גליון 2586

העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 2 | דומיניוו^וברנדי המלטף ק 111 רבח *ל אנו גאים להציג בישראלאת דומיניון -הברנדי המלטף. ברנדי דומיניון הוא ברנדי משובח ק 5 .0 .מבשיל בחביות עץ אלון בדיוק עד לרגע
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 3 | מיכתבים כתבות השער הקידבזי: שואה־שוא! עוד על מישפט דמיאניוק (״איוולת״, העולם הזה .)11.3.87 על כטן זה כבר נאמר :״אוי לי מיוצרי ואוי לי מייצרי!״ מבחינת ההרגשה
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד )3 רפאל, מיכאל, גבריאל... ס בי בן• • ג לי ..העולם הזה: שבועון החדשות הישראלי המערכת ודמינהלה: תד־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 5 | מדוע ה חו ש הסר&וים לדווש נסילת ההרכב?׳ סניגור אוקונור אחרי שניגש אל השופטים דורנר, לוין וטל יד חצות לילה ביום א׳ ,ביום ,שלפני חידוש המישפט השבוע, התלב לבטו
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 6 | מהו קו ההגנה ן מדוע מחטטים הסניגורים בפרטי השואה? של דמיאניוק? ן ץ ם מישסטנים מנוסים עומדים ^ נבוכים מול חקירות העדים בידי מרק או׳קונור, הסניגור האמריקאי של
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 7 | יאתט בס1יג1ו־יה לפני שבועיים היה עדיין מרק או׳קונור, סגיגודו הראשי של גון דמיאניוק, אופטימי מאוד. לשאלתי, מה לדעתי יהיו תוצאות המישפט. ענה בחיוך :״למדתי בארץ
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 8 | במדינה העם הכד דמען אמריקה הכל געשה כדי לרצות את האזרח האמריקאי. דעת האזרח הישראלי אינה חשובה האם ישראל היא ישות עצמאית, בעלת נשמה משלה ורצון משלה? האם המישטר
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 9 | היאבקות בבוץ: יצחק שמיר, משה אתס, אריאל שרון ודויד לוי* .מחנה־לוי. בינתיים הסתכסך עם גירעון גדות ממחנה־שרון, ועבר למחנה לוי. אלא שהפעם אין שני המחנות האלה
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 10 | הכפר קטנה, שבגפת רמאללה, בינואר . 1986 כין השאר נטען נגדם כי הנטיעות נועדו ״לקנטר את המחזיקה כקרקע כלומד, המדינה. העצים ניטעו בקרקע שהופקעה על־ידי השילטונות.
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 11 | 1י1 ז ־ ז ז 1ה קו־ ה בב־בנזן. עכע 1י 1ז ה קנו־ראצלח ך* אם ישראל מתלבננת? כלומר, האם היא הולכת בדרכה 1 1של לבנון ז לכאורה, שאלה מוזרה, הרי בלבנון נשפך דם מדי
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 12 | מ 1נ 1ל 1ג ^ו־ 11ו ו נטלי 1סףרפיד : ״היינו שלומיאלים!״ אפריל — 1986 כך נולד הכל: מיפלגה שצריכה לשמש אלטרנטיבה להשתוללות האחרונה בחרות ולהסתאבות של מפא״י ולמנוע
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 13 | וחשחל אתח בזאת יגאל לביב המאגר שלא אגו חלק ממערן־״החירום של ישראל הם מאגרי־הדלק, ובכלל זה מאגרי הגאז. האחריות על הקמתם ואחזקתם של המאגרים הוטלה על החברה
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 14 | ארתנסהעלהשייטחח! שייט תענוגות בפסח 66113:8831106 1) 1־( 1901 במסלול: רודוס, איסטנבול(תורכיה) ,פיראוס(אתונה) ,פורט סעיד(קהיר). היציאה מאשדוד ! ׳12.4.87 השאר את
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 15 | די ע ה וי ח רוו אחד מאדריכלי עיסקתיהנשק האיראנית על הקונספציה שעמדה מאחוריה חזרה אל איראן ^ מהמכה האיסלאמית באיראן היא דוגמה יוצאת״דופן ( 1לחילופי־שילטון
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 16 | —— דיעה אחרת -י — מרכך כביסה 6 £ 10י ) 0 פנטסטיק (המשך מעמוד )15 החולבות ללא כיסוי־ראש ברחובות, ואף קרא להקרין יותר סרטים וכתבות־ספורט בטלוויזיה על־חשבון
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 17 | ר מ 1 חי ל חן תודות לאביאם סלע, נודע לעולם כולו על קיומו של בסיס חיל־האוויר תל־נוף. השם מתפרסם מדי יום בעיתוני ארצות- הברית והעולם. אצלי זה מעורר זיכרונות
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 18 | היינו שלומיאלים!״ (המשך מעמוד )12 סיבות חייבו -זה פורסם במידה הוגנת. בסך־הכל, לא עשינו דברים ^ גדולים ומזעזעים. אפריל — 1986 אני מפסיק לכתוב כעיתונאי. כל מה
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 19 | הקלטות, חדר שלישי זה תקליטיה, והחדר הרביעי זה המישרד. ככה, פחות או יותר, נראית תחנת־שידור מקומית. את המשדרים ממקמים בכניסה, ואת האנטנות על הגג. ככה זה בעולם.
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 20 | ת ש 1ץ הש &ס חו ה מאתן: )1הדבר נעשה ללא כל קושי ( )5 ; )4.2עו״ד, משפטן; )10 הוראה בפקודה; )11 אחד מעדר העזים; )13 פרח, הוציא ציץ; )14 אחד השוואים בדקדוק; )15
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 21 | ה שו א ה ונ הג ה מו ני ת הי הו די גםגב רי ם זה דג ר מ צ חי ק נכנסתי למונית שלו ליד מוגרבי ואמרתי. :שלום, שדרות שאול המלך, בבקשה.״ הוא לא ענה. המשיך לנסוע ונראה
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 22 | היל! נמצאת חולית. מיה התימנים החדשים ומי האיש שיהלך על החבל מעל גיא־בן־הינום - הלשונות הרעות הגדירו את כינוס מיפלגת־העבודה ביום החמישי ,״כנס־עידוד לשימ״ עין
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 23 | ההנחיה מיושב״ראש המרכז, אבנר רגב, והתחיל להנחות במרץ האופייני לו. :עכשיו ידבר מנהל בית״הספר הזה והזה. אני מכיר אותו. יש לו דברים חשובים לומד רגב הפגין אבירות,
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 24 | קולנוע במול בתולה שיכניע עדין (הקולנוע, תל־אביב, ארצות־הברית) -סרט ההולם ככפפה את האולם שבו הוא מוצג: קטן ואינטימי, בלי יומרות, בטוב טעם. ואומנם, מסוג ההבתעות
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 25 | ד? סגיר, העיתונאי הישואר* שגווש מדחס־אט־יקה, והמתב עבודת דוקטווט ער אותה אוץ, מסבו על עבודתו שם, על הקהילה היהודית, ער יחס שואדדווס־אט־יקה ועל סיבות הזדהותו עם
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 26 | ע מי * יומ< 0£1י*1 .כואב לי על דרום־אפריקה! (המשך מעמוד )25 ני, שיתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים. סגיר הוא בין הישראלים היחידים המתעסקים בפוליטיקה של
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 27 | גורשתי אני, באמצע יולי גורש כתב ראשי של הטלוויזיה הגרמנית, בדצמבר גורש כתב של לוס־אנגילס טיימס, אבל הגירוש שלו הושעה בינתיים. השיא היה לפני חודש וחצי, כשגירשו
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 28 | ; הם בוחרים...הה הן אוחרות...הה הם בוחרים ...הה הן אוחרות...מה זאב שיף: בנימיו גיבלי: משה שחל: ,ובין אינו נוטה ״ספו על הבושה ״ש לקבוע שיטת־ביקוח רממש את
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 29 | ם אומד 1מ ה הן בוחרות...מה הם א1הר: ם...חה ת חרות...ם ה הם דליה אילת: שעיה יריב: ד1יד אס: ,שעתיים וחצי לימודים ״מנסדורף הוא השחקן, מעולם לא היתה ר׳ האמביציוזי
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 30 | * י י11111 111 מזרם שד כותבי דכרזמת עם יומניו שר סטיבן ספנדר כיום הכל כבר יודעים את האיוולת שבאמונה הישנה כי מה שקובע הוא מה שאדם עשה •מעצמו״ ,כמו שנהוג לומר,
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 31 | רושם ספנדר .״נטשה (אשתו) ואני הרגשנו, אני משער, שגם אנחנו מסוגלים בנקל לבכות״. ״אני משער״! מה פלא שהזוג ספנדר עוזב את הארץ ובאמתחתו הרושם הכללי כי ״יש בישראל
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 32 | חמחרים שלנו שלכם ה מ בוו ר וה נווי י ה חבילות שי מכל הסוגים הגדלים והמחירים, הכל לפי בחירתכם, מתוך המבחר העצום של הדברים הטובים שלנובקואוס. החימש החברוני של
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 33 | מרים מי מיני מזל החודש: טדה מיבחן הדדי היא מעדיפה לפתוח את הדלת בעצמה ולהצית את הסיגריה שלה מבלי לחכות שאתה או גבר אחר יעשו זאת למענה. היא משתייכת לאירגונים
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 34 | נישואין נופח ירושלים תראב־נ חבריה של בימאית־הטלוויזיה ורדינה ארז, אחותה של אופירה נבון, התחלקו לשניים בשבוע שעבר. חלק ממש התעצבו על ליבם כשנודע להם שמשה גיא,
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 35 | שידור צל״ש הוכחות רצנחרה • לחנן עזרן, כתב הטלוויזיה, על כתבה רבת־פרטים על הקשרים המיס־חריים והביטחוניים שבין ישראל לד־רום־אפריקה. בשבוע שבו החליטה הממשלה שלא
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 36 | ^ ב 0י ג/7 (המשך מעמוד )5 המילים שהיא אינה מאמינה לעורו־הדין שפטל, והיא מבקשת לראות את המיסמכים שעליהם הוא מסתמך במו עיניה, פנה הסניגור לבית־המישפט וביקש
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 37 | נמשו מיס התחננה נאיוה(מימי!) העצווה לחיבוק עדיו * גינקולוג. באשו זבוקה, אחו׳ 23 ימים, זה היה מאוחו מוי החיילים שעמדו בפתח החדר אמרו שהם לוקחים אותה. ביקשתי
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 38 | באי המישבט הסתכלו בגיתית זוארוב. אבר חוקו המישטוה חיפשו מישהו ב קו ב הקהל באולם, וביקשו לצאת. הגבר הנדהם יצא ונשאל לזהותו. אחרי כמה דקות חזר גם הוא לאולם, אחרי
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 39 | למחרת היום לחדרה במלון בפאריס ד ערכו חיפוש גם שם. ^ היו ת ה דהפה ף* גלל גירסתה של גיתית יש חשיבות מכרעת לשאלה אם אומנם קיבלה דולארים בישראל תמורת מכירת רירתה
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 40 | נאילה וה שבר הביטחוני (המשך מעמוד )37 תי מקולו של הרופא שבדקני כי הוא כועס. ״הרופא דיבר עימי אנגלית, וזימן אותי דחוף למחרת.״ נאילה איבראהים עוברת בדיקת״דם
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 41 | ך* יטלתי עלין־ י 1גם עונש של מאסר־על־תנאי,״ אמר השופט אליהו מצא לנאשם ,״אם תמשיך לחיות עם סועאד^, והיא תעבוד בזנות, תחזור לכלא. לכן עליך לבחור: או שהיא תפסיק
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 42 | א חוו תמאמנים השבוע הודיעו ראשי קבוצת הכדורגל של הפועל תל־אביב על ההדחה הלאומית. דוביד שווייצר התבקש לסיים את תפקידו בקבוצת־האם שלו. שתייצר, מאמן ותיק בן ,62
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 43 | אזהרה -מ שרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2586 - 25 במרץ 1987 - עמוד 44 | כ״ד באדר תשמ״ז25.3.1987 , מיססר 2586 יענה 51 המחיר 3.50 שקל חדש (כילל
חזרה לתחילת העמוד