גליון 2579

העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 1 | ה׳ בשבט תשמ״ז4.2.1987 , מיספר 2579 שנה 51 המחיר 3.50 שקל חדש (כולל מע״מ< איזאבל נאלס מסנות את הכל על עצמת ועל
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 2 | 1עלאיכותההמעולה. 9 8 שנת5 8ץ\0/\0#/ת8במדלייתזהבל 0£5א40ז,המרכזהבינלאומילבדיקתאיכויותבבריסל,זכתה0 שלאסודסעזמ בבדיקה אזהרה ־ משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 3 | מיכחבים ~ סימנים מובהקים על תופעת הירידה (.הנדוו״ ,העולם הזה .)21.1.87 קראתי את מאמרו היפה של אורי אבנרי, תחוב אותו! ונזכרתי במישנתו של הוגה־הדיעות יעקב
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד )3 בוודאי מבסוט. הנה, גם אורי אבנרי אישר כי חתן פרס נובל המנוח היה משורר אנגלי. אבל בהירהור נוסף, החלטתי כי אבנרי צודק. כי אליוט אכן נאלץ
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 5 | י מר־נתייהאפו׳־טה״יד׳ למדינות איראן. במיוחד הוא הדגיש את העובדה שדרום־ אפריקה מוכרת לאיראן תותחי 155 מילימטרים, תמורת נפט. כעת מתברר, מפירסומים בחו״ל, כי
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 6 | במדינה העם והמירחמה נמשכת גער נהרג. מיטען התפוצץ. השיגרה נמשכת ברצועת־עזה נהרג נער ערבי מכדורי חיילים. אשר ירו ״באוויר״ .העיתונים סיפרו על כך בכמה שורות בתחתית
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 7 | איזאבל בארס העניקה לאימה אלון את הראיון הגדול הואשון שרה. היא מסבות על החיים עם בערה, ער עסקיו וקשריו ועל השעון המפורסם ף* דרך כלל היה דויד בא הביתה י י ביום
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 8 | *י ייי הוא היה אומר, ברוך השם, חזרנו הביתה!, (המשך מעמוד )7 רציתי לקנות לו במתנה שעידזהב. הלכתי לחנות והבאתי לו שעון הביתה. רציתי לחרוט משהו מאחור, אבל החלטתי
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 9 | להפסקה במי שפט: איזאבל מחתימה אתבעלהעל בזיסמך. לבאלס אין ש שן בוע לסקי, ואין לנו יאכטה או מטוס פרטי. ״זה נכון שדויד מפנק אותי, ודאג לכך שכל שנה תהיה לי מכונית
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 10 | במיכתב מהכלא מ תאר גזנוזן פולארד(למטה) .המואשם בריגול לטובת ישראל. את התנאים המחרידים שבהם הוחזקה אשתו1. ואת ההרג שה האיומה של מי שכולם הפקירו אותו לגורלו
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 11 | זה דא תיקתוק ע 1ד שעון? .ה תיקתנק עול פצצ ה ין לו מזל, לשימעון פרס. הגורל של סיסיפום רודף אותו. ע 11פרס כמו סיסיפוס, גזרו עליז האלים לגלגל אבן כבדה אל ראש־ההר,
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 12 | נטד־התיירנת הנבל, שר־הבייטחס ה אנ טי־ מאת; מייבש־השיער של איזאבל !הנשיא ביידי ש כאשר ראש ממשלת אוסטרליה, בוב הדק, הגיע לישראל, נערכה לכבודו קבלת־פנים בלישכתו
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 13 | הצמיד של סוניה מייד לאחר שהתפוצצה פרשת שעון־היד של שימעון פרס, התגודדו עיתונאים במישרדי עורכי״הדין של דויד באלס. הם עשו את המוות לעורכי־הדין, יעקב וימרוט
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 14 | את מדינת־ישואר הקימו 535 אלו איש שחיו כאן. מםח מיסבו גדור ותו שר שואלים בחוץ־לאוץ. הייצוא הישואל׳ המצליח ביותו הוא: אזרחים מ3ל סוג ומין וגיל. סידוה של ונתן
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 15 | בועז דוויד־סון, בימאי וראי? .מו־ת ג רו ך נאדר, עיתונאי צבי נעיסל,
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 16 | אבי נקנט, תענטיין אדי דנקר, נטרזק! ר 1ת נב1ן, ומרת א 1רי הנפמקדר, ציי
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 17 | (המשך מעמוד )15 להיות? עוד 50 אלף? 200 ?100־אלף? המיספר העלום השני, שצריך להתייחס אליו, הוא מיספר הילדים. כמה צאצאים נולדו לזוגות הישראלים בארצות אחרות? בכמה
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 18 | האדון איננו ג דבר אחד בטוח: שימעון פרס איננו ג׳נטלמן. מהו המיבחן לג׳נטלמן אמיתי? אפשר למצוא אותו בסיפורו של סומרסט מוחם, אדון יודע־כל. להזכיר: באוניה יש נוסע
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 19 | השוכטים ביקוו בשדה שבו נמצאה הגובה, הסניגורים ניסו לשכנעם שאורלי דוב נוצחה במקום אחו, או שנחטכה במכונית יו מושטת לשופטת שובר, מושיט יד לשופטת שולמית ולנשסיין,
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 20 | חיוני להוכיח שאוור נוצחה במקום שבו נמצאה גובתה אח ות הנאשם זנאי 11*771 השופטת ולנשטיץ התקדמה יחד עם הסניגור שובר וקצץ- 11/1 1 | /המישטרה שדה, שהסבירו לה את פני
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 21 | למוסיקה. הוא הסביר כי עליו להיות אישיות שלמה, ולשם כך הוא חייב לסגור מעגלים, וכאשר זה יגמר יגיעו ימי המשיח. התהליך כלל שיפור הנגינה ללא נגינה, סיאנסים, פגישות
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 22 | במרינה מישפט לבודד עם האדיבים המישטרה טענה שיש להגן על העציר ובלאה אותו עם האיייביס שלו • דויד כהן נמצא פצוע על המידרכה ליד ביתו בראשון־לציין. בני מישפחתו ראו
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 23 | מטעמים נסר ״ ם לאיראנית הצעה מנגן גיטארה אגדתי ציורים בין סידננרים ציורים, 0*17)7X7 ומיטבח הודי רחל טימור ציירה תמיד להנאתה. בזמן מילחמת־יום־הכיפורים תרמה
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 24 | האשה שעם דייווידברוזה(במרכז), ! 1 1ו 1111 בחברתם של קרובי מישפחה, שירי ורא נדל. הקרובים ניצלו את המסיבה למיפגש עם דייוויד ורותי, שבאו לארץ לשלושה ימים, לצורך
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 25 | 1 + 4 4 4 44444444 קולנוע ב* האדם עבד הגודל כס הדמים (פריו, תל־אביב, יפאן) 30 :שנה עברו מאז עשה אקירה קורוסאווה את כס הדמים, או בשמו האחר: טירת קורי העכביש.
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 26 | גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה1... שיחת חולין עוגה פשוטה ( ₪אגא) מאוד אני — שלום אמא. מה נשמע? היא —
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 27 | ,דן חדש״ מארח צער גידור האגו סופר אגו אחד מסכן ההולך בודד אמלל אף אחד לא שומע לו הוא סופר אגו בודד המטיל באור חזק כרגשות - מתוך -צורות־ ליונה וולך כשמאי מוסמך
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 28 | בן־גוריון ( /אשר) סלל/את הדרך אל דרך בורמה ! .התותחים היורים. מסביבי מאות המעפילים העוקפת /את הרהר אל ררך הבירה ירושלים שירדו מן האוניה, שלא ידעו איפה הם, שאיש
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 29 | (!ויומה רו יולי נוולמן המשך התדריך לצרכני הרפואה: איך להימנע מניתוח מיותר, איך לדרוש הסברים מהרופאים ואיך להכריח את הרופא להתייעץ עם מומחים נוספים ^ ימים אלה,
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 30 | בע את הצורך להפחית במישקל, אלא הרגשת פגיעה בבריאות בגלל השמנה. מוטב כוסית קוגיאק ^ א בכל מיקרה של מחלה חייבים < לרוץ מייד לרופא. אם אתה מצונן — כוס־תה עם
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 31 | רפאל איתן: אבנר רגב: פרום׳ דני ג 1ר: ״המעוך יפסיד מנדאט ״אם תבואיא ית י ״אם אדם רוצה להתאבד מקולותיהם שר הערבים!״ רשוותיס, אגיד רו! ,,לא צריכים להפריע!״
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 32 | ם אומר׳ם...כזה הן ^וומר 6ת ...מ ה הם *זנזד־ ם ...מה הן ^!נזר 1ת...מ1־) דים .ה רי מו היה משבן ״ א ו[ יציעולו ..ההווים איבדו המונובול ולכן לא התק יף מתנוז י נוז
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 33 | .י> 1י \4י. 7,7, 1 7ו 1 0ב 9#העולס גוה מאוזן )1ביגמיסט כמו כלם (;)3 )3״סטורי לאנט״ הזהו הסיפור של דולצ׳ין אחרי שעשה ברזי )9לא יברח נחש כמוני (;)4 פתרון תשבצום!
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 34 | אם לא היה לו מזל, ונסיונו המיני היה משעמם, שיגרתי וחסר״ייחוד, העניין שלו במין יהיה כמעט אפסי. נערה שתרצה לעצב את אופיו תצטרך להכיר לו את הצדדים היותר טובים של
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 35 | כל ה עו בד ת ביום חמישי שעבר בבוקר עלו תמי מוזם ( )24 ודדי בורוביץ ( )47 לבית־הקברות. תמי באה לקבר אביה, נוח מוזס, שנהרג לפני שנה בתאונה. דדי בא לפקוד את קבר
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 36 | ברון טרי מאוד ם נ_2ג לפני זמן לא־רב סיפרתי לכם שמצבו הכספי של איש-העסקים רוני פורר ממש בכי רע. עוד סיפרתי לכם שאשתו גלית ברחה לו קצת לארצות־הברית, והשאירה אותו
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 37 | מונולוג נטל י1סף טחן בבדא בקאהיו־ ^ כלל לא רציתי לרדת אלייך. וידעתי על הביקור מהעיתונים. אתמול פורסם על כך ששגרירות־ישראל במצריים פנתה לבקר אותי. הבנתי מהכתוב
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 38 | •* וזיון המדינה. היא הביאה לי את זה. היה לי מיפעל מכובד, שבו עבדו 250 עובדים, מיפעל לתריסים. תשאלי עליי באשדוד — את מי שאת רוצה! אני לא פושע מלידה! אני חושב
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 39 | >זגם א1י אהיה אופטימי רי (המשך מעמוד )37 סתם, פיתאום באים ולוקחים. אחד לקחו ב־ 7.30 בבוקר, כאילו שבאו לקחת אותו לחיפוש היומי וזהו — הוא ירד. מאז שאני יושב פה,
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 40 | לירות. אם היית רואה את המדים של הכלא ...אם היה לך משרת — לא היה לובש אותם! אני צריך לשלם פה על כל צעד. יש לי כל יום שילשול מהמים פה. בשביל לא לחרבן בחדר שלי —
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 41 | יי יי י •ייי שרה ליבוביץ פגשה וויא״נה בנלא את הגיע ^ ם לת־המוות של יעל שריקי \ 1מצפת הביאה לחשיפתו המחודשת של ח מליחי. מליחי 46 נמוך־קומה, ראשו מלא בשיער שיבה,
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 42 | — פולארד חעק ז לא רציתי להתגרש. אהבתי אותה׳. מתוך פסק־הדין :״הנאשם אהב את אשתו, אלא שמערכת־היחסים ביניהם השתבשה. בחודשים האחרונים נהגה המנוחה לקנטרו בביטויים
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 43 | עודו מכנס ודד ליגה זו הפעם הראשונה בקריירה הארד כה של עודד מכנס שהוא יורד ליגה. השבוע עשה מכנס היסטוריה בכדורגל הישראלי. במקום להישאר במכבי תל־אביב, אומנם על
העולם הזה - גליון 2579 - 4 בפברואר 1987 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד