גליון 2573

העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 2 | מה את מעדיפה במל? 77, מל,ב׳* עגל מקנ״א גמד׳? המקרר היחיד עם המקפיא הענקי אין עוד מקרר עם אחריות כזאת שטת אחרי ת עד המדחס ועל •ובש הדפנות החיצוניות. כפוףלתר1111
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 3 | מיכחבים אלילת הנוער? עוד על גיתית איזראלוב ״מיכתבים״, העולם הזה 10.12.86 ואילך). לאחרונה אתם מרבים לכתוב ולתאר מעלליה, פיקחותה, הופעתה וכו׳ של הגברת גיתית
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד )3 מנוסי, בשעתו, לצבריות (״הכל או דות חווה׳לה״ ,העולם הזה .)10.12.86 לפי שתי הדוגמות שהביא העולם הזה, אפשר לחשוב כי מנוסי חימשר רק על
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 5 | יייו יש הבדל אחד בין המערכת האמריקאית והישראלית -וה 1א עצום צנון אבוקאח ן ה לא פלא שפניי לבשו באחרונה צבע ירוק. 1הורקתי מרוב קינאה. אני מסתכל במה שמתרחש
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 6 | במדינה להעליב את יוצאי־אפריקה בישראל. לוי, שנפגע מארנס מפני שחשד כי הערתו מבטאת התנשאות גיזענית, נאלץ לקבל את ההתנצלות. המתח בין שני השרים היריבים — אחד יליד־,
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 7 | * * רדכי וענונו המשיך השבוע לקרקס את המדינה. ^ 1זה לא היה קשה, מפני שהמדינה עצמה התנהגה כמו קירקס. זה היה מחזה מגוחך, אבסורדי ומכיש כאחד. • הסוד האחוון ף ענונו
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 8 | ! כ 1ונ>1ד 1געםא בני־ סיו־נסי־ן * ויד לא צילצל. זה באופי שלו. 1אבל הוא היה מזועזע. ישבתי אצלו. גם מנכ״ל־המישרד, שילה ששון, ניסה להרגיע אותי. היה קשה. ביום
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 9 | בר להם שאין שום צו נגדי, ואפילו לא הוגשה תלונה, הם שידרו את זה. אני לא יודע אם זה היה יותר מרגיז או יותר מצחיק. ,אפתה את הפה בגדול״ האם קינזה סירוסי* ״יא
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 10 | (סי׳׳ץ) ,שגורש על־ידי צד״ל מאיזור רצועת־הביטחון. בסניף הירושלמי של סי״ץ התקבלה השבוע הוראה מפאריס לברוק את נכונות טענותיו של העיתונאי, אזרת לבנוני, שהעלה עליו
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 11 | אורי אבנרי: חזוה ומינצע־ס]1356 ., ^ וב הקוראים את המילים האלה 1לא היו עדיין בחיים באוקטובר ,1956 או שהיו צעירים מכרי לזכור את המאורעות, או שחיו בחו״ל. לכן,
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 12 | היכן הכירה היצאנית את הח״ב. איך התחמק הפרקליט מההפתעה ואיך עושים ברווז ממרגרינה העיתונאי איתן מור, המסקר את איזור אשדוד, נשלח לביתה של ויאולט טחן, אשתו של
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 13 | ךןןןךן 711111 כשהתקרב צלם העולם הזה לעברם של חיים | 111 11 11 שיף, המלונאי שהוא חבר חרות, ומזב״ ל״העבודה לשעבר לובה אליאב, הם סיימו בדיוק ללחוץ זה את ידי זה.
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 14 | העוו! ס ה11נ חושף מיסמך סודי: דוח פנימי קטלני על שיטות הניהול בקונצרך הענק ״כור .ק ד* לי להצלחה, בלא התחשבות בנסיבות. התוצאה היא, מצד אחד, שאין מדיניות-הנהלה
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 15 | הראות רווח בכל מחיר, יש פיתוי מתמיד להקריב את הכל על מיזבח זה. למשל, לוותר על השקעות חיוניות, הדרושות לעתיד המיפעל, ובלבד שבספרים יופיע רווח מיידי. אמר אחד
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 16 | מיבצע איחרת (המשך מעמוד )11 ממשלה כזאת של קוויזלינגים, שהעם המצרי היה רואה בהם בוגרים, היתה צריכה להוכיח את לאומיותה בדרך היחידה האפשרית: הגברת האיבה כלפי
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 17 | די עו * .הרת לחשוףאתהסוד! שרים שנות כיבוש ישראלי בגדה המערבית וברצועת^ /עזה לא הותירו ״סודות״ רבים לגבי הנעשה בשטחים בתחום הלא־ביטחוני. שטרם התגלו. ״סוד״ אחד
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 18 | ה הם אוסרים...הה הן א ומרות...מה ה אוחרים...מה הן אוחרות...ר1ה רות שיטרית: גד יעקובי: ראובן ריבלין: ..לנערים שבחהב ,.מאיו הישעה עצמו מהדיון, ההתבוצויות האלימות
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 19 | אומרים...מה הן אומרות...הה הם אומרים ...חה הן *וחדות...חה הם אוו שמואל הספרי: אמירה שגב: גידשן ר1ן: הייתי אומר לאנשים ״אני אומות למלם- :אניות המזון הננו!הארה
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 20 | !מדור פרסומיו מאת גד בירון יצחק צפורי, סמנכ׳׳ל נזק המזרחי .״תוספת ריווחיות״ צבי וגנד .״זו הפעם הראשונה שלחוסכים יש כזה כוח״ קופות גמל. רגע לפני ה״ 31 בדצמבר מי
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 21 | השבוע בא אליי חייל (מילואים) ,וביקש לשוחח עימי ביחידות. הוא היה גדל־ממדים, לבוש־מדים, והיה לו זקן מגודל. אחרי היסוס קל הכנסתיו לחדרי. כשסגרתי את הדלת, הוציא
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 22 | היהודים שתו אייריש קרים, לכבוד מילחנוות הקתולי כפרוטסטנטי ..מרים גבריאלי לא מתה סיפורים מסתדליס בבית | /וךך 1ך 11111 1אחד האט־ | 1 1( 1111| /נים הרבים שבאו
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 23 | | | 1ך 1ך 1לךוע ״ ךגן אשתו השניה של | 11 1 1 11 1 11 השחקן והפנטומי- מאי עזרא דגן, עם אמה. שושנה לוי, במסיבה לאחר :חנה מרון על אחרי בכורת זוחזת בבקבוק ליקר
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 24 | סיבווה האיש שר השחקנית־זמות וקונית אביבה 13 על ח״ה ואהבותיה - ₪ועשי אשמח ^ אביבה פז יש עיניים מדהימות /ביופיין. עם צבע שלא בכל יום רואים — כחול אפור ירוק. אבל
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 25 | עם שוקי לוי עם משה אסרתי .הצטלמנו ביום כזוג אי די א לי ובבית זה הי ה בדיוק להיפך. •משה ל א נגע בי, א בל הו א שבר ופוצץ א ת כל הבית. עם צדי צרפתי בהצגה
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 26 | 16 שנה עם רגשי אשמה (המשך מעמוד )25 שנתיים. הם לא סלחו לי שאני יוצאת עם פרענק. **שה היה בשבילי כמו אליל * 1יווני. זאת היתה אהבת־חיי. משהו מושלם. הוא היה מבוגר
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 27 | הורוסהוס נקרים בנימיני מזל החודש: :1זה כוכב שבתאי מסמל את היסוד, את השלד והמיסגרת. שום דבר אינו יכול להתקיים בלעדיו. החיים בלעדיו זה כמו בית ללא יסודות, או אדם
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 28 | לכתוב מחדש משהו שקולקל עם ספר שיריה שר חבצלת חבשוש עם השנים הולך וחסר מספר סיפרי השירה הגורמים לך התרגשות אמיתית: אותה צמרמורת נודעת בעמוד־השידרה, שעליה דיברו
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 29 | ויש הרבה שירי חדר, שירי דירה, שירי מחסה ובקשת מחסה כאן. אבל אין להסיק מזה מסקנות נמהרות כי אכן ניתן לה מבוקשה: מים יש פה? דירה ממש! דלת ועוד דלת! המון המון
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 30 | במדינה מישפט לפסול שופט סניגוריו של שלמה חליווה ביקשו לפכול את השופמיכ, בעיקר בגלל מעורכות השופט קדמי בחקירת רצח ליאונור בן־לולו לא בלב קל מבקשים סניגורים
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 31 | אני בטוחה בכך, ראיתי את המיסמך הזה במו עיניי. לא ביקשתי שיתנו לי העתק מהמיסמך, כי חזרתי באותו יום לבית־המעצר. ואם העצירות היו מגלות את המיסמך הזה עליי. זה היה
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 32 | — הורוסקופ 0 /7ו ו ^ ג ! 7 1ן 313 0 ^ 103 (המשך מעמוד )27 עניין. אם עד עכשיו היו שהסתפקו בעיסוק בתחום אחד, בשנה זו יתוספו תחומים נוספים. זה ידרוש השקעה של זמן
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 33 | עניין בעל חשיבות עליונה בהתחלה הם רק כתבו על קופסות הסיגריות, באופן לגמרי תרבותי, שמישרד־הבריאות מודיע כי העישון מזיק לבריאות. בסדר גמור. הוגן. הם סיפקו לי את
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 34 | קולנוע פסטיבלים בסינמטקים חושבים יפאנית אבל לקורוסאווה יעו מפי ;,מיסחרי שלושת הסינמטקים, תל־אביב, ירושלים וחיפה, יקדישו עצמם. בחודשיים הראשונים של ,1987 כמעט
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 35 | אכרם הניח וצה להוזוזחן. לשם נך הוויד 15ק ,,ג ממישקלו, עכשיו הו אמצנח לגירושו מהארץ לא הורשה לחזור לרמאללה. הגורל — מדיניותה של ממשלת ישראל — הרחיק את מוסא בפעם
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 36 | • —יי 311 מיסמכים מיהו גליל(למטה) ,הווצח השכיר שניסה רהווג את המנהיג שסרח? ם אחד נשאר לוט־מיסתוריו * 4בשערוריות האחרונות סביב עיסקות הנשק. אך הוא צץ כמעט
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 37 | שידור צר־ ש איש מקסים • לדן שילון, על סרט יפהפה שהוקדש לזובין מהטה והתיזמורת הפילהרמונית. אישיותו המקסימה של מהטה באה בו לירי ביטוי מלא. צל״ג תרגום קלוקל • לטל
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 38 | מבצע פוג׳י פל ההופה פו ג׳יקה ^ 5 מצלמת רפלקס למקצוענים ולחובבים, אלקטרוני ו1£״ז\/א 0 0מ ק ) דווח מלא על תנאי הצילום תוך כדי צילום, אפשרות להרכבת מבחר עדשות
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 39 | שלושה צעירים י ש בו ח מי ש ה חוד שים בכלא באשמת אונס. במישכט הודתה הקטינה שלא היו ו ב די ם מעולם ו די תג ד אבל בכל זאת הייתי גיזעי. את יכולה לשאול עליי ביפו,
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 40 | :צריך לדעת ממי להתגרש נעל המאה הוא נעל הדיעה לפני כמה שנים פגש איתן גולדמן, בנם של היהלומן יחזקאל גולדמן ואשתו טוטסי, את אלינור מעוז המקסימה. תוך חמש דקות הוא
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 41 | ה או ל טי מ טו ם כשענת הרפזי הכירה את רוני עמוסי, היא למדה מישחק באוניברסיטה והוא למד קולנוע בבית צבי. היה להם על מה לדבר, והם דיברו ובילו ביחד והתאהבו ונישאו.
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 42 | כדור סל המדור חור ברשת ממליץ על מישחקי השבוע בכדורסל. המחזור ה־ 16 ייערך השבוע, ביום הרביעי. המישחקים מדורגים לפי מידת העניין שבהם, והכוכבים שלצידם מציינים את
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2573 - 24 בדצמבר 1986 - עמוד 44 | י **יי י** *24. 12.1986 . 2573 התנכר1 ל
חזרה לתחילת העמוד