גליון 2578

העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 2 | 1מן* / אזהרה: משרד הבריאות קובע כי־ העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 3 | מיכחבים ,ר א תחסום יפת בדישו עוד על פרשת יפת (״שערוריית ארנסש יפת׳ ,העולם הזה 6.1.87 ואילך). מה רוצים מארנסט יפת ועמיתיו? יש בארץ נוהג, המבוסס על הציווי
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 4 | מיכתבים (המשך מעמוד )3 56 נשים ובנוסף לזה גם שם ראש־הממשלה היא חנה רון, תל־אביב אשה! הא*ש במדים הלבנים על זיהויו של כוכב הטלוויזיה פרד גרנדי (״תמרורים״ ,העולם
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 5 | לאביחי, נרגעו לחלוטין כשראו את נוסח ״מיבתב ההתפטרות״ .ברור להם שהאיש אינו מתכוון לוותר על אורח־חייו הראוותני — הסוויטות שבהן הוא מתאכסן בנסיעותיו התכופות לחדל,
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 6 | וויו מוו(מימי!) סולק. איציק וגב (משמאל) שלק. חמננ״ל האשים אותו ב בו ש ה מינית -וגם הוא סולק. או בעיקו נחווויו לו מבני גילו״ המבקו 17*1X37 0 1 1 1 9 ייייייייי *
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 7 | במרינה העם מ ש תף הפ שלה יפת הלך בגי־יפת נשארו. מכיוון שאין עונש, יש חת כאשר ברח הקיסר הגרמני מארצו, בתום מילחמת־העולם הראשונה, המציא מישהו את הסיסמה :״הקיסר
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 8 | רעו &סהוה עור מישאל בין תומיוי־תיטן בתראביב ער ההוראה לחבוש נינה בשעת לימוד התנ״ו. ,,ברוסיה אומרם לאנשים איו לחיות - ועכשיו גם כאן!״ כועסת תלמידה לואש־העיויה,
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 9 | סיגל רוטר, כיתה י״ב, אנ כיפה בשיעורי תנ״ן. הוא גס אמר שמי שנוסע בשבת ואוכל חזיר הוא גועל־נפש. דווקא בגלל זה אנחנו שונאים אותו, ולא שמים כיפה בשיעורים שלו!
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 10 | איו קונים ואשות־ממשלה ב־1.8 מיליון דורו איך ששים עיסקה פלילית עם מיפלגה גדולה איו נותנים מתנה לואש־ממשלה בדון ץ הו סיפור מחריד על שחיתות 1ציבורית ואישית, של
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 11 | אח־י אבנר־י על ך* רגע המשעשע ביותר היה גם האופייני \ 1ביותר. רוברט מק־פארלן, איש המועצה לביטחון לאומי של ארצות״הברית, הגיע בחשאי לאיראן. הוא נשא עימו עוגה
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 12 | (הרצל) וכלה ביחס של כבוד (ז׳בוטינסקי) ,החל במצפון רע ובפחד (משה דיין) וכלה בשיקולים פרגמאטיים(מקס נורדאו) .אן המסקנה היתה שווה, ולא השתנתה. בסיפרו מדינת
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 13 | משה דיין הערבים לא ישלימו לא אריאל שרון המציא את הרעיון הזה, אלא דויד בן־גוריון, עוד בשנת .1955 אחד מחסידי התפיסה הזאת בארץ היה ערי ז׳בוטינסקי, בנו־יחידו של
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 14 | כאשר הפישפשים רעבים פעם סיפרו לי מדוע מתנגדים באמריקה הדרומית להפיכות, שהן מכת הייבשת. ״כשהגוף שלך מכוסה בפישפשים ״.נאמר ,״לא כדאי לך להשמידם. במקומם יבואו
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 15 | 1ע 1 3־־ז 1 כ שי ש ביקוע! דם 1קי1נים כפנסת. יעו גם היצע סקנדליס טיס ך* עיתונות חוגגת: יש מכות בכנסת! \ 1חברי הכנסת הסתערו באגרופים קמוצים איש על רעהו. מישהי
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 16 | הוא מחריר תבק־ו־ם במהיוות מסחוות, לעיתים ביום אחד. הוא עושה־צוות מיקצועי, אופוזיציונר חריף, וודו־ניוסום עקשן ן* אר־שבע דומה היום למערב * //הפרוע. אני מזהיר כי
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 17 | שכר לחברי מועצת־רשות, מלבד לראש הרשות ולסגניו בשכר. ״החזרתי לה את ההמחאה בבוז. שושן חורי נלחם למען טוהר המידות של משרתי הציבור. שושן חורי לא יתן יד לביצוע פשע
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 18 | אביה שר ער שויק׳ ,הצעיוה הפלה בתנאים בלתי־מתאימים, זועק״־ ,או ל א הוו! אודורז! את שתי בנותיו קבר האב ימין שריקי. הן נקברו האחת ליד השניה, בבית״הקברות אב עו קבו
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 19 | שמתה בגרר ״אחרי קבורתה: של מאה שקל בשני שטרות של ,50 וקצת מעות. ״הילדים שלי הם לא מהרחוב!״ זעק האב ,״תסתכלי על הבגדים!״ הם עם פירמה! הילדים שלי לבושים טוב! הם
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 20 | ,,רא הייתי הורג!״ המתמחה המישפט. קולר, מתמחה בגינקולוגיה, הוא האיש שהזריק ליעל את הסם שגרם, בנראה, למותה. (המשך מעמוד )19 ביום השישי לפני שבוע אמרה יעל שריקי
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 21 | סידרה נטל בילויי שימחה בי 11ל/7 ביום השישי אחרי־הצהריים (זמן מנוחה לאומי, למי שאינו זוכר) ,כשבעלי איבד את המפתחות שלו בפעם השלישית השבוע, ואמר לי בקול חד כסכין
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 22 | **1־*4 44׳*44 44444 444 4 100ש קל ררבע שעה עבורה פעמיים חומוס״ ופיצול האי שיות הי ש ר אלי ת אופנאי המעצבלח רדיו ת בחריפה רז קרן הוא חייל משוחרר, רק בן ,22 וכבר
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 23 | !י נבד, עולה חדשה מדרום־אפריקה. שתיהן בתילבושת קיצית, למרות הקור. ץ 1ק ך \ 1ך \ 1ך הזמר המשתקם מתלותו \ ^ 111 11 בסמים, התקבל על־ידי ה11111 נוכחים
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 24 | קולנוע יצירות מופת דקה לחצות מחווה צרפתית לכ״אז כושי ניו־יורק .1959 ,ה״בי־באפ״ ,סיגנון נגינה שהיה עד עתה מלר־מלכי הגיאז האופנתי, גוסס. דייל טרנר (שם בדוי) ,אשף
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 25 | צביקה פי ק -זמו ומרח! ,מסבו ער הקהל שלו, על עריות! ויויוותיו, ער משובות! הפוליטית והשפעתה על הקו״וה שרו, ער היחס הוע שנוקטים העיתונות והוריו ביחס אליו ועל
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 26 | ״איני יודע מדוע אוהבים לשנוא אותי! (המשך מעמוד )25 מה כעיתונאית, ככותבת שירים ופיזמונים, ועומדת להוציא ספר בזמן הקרוב. פיק אומר שזה לא רצוי במיוחד שבעל ואשה
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 27 | • אתה חי קשה? אני חי קשה. • אתה אוהב את מה שאתה עושה? אני מאוד אוהב. אבל אפרופו הקינאה, אני לא מסתכל ואומה ״יאללה, למה עלית לא שלי?״ ואחרים כן עושים את זה.
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 28 | הם אומר>ם...מה הן או מ רו ת ...מ ה הם אוחרי ם...מה הן אומרות...מד! ר ציון צפריר בנימין בן־אדיעזר: שימ שו! שו שני: ״לנעול הדלת לאיראן., ,המישבחות המיזדחיות
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 29 | צפי ר ה 1ונתן: רפי פרבר: מנחם זירברמן: ״אסור להואות גבהת ..גם פנוייםופנויות, ל א צריכים ל ה שוו ת הלובשות חיות ההגות!׳׳ יכולים לארח תיירים!״ ביני לביו שלמה
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 30 | ביאליק -המשורר הלאומי המקטר? העיתונות גילתה, אם כי באיחור־מה. את שבאקדמיה שלנו אין יודעים עדיין, או שמסרבים לראות, והוא שביאליק אינו פופולארי בקרב הנוער בארץ,
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 31 | שלחתי ידי לשרביט המלך הקיץ ויוזם 4י -הציף שרביטו למולי. הגיש שרביטו למו פי. ובשיר אחר, לא עוד שרביט המוגש ״למו פיה״ של האהובה/המאהבת/הפילגש. בשיר אחד הוא בוצר
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 32 | י״אזהבים ל שמא א 1תיר- תשבץד עו ^ ס חו ד )1יציב, מי שיכול להתקיים ( )5 ;)4,2כינוי לעניים המלקטים בשדה; ) 10 אילן 1רואה ומרגיש; )13 בבואה; )14 מכללה ידועה
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 33 | הורו ס חו ס מרים בנימיני מז ל ה חו ד ש: בחינה לבו זוג אם אתה מכיר את בת-זוגך, אשתך או י ¥¥חברתן, בת מזל דלי? האם היא מכירה ¥אותן, הדליו להלן מיבחן שחובר על״ידי
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 34 | בבית־החולים רצו ל ש מו עאת ״בלדה לחובש״ ואצל שימ ש! פר ס האזינו ל,,סימונה מדימונה״ אריק אינשטיין מסתובב בזמן האחרון כשבפיו סיגריה עשויה פלאסטיק. אריק, שחגג
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 35 | וידידיו * 111111 שגריר גרמניה בישראל, אירח מסיבה גדולה במוצאי יום־הבחירות לבונדסטאג | 1\ 11 1 1 1 / 1הגרמני. במהלך הערב הועברו בשידור ישיר מגרמניה תוצאות
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 36 | _ ששו למר פרסו (המשך מעמוד )10 פך, לדברי בלס תבע ממנו פרס עצמו להציג את הדברים לפני יצחק רבין, יצחק נבון וחיים בר־לב — האנשים האחראים כיום לביטחון, לחינוך
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 37 | 3388813833 1גמ8ו \31 הס׳3 רב יותר. בת־שבע, בחכמת חיים של חיה, העריפה את הממון על פני עיסוק מייגע בשכר מייגע עוד יותר, זונה קטנה, נמוכת־קומה, שאינה חשובה לאיש,
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 38 | הילדה שנלקחה בנוח ממישבחתה ומביתה, שנשלחה למוסד דתי ושבוחה ממנו נוי ו ח תו הביתה: ,דאקחו שתי!1110״ ״מיכל״ עם סבתה אידה ..גידלתי אותה באהבה ובמסירות!״ הדודה תמי
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 39 | שידור צר ש ..דא בגדתי ר • לכתב איתן אורן על כתבה רגישה ומאלפת על פרשת אורי אילן שנישבה לפני רור על־ידי הסורים בשעת משימת״מודיעין סורית ושהתאבר בכלא, אחרי
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 40 | אשר׳ילין, טל לימי לפני 17 שנים הם הכירו זה את זה. אשר ידלין היה נשוי ואב לבן. גם טלי ליבני היתה | נשואה ואם לבן. אבל זה לא הפריע להם להתאהב, ולנהל רומאן סודי
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 41 | סאת י רי ב סי ת מחזיק־ם רה אצבעות האשה מי שמוציא את האף שלו החוצה פעם אחת, יודע מיהי יהודית נגר. יפה, שחומה, מלאת־חיים, תוססת ומאוד מורגשת בכל מסיבה. פיתאום,
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 42 | הונית אנטלר־ מקומו של לי גיונסון, במכבי תל־אביב, לא בטוח נראה שהמאמץ הקשה שהשקיעו שני שחקניה הכושים של מכבי תל־אביב לא יועיל להם בעתיד. הרמה הבינונית ולמטה
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 43 | רפני 19 שנים הם דחו את ההצעה להקים..בית שני״ ,שבו ניתן היה רתת תחום לפעילותם שד הוותיקים. שצברו נסיון וידע בכל שיטתי החיים. מה דעתם היום? 11119 האם יש בישראל
העולם הזה - גליון 2578 - 28 בינואר 1987 - עמוד 44 | ו־איח אינטי ע אבי ה נטל תה
חזרה לתחילת העמוד