גליון 2582

העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 2 | בלרינה תנובה קלילה ומתוקה מעדן גבינה מוקצפת רק 50/0שומן בטעמים נפלאים של תות או וניל. לגוף שלך מגיע
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 3 | !מיכחבינ[ הזבוב המתקתק על השעון של שמעון פרס (.האדון איננו ג׳נטלמן׳ ,העולם הזה .)4.2.87 התאכזבתי מכך שאורי אבנרי עסק בהתפלס־פות־יתר (בהנדון וביומן אישי) בנושא
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 4 | מיכתבים (המשך מעמוד )3 רבין את טיבם של הקרבות הימיים הגדולים, והכתיר את ההסבר -השכלה ימית״. אבל מה יהיה על ההשכלה הגיאוגרפית של הקורא רבין? אני מוכן למלא את
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 5 | נתקל בהתנגדות בתוך המישרד, בשל אחריותו של שר בפרשודיפת. תיגינךך נבון רס 1כנ 1ת? אחד הרעיונות המתבשלים כעת בצמרת המדינה: יצחק נבון יפרוש מן הממשלה ויקבל את
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 6 | א 1רי אבנרי חקר את הפר ש ה ך* טיפול הישראלי בפרשת איראן־קונטראס הוא מחר 1 1ביותר. כלי־התיקשורת דשים בו מדי יום. ועדת־מישנה של הכנסת גבתה עדויות. אך איש אינו
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 7 | תוך גיבוי מינימאלי מצד שר אחד או שניים. איך זה קרה? ניר אצל וגן ך ראה בי נקודת־המיפנה היתה ^ בסתיו ,1985 כאשר עסק העולם כולו בחטיפת המטוס האמריקאי בלבנון
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 8 | לאן נעלמו המיליונים? ך* דוח של הסנאט דובר רק בד* רך אגב על הצד הכספי של הפרשה. פה ושם מוזכרים סכומים. ניתוח הסכומים האלה מגלה תמונה מעניינת מאוד — ומעלה שאלות
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 9 | במדינה יי זסזרים באים דם דג גש6ד כדי לגרשם. היום שמחו ראשי ישראל על כי חזרו אחת המטרות המוצהרות של אריאל שרון, כאשר דחף את ישראל למילחמה ב־ ,1982 היתה לגרש את
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 10 | הוא התמנה. נמעט. שמיו אינו ממהר ^ הודעה בטלוויזיה ביום שני ( 1בשבוע שעבר נשמעה חד־משמעית: גד יעקובי יהיה שגרירה החדש של ישראל בארצות־הברית. את ההודעה לא מסרה
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 11 | פעם ישבתי עם מאיר יערי בבית־קפה בפינת בן־יהודה־בוגרשוב בתל״אביב וריאיינתי אותו. כמו תמיד, דיבר ארוכות על סכנת הדה־פרודוקטיביזציה של החברה הישראלית. בעודו מדבר,
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 12 | שלמה הילל י1ו־ע מתי יפקח העם א ת עיני1 !המכונית הבלתי־הגיזוית ש ל הפר קלי ט הברקת־השבוע התיקשורת פירגנה לזמרת נורית גלרון, לפני ואחרי הפרימיירה שלה בהיכל
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 13 | קבל באהדה על־ידי התיקשורת. החבר השלישי בסיעת יחד, השר עזר וייצמן :״העיתונאים האלה חושבים שכל טלפון מעיתונאי — ואני צייר לקפוץ לדום! שיטלפנו אליי שוב ושוב,
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 14 | במדינה שביתות המישטרה חוקרת את צה״ר כדי לברר מהו השכר הצבאי המעילה המישטרה כלשים פרטיים זוהי עובדה שלא תיאמן: מזה כמה שנים מעסיקה המישטרה חוקרים פרטיים, כדי
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 15 | ריקדו ל סיו ע לסוסרו 11 תורד. בארה ״ ק נרא סו ת ם טל אישי צנזרמחזיקי ווורר. נודעים ארה״ב -לונדון ־ סורונסו נס כ׳ נסבו! חשמ״ז הכותרת לשאלונים מהו האוברדראפט
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 16 | סנינת־השלום נקשרת באשדוד. היא מוזנחת ובלתי־רצויה. גם אייבי נתן עייף ממנה ומתפלל: ה1)117 שתטב ! 1/י׳ ^ הושע פרץ, הגברתן של נמל־אשדוד, מרכיב על קצה חטמו
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 17 | מיהרו לשלוח את פירסומותיהם על פני המים. אייבי נאלץ למכור חלק ממניות־הספינה למיקי אלבין — סוחר בכל דבר, גם בנשק — ולעמירם ניר. גם היחסים עם אנשי הצוות לא התאימו
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 18 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אוהרים...חה הן *ומרות...מה ה יצחק ציגלר: יצחק בן־אהרון: יחזקאל שופס: ,,נמה שיותו צעיויס,, ,התנועה ה&יבוצית ,,אני מאוכזב
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 19 | ם אומרים...מה הן או מרו ת ...מ ה הם אומרים ...מה הן אומרות.״מה הם< ציון צפריר דורי בן־זאב: אריה אזולאי: אורי שפר: ,שאני אפחד מהטלוויזיה ״אני הולך להחליף ״לא
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 20 | קנייתדירהזה עניומורכב היו םכשאתהקתה בי תאתה צריך ל שי םלבלכלפר טו פד ט . לפני שאתה חו ת ם על ה חוז ה, עליך ל ק רו אאתה שו רו תהק טנו תואתמה שבינ הן. ו הח שוב
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 21 | זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה1...גם זה1...ג זה 1...גם זה...זג זה...זגם זה... י ח סי ם פעם, כשהם היו צעירים מאוד, הם נישאו. אחרי שלוש שנים, כשראו שזה כנראה לא
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 22 | מסיבח בנו של ג׳יימס בונו עם חתור כולם אוחזים בגזו*בובוו חרסינה מלא שונוולוים ום־הולדת מעושן ע ספה, זמר, בדרן צריך לשנוא מישהו כדי לערוך לו מסיבת־יוס-הולדת
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 23 | מ קל 1הג1ו־ ז, המופיע אף ג במה להחזיק ימה על ראשו. ציני שבים הופיעה למסיבה בחברת בעלה, 11 1111 1 . 1אבישי דקל, ממפיקי ההצגה. היא נראתה מאוד משועשעת מהגזר
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 24 | * ,,הלוואי שתטבע!״ * 1ה 1מיסמך מיוחד־במינז: ה 11־א 1ת שד ירד הקואליציה דחברי־הכוסת מכל סיעות הקואליציה איך להצביע בהצעות לסדר -היו ם והצעות חוק אופן הצבעה
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 25 | ד לפני שנתיים התייחסו לקול׳ ^ נוע ההונגרי כלילר הפלא הקולנועי של העולם. ציידי־סרטים הלכו צמודים למתורגמנים הונגריים, וכל פסטיבל שכיבד את עצמו שלח נציגי־חרש
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 26 | י _ בלי סקס. בלי פפריקה — (המשך מעמוד )25 הועברו בחזרה להונגריה — להלכה לטובתם — למחוז שעל הגבול עם יוגוסלוויה. למעשה הם נקרעו מבתיהם והפכו בעל־כורחם לכובשי
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 27 | תשבץ 0 9 x 0 :1חוה יזר ונשנה בסרטים פנטסטיים, כמו 1ל-פור אגדה הונגרי של גיולה גאזדג (שהיה בעבר בימאי־תעודה מרתק) ,או בסרט ריאליסטי נוקב ועגום, של פאל ארדוש, על
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 28 | מערכת הביטחו! יכולה לסמוך עליו סיפח־ ...״קצ׳ין תורן! ז׳ה החייל הז׳ה לא רוצ׳ה להיכנש למעצ׳רד נאום הש.ג. הענק הקדיר עליי את זיוו האביבי של הבוקר. ריבונו של עולם
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 29 | עשור לעיתון 77 עיתון .77 כדרכם של הפכים: מלה יומיומית כזאת וזוג ספרות, כשם לכתב־עת סיפרותי, יוצרים. דווקא הם, את הצירוף הנכון. לא ״סיפרות״, ״שירה״ ,״אנך״ ,או
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 30 | ובברית־המועצות מצויות, בידי 275 מיליון תושביה 12 ,מיליון מכוניות פרטיות בלבד. בצק תופח משך שש שעות ך* אשיתו של חדשות שקם היתה בחוברת חודשית צנועה, בגודל
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 31 | במילים פשוטות: עדיף מחזור גדול עם רווח קטן מאשר מחזור קטן עם רווח גדול. למחזור גדול זה, לטובת הלקוחות ולטובת השקם, מגיע השקם, מעבר ליעילותו וטיב מוצריו
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 32 | דו ק ט רינ ת בארון של אילנה תלויות הרבה שמלות וחצאיות וחולצות, ומתחתן מוגהים 27 זוגות נעליים בשלל צבעים, וכל זוג מיועד למערכת־לבוש אחרת. והנה השבוע, כשהתלבשה
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 33 | כטעט,כטעט סישפחה וכבו 5/7772 תררה ביום השישי, בביתה של המנתחת הפלסטית ד״ר רות ישועה, נערכה מסיבת־הפתעה לאשת־הטלוויזיה עוסרה שור, שבאותו היום מלאו לה 50 אביבים,
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 34 | הורוסחוס מדים בנימינ• מזל החודט:1 האם אח!ם מכירים זה את זה? האם אתה מכיר את בת״זוגך, אשתן או חברתן בת מזל דגים! האם היא מכירה אותן, הדגים! להלן מיבחן בזק שחובר
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 35 | שי ח ר צל״ש הערזץ השני • לטלוויזיה הירדנית, המשמשת לצופים בארץ כערוץ שני, על הקרנת הסרט המרתק אומץ בקו העימות. הסרט, שהקרנתו המתוכננת בסינמטק התל־אביבי עוררה
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 36 | זהו הבית המוזר ביותו בארץ. הושסש בו מיליונים, ועד״ן אינו גמוו אחו אובע שנים. בשבוע הבא •קרה בו משהו: הבעל יתחתן עם תירוה ממול ד ן מלונות ומיסעדות־הפאר של 1
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 37 | שנולדה בדירה קטנה ברחוב הירקון בתל־אביב, עם המיליונר השווייצי בן ה־ 52 וביחד הקימו את הבית השנוי ביותר במחלוקת בארץ, שהפך למקום עליה־לרגל ולמוקד התעניינות
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 38 | האם אבשר׳ * 1גלל העבירות שבהן נאשם דמיאניוק, קשה אפילו לביתר,מישפט להתייחס למישפטו כאל מישפט רגיל ׳,אמר מישפטן ותיק, העוקב אחרי מישפטו של האוקראיני־אמריקאי
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 39 | העובדה שהם צילמו ותיעדו הכל — זה לא מובן לי. מאז החלה הפרשה של אבי, אני מנסה להבין מה קרה בשואה. אני שואל, קורא ספרים, מדבר עם אנשים. שכן שלנו בקליבלנד הוא
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 40 | מה קווה בכלא־הנשים מוה־תיוצה* גלית מיזוחי (מימין) ,הנאשמת בשוו מזויין, מסכות על וויי־הכלא שבו היא נמצאו ז -מבלי להסתיר דבר שלושה דורות בכלא גלית מיזרחי בת ה
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 41 | -יעקובי תלוי באוויר - (המשך מעמוד )10 והביטחון של הכנסת, וחזר כשר־בממשלה, התמנה כשר־הביטחון ורואה עצמו מועמד לראש־הממשלה. אפי עברון חזר לארץ, ובקושי הצליחו
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 42 | אינטרסנטים ובית־מישנט י יאמן ואיפה הסתיים המחזור ה־ 18 בליגה הלאומית. כבר היום מסכימים הכל שבי- ת״ר ירושלים תהיה ככל הנראה אלופה (בירושלים עדיין מפחדים לדבר
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 43 | מ תנו ת מכל ה סוגי ם, תוי קני ה ב ערכי ם שונים, ב־ 200 סני פי ק ר או ם ו־ 20ב תי הכל בו של ה מ שביר לצרכן בכל הארץ. צל צלו עכ שיו ליוסי סו מ ך טל. 7551111־03
העולם הזה - גליון 2582 - 25 בפברואר 1987 - עמוד 44 | 25.2.198 מיבפד 2582 שנה 51 המחיר 3.50 שקל חד ש וכולל מע־מי שותת בת 22 מחאות את תגצב בכלא נזיזרח החרדים העולם הזה וקח אח ננו שו דמיאניוק ל.יד ושם״! מתפלל לטביעת
חזרה לתחילת העמוד