גליון 2575

העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 3 | מיכחבים בתבת השער הקדמי: שוד הבנק הגדול ן^נמר האמריקאי (על ההבדל בין המערכת הפוליטית האמריקאית והישראלית (״צבע אבוקאדו״ ,העולם הזה .) 24.12.86 כנסת ישראל היא
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד ) 3 העובדות הנכונות הן שלוי התקדם אליי במעמד קצין בית־המעצר, כשהמיכתב עם שק־כביסה בידו, וכי קצין המישטרה לקח גם את שק־הכביסה וגם את המיכתב
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 5 | 1־ 131־11 החרדי עומדים להש תלט על המדינה? בול שי ט! לוו ס כו ר ^ בוא הברכה על סילווסטר הקדוש. 4 1אינני יודע מי היה, ובשל מה זכה בכבוד הגדול שדווקא שמו מתנוסס
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 6 | א 1ו־יאבנ רי: ך* תגובה הראשונה על פירסום הדוח של המישפטנים על \ 1פרשת השב״כ ודתה כמעט אחידה: זה כשר, אבל זה מסריח. אחרי בדיקה מדוקדקת של הדוח ביישוב״הדעת,
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 7 | להיפך, ברור כי ניתן היה לשפוט את אנשי השב׳׳כ במישפט סודי (כפי שנשפט, למשל, האדם השלישי בפרשת העסק־ביש) ומבלי לגרום נזק כלשהו לביטחון־המדינה, גם לפי הפירוש
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 8 | במרינה כה אמרה אסתר היח״צנית :״אני חיה טוב מאוד עם השכנים הערבים. בחיי יומיום אין עויינות. הם עובדים אצלנו בבניה.״ י וכך נמצא פיתרון־הכזב, כמו פית־רונות־כזב
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 9 | מו נ נ לו ג 13 חנ1ך־ 113ב ״ ב לומד כל הזמן. אנחנו לא יכולים להתמודד עם התיקשורת, ולכן אני, לפחות, גם לא מנסה. ערכים כמקום עוגדו ת }י ש דברים שלעולם — לעולם! —
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 10 | על חגיגות לציץ 10 שנים לפרוייקט שיבח השכונות, שאותן הוא מתכנן בקרוב. הפקידות המיקצועית במישרד מזועזעת מן הביזבוז, שנעשה אך ורק לצורכי הפגנת־בוח פוליטית של השר,
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 11 | הלביא: אונ סי םאתהממשלה ! ^ א שי תו של פרוייקט הלביא היתה ברעיון לפתח מטוס קרב קטן למשימות קרב־הפצצה בטווחים קצרים, לסיוע ו לכוחות־היבשה ולמשימות־יירוט.
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 12 | אצל הליברלי י ש גם שפנפנות. מי גנב עיתון מסיפריית הכנסת ומדוע ח״ב־ש״ס לא שלח נויברק בני מין גיבלי, מי שהיה הקצין הבכיר בפרשת עסק־הביש ב־ 1954 לא גילה עניין
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 13 | ומייד אחזור,״ השיב .״זה לא יעזור לו ״,אמרה גאולה ,״אני אלך לראש־הממשלה ואצא משם כמו שבאתי״. ריח חריף של שריפה הת פשט במהירות בבנייו־הכנסת. חברי־הכנסת שהיו בו
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 14 | הח ד״•״ ו ^ בזי הרדמה * * סססםםסס ^ן5 יש חפאי־אליד. יש רופאים של טבע, של מחטים, של היפנוזה. של מים, של עשב., מה מכל זה יכול להועיל? מיהם השולטנים? ^ שראל היא
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 15 | (כגון עישון, עצבנות, אלכוהוליזם) ,ומשפיע באותה דרך על ריפוי מחלות שונות. גם בהיפנוזה משתמשים לצורך הרדמה. כך, למשל, באנגליה משתמשים בהיפנוזה לטיפול־שיניים,
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 16 | ״מדברים רו 1האשכנזי, הקרנפינ[ והמשתכנזים -יג!ים הפרענק שותק! 0ד7ום ר 711 את דבריו ביקש יקים להוכיח עדי־הגנה, סטודנטים בעזרת שני שהשתתפו באותו קורס. שניהם
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 17 | כהנא, אך לא מאיר >1י* .י ירחון אוסטרי פירסם באחרונה רשימה של האישים השמורים ביותר על״ידי שרות־הביטחון האוסטרי (מישטרת־המדינה, או סטאפ). בראש עומד השגריר
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 18 | זהו ואשומון תימני:מ אשם בב־רסום הסכר ובצוותו? מה היה חלקו שר ב־נחס שדה? מדוע היא התאבדה? נ11 וה 111*11 טד החבצלת **עלילים על פינחס שדה ע־ /*//לילת שווא,״ אומר
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 19 | | ך ך 14111 הוריה, אחיה ואחיותיה של חבצלת בתימן, שם נמצאים 1השורשים של הטישבחה, כפי שנמצאו גכ תזגת-קיר עהיקוז. חבצלת עצמה נולדה כבר בארץ. על בירכי האב -שימעון,
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 20 | קולנוע פרסים זהב דפיה זאדח־ה כל א הגו תיי (תמוז, תל-אביב, ישראל) -עם כל הרצון הטוב והכוונה לפרגן ליוצרי ם ישראלים צעירים, קשה למצוא מחמאה כלשהי אשר תתאים לסרט
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 21 | הסיפרות באסטו־ 1ל1גיה ב־ 31 בדצמבר נסעתי באוטו ושמעתי ברדיו אסטרולוג אחד עם קול מאוד מלומד ותרבותי, שסיפר לעם מה מחכה לו בשנה החדשה. יהיו אי״אלה משברים בממשלה.
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 22 | רא מזמן היא היתה בתחתית: נדקומאנית, גנבת, אסירה. היא יצאה מזה בנוחות עצמה. עבשיו היא בצמרת: דוגמנית מצליחה, מבוקשת, מאושרת הזרקתי. הרגשתי,היי׳ ,המזל שלי היה
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 23 | לטשטש או להעלים. אבל כשהיא מגיעה לחוויות קשות באמת, קצב דיבורה נעשה מהיר יותר. להיזכר בעובדה עצמה — זה עוד איכשהו אפשרי. לחדור עמוק לפרטי־הפרטים ולתאר כיצד
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 24 | יחסינו עם החרוסת הגבוהים באפריקה מנגינ ה י הר ה כרטיס־כניסה לקונצרט החגיגי של התיזמורת הפילהרמונית ולארוחת־הערב החגיגית שאחריו, שנערף בליל־הסילווסטר, עלה אלף
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 25 | הפילוג כשעמד יהושע מר ש על המירפסת של דירתו בקומה ה־ 15 של מיגדלי־דויד והחליט לקפוץ אל מותו, לא חשב, כמובן, על התוצאות של מעשהו הנואש, על הצער שהוא יגרום
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 26 | מיכל עבדיי מחזרים אחריה. זה לא כמו שחושבים בחוץ. אם יודעים שמישהי לא לסבית, לא מנסים. היו שם כמה, אולי שתיים־ (המשך מעמוד )23 .14 הם לא נגעו בסמים, סתם עשו
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 27 | !71111 גחנה פז־מחיס קירות חדרה של מיכל מקושטים בפוסטרים ובתמונות שלה. יש לה גם פטיפון פשוט, קטן, ושטיח שעליו מצויירים חתולים, החיות האהובות עליה. טלפון אין.
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 28 | הם אוסרים...חה הן אוסרות...הה הם אוחרים...חה הן אוסרות...סה ה וי ! 8״ אריה נוי שטיין: קובי גינדי: א בנר רג ב: ,,החלטנו במישפחה שלא. ב תעוד ת הזהות של להיחשף ב
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 29 | ם אומרים...מה הן אומרו ת...מ ה הם אומרים ...הה הן *ומרות...כזה הם: ציון צפריר א הרון ש מי: ,מה קוה אם מנ ר ״׳שת אצבעות מצירו! דבר ניכנס לפאניקה יצר בוניה
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 30 | י י• י• י• י• ייייי ייייי״ייייי*5ייייייי*יייי מנגד כישלון אחר הזמן האבוד — אלא אם כן אתה, במיקרה, מארסל פרוסט. אכן, גם לבני גיל זה ובוגרים מהם צפויות עדיין
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 31 | גם אינו בבני ארבעים ערטילאיים, נטולי מולדת ושפה ותרבות, כדרר שלא מדובר כאן בהת פתחויות אופייניות לקאמבודיה או לפיליפינים. הדברים נוגעים לצרפת. ואנשים שהם בני
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 32 | — בתולין בחוף פלמחים (המשך מעמוד ) 27 לנסוע. איך ששנינו עירומים. אמרתי לו, :תעשה טובה, תתן לי להתלבש! איך אני אסע ככה כל הדרך?׳ הוא אמר לי, :אני לא עושה חשבון
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 33 | הורוסהוס מרים בנימי1י מז ל ה חו ד ש: יהיה נפלא אם הרגעת אותו -ראי זאת כאילו עברת את מחצית ה דין. מכאן ו אי לן הוא כבר י מ שיך בעצמו ללא עזרה. כדאי להיעזר בכל
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 34 | המתייוונים לא שכחו את חנוכה, והדליקו ר במיקדש האלילי -״נסית״ סילחסטר החשמונאי כמו בריו, בניו־יורק, במוסקווה ובלונדון, חגגו גם בתל־אביב את כניסת השנה האזרחית
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 35 | זה היה ום־ההורדת החשוב ביותו של השבוע: הצעיוה הנצחית הפתיעה שו ב! פנינה ב ת 32 פנינה, פנינה, יש לד יומולדת, את הפכת לאגדה! פנינה כבר ל א ילדה! אלה כמה ממילות
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 36 | שידור צר״ג זוועה! • לתוכנית החדשה סוף־דבר. הבאנאליות חוגגת לדויד גילבוע, עורך מהדורת־השבת של מבט, על היומן היומרני של אירועי .1986 אילו הסתפק בהקרנת קטעים
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 37 | )^9.99 9 9 99 ייי יו * 1* 1י ו ייייייי י * ׳11י|]״ 1י |ו>¥11111* 11 1 ^ דם אחד צוחק מן המדינה כד \ 1לה. שמו ארנסט ישראל מרקוס יפת. בגיל 65 מקבל ארנסט יפת פנסיה
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 38 | — כבוד החבצלתיי — דיעה אחרת —^יי (המשך מעמוד )19 חבשוש המורחבת את יום־הולדתה. בגלל כל אלה היא גדלה כילדת־תפנוקים. מוקפת בשפע ובאהבה. למרות זאת היה בה קו של
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 39 | מה הביא את דני א ל סוסנור, ש הוא סגן־דיקן ב אוניבר סי ט ה( מי מין) .ל הברי ח שני ק״ג קוקאין דיפלומט. את ירח־הדבש בילו באילת, במלון סונסטה .״אשתי לא עבדה. היא
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 40 | — אי ש לא טוהר הקוקאין של הדיקן(המשך מעמוד )39 המישפט. בינתיים הסתפק בתשלום של 5000 דולר, שהציע לו רפי כדי להבריח קילוגרם קוקאין לישראל. רפי הביא את הסם, ארוז
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 41 | סניגור לא-שינות׳ אצל לנסקי, הלך איתו למסיבות ופגש את כל חבריו. אנשי־המאפיה לשעבר. לנסקי לא הסתיר את אהדתו לעורו־הדין הישראלי הצעיר, ונתן לו במתנה כמה חליפות
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 42 | אנא לא חצה יחסיהם של דויד שווייצר, מאמן הפועל תל־אביב, ומוטל׳ה שפיגלר הם מיוחדים ומסובכים. פעם, כשמוטל׳ה היה קפטן נבחרת־ישראל ושווייצר היה מאמנה, השניים היו
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 43 | ^ )77 ^7צ ^\9י מעז־ /״ רכיבים: גבינה לבנה, יוגורט-סוכר׳שמנת. מייצבים.חומרי טעם וריח. ׳ניס־וניל לשמור במקרר עד ע-ע1ו בהשגחת הרבנות נהריה. מיוצר ע״י מחלבות
העולם הזה - גליון 2575 - 6 בינואר 1987 - עמוד 44 | הי טבת תשנדז6.1.1987 , מיספר 2575 1011 סיפורה שד היפהפיה שהיתה גנבת נרקומנית ושהפכה דוגמנית מצליחה שנה 51 המחיר 3.50 שקל חדש (כולל
חזרה לתחילת העמוד