גליון 2584

העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 2 | לפעמים מגיע לו יותר ...מגי ע לך שוקולד מעולה- טורינו של קמיל בלוך שוויצריה. להנאתך ב־ 2טעמים נפלאים: חלב עם מילוי קרם אגוזים. מריר עם מילוי קרם אגוזים ושקדים.
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 3 | מיכחבים מדינה של אמיגרנטים על הסיבות לירידה מן הארץ (״המ הגרים״ ,העולם הזה 4.2.87 ואילך). לדעתי, שורש הרע הוא שמעבר למילים היפות, כגון עליה וקיבוץ־גלויות,
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד )3 ויקונה איננו סתם צמר משובח. זהו צמר מעולה ביותר, בעל סיבים מבריקים, עדינים ר רכים במיוחד, והוא מופק מגיזתן של כיבשי הלאמה הפראיות,
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 5 | סרס וסוגן !0910 < 1זרי < ובנרי ^ עונש המדהים, שהטיל השופט האמרי־ 1 1קאי על ג׳ונתן פולארד, נראה כמטורף. אחרי הכל, פולארד ריגל למען מדינה ידידותית — מדינה המשרתת
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 6 | לאילת *הטיפה הזולה ביותר במדינה העם אדמה דחיית דם סולני הציג לעמו את השאלה, והחזיר לו את כגורו ש״ח בלבד. הלוך ושוב. 139ש״ח 109ש״ח המראה (סימה המראה גסיתה סעודת
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 7 | האמריקאי ביקשו רחקוו את הישו־אדים המשונים בבושה. שואל התנגוה. הוסכם ער העבות שאלות. ופנה בוק מגלה: ף* יום השני שעבר הוזמנו אל ₪1שווימר, יעקב נמרודי ודויד קימתי
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 8 | אהוון ט״טלמן(מימי!) עמר והתמנות נמננ״ד המישור. נינת״ם רדה ב עונוי ם, ובע־ קו נעובוו ח. ואז קרה דנו וא־נעיס: נרקום ושתוק, הן התלוננו ך* רמז הראשון על השערוריה 1
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 9 | לפני יותר מחמש שנים, כנובמר ,1981 הוא הועמד לדין מישמעתי של עוברי המדינה, ואף נפתחה נגדו חקירה מישטרתית פלילית עלהונאה. מתיק מס׳ 20/81מ 32/בבית־הדין המישמעתי
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 10 | ארידור מצטרף ללוי? חכמי מתחיל לדבר דרס ארידור שוקל להפתיע את חבריו ולהצטרף בוועידה למחנהו של תיד לוי. יוסי חכמי, מבעלי הפניקס, מתכות לשנות טאקטיקה ביחסיו עם
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 11 | לא! שייך אנטון שמאס? אומות שונות יוכלו לחיות זו בצד זו בשלום ובשיתוף־פעולה, כפי שקרה במרחב האירופי. מעניין מה דעתו של אנטון שמאס עצמו על כך. לעיתים קרובות אני
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 12 | לצעירים יש יתרון -אך הוא חולף עם הזמן, סקסולוגית לעזרת הממשלה ושכרו של פרקליט המישדר פנורמה של הטלוויזיה הבריטית אירח לאחרונה את הקולונל אוליבר נורת., היה זה
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 13 | צבי טל חניתה צנטנו שנבחרה בזמנו כ״דונה אידיאלה״ ,מצליחה ביותר נאירגון תצומת־אופגה, בשותפות עם הדוגמנית לשעבר בתיה דיטנצייק. עזר כנגדן הוא המאפר והמעצב עמיר
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 14 | ה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן *ומרות...מה יעקב מרברבוים: טל ברודי: יעקב גיל: ״סיקוו המישפט דא ,,ידעת* על ן!חלטת .,אתו הוצאות בעמ״ס יהיה
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 15 | צב> ט> בתיה הימלפרב: חיים סתיו: אורנה פורת: ״ר א 1דבוק את ,,אווי נחוץ עוד פיגוע ,,אולי עכשיו כסו ו!!* ש ז סוק דנו! ,,כמו באכילה לאוהיו ,,את הגירעונות שדנו!,,
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 16 | מבצע פוג׳י בל הקופה פוג׳יקה ^ 5 מצלמת רפלקס למקצוענים ולחובבים, אלקטרוני דווח מלא על תנאי הצילום תוך כדי צילום, אפשרות להרכבת מבחר עדשות זום, גמישות מירבית
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 17 | במליאת הכנסת עושים חברי־הכנסת הצגה גדולה: רבים זה עם זה, מתווכחים זה עם זה ותוקפים זה את זה. כשמסתיימת ההצגה עוברים למיזנוז: מורידים מסיבות, מוחקים את האיפור
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 18 | כולם אוכלים (המשך מעמוד )17 השר יצחק רבין (מערך) ,כשמאחוריו שובל ארוך של עוזרים ויועצים — העיתונאי איתן הבר, תת־אלוף חגי רגב, צבי (״צווילי״) בף משה, ועוד שניים
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 19 | במיזנון הכנסת. שהוא בית־הקפה המפורסם * במדינה, הם אינם מתקוטטים ומחרפים. להיפך ליד השולחנות שוררת אחוות־פוליטיקאים נסת מפנים את המיזנון. הם הולכים לעבוד• הרוב
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 20 | במרינה דיינים, סירב להעמיד אותם 5דין מיש־מעתי, וגילגל את הכדור למיגרשו של היועץ־המישפטי־לממשלה. כעת ייא־אלץ חריש לבחור באחת משתי הדרכים: או שיפנה למישטרה ויורה
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 21 | איך תוציא! עז, אם לא הטסתם אותה קודם? הכיני גונו רחווו אשה גבוהה זה יפה. על זה אין ויכוח כבר הרבה זמן. לאשה גבוהה בדרך־כלל יש גס רגליים ארוכות וידיים ארוכות
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 22 | ^ 5 0 3גס העיד נצות שדחה ^ ^ 3מועמדת רתחוות היוני הספד המבשל הבוים מפתיעים את יעל שעלו לשלב הטו! איין טרופיק, מיו פאית נועה גולדברג, בת ה־ ,18 הנצרתי ה־ 16
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 23 | של תחרות הוון לשמאל: החי״ ־**ל טסניולה, בת >ה־ ,20 התל־ אביביות רוויטל מור, בת ה״ ,18 שזכתה בתואר הנכסף, ושירלי בן״מרדכי, בת ה״ 16 וחצי, אורי; גפני, בת ,18
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 24 | המטופלת טענה שהרופא גרם לה לאורגזמה הראשונה בחייה. הרופא נידון למאסר. אך האם זה היה בכלל אפשרי? ההגיון הרפואי אומר: לא! ^ פי גזר-הדין של בית־המישפט €המחוזי
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 25 | במדינה בגלל אמונם של השופטים במתלוננת, שסיפרה ש״היא הגיעה לאורגזמה בזמן בדיקה גינקולוגית בקליניקה של הרופא ״.השופטים ראו במעשה זה דבר פלילי, והרשיעו את הרופא.
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 26 | מנגד ח״וכא ואיטלולא איחלת ובכן, כצפוי, איוולת משפט דמיאניוק לא נחסכה מאיתנו. את מקומו של חשבון הנפש ההיסטורי הגדול, בכל צורותיו ועל כל השלכותיו, תופס שוב אולם
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 27 | דון כאן בטענותיו של מוקד נגד המישנות המתחרות לו, ונתפנה לדון בקיצור נימרץ בטיעון המרכזי של הספר. ואולם לפני שאנחנו עושים כן, כדאי למקם, וגם זאת בקיצור נימרץ,
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 28 | במדינה ת ש 1ץ 03x11:1חוה מאוזן: (המשך מעמוד )25 אולם הסמוך, שבו ישב הרכב־דיינים. לפני שחתמו הדיינים על פסק־הדין, הם התעכבו על ההסכם שנערך בין בני־הזוג אצל
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 29 | בשבאה אביבה לבקר את בעלה רפאל בכלא ,6 כבו היה מת. שילטונות הכלא לא טרחו להודיע לה שהתאבד ^ מהומה בבית מישפחת חיחי־ \ 1נאשווילי כמו רומזת על הבילבול המוחלט
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 30 | במרינה (המשך מעמוד )28 טת וקיבל צו־מניעה. בכל רגע הוא עומד לחזור ובידו הצו. מדווחת רחל אמרי: הצו שבידי הפקחים היה להריסת קיר־לבנים, שבנתה המישפחה בימים
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 31 | ^ לי הו (אלי״) נעים ,22 ,היה > £משוחרר מצה״ל רק ימים ספורים כאשר פותה לנסוע נסיעת־חינם לצרפת ולהולנד. הוא לא שאל הרבה שאלות, לקח את דרכונו והצטרף לנסיעה. נעים,
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 32 | הרפתקותיו של בלדר־סמים במדינה לנקודת גבול, והמבקר אמר לנו שא(המשך מעמוד )29 בה היה הסם ולקח נייר־כסף מאחת נחנו צריכים להוסיף עוד כסף עבור הכרטיסים. המגירות
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 33 | ך ודא התביישתי כל השנים. *//חשבתי, אולי אני טועה טעות נוראה ועושה להם עוול. הרי לא יכולתי להאמין שאחי עושה לי דבר כזה. קיוויתי שזה רק עניין של זמן, ואחי ימצא
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 34 | הורוסהוס מרים בנימיני מזל החודש: איו לדוג בני זוג1 להיות מתחשב, רגיש ומסור כולו אליה לכת עד כדי לבקש ממך להינשא לו, עלייך * יהיה חסר״ונועלת. אשה עדינה, נדיבה,
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 35 | חסחר־ם אהבת הזמיר הודיעו +על נשואיהם הקרובים, בשנית חוליו(״הזמיר הספרדי״) איגלאסיאם ,43 ,ואיזבל, גרושתו (ואם שלושת ילדיהם) זה שמונה שנים. איגלאסיאס, יליד ספרד,
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 36 | * מחת בכלא הצבאי - (המשך מעמוד )29 הוא אהב לחיות׳ ולבלות. הוא חיכה בקוצר־רוח לתינוק שיוולד לנו בעוד ארבעה חודשים. ״אני חושבת שהסוהרים בכלא 6 היכו אותו עד שהוא
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 37 | המיליארדר שאול א״זנברג, למרות שהוא מתנזר מאלכוהול ופד סיגריות, סבל אייזנברג בליבו ועבר לאחרונה ניתוח לב״פתוח בלונדון, שם עשו לו ארבעה מעקפים. גם הניתוח המסובן־
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 38 | עונה כ״נה מדווחת מבסטיבר הסוטים בברלין: היפאנים חשפו את זוועות המילחמה של עצמם. הווסים גופו את הבוסים הגדודים בזנות סוטיהם הישנים שהותוו להצגה וק עכשיו אזימות
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 39 | כוס של לענה על פני הפי־אנד אומלל שכזה מפי סופר רוסי. הדיבורים על דלתות פתוחות עדיין אינם מרשים רוח־פרצים. או בלשון זהירה: יש אומנם שינויים בכיווני־האוויר, אבל
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 40 | > חזנשטזץ, רז> ש>גוץ } ופ>> 1בלונשו כשישבתי במיספרה, בין סילסול לצביעה קצת השתעממתי והתחלתי לדפדף בעיתון־נשים גרמני. לקרוא גרמנית אני לא יודעת, אבל את התמונות
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 41 | סאת שורסית יריב כסו קטן ה בו של שלהמתגר שי ם דרורה עורכת־הדין הגרושה והיפה רפופורט חיה מזה שנתיים וחצי עם הגינקולוג הגרוש אברהם גולן, האחראי על חדר״לידה
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 42 | 7חודשים בנך* נמל \ 7/77/7ר למכסיקו ואת ההטבות שלאחריה, והתגייסו לצה״ל. לשחקנים הבולטים בנבחרת, כמו אלי אוחנה, מוטי איווניר ובוני גינצבורג, דאגו המנהלים לשרות
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 43 | בבדיקה של א 0וד 180ס 8ססאסונו, המרבו הבינלאומי לבדיקת איבויותבו אזהרה־משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות סל,זכתה 80ד \//ז\ 040ת 3במדליית זהב לשנת 1985 על
העולם הזה - גליון 2584 - 11 במרץ 1987 - עמוד 44 | י באדר תשמ״ז11.3.1987 , מיספר 2584 שנד 51 המחיר 3.50 שקל חדש >כולל מע״ם) בתה מי לי ארדר אייזנבר־ג אסתר זוכוביצקי לו חמתבא בי ה המומחה קובע: זה לא יכול להיות!
חזרה לתחילת העמוד