -ואולי הם בעצם הישראלים האמיתיים. הם: חצי אשכנזים, חצי ספרדים. רונית אנטלר מספרת עליהם בסידרה זו: מי הסיעם מי הם מזדהים? איו זה השפיע על
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 31 | דורית הופמן חיים חגגבי מירון בנבני שתי תימן +ציכוסלובקיה מא ה שערים +חברון ליטא +יוון החתונה של אבא עם אשה ספרדיה בצורה קשה, ואפילו רעה. אני זוכר מישפט ביידיש,
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 32 | האשכרדים (המשך מעמוד 131 מישפחה שאף אחד לא היה יכול לבטא אותו במדוייק — באג׳איו. ההבדל בין ספרדים ואשכנזים ליווה אותי כל הילדות. שתי המישפחות, האשכנזית
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 33 | מדים בנימינ• מזל החודש: מה מגלה הא1פק השלה את מי שנולד בשעה שהמזל העולה היה במאזניים, אפשר לכנות בר־מזל. מזלו קשור בסימפסיה שהוא מעורר בלב האנשים. אי־אפשר שלא
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 34 | מאוזן .1 :קבוץ בגליל ( .8 ;)5,3ארץ לידה; .12 שמו של וגנר; .16 בדרום סיני (.23 ;)4 ,4 מזור; .24 בדוק הנתונים;־ .26 תפילה ביום־ הכיפורים ( .29 ;)4,4בתשלובת
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 35 | — ,,אני לא שייך! .195 משותף לכדור־סל ולשירה; .198 קישט; .199 היאך; .200 בנו של ערבי 202 הצדעה באוויר; .203 הכיר את אלוהיו; .205 מחזאי של פעם; .207 קצין תהיה
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 36 | הו, הו, איך הגלגל מסתובב, שר שמוליק קראום, והוא יודע מה הוא מדבר. כשנערת־השערוריה מלונדון, מנדי ריים־ דייווים, הגיעה ארצה, אחרי שפגשה שם את איש־העולם־הגדול,
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 37 | ! ו(0חווו(ו (111נ(3 /0(11111״ האסדאו את זוז בכוכבים1 שלא תגידו עליי שאני כותבת רק על האנשים מהעשירון העליון. הנה לכם סיפור על העשירון התחתון. אתם זוכרים את
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 38 | ה שר נראה כפי ע 1ה 1א נראה מפני שהוא א 1בד חצי! .בטאבה תקנם מדינה מייד עם נחיתתו בנמל.התעופה בן־גוריון, כששב בשבוע שעבר מניו־יורק, נשאל ראש״הממשלה הכמעט נכנס
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 39 | אף אחד לא קם • בדוח״אדן, הדוח המכיל את מסקנותיהם של האלוף בדימוס אברהם אדן וניצב-מישנה איתן גולן בבושת הת לונות מ ד רפי סויסה, מוזכר חבר״בנסת שביקש מסויסה
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 40 | הוא מקדש עם מישנחתו את השבת ששת לצד מזביותו־־ד־דתו בוחובות .הנ א 81 4י 111־ 1י דיין, שהיא חברה טובה של אורה. יש אישים ויש מזכירות. אבל מזכירה כמו אורה בהרב עוד
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 41 | סביון ומופיע עימה באיוועים ציבוריים לנלניס! הגאים דאגו לילדיהם — וכל אחד התחיל למשוף את העסקים והכסף לצד שלו. פרצו מריבות. היחסים בין בני־הדוד הלכו והתערערו.
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 42 | ״הוא לא יזרוק אותיר( .המשך מעמיד )41 לתיאטרון, ומאז חלמה על קריירה של שחקנית־קולנוע. מכיוון שילדה ארבעה ילדים והיתה מרותקת למישפחה ולבית. זה הוליד בה תיסכול
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 43 | ארוד\\ אזהרה — מ שרד הבריאות קובע כי העי שון מזיק
העולם הזה - גליון 2562 - 8 באוקטובר 1986 - עמוד 44 | נפעם הראשונה מספרת רחל המוחלת את הסיפור ן המלא על הרומן המפורסם ביותר במדינה
חזרה לתחילת העמוד