גליון 2581

העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 1 | העולם התחתון האמריקאי
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 3 | מיכחבים .מניעים טובים וטהורים על ״טריק הנוכלים״ בפרשת הנשק לאיראן(״השוק הפרסי״ ,העולם הזה .)11.2.87 זה לא הצחיק אותי כאשר קראתי על כך בפעם הראשונה וזה לא הצחיק
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 4 | בויכחבים (המשך מעמוד )3 המישפט לטובת הישיבה ליד שולחן הממשלה, מזכיר לי תוכניות בידור ברדיו, בהן נתבקשו המשתתפים להגדיר מטבעות־לשון בצורה מבודחת. לפי עיקרון זה,
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 5 | 1 7־ן־־ 1ן החתולי החליטו שלא לגנוב עוד בשר מהמיטבח שחף הה שפעה ** ה קרה לעדי אמוראי? ^ /א מו ר אי הוא אדם צנוע, בלי מרפקים, רחוק מחיי־מותרות ראוותנים. האדם
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 6 | במדינה העם ״יהיה שמח״ הרבנים והפאשיסטים הסתערו על בית־המישפט העליון — אלה גמילים ואלה באגרופים. זה מזכיר משהו בית־המישפט העליון הוא המיבצר האחרון של הדמוקרטיה
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 7 | שם בפישעי־מילחמה חמורים ג׳ון דמיאניוק. ג׳ון הצעיר הוא סטודנט לכלכלה יישאינו לומד מזה שנתיים, בגלל הדאגה לאביו ולמישפחתו. הוא בא לישראל ביום השבת, ויישאר כאן
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 8 | משה(מ!) ויגאל(שמאי), האחים גינד׳, חז ה אוצה, העיתונאים הודיעו שאי־אבשו־רדבו איש מהם חקירתו של האח ונסיונות״התאבדותו, עד למותו הנורא, נבהלו ונתקעו בחו״ל. מה
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 9 | בעל עוצמה ריגשית רבה. במישפחה מסבירים, כי דווקא מה ששבר את אברהם היה חשיפתו בתיקשורת, וגלי־האהדה כלפיו. הוא חש שאינו עומד *בציפיות הגבוהות של הציבור ממנו. הוא
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 10 | פרס חטף מיקרופון ביטוח־טודס לנאומו של שימעון פרם בכנסת, בהשיבו בשם הממשלה להצעדדלסדד-היום בעניין פרשת יומך ביגון, קדם מאבק עצבני מאחורי הקלעים. חמישה בכירים
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 11 | נעזק, הימורי 1פעזע נו 1ו ־ ג1 בוס, שווימו, חשוקק׳ -מה הביא אותם לחבוו רעיסקת־הנבר האיראנית? החוליה המחברת היא עיסקי־ההימווים שר הבשע המאורגן בלאס־וגאס. גילויים
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 12 | החברים ש ל שימעון (המשך מעמוד )11 לעבוד בתעשיה האווירית, הוא עבר לעבוד אצל שאול אייזנברג בעסקי־תעופה (אגב, אייזנברג גם רכש את ביתו של שווימר בסביון). למזלה של
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 13 | יש! 3:10 לטובת פרס! מר שימעון פרס מסר לוועדת־החוץ־והביטחון של הכנסת כי בין ישראל, ירדן ומצריים הושגה הסכמה על 10 נקודות לגבי הוועידה הבינלאומית לשלום במיזרח
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 14 | האוכלוסיה הצעירה נדחפת לארצות־הברית. המימסד הישואל בונה, בעצם, תוכנית רויקוו המרינה וץ1,שביה האזרחות הישראלית היא הזולה בעולם ליהודים. המשך הסידרה של יונתן
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 15 | ג אול ה נ1נ ומדת מ אי ר פגיגנטטייו, זמר מנחם מ אי ר, מו סי ק א ב תי ה בנדי ק ם, דוג מני ת ם ב 1י מו ל בו, פנ טו מי מ
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 16 | ע ליז ה אדרי, עורומניד! א בי עז פ רי ם, אבזרגז י 1ר ם פו לני, אי ש־ ע ס
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 17 | הם אוחד מה הן א 1ם חת...מד הם א1מר• יונתן קרוננפדד: מיכה חריש: עדי אמח־אי: ,.צויניס והחדיר את ..אסור שחבוי־הכנסת .,אינני דואה באם בשיחת השבויים בכל מחיר!״
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 18 | ציון צפריר מיכאל בר־חהר: תמי כץ: ארי רט: ..זה רא מגיע רקוסור״ם ,.אם המינתב מזו״ו ,,השארנו קרטות־וידיאו של הברית עם צופת!״ ונעשה עוול -נתנצל!״ 3תישעה מהוג־ר!״
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 19 | ה ציי ר או רי לי פ שי ץ מספר על דרו עבודתו, יחסיו עם הנשים והילד־ם ועם הקיבוץ, דאגות, הפרנסה, גישתו ונישואין ולגירושין, דעותיו ער האמנות הישראלית והתייחסות!
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 20 | של אורי, וכיום בקושי ניתן לעבור גין שני החדרים. הסטודיו שלו עמוס, והוא כמעט שאינו יכול לעבוד בו. לפני כמה חודשים צייר ליפשיץ ציורי־ענק, שנתלו על לוחות מיוחדים
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 21 | אני אבא מצויץ וב על הכי רע!״ (המשך מעמוד )19 מתח. למרות שדורית רוצה להתחתן ועדה רוצה שאתחתן עם דורית. אבל זו מערכת מפוברקת. • דורית בגיל בתך. לא, קצת יותר
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 22 | 444444 רצינית. מה שבא בקלות לא שייך אליו* , סטורן ואוראנוס ממשיכים בשלהם, ובשום לשנת ,1986 וזאת בגלל הימצאותו של כוכב יופיטר במזלם. יופיטר הוא השליט השני של
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 23 | נציגי שגדיוות מצרים מבדם בחאברות קיטש מוזהב, במיוחד לחוג־הסילון הגולה הרת־גורל ך 1¥ | 1ךןייון 1^ 1הדוגמנית הוותיקה (למעלה) ונאווה חן (מימין) ! #111ן #111
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 24 | המיסתורין האופף את המורשת ההודית היווה תפאורה נאותה למתח ולחרדה הקצרה שאפפו את הזמרים והזמרות המתכוונים להשתתף בתחרות הקדם־אירוויזיון. טאנדורי, מיסעדה הודית
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 25 | וימרוד, לא מתאפק. הח״ב שטבל עניבה בסודה והצעירה שנענתה להצעת־הנישואיו של טופז רגב — יוזם הדיון ועוזרו של גור עד לאחרונה — נענה לבקשת מעבידו־לשעבר. איש־העסקים
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 26 | ששן, ולא של בלס • השעון (לשעבר) של שימעון פרס משמש עדיין לנושא לשיחות ולבדיחות. השבוע סיפר עורך־הדיו רם כספי סיפור משעשע: בשעתו ניהל עם עורך- הדין מיכאל
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 27 | נה אישור לביצוע שתילות־כבד? איל! היה מישרד־הבדיאות יושב ער ספסל הנאשמים. איל! שאלות היה התובע בשם הציבה־ מציג לנאשם? הנה כמה הצשת: (א) בשטח
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 28 | —י הורוסקופ ן פחה המת־לא נענו <ר״ר יעקב ומן, חרופ- ;ילן זמיר ^ עשרות שנפטרו (המשך מעמוד )21 שגם אם יחולו שינויים בעבו דה, מקורות ההכנסה לא רק שלא יפסקו אלא
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 29 | — ה מ הג רי ם בים כיפור נאשם בן־דויד רומיאו ויוליה ביבנה ^ גלל שכמותה נענשו בפלי־ לים גברים הרבה!״ אמר השופט שלי טימן על רונית(שם בדוי, השם האמיתי נאסר
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 30 | דיווה ויוורת במיכתב עזנעזדח כח 1ק מבית־הכדא נזוה־תירצה: איו סיכוי לנא שמים! ך מיטב ידיעתנו, הינך אחד מעורכי העיתונים הנדירים /המוכנים לשים נפשם בכפם כרי ללחום
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 31 | לא נם! לעכשיו אריך, עליך ממך: שירת נשים בישראל הקשיבה, הקשב לו לקול הפורץ! אליך, עליך, ממך — עד הקץ... רחל דומה שבישראל של 1987 הכל עוסקים באמנות. מי שאינו
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 32 | אבל כמו ״מתי המידבר״ של ביאליק, גם כאן ריגעי המרי והמרד מעטים ונואשים, שהרי האשה עצמה אינה מאמינה בסיכוייהם ורק עוסקת בהם ב״נדמה לי״ האהוב עליה. וכך גם מאיה
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 33 | _ ה מ הג רי ם ^ 111x17 העו ^ס 11121313 מאתן: )1תאור אצילי (;)3 )3פגישה בין חוסיין למשל, ושמיר, רק בכתובים 3,3,3 )9התשלום על כל האוסף שלה פתרון תשבצופן 2579 )10
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 34 | נ שיחת חולין צי1ן סחיו־י אני בעדך! (/וסירה הוא — אולי תפסיקו לריב? אני — מי רב? הוא — את ואבא. אני — אני ואבא רבים? הוא — כן, את אומרת שקר לך וצריך לסגור את
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 35 | קניג הם אכל! בשרסוס .היום היתה פגישה כללית של הבימה ואנו דנו בבעיית המזון. הוחלט ללשוח שני אנשים לכפרים לקנות קמח ותפוחי־אדמה, אחרת נמות כולנו ברעב, פשוטו
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 36 | תמרורים שרבת־ הדץ זאי ש־העסקי ם ני ש או שניהם בשניה, דליה רבין ,37 ,עורכת־דין, בתו הבכורה של שר־הביטחון יצחק רביו ואם לשניים (מנישואיה הראשונים לאלוף־מישנה
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 37 | ה תו עבה חוזרת ר ב לג ראד (המשך מעמוד )35 התיאוריות של וילהלם רייך ושיטות הטיפול הסקסולוגיות שלו עם שטי־פת־המוח של הסטליניזם, ולמעשה פגע הישר בעיקרים המקודשים
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 38 | סאת עמלמית יריב זהידד ה1ה עדיין לא גו־ 1ע1 ומאיר אוהבים במוצאי־שבת חגג יהודה (הילד זה הוא י אני) אטלס את יום הולדתו ה־ ,50 בחברת הרבה ידידים שבאו להגיד לו מזל
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 39 | גזו\1נר\ 1ץ> 0ז ! שיגומי החלטה של בית־המישפט הרבני, שביטל את צו־העיכוב, שהוצא יום לפני כן. האשה שגרמה לשריפת הדלק היתה אילנה מרגלית, מארגנת תצוגות־ אופנה, אשתו
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 40 | בעיניו, כתב לה :״ולגבי הקירקוע — אני אטוס באל־על, כצוות, אולי בעתיד, או בכרטיסי־חינם, את — לא. את מקורקעת!׳׳. אולם משהסתבר לאילנה כי אין לה כרטיסי־חינם, שלחה
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 41 | האם ברידג׳ הוא ספורט* ח 1לפת ת הי ל ת עו ל ם כשהיה ניסים אבולוף יושב־ראש בית״ר ירושלים, הוא היה האיש שחילק למקורבים כרטיסים למישחקים. הוא חילק כרטיסים
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 42 | גם אין מכירים בברידג׳ כבספורט. בארץ אף לא מורגלים לתופעה כזו, לשמורת־טבע של אנשים המוכנים לשלם כדי לשחק, המתנדבים לארגן מישחקים תחרויות ולימודים, הנוסעים
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 43 | שידור מאחזר, המירקע ליצני הרדיו אנשי אגודת אל־סם של סניף ירושלים, המארגנים מדי שנה, וגם השנה, את תחרות הקט״ רגל בין שחקני־הטלוויזיה לשחקני־הכנסת, ביקשו ממנחם
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 44 | מרק עם טעם וכלי מלח בשורה מתלמה: פוף סוף יכולים גם הנמנעים ממלח להנות ממרק טעים טעים. לבריאות. תל ח
העולם הזה - גליון 2581 - 18 בפברואר 1987 - עמוד 45 | מאשתו לצאת מהארץ דמיאניוק שלח נתק לדפנה בוק ח 11היע רי נאידנה דב כותבות ל01111:1 ברידג: האם זה
חזרה לתחילת העמוד