גליון 2580

העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 1 | י״ב בשבט תשמ״ז11.2.1987 , מיספר 2580 המחיר 3.50 שקל חדש (כולל מע־מ) שנה 51 דו 1דו ד 1י ד בלס כתב מהכלא ר העו&ס גוה דידה לשימשן פרס! ס מכונית לידיד ת חברו ש ל
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 3 | מיכתבים שכנים צריכים להבין על עונש־המוות ליוסף טחן(״מונולוג בכלא קאהיר״ ,העול הזה .)4.2.87 אין אני מערער על הרשעתו של יוסף טחן בבית־המישפט המצרי. אבל, כשם שאני
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד )3 לאיראן״, ואילך). אם עמירם ניר יוצא אצלכם טוב, אז אצלי הוא התחיל מצויין: באיזה לילה ירושלמי חורפי, לפני תשע שנים בערך, במקום שנקרא
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 5 | בשנים הקודמות ציינו את יום־השנה בהפגנות סוערות ביותר, שהגיעו לשיאן לפני שנה — שאז נעצרו עשרות צעירים, אשר הובאו לשיפוט מהיר. הפעם מתנהל בכפרים ויכוח אם כדאי
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 6 | סרשת־כלם אינה סתם פרשה של כישלון כלכלי, המעורבבת בסרטים פיקאנטיים ובסממנים של שחיתות. פרשת־בלס היא אלומת־אור פיתאומית, המאירה את כל המציאות הישראלית כפי שהיא.
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 7 | של כסף, שניתנו לו על־ידי בנק הפועלים. תחת להשקיע את הכסף באופן סולידי בהרחבת התשתית היצ־ — 5רנית של הקיבוץ והקמת מיפעלים יצרניים, נדבק הקיבוץ בקדחת הכללית
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 8 | אי ר קנני מי פ לג ה? 1פרשה המדהימה ביותר בכל 1פרשת־בלס היא קנייתה של מים־ לגת יחד — קניה של מיפלגה שלמה. קניה זו איפשרה לשימעון פרס להיות לראש־הממשלה. השבוע
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 9 | • רחמ שי טרח לבנ 1ד 11/״ 7ר, ג נ. עג י גד, דנזדין פדקל ׳ ח 1חמחוזת ־ א ( ע ( ילןן ז׳ צ חן 1 חל * אניע נ ז /סוזו/ט 0־ 1 נ י 1צ • 1966 טר 7 /ג * ענדתי הגב נדה ,
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 10 | דירה לפרס פרשת־השעון היכתה גלים, ובצדק. מה זה פיתאום לקח שימעון פרס, ראש־הממשלה־בדרך, שעון מידי איש־עסקים מפוקפק, שאותו הכיר לראשונה רק כמה שבועות לפני כן? אך
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 11 | 11 1111 פרסים, יהח־י !אמריקאים: מי סידר <ות מי? השוקה סו ס׳ ^ שראל היא גן־עדן להומור גיזעני. הארץ מלאה בדיחות — על ייקים וצ׳חצ׳חים, שווילים וגאליצאים. בין
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 12 | יפת לא קפץ לביקור, השופטות שהוזגה־רו אצל דויד בל ס ושרות מיוחד במודיעין 14״ בסוף השבוע עברה שמועה בקרב יודעי-דבר, כי ארנסט יפת מגיע בחשאי ארצה לשהות בה יומיים־
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 13 | סמך הרגש והניסיון — שישה שירים, ביניהם את השניים ששימעון פרס אוהב במיוחד: ללכת שבי אחרייך ובללייקה. ובאשר לבקשה השניה: היא לא הסתפקה כפסנתרן בלבד, אלא הגיעה עם
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 14 | ( ) 2ה איסז״ב) 14 41*#*# קשה, אגרסההיא או׳ן־חיוס ברורה: לאגדיקאינב בכל זאת כל צעיר ח״ם בניתוק, הילדים שלישי שוקל הגידה אליה. הגשר הסידרה של זנחו שם־אוד הבאה
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 15 | עווקי דני, מוסיקאי ד לי ה ל בי א. ומרת א הרון איפל ה. ענחקז ארי ס סא ,1מו עדונ אי דייווי ד ברוז ה. זמר א ס תר עופרי ם. ומרת ר פי נטאולי.
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 16 | ה&יסר׳נ! (המשך מעמוד )15 יתחיל ללמוד קולנוע בבית צבי, למרות שאין לו חשק, בגילו, להיתקע עם הילדים שלומדים שם וחושבים שי פוצצו את העולם באיזה שוט דבילי. דני הוא
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 17 | פשלה :1״המערך מצפצף על הכר, ח1ץ מהקיסצים״ ^ פשלה :2״המערך שזב מסובך בשחית1י 1ת. בלס ר פשלה 3המערך: עסקן מיפלגתי כמבקר מדינה ר בחעדך ה שחחיס ״ 1תחד״ ך•
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 18 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם בוחרים ...מה הן אוחרות...חה ה שנחאל אבידזר־הבהן: ,,איזה שטויות!בנללדא .,למוות לו; אהיה טועמו ,,נוס מתבטל לפניהם, שקלתי
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 19 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אומרות...חה הם רפי גינת: עודד מנד!: גד שן רייבר: ״כיום כבר יודעים הכל, הצעתי שבובוהוולטוס ״נוציא ספר בישול סינ
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 20 | ואולי תמצא מזוודה עם מליון דולאר... יש עדיין אנשים שאינם יודעים למלא טוטו! זה פשוט מאוד! קחו טופס רגיל(מסומן באות ״פ״) .זהו טופס הטוטו הפשוט שאפשר למלא בו 10
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 21 | אנא, כב 1ד הנשיא אני מצרף את קולי לבקשה להמתיק את דינו של יוסף טחן. אני מקווה שדבריי אלה לא יתורגמו על־ירי השגרירות המצרית בתל־אביב ויגיעו אל שולחנו של חוסני
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 22 | המהלך בעזות מקר היפהפיות במקום בבארים האפלוליים של הנמל ך ך | ח | 1ך 1ץ זוכה בליטופיה של פנינה רוזנבלום, אחרי בכורת 1 ^ 1 1 1 1 1הופעתו, במטיבה שנערכה בפאב
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 23 | אירחה ואביבה תמרים \ 1ך 1ך 1ד אשתו של אילקה רווה ושותפתו בצמד אילקה ואביבה, שהיה חלק \ 1 11 בלתי״נפרד מן הנוף של שנות ה־ ,50 ישבה והסתכלה בבעלה, בשעה שזה ניגן
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 24 | בחוד נידח בשרון מצר גן־עדן לכלבים. אין נסך להשלים אותו, ועל הכלבים מאיימת סכנה חדשה מצב זה גרם עוגמת־נפש לכמה וטרינרים, שמטרתם היתה להציל חיות — והם קמו ועזבו.
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 25 | בפעם הראשונה למקום שנקרא כאן ״צער־בעלי־חיים״ והחליטה כי בבוא היום תעשה משהו בנידון. זיווה אליעזר וארית רוזן נפגשו לראשונה במירפאתו של הד״ר ישראל גלם ברעננה.
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 26 | מנג ד אבל המנגינה אבל המנגינה אבל המנגינה לעולם נשארת. המשורר — היום היינו קוראים לו תמלילן או פיזמונאי — מחבר מילים אלה חשב כמובן על השיר שבלב או אפילו על זה
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 27 | האבזרים של מיכאל שלי, ולעומתו סט של מישרה מודרני במיגדל־מישרדים מתכתי בנוי בצורת טיל על גדות אגם מישיגאן, בשיקאגו נשובת־הרוחות. בסך הכל לא הרבה אך גם לא מעט,
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 28 | לארמל איכפת הכסף היחסים מתוחים בבית״ו ירושלים בית׳׳ר ירושלים נמצאת במקום הראשון בטבלה. היא מוליכה כפור גדול. לבני־יהודה, הדולקת אחריה, יש 9 נקודות פחות ממנה.
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 29 | קולנוע ... רגעוות קטנים. תיקוות גדולות מישפט פ י צו ייםרסזפרת החטיפה נעימה — האם גם הגגיגה נעימה? מסתבר שמפיקי חטיפה נעימה הסתבכו בתביעה מישפטית לא כל־כן־
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 30 | דף חד ש י גם כלבים• (המשך מעמוד )25 לחיי־בדידות, וגם נטלי הבחינה בעצבות שהשתלטה עליי. היא החליטה למסור אותי לצער־בעלי־חיים השרון, כי שמעה ששם יש סיכויים למצוא
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 31 | גם •ה...וגם זה...וגם זה...וגם זה 1...גם זה...וגם זה ...וגם זה ...וגם זה1...גם 1ה1...גם זה1...ג ימי מהאי אני מקווה שגם אתם מכירים את הימים הנוראים האלו, שכל מה
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 32 | תשבץ 03111:1וחג 2580 מאוזן: 50 ברם טבק הולנדי מעולה לגלגול סיגריו ת( ע ם ניירות) אזהרה: משרד הבריאות ל,ובע כי -העישון מזיל, לבריאות ״ אורלי ״ בית ספר לספרות
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 33 | הורוס הוס מדים בנימי!׳ מזר החודש: ד לי קשה רהתקו־נ אליהם, קשה להחזיק בהה ואיו להיפרד מהם בקלות שתתעניין באנשים ותהנה מחברתם, הוא יהיה אסיר־תודה. היא חייבת
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 34 | 011111111 1111111 סאת סית המינטפחה היא הל ב מי שאומר לכם שחברים זה יותר טוב ממישפחה, לא יודע על מה הוא מדבר. חברים זה טוב בשביל לשתות קפה ולאכול עוגות ולרכל על
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 35 | מ ת חיד בי ד, גו מרבדגל הסיפור־ מתחיל בכניסה לבניין הוועד־הפועל של ההסתדרות לפני שבועיים. המתח גבוה היה כמעט כמו ב קווי חברת״החשמל. חיים הבר־פלד, ירד האגף
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 36 | 1חדש1,חדש1,חריע! המשך הבתגה מעמוד 10 הסניגורים הבבירו לחריש את מרשת התרומות .״בלם טוען שהוא נסחט,״ אמרו, אך הד מוכנים גם להניח שהיתה כאן מרשה של שוחד• כך או כף
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 37 | מ אי רוע מנו, אח! הצעיר שר האסיו הממוסס ביותו במדינה, מסבו עי ילדותם והחיים במאווקו ובמעבדה, ער הבית הדתי, על נטישת הדת, על העריה ראוץ, ער מסיור החיים שר מודב׳
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 38 | • הייתם עשירים במארוקו? (המשך מעמוד )37 פירסום הדברים בהולנד, וצפה שם בתמונת אחיו בטלוויזיה ההולנדית. כמה ימים אחר־כן עלה על מטוס ונחת בארץ, כשהוא מונן לעזור.
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 39 | לאבי היו כנראה ציפיות יותר גדולות מארץ־ הקודש, והוא התאכזב מאוד. ראינו את זה באותו רגע. היה להתמודד, מצא את הפיתרון של פנימיות דתיות כרע במיעוטו. • מה ראייתם?
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 40 | ״אני לא מתבייש להזדהות (המשך מעמוד )39 לו הרבה זמן פנוי גם בשעות־העבודה. בשיחות איתי השתמע להתחיל שוב בלימודים באוניברסיטה. הוא עשה קורם ריענון במדעי־הט־בע,
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 41 | ציון צפריר יו״ר־ועדה ליבאי יועצת שסירא־ליבאי גם עניין של פמיניזם מעכשיו, שפירא בלבד לזוג ליבאי שני ילדים: בן בגיל 17 ובת בגיל .14 ליבאי סיפר בשיחות פרטיות כי
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 42 | (המשך מעמוד )41 מקביל, אך דויד תמיד קצר הישגים מרשימים יותר מאשר אשתו: הוא היה נשיא לישכת עורכי״הדין, נבחר כדי קן־הסטותטים באוניברסיטה, היה ראש״המכון
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 43 | קונים עם ישראכרט בפרסים! 2מכוניות דייהטסו קוו־ה! בנוסף על מבצע פרס על כל פיפס, אתה משתתף אוטומטית גם בפיפס הזהב. קנית בחודשים ינואר ו/או פברואר 1987 בסכום של
העולם הזה - גליון 2580 - 11 בפברואר 1987 - עמוד 44 | ירד הוועדה בכנסת נפרדמאש תו ועצ תרא עד
חזרה לתחילת העמוד