גליון 2569

העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 1 | עודושרו מודח העוב־־כ: מדוע הם עשו
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 3 | מיכחבים היום ואתמול עוד על מיכתבו הגלוי של אורי אב־נרי לאלי ויזל, עם קבלתו את פרס נובל (העולם הזה 29.10.86 ואילך). אם כי בעיקרי הדברים אני חייב להסכים עם אורי
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד ג) האם הבן(כיום עורך העולם הזה) היה עולה על מסלול של מתנגד־המישטר, בעל רעיונות לא־קונוונציונאליים ולא־מקובלים? האם הדיסידנטיות איננה, בעצם,
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 5 | של ורב מוהמד ותד ולטיד דורי, מארגני הנסיעה לרומניה, היא להקים מיפלגה חדשה, שתפנה בעיקר לציבור הערבי והיהודי־־מיזרהי. לדעת אותם החוגים, שיתוף־הפעולה בץ קבוצה זו
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 6 | במרינה העם סופה שר אגדה פמכה אחת נופצה אגדת הדו• קיום גירושלים. העיר העתיקה היא עיר בבושה, החשופה לפורעים במשך 19 שנים חיתה האגדה של ״ירושלים, העיר שחוברה לה
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 7 | חיש כל ידיעה על וענונו. למחרת היום נאלצה ממשלת־ישראל להודיע ריש־מית על הימצאות וענונו במעצר ביש־דאל. לציבור האוסטרלי היתה הברירה: להאמין כי הנשיא אינו יודע בין
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 8 | עומד להגי שאת מסקנות׳יו 1.הוא ל א יעגה על ה ש אל ה המסק רנ תכל אד ם בי שר אל: מה היו המניעים האמיתיים ש ל שלו ש ת מורדי השב׳ נ דפנ הברקחקרהשאלה זו התרחש בתוך
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 9 | ואנשי־השב״ב במישפטיהם הפנימייים מחליט יצחק זמיר, היועץ המישפטי לממשלה, לעכב את ההליכים נגר אנשי־המישטרה, שעל העמדתם לדין מישמעתי המליץ צוות־בלטמן. הטענה היא
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 10 | 1 1 -1 -1 גו 1 העם העליון? מה זה מלמד על אופי המישטרה ועל אופי המישטר במדינה? פר שת ועמנו נסיעה רברית־המועצות הסקופ הגדול היה בליה. חניית־הבינייס במוסקבה רדתה
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 11 | בד פוגרום נערך בחסות העוילטונות. זהו טיבע! בא-סאלי). ^ בים דיברו בימים האחרונים על ״פוגרום״ 1שנערך בירושלים. אך לא כל המשתמשים במושג זה היו מודעים למלוא
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 12 | אחר־כר הרב ובסוף -זה שרב עם הרבר סוניה פרם, הנעדרת דרך־קבע ממעמדים ממלכתיים שבהם מככב בעלה, שימעון, שינתה לאחרונה ממינהגה. היא מלווה עתה את בעלה בטקסים רבים.
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 13 | מיזנון־הכנסת לראות דמות שלא הופיעה במישכן מזה חודשים רבים. היה זה אבנר פרוסי, שהתלבש כמו חתן לחופשתו ובא לקבל את בירכת יושבי־המיזנון למינוי החדש. סרוסי עבר
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 14 | רז י־״יי״ו ג7י ח1ד71ה במצו״ם החרה מגיטז נוריוה. שואל חשונה לנר המגימת גם חד. למי אינכוז? בסמיכות למיפעלי״תעשיה המייצרים חומרים רעילים, או המאחסנים אותם. הפיקוח
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 15 | נ טרייר היה 1ז 1ל ה סרטן! ף* ימים אלה סיימה את עבודתה ^ הוועדה שהוקמה לבדיקת הנסי־בות של ניתוח שתילת־הכבד בבית־החולים רמב״ס, שהוקמה על־ידי בית־החולים רמב״ם,
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 16 | הערבי הנודד כאשר טילפן לי רפי בוקאי כדי להזמין אותי להקרנת סירטו, אוואנטי פופולו, אמר לי שעשה את הסרט בהשראת מאמר שכתבתי לפני ארבע שנים. הוא גם זיהה את המאמר:
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 17 | (המשך מעמוד )15 • בעניין רעלים תעשייתיים עוסקים 10 מישרדי־ממשלה: מישרד־ה־בריאות, מישרד־הפנים, מישרד־המיש־טרה, מישרד־העבודה־והרווחה, מיש־רד־התוזסדה,
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 18 | מ שה אילת: פינחס גרוב: אבר הםברד 1ג:1 ,יש מומה חושה בארץ,. .בנימין בגין ז ווע ..זו היתה טעות איומה ו ק הכוח מדבו מבונה ופיהו בתנועה!״ להביא אותו לכאן!״ האם
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 19 | הח״רות הצעירות צוינות ,.אין /0״ם ם 1הצרחה להיראות כמו פרחים!״ בניתוחים פלסטיים בארץ!״ הקמת הערוץ השני!״ .,אני בצה״ל שוקדים מזה שנתיים על עיצובם מחדש של
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 20 | שיחת חורין מקום (בם כ1רת) בארון ומשקה נפלא — סליחה יש לד אולי קופסה של כרוב כבוש? — תגידי, מה אתן עושות עם כרוב כבוש — סותמות את החורים בבתים כולן מבקשות כרוב
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 21 | פרוות שרצית רד ע ת ער ולא היה לךאת מי ל שאור בסך הכל הלכתי לאכול ארוחת בוקר עם חברה, ובמיקרה פגשנו את אבי שחר, פרוון, בעל פרות אלסקה ברחוב בן־יהודה בתל־אביב
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 22 | קזלזום אוסקר מילחנזות היהודים הוועדה התרשלה בתמקידה, ואיום בסנ״ץ עלול למנוע השתתפות בתחרות עוד לא יבשה הדיו מן הברכות לאוונטי פופולו, סירטו של רפי בוקאי, שנבחר
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 23 | חגיגה לעיניים. יופי עוצר נשימה. צללית אוירודינמית מושלמת - הארי החדש -פיגיו .309 מכונית שנועדה לשאת אתס מל פיגיו חייבת להקרין איכות, דינמיו ת וקידמה טכנולוגית.
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 24 | ח ח שו ה ס תיו ו שו הו אם כי גוף חטוב ונשי עדיף תמיד, הרי דוגמה זאת היא אידיאלית לאותן שאין להן מותניים חטובות ומודגשות. את המראה השונה והחדשני הזה ך 11עוחן |
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 25 | ח1ך״ \ 1ה משובצת, באפור־צ- 11 ^ #111 הוב״לבן, בגזרת וי טלקי. המותניים מודגשות בבד. ך 1ך ך1ך מבד אורגנזה מנוקד בנקודות״קטיפה על החזה של חלי־ 1-1פת״ערב מסאטן
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 26 | קפה טורקה קפהנמסז בבוקר> בל1לה,לפטהש1נה> עם קפה האג אפשר. קפה האג הוא טהור ב־ס/ססס ו, קלה, טחון ונטול קפאין בתהליך טבעי, לבן אפשר לשתות אותו בלי הגבלה, בבל שעה
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 27 | מה יגידדעד ״זה מה שהכי עורר אותי ״,הגיבה הר״ר שוש אביגל, מנכ״לית התיאטרון, ״מסתבר שהצופים הצעירים מקבלים את ההצגה בדיוק כפי שציפינו ורצינו שיקבלו אותה. הם אינם
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 28 | שישים אלףגבר ועוד ביום הרביעי שעבר חזו צופי הטלוויזיה הישראלית בסרט תיעודי מעניין מאנגליה בשם האוצר של סיירה פלאדה על מקום נידח מאוד בלב הג׳ונגל, שבו מחפשים
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 29 | גיטה מ ת פלל ת נו, ואם חתונה, א1 עס מי מזמן לא סיפרתי לכם על גינזה שרובד ועל מעשיה. זה מפני שגיטה מסתובבת בעולם, בץ הבתים שלה בלונדון, בשווייץ, בניו־יורק
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 30 | בבנימינה אין אוהבים אתיופים. מבחינה זו אין הבדל ביו אשכנזים ומיזוח״ם: רם ווצים שיירנו ר מ קום א חו ילד אתיופי ליד גדר ביתו: הילדים בוכים כאשר מעליבים אותם **ץ
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 31 | ימינה. השקענו כאן את הנשמה שלנו, ופיתאום באו אתיופים ולקחו לנו את הדירות. ציפינו שיבואו לכאן זוגות צעירים, שיהיו לנו חברים, שתהיה שכונה נחמדה. עכשיו הם שינו את
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 32 | לאו משבת הרוח: קולנוע סידרת שיחות בשיתוף דף חדש ותוכנית הרדיו בימות ובדים אנו ממשיכים בתוכניתנו לאן׳נושבת הרוח, סידרת שיחות עם יוצרים מכל תחומי האמנות, אשר
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 33 | וקסמן. אפשר להוסיף לכך את אינדיאני בשמש של רם לוי. קלדרון: לפני שאתה מסביר זאת, אני רוצה להשתמש במה שאמרת כדי להמשיך הלאה, ועוד אחזור אליך. יש לי הרגשה, רם
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 34 | (המשך מעמוד )33 ושהמושג ״קולנוע ישראלי״ לא יבייש אותנו בעתיד. מסקין: ואם כך, סיום אופטימי. יש תיקווה. סיפור הורים איך לא שמנו לב? חיים הרצוג, ערך לפני זמן־מה
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 35 | ׳ חמדס בקויית־אונו על בני מישפחתו לאכול על שולחן ולהשתמש בסכו״ם. רוב מאכליהם של בני המישפחה באו ממשק־החי שבחצר. החלב מהעי־זים, הביצים מהתרנגולות והבשר
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 36 | 1107 (המשך מעמוד 131 שלה כמה ביצים, גביעי־אשל ומעט בשר .״כל הזמן אנחנו אוכלים לחם. אין כסף לאוכל. הילדים הגדולים אוכלים לחם. הבעל אוכל לחם וביצים. את התינוקת
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 37 | מרים בנימינ׳ מזל החוד ש: |§ 1ו §11811§9 מה צבו בשנה הקרובה יום־ההולדת של שנת ,1986 למרות הצ ליל הנעים שיש למילה זו, לא מהווה נקודת- מיפנה או שלב בחיים. השנה
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 38 | הזמר בני ברמן, שהגיע לפני שבועיים לביקור בארץ, אמר לי מישפט שמצא־חן בעיניי: אני לא טובל את העט שלי בשום קסת־דיו לפני שאני יודע שאני הולך לכתוב סיפור. לרות לילד
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 39 | וער הבעיות הנהנות בחקירתה, מותח ביקוות ער מישטות־ישואר, מספר על חייו כעורר־דיו ועל השפעת הדבר על חייו הפרטיים .נין הגורמים ששודו אותי זדה העניין שבחקירה
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 40 | וו_ //ס ן הדין צבי סער, שהואשם בארצות״הברית בעבירות של סמים קשים, ומרצה עכשיו את עונשו בכלא אמריקאי. הוא טוען בתוקף שנושא זה אינו קשור אליו, למרות שהאיש הוא
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 41 | בכוחה שיש שוטרים החושבים שהם מורמים מעם, מעצם? 1 העוברה שהם לובשים מרים. הורעתי לה שאת לונן נגדה, והיא אמרה בתגובה שאיימתי עליה בפגיעה גופנית והזמינה ניידת.
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 42 | הע&ס גו ד. עו־ו מישאל־בזק ברחובות תל־אביב כדי לעמוד על היחס 1זמוזר 1ו1ור 1הציבור לגיתית איזראלוב, החשודה ברצח בעלו וסיני ,1בדם קו ענת, תלמידה :17 ,דברים כאלה
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 43 | | בועז בורוכוב, גרפיקאי:29 , אליה פז, עובדת בחברת מחש רותי בורנשטיין, תלמידה:16 , אמנון קלס, בעל מישרד־נסי־עות :55 ,לפי העבר שלה, היא לא נראה לי שעושים מזבוב
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 44 | האילתי טיגן ער הבימה הפנטן מימא, 1יבח צרפתית השר נתקע בפקק 6000 יחידי סגור ה במסיבה הכי גדורה רלן דנית צעירה שהופיעה לאחרונה במחזמר גבירתי הנאווה, בלטה בהופעתה
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 45 | רעב־כרס עם רפי גינת כדאי לשמור על יחסים טובים. עכשיו יותר מתמיד. לא רק שהוא עורך התוכנית מטילת־המורא כולבוטק, אלא שבנוסף על כך זכה באחרונה בתפקיד מנהל
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 46 | שידור צל־ש לא מבין בטניס • לצוות התוכנית נכון לעכשיו בגל״ץ, שהצליח לספר לעם־ישראל על ניצחונו של הטניסאי הישראלי עמוס מנסדורף בתחרות בדרום־ אפריקה הגיזענית,
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 47 |
העולם הזה - גליון 2569 - 26 בנובמבר 1986 - עמוד 48 |
חזרה לתחילת העמוד