גליון 2585

העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 2 | \ .57ט חז 1^ 3016 אזהרה: משרד הבריאות קובע כי-העי שון מזיק
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 3 | מיכחבים כתבת השער הקידמי: מבעית דכל רא ש נו ש ת ובין על ממוזג פסול בעיריות מסויימות. מדי פעם ראשי־העיריות מתחלפים ומייד מוצעת מכוניתו הכמעט חדשה של
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד )3 חודשיים, שלושה, הגיע הזמן למיבצע מזומנים. כי לדעתי הצרכן המשלם במזומנים בקופות המרכולים פשוט מקופח. האחרים נהנים מאשראי של חודש,
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 5 | צמרת מישרד־התיירות, והודה כארמי השומעים כי מינויו של אהרון טייטלמן כסמגכ״ל היה מוטעה. בצו של בית־המישפט, אסור לטייטלמן להתקדב למישרד־התיירות, אולם הוא נושא
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 6 | השבוע התגלו כמה פרטים על עברה של יחידה זו, שהוקמה עוד בימי דויד בן־גוריון, כאשר שימעון פרס היה סגן שר־הביטחון (ולמעשה כיהן אז כשר־הביטחוו). מאז פעלה היחידה
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 7 | 1 1 1 1־ :1 1 גובל הס1ו־1דו שחשף. וה 1הס 1ד הגו־נל בינתו־ פולאהדרחגיה ^ עז יכיל לצאת מתוק. אין רע בלי טוב. 1₪1אני מתכוון לפרשת ג׳ונתן פולארד. זוהי פרשה מדהימה.
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 8 | כל מובטח בוס: למי הבטיח בוס, מה וטח ומה צא מבר חחבטחות האלה -דפנה ברק חיברה רשימה זמנית ללא היכר, ונדמה כי גם אי־האמינות שדבקה במשך שנים בתדמיתו נחלשה. כלפי
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 9 | מי לא התמנה נ שגויו, מ׳ לא הפר מזכ״ל מיפלגת־העבודה, מי לא זנה בתפקיד עעל נגיד בנק־ישראלי מי לא דרך הסיקור הבלתי־אוהדת כלפיו, כפי שבאה לידי ביטוי בסידרה
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 10 | .ה שלי שיה המובילה הטוב, התן והמכוער את הבשורה הכי דרמאתית הביא דווקא משה קצב, שר צנוע ועניו, שהצליח לסגור הרבה מאוד לולאות מיפ־לגתיות, ולכנס סוף־סוף את
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 11 | שיהיה אני חצוי בנפשי ביחס לארצות־הברית. יחסי אליה דו־ערכי. איני מתכוון לעניינים מריניים. אני מתכוון לארץ עצמה, לחיים בה. עמדתי על כך שוב בשבוע שעבר. הוזמנתי
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 12 | איך מ ת חפ שי ם לזזעדת־בירנר, איך הפר 1פ ס 1ר הבטיח להתפטר 1 -אי ך ה שרי םמת בד חי ם יצחק שמיר אמר :״מי שיודע — יודע, ומי שאינו יודע — אינו צריך לדעתו״ זה
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 13 | התובעת של מישפט חווה יערי, נתקלה בפרקליט רם כספי במסיבת״הקוקטייל הגדולה שערן הצהרון מעריב לרגל שינוי תבניתו. כשביקש הצלם מהשניים להתקרב, התלוצץ כספי :״אתה רוצה
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 14 | הנדון מרכך כביסה 6 £ 10י) 0 פנטסטיק (המשך מעמוד )7 בכל התחומים, וטוב שבעיקבות פר־שת־פולארד מתחילים גם הוגי־דיעות יהודיים־אמריקאיים לברר סוגיה זו בגלוי, במאמרים
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 15 | בנק־טפחות, שעליהם ניתנו ביטחונות טובים. כן טענו עושי־הקנוניה כאילו נסללו כבר כבישים והונחה תשתית לישוב בן אלפי איש, וזאת כדי לקבל משכנתאות. עובדות אלה לא היו
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 16 | ב7י הוזמה זוהי זכות אנושית יס1דית: לחיזת בכבוד ולמות בכבוד. זכות זו אינה קיימת בארץ שץ פורה בליזובסקי, מרחוב הגיבורים 25א; חיפה, כתבה להעו־לם הזה כדי להתלונן
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 17 | י — הטוב. הרע והמכוער (המשך מעמוד )10 ממלא המקום, וניטול אותו. אולי, מהתמודדות על תפקידים נוספים. שמיר, סוכם, ייבחר פה אחד כיושב־הראש, לוי לממלא מקומו, ושני
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 18 | הכל מדברים על החוזרים בת שובה. סביבם נערך פסטיבל. א 1ל ם יש קשר־שתיקה סביב התופעה שהיא הרבה י 1ת ר נרחבת וחשובה ־ ף ין נועת החזרה בתשובה, דר, ביפה! 4 1תנועה
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 19 | אפשר לחוש באטימות וזילזול כלפי מי שזר לו :״מה פיתאום שאדבר להעולם הזה?״ שאל בהתנשאות ,״אין לנו כלום ^ עם העיתון הזה. דרך העולם הזה לא . נגיע לעולם הבא!״ אחרי
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 20 | אוריבו ,1100 בימא..המחלקה,, (נלאטו!) ,אומו ער וגן וחומ״נ׳ שהם מחוחוי מירחמה, בואיון בלעדי תחר! נ״נח היום ברוסי מאשר כאמריקאי, ו־אוליבר סטיו הרגיש זאת היטב,
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 21 | קולנוע פסטיבלי צחוק באולם -- 1--כך מתחשבנים עם גימאית, בגלל בעלה זה היה בפסטיבל ברלין, באחת ההקרנות של הסרטים בתחרות. שם הסרט: המאוהבים. השפה המדוברת: גרמנית
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 22 | .יכא נערת גוגו ב ת 16 לה שכרה כך הם הרגיזו את תח ש המיסכן כך קילקל האורח ^ת מסיבת־ההפתעה כך התלבשה הבוהמה בשושן הבירה פורי םדל־ ק לו רי ת האימרה טוב שם משמן
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 23 | ל1־.ו־ 1ג תנרכי (מאהבה) ולנ 1ח זמר יווני, רקדנית־בטן ישראלית, שמפניה צרפתית וקהל מעריצים נלהב קיבלו את פניו של הזמר התורכי הצעיר נזו־ם אורגול בחגיגת יום־
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 24 | £127 לעבר הירדן המיזרחי, היה מצביא במילחמות בני אדום ומואב. את חייו סיים רק אחרי ששלושה שבטים עברו מחיי־נוודים לישוב של קבע. ״בכל אחד מהמאורעות מתגלה אני בטוח
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 25 | חמחרים האשה ב שער נבחרה כמנהלת קבוצת־הכ־דורגל ארמיניה בילהפלד (שבתחתית הליגה הגרמנית) ,גיזלד! שורר־דט ,69 ,הידועה יותר כיו״ר האגודה לידידות גרמניודישראל ויו״ר
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 26 | גלות המ שוררים ציפי שחרור משוחחת עם המשורר אהרון אלמוג ונפגעו. אפשר היה לקרוא עליהם בעיתונים, לא במדורי הספרות והאמנות, כמובן. אני משתמש במטאפורות שעשויות
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 27 | — קישקוש אחד גדול, מוחה אלמוג, לא מאמין. אם משוררת מחאה יכולה אחר כך לרוץ לירושלים אחרי ראש הממשלה, כדאי שתשב ותהרהר בעצמה ובמידת האותנטיות של שירתה. סופר
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 28 | ז הם אומרים...מה הן אוחרות...מה הם אוחרים...חה הן אומרות...בזה ה שבח 1ייס: פי לי ס ג לז ר: ..העיתונאים שונים כאן מיו סלקציה חדשה!״ את אולם בנייני האומה
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 29 | ם *ומרים...מה הן *ומרות...מה הם *ומרים ...הה הן *וחרות...מה ה ם; ציון צפריר גדעון רייכר: ירו! חדד: רפי סויסה: ,המיכלגה לא סידוה לי ..אינני מביומדוע ״ בגיל 43
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 30 | המועצה הישראלית למש שלום ישראלי־פלסטיני ינם־עיון 7עוו ^ ע | 9 /ה עו ^ סגור במלאת חמש שנים למותו של אליהו אלישר ז״ל, שהיה נשיא המועצה הישראלית לשלום
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 31 | זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה 1...נ גוער עבודה מישהו שאני מכירה הלך לפני שבוע ברחוב אלנבי, ופיתאום הוא
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 32 | רומאן מצחיק, אבל ברצינות בניגוד למה שאתם חושבים, האדון האשם תמיד, הלא הוא יאיר ניצני, הוא איש מאוד רציני, כשהוא רוצה. כל יום בבוקר הוא הולך לעבודה הרצינית שלו
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 33 | 11101010101מ 0111111 המכתבים נשאה בר כיסוי לפני שנה וחצי עזב המיליונר הירושלמי עמוס אהרוני את הארץ בחופזה, כמו שאומרים. זאת אומרת, עזב את הארץ אבל השאיר פה
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 34 | הורוסהוס מרים בנימי!, מזל החודש כוכב זה מסמל התפתחות, התקדמות צמיחה והתפשטות. לכן הוא עוזר לכל מי שרוצה שינוי. השינוי, לפחות אצל בני מזל טלה, קשרו תמיד
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 35 | במדינה בגוש־אמוניס תוקפים את דניאלה ו״ס(מימין). בואש האופוזיציה שמו חנן בוות (משמאל). טוענים שהיא הרחיקה את הגוש מהציבוו מיפלגות הנוסחה שר חלפון שדב צץ שמו של
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 36 | האשה בגוש (המשך מעמוד )35 חות קרעים ולהחזיר את הגוש לפעילות. החברים תמכו בודים. לווינגר הוא האיש שהמציא התנחלויות עוד לפני שהוקם גוש אמונים. הוא הראשון שכופף
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 37 | אמיתותו של המיסמן־ שהוא, לטענת . התביעה, תעודת החוגר של דמיאניוק באס־אס. קנטו הגי(ל לארץ לצורך אותו עניין, אבל מטעם התביעה. לייטר, הנחשב כאחד המומחים הגדולים
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 38 | שיחר צר־ש גם מראיינת, גם נחפיעה • לריגקה מיכאלי, מנחת התוכנית סיבה למסיבה, על הופעה מצויינת בחיקוי שושנה ארבלי־אלמוז־לינו, שרת־הבריאות. מיכאלי אינה מסתפקת
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 39 | המועצות הסתגרו מהו מאוד לאווירה באוץ: ושחיתות משובות במאבק שלהם על מישרות ו7שיע!)וסויה ״ויאט!״ מיפלגתית. בכל הזדמנות הם טוענים שההתאחדות צריכה להתנער מהמים־
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 40 | _ ו הורוסקופ — אדםלאדם -רו צ חו (המשך מעמוד )34 (המשך מעמוד )20 לסמוך על המזל״ :גישה רצינית ואחראית תוכיח את עצמה. גראנדה והייתה ניקאראגווה, פני האוייב אינם
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 41 | מי הוא נחום וסקביץ? נחום ובקביץ, המואשם עם איש־העסקים הישראלי דויד סופר בניצול מידע פנימי לעשיית רווחים, בניגוד לחוקי ניירות־הערך האמריקאיים, אינו ידוע בציבור
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 42 | נהגי הטכסי מאיימים שחקן־ההגנה של בית״ר ירושלים, משה בן־הרוש, כועס. בן־הרוש, הבטוח בכישוריו, לא כל״כן־ מבין למה המאמן לא מציב אותו בתפקיד הבלם האחורי, ומעדיף על
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 43 | לפני שחותמים מדמים את החותמת בכותרת של המודעה הזאת היתה צריכה להיות מילה אחת בלבד :״תודה״. תודה לך, הצרכן, ולעוד רבים רבים שנתנו לנו להבין שלא רק אנחנו חושבים
העולם הזה - גליון 2585 - 18 במרץ 1987 - עמוד 44 | י״ז באדר תשמ״ז18.3.1987 , מיססר 2585 ולנטינה טייץ המאבק בתוככי נידויים של רחלהמר חל ת על גוש אמונים ״מתפקויס״ מאיו
חזרה לתחילת העמוד