גליון 2583

העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 1 | המחיר
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 3 | מיכחבים כתבת השער הקידמי: מי הוא באמת מדוע וא נחקח בושיות וצח? על מישפטו של ג ון דמיאניוק(״האם אפשרי זיכויו״ ,העולם הזה .125.2.87 יש נקודה אחת, כל־כך פשוטה,
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 4 | מיכחבים • ב לי ב ג/׳זו א 7זני• 11 באשר קראה תמר גילן, כתבת מעריב בפריס, את המאמר על,הפריפריה״(העולם הזה 128.1.87 היא נזכרה שכבר קראה דברים כאלה בשבועון זה. יש
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 5 | במדינה העם מי ייעץ ליועץ? אין מזל ליועצי הטרור. עמירם גיר הפך כוכב בעל כורהו, ובך גם רפי איתן אין מזל לאנשים הממלאים את התפקיד הקרוי ״יועץ ראש־ממשלה
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 6 | בדרכי שוחד ציבורי והונאת הבריות מנסים להקים בארץ מלם־ אשר יקום על הדמוקרטיה הישראלית, על המשק ועל החברה * הו ח*ק ההפכים הפוליטיים: ( כדי לעשות שלום עם מצריים,
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 7 | ייעשה את כל המינויים הראשונים ויצוות את כל המישרות, הרי נמסר בידיו כוח אדיר סי כמה. יתכן שחלם על כך כאשר התחיל בדרכו הטלוויזיונית והציבורית כמנחה התוכנית
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 8 | ם 1נ1 ר 1ג ף* כתבי. שהפגישה התנהלה * 1בבית־קברות! לאור־הירח, ב־2 לפנות־בוקר, מאחורי אחת המצבות, כך שאיש לא יידע מקיומה... הפגישה הלילית בהא־הידיעה. אני משתגע!
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 9 | חברים טובים, כמעט כל מי שאני פוגש מדי פעם. שפיטה גטרס אישום ף כלל, הסירסומים בתיקשורת — כל בוקר אני מתעורר בחודשים האחרונים ומחכה לי הפתעה חדשה. למשל, הפירסום
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 10 | מרתון של חילוניים, בהשתתפות עשרות דוברים, ייערך ביום הרביעי בשבוע הבא, ה־ 11 במרס, בצוותא־תל־אביב. המרתון הוא ביוזמת ״עמותת נפגעי החזרה בתשובה״. בסוף השבוע
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 11 | מזג־האוויר בם 1סק 11ה בכנסת מסודרים מקומות הישיבה לפי גודל הסיעות. משום־כך ישבתי בדרך כלל ליד חבר־הכנסת מאיר וילנר. פעם הערתי לו, ברוח טובה :״הקשבתי במשך שנים
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 12 | מיהו אדנלף״ .החב 1של פ1ם. באיזה חלקי מהעוגה ל א נגע ה שר ומדוע הלנ המשדכת ״ יצחק רבין, שר־הביט־חון, חגג את יום־הולדתו. המסיבה נערכה בביתו של אבי פי״ לוסוך,
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 13 | חבר-הכנסת בני שליטא זועם ואחוז־עלבון בגלל השתתפותו הדלה בתוכנית כניסה חופשית. שליטא נעלב עד עים־ קי נשמתו על שזכות־הדיבור ניתנה לו רק על עברו — ההאשמות שיוחסו
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 14 | יגאל רביב מגלה בסידרה חדשה שבדזת מדהימות על רכישת הקרקעות בגדה יישב בפועל כמה חודשים. שמיר, מיכאל דקל, דויד לוי — הם יודעים שהוסר הסיוט מע־ליהם. הליכוד יוכל
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 15 | סגן־השו ח!ל סיוב והשיב ער שאלה בקשו למנוניח שנווה שהועמדה לרשותו עדיו סוחר־קרקעות ^ מו שוטר תנועה, עמד עורן^ הדין אורי סלונים בכניסה למושב השיתופי נורדיה,
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 16 | מחפות על הוועדות הפנימיות של בית־החולים. גם אם ש הנאים ואחיות הנשלחים רנרא - הממונים ער המעונה לעורם רא נותנים את הדן. אילו נקטו אמצעים בזמן, ניתן היה למנוע
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 17 | האוסר על הרופאים לבצע הפלות כאלה. קל מאוד לאתר את העבריינים, אך לא נעשה דבר כדי להפסיק את מגיפת־ההפלות. גם בבתי־החולים מתים מהפלות. כך, שלושה רופאים
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 18 | הם אומדים...מה הן אומדות...נזה הם אוהדים ...מה הן אש!ר!ת...ה1״ו נילי קרן: ..לא וקהאשננזים ,,חובה היא ואינטרעט ,.אני רוצהלואות - מתעניינים במישפט הזה!״ לשמש
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 19 | אומרים...מר; הן א 1מר 6ת ...מ ה הט אומרים ...מה הן *!חדות...מוז הט ..הופתעת לגרות בקולנוע ״המונופול בטישת־פנים ״ ה מנ שיו היפאני נגד ה־שואר׳ את ה אינטריגות!״
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 20 | זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה 1...גם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה1...גם פגישה עם ס1פר של ספר ראשון סחף ימים. רומאן ישראלי חדש. הוצאת י
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 21 | י כל שנה אותו הסיפור מה שלא הנה זה מגיע שוב, הפורים הזה, שאמור להיות חג עליז ומצחיק, אבל הוא תמיד נגמר בדמעות בגלל הגשם והביטולים של העדלאידעות. נכון שהכל יקרה
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 22 | רוקנירול של ותיקי שנות השישים ת חיי תהמ תי ם האחים שוקי וחיימון אלגרנטי לא האמינו למראה עיניהם: מאות אנשים באו לרוק קפה לחגוג את הקאם־באק של להקתם, האריות,
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 23 | וים ני בבי ת האדום 1 1 1ך י 1 1 1 7 1רעייתו של צחי הנגבי רוקדת 1411ו 4בחברת בעלה. ראנדי, אמרילך \ י11 ית במוצאה, הנשואה לצחי שלוש וחצי שנים, היתה מוקפת
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 24 | > 111:1ד שאר אזרחים ואישי־ציבוו: האם ראשו את 1 העישון במקומות עבודה ובירו שרת־הבריאות, שושנה ארבלי־אלמוזלינו, יזמה הצעת־חוק חדשה לאיסור העישון במקומות עבודה
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 25 | 4| 44044י*044 44י * 444 44444 * 4 * 4 4 4 4 * 444 4 4 4 4 4 4 4 4 4׳ > 4 4 * 4 4 4 44 4 4 4 4 זיורזיט, בעלת סלון כלות: אני נגר, אבל מי שבאמת צריך להילחם בזה הם
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 26 | דן מירון: מן השוליים אל המרכז ובחזרה כמעט מרגע הופעתה קנתה לעצמה הפרחה הבלטריסטית של יהושע קנז מעמד ייחודי בפרוזה הישראלית; מעמד שיש בו איזו כפילות מביכה.
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 27 | בפגם האינטלקטואלי המרכזי של היוצרים בני ״דור המדינה״ .האשה הגדולה מו החלומות הוא, בין השאר, רומאן חברתי שאין בו תמונת חברה. סיפוריו של קנז מנסים לתאר את הזולת
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 28 | ^ 01111181 אדינה פיצירסקיו • וסתיה -חנש חתיעואד ף ודא קר בלנינגראד, רוב ימות ^*השנה. האנשים הולכים ברחובות, עטופים בהרבה שכבות של בגדים. אלינה פיצ׳רסקי הקטנה
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 29 | העתיקה ביום השישי אחרי הצהריים, להסתובב בין הסימטאות ולשאול את תושבי המקום מי מכיר מי יודע, איפה אפשר למצוא מורה לריקודי־בטן. אחמד, בחור שהכירו, הבטיח
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 30 | 411#44444444י; 4 4 44־ 4 4**.61׳ _ רקדנית בטן הקץ לריחות, לאויד הדחוס, לאדים ולעשן מאוורר דו־כיווני השואב את העשן והריחות ומחדיר אויר צח מקי מאוורר מיוחד
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 31 | במרינה ם ענ1ן הדוברמן 1הפיר הלב! בגיין ממואר, המיועד לנביס, עומד שומם בירושלים. האוצר מסרם להפשיר כס6ימ להפעלתו 60 אלף דולר בשנה — זה הסכום אותו משלמים אזרחי
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 32 | יייי* ייייי י* י י .י.י ייי י יו,ן י יייייוייייי זיי,ז.״.יי.ז.י.י.י.זיייי יי. X־4ך ^*י׳ר־י4. דף חד שי 1 0 #7ו ^ 3מ # 9הונוסס רו ה ררדח (המשך מעמוד )27 אינו
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 33 | ח ר סק פ מרים גנימיני מזל החודש: ח״ הגין של דר גזל דגים המי! שלו קסם רב ומשיכה מאפיינים את הגבר בן מזל דגים. קשה לעמוד בפני קיסמו, רוב הנ שים אינן יבולות
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 34 | !1דוי נדיר שכתב דני כץ, איש־התיאטרון הנאשם באונס. הוא מספר בפרטי־פרט 1על מעשיו זעל ־ הרגשתן בעת ביצועם, ובעת שבירתו בחקירה ן * מחברת עבת־הכרס נקראת בנן 1שימה
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 35 | אה. ביום שלישי, ה־ ,9.9.86 נלקחתי למטה, ורצו לאמת את גירסתי בפו־ — ליגרף. אבל מכיוון שחששתי, לא הסכמתי, ובכר רק הגברתי את החשה. משם נלקחתי להמשך החקירות, ואמרו
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 36 | סח-ברו הטבק הדני המעולה לאניני הטעם במרינה ביד הסניגוויה במישנט דמיאניוק תמונות שר הנאשם בתקומת שונות בחייו: האם זה אותו האיש? קריית־מלאכי מזסיאזז בבית ב־ 1987
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 37 | 1947 1958 1987 .ציון צפריר מו־יסת הסניגה־ים וטל דנויאנינק ולי אתה יכול לחיות איווי, אבל אני לא יכול לוזיות ; /י *:איתדי ו״עורך־הדיו שפטל לא יקום עוד במישפט
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 38 | אנאטומיה של אונס (המשך מעמוד )35 ראיתי מכונית חולפת על פניי. נסעתי בעיקבותיה כמו רובוט, כשאני נעול על הרכב ללא שליטה עצמית. נסעתי בעיקבותיה עד חניון ביתה,
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 39 | בלי הרדמה (המשך מעמוד )17 • קופת־החולים הכללית שילמה 92 מיליון שקל ( )1985 לצעיר קטוע.רגל בן ,23 שנפגע ברגלו בהיותו בן .9 ־ הוא טען באמצעות עורך־דין שהוא הובהל
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 40 | 1הי ר 1ת ך ן 1 ההיסטוריה חוזרת כן. כן, גם אני השנתי עד היום שחיפה זה הפנורמי״ הנמל, ממגורות דגון, כמה אוניות של חיל־הים. כמה דוכנים של ימאים בעיר התחתית
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 41 | ו₪חווו₪ע( מ !7ע(/ע מאת שור סי ת׳ ריב מסע של סחלבים המטיפים והרב הבית התימהוני שברחוב הירקון בתל־אביב סנדיי טיימס העיתון האנגלי ׳טעו , , לעצמו 1 > 11 עו ן ה־ 25
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 42 | מישפחה שכזאת בבית״ו משחקים פוליטיקה בשבת האחרונה סיימה בית״ר ירושלים את מישחקה מול שימשון תל־אביב בתיקו. הבית״רים שיחקו גרוע. בכל זאת, הוסיפו למאזנם נקודה
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 43 | א ק שי ס׳ ף , 0ף 0את הטלו׳זוך, ׳ ׳ענשי׳ גם א/פנתי, ,״וסלייזידיסשומ עם כל החידושי האל7ו0ר׳]״ 0האח! במבחר צבעים ש אח 1יתאים גם >כ . 0צנו י״ ׳0צבעים מעזיס3 צבעים
העולם הזה - גליון 2583 - 4 במרץ 1987 - עמוד 44 | ג׳ כאדר ת ש ^ו4.3.^ 87 ן המחיר 3.50 מיפפר 2583 מיסדו זיהוי מצולם של ותר המוחלת מדווחת דמיאניוק מ חיפ ה השלם הזה מבוסם את התמונות נל מתלות המין פר ש ת עמר
חזרה לתחילת העמוד