גליון 2589

העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 1 | 1ג 1 קסעודי עדנאן חע ד־ קואשתודמיו אגם־קומו ב אי ט
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 2 | מ ה הסוד שלי? ,׳וגוש תונה שטואוס! ״לפעמים אני שקוע שעות בעבודה באולפן ההקלטות ושוכח מהנעשה סביבי. אבל כשיש לי הפסקה קצרצרה בהקלטה, אני לוקח ל׳ דנונה שטראוס. זה
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 3 | מיכחבים חשבון 50 השנים עוד על יובל העולם הזה. לרגל יובל ה־ 50 של העולם הזה גיליתי עובדה מעניינת: משהו משובש במיספור הרץ של גליונות העיתון. בכל שנה יש 52 שבועות
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד )3 אם אינכם יודעים, הרי יש סיבה מאוד מצערת לשם.הזה, אותו נתנו לו הוריו של סלע. אביו של סלע ביקש להנציח בשם בנו בכורו את העובדה כי גם אביו
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 5 | הקרקע הקיימת, בגבולות ,1967 ניתן ליישב 6 מיליון איש. מיחשוב בבתי־המישפט שדנלה נגד מיינחן בשני אולמות בבית־דמישפט המחוזי ברזל־אביב תיכנס מחשב. לסי הסידור החדש,
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 6 | >1>>1י י בו1נ 1ל 1ג ע1ל־ עו־נ אן חו סנגי מאית. היא אינה מייצגת שום מדינה אחרת בעולם הערבי!״ אין לי מושג מי היה אחראי לפיר־סום ההודעה. לא היה זה מישהו בכיר.
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 7 | — מעבר לעניין המשותף — ניגוד אינטרסים: כל אחד פעל למען ארצו. אני? אני פעלתי למען השלום! ״ אני חושד — אפילו יודע — היכן הכסף שנעלם לי: עשרת מיליוני ה־דולארים.
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 8 | ״חרום־ברהות -מלמדת -אבסווו -התאבדות״. על כך דיברו כולם. אך איש לא דיבר על העיקר במדינה כי ע בד היית יש שתי גירסות בתורה — והפער ביניהן קובע גם כיום את דמות העם
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 9 | המילכוד בתגובה להודעת שר־האנרגיה, משה שחל, כי ביקש ממבקר־המ־דינה לבדוק מי הבעלים של חברות- הדלק ומהי רמת ההוצאות של מנהליהן, הודיעו כמה מראשי חברות־הדלק כי גם
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 10 | במדינה הגינדים -משה(ימין) ויגאל(שמאל) לא נעצה נאשו חזוו לאוץ. אבל זאת היתה מלמות. עכשיו מנינה הברקליטוה נתב אישום נגדם ונגו שאו היזמים היהודיים שעסקו בקרקעות
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 11 | יש הממתינים לאביר על הס 1ס השח1ר. אי! מתייאשים מן הייאוש יהיה טיב! ך עיתים נדמה לי שהמאבק אינו בין ימין ושמאל, בין ניצים ויונים, בין קנאים וחילוניים. המאבק הוא
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 12 | ר־נסיה הק טנה בינטו־־אל בשביל השלים מברית־השעצזת האירופית, העריה לארץ היתה הלם. בארץ השם שהם באז מארץ מפגרת 1-הם חשבז שישראל פרימיטיבית ף* ־ 11 בינואר ,1971
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 13 | בחודש מרס נשא עולה קשיש, מר־ ^ דכי רוטשטיין, נאום־ברכה במעון־עו־לים בבת־ים. בתום הנאום הנרגש והנד שולהב לקה בהתקף־לב ומת. שבועיים אחר־כך הקבילו פרחי־ט־ים את
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 14 | האם תז-אביג וגהות עות היחידות הנוגעות לדיור הן מודעות של ביקוש. מחפשים בלבד. ץ ה כבר לא אקטואלי.״ זה המישפט המעצבן, הצפוי, ששומע כל אחד מתוך אלפי הצעירים
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 15 | תל־אביב מחולקת ל״ 7רבעים. ברובע מס ( 3גבולות הירקון בצפון, הים במערב, הרחובות בוגרשוב, בן־ציון ומרמורק בדרום, ורח׳ אבן־גבירול במזרח) יש בסך־הכל 31,570 דירות
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 16 | _ הנדון (המשך מעמוד )15 אוכלוסיה הדתית גילתה את היתרונות, והשתלטה על האיזור. מחירי הדירות היום בסביבת קפה תמר אינם שונים מאלה שבצפון העיר. גם כאן, השגת דירה
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 17 | ה אנו כיו תשלהסבל ציון צפריר משהו הפריע לי במעמד ההיסטורי — המפוברק משהו — של הנשיא בברגן־בלזן. חיים הרצוג ביטא גישה, שאינה סימפאטיה בעיני. אפשר לקרוא לה:
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 18 | במדינה דיעות קרייסקי מדבר שוב את החומר נגד ולדחייס סיפק לקונגרס היהודי פוליטיקאי אוסטרי הקאנצלר־לשעבר של אוסטריה, ברונו קרייסקי, אינו מחמיץ כל הזדמנות להגיד את
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 19 | ין סי שזרד: נתן ודך: גברי בנאי: ״רעם שואל יש נטיה ״כל השנה סטר־פ־טיז ״לא וצינו להשוותו, להפתיע, ואולי יפתיע! ,,ובפסח מוסיקה איכותית!״ עברנו את הגיל הזה!״ ברגע
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 20 | זה שלברוך יש חולצות כולם יודעים. מעכשיו, ברוך יש לו מכנסיים. אופנתיים, נשים ויפים. גברים לובשים את המכנסיים של ברוך בבית ובכל מקום. אופות ברוך אופנה
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 21 | הוראות שימוש לילדים (או סדו צריו שיהיה) ילדים לא סובלים את כל העניין הזה של ליל הסדר. לגדולים יש התחייבויות, ואי־נעימות, וחוסר רצון להעליב, וחישובי צוואה, אז
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 22 | י גברברים וגוופיות בפינגווין שולחנות העווכים כיצירות־אמנות קולנוענים כרקדנים במסיבת ההנקה שר.בחזרה לחיים1, רוסי ברוטב איטלקי מעה נוות הדוגמנית שת מתמוגגת מהב
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 23 | 7לאחרונה מצילומי״אופנה בלונדון, חה שסוכנת הדוגמניות שלה, שרה ית נטע רמון(בתצלום מתחת) היתה סיבה לשמוח. חבריה תפסו טרמפ על האירוע ואילתרו לה מסיבת יום*הולדת.
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )18 אמר כי הוציא כבר את כל החפצים מהדירה ואין לו אפילו על מה לישון. שבח הבטיח לבוא. ביום השוד המדומה התמהמה שבח, מכיוון שראה את השכנים
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 25 | ״היופי לא חשוב לי. יופי פנימי עדיף ...די, די, בוא נעזוב. לא אוהבת לדבר על זרג..״ במשך ארבע שנים. עכשיו יש לי חבר בשם ד1ר, שחקן גם הוא. אצל חבר חשוב לי שיהיה
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 26 | א״ב• שן החליט ט׳ ו₪ 11ו הנשים החשובוח פיוחר בחרש,וחשין אותן כרי לקרם פרוייקט ^ • י ( י ^ 0י י 4י י 1ייי1 ^ פעםהכאה כולם ייפגשו ביום־ ההולדת של אייבי נתן — בסוף
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 27 | ך ןך* 1ך 1י ^ ך 1ך ך | 1ץ 1ך 1עדה מכנס (משמאל) ובתה הצעירה, רותי. עדה הקימה לפני כמה שניט \ 14 1111^ 11/1111 11 את אגודת אל־סם, למלחמה בסמים למיניהם, הפעילה עד
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 28 | הפרוטה 1ה*רח שערוריית כספ> ה חלו ק ה לסופרים דדח מיוחד מאת חגית טוף ההיגיון אומר שאמנות הכתיבה היא מלאכה שכוחה יפה לא רק לכבוד בעליה אלא גם לשיזזרורו מדאגות
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 29 | במס כולל הפחתה של שיעורי ניכוי המס במקור. כך — כאשר תיושם הרפורמה — יידרשו הסופרים לשלם 40 אחוזים. שהם התיקרה החד שה של ניבוי המס במקור ,״בלבד״. למיחשוב
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 30 | _ הנשים של אייבי (המשך מעמוד )27 בין אלה שהסכימו ליטול חלק פעיל בפרוייקט יש עיתונאיות, שתי מלכות־יופי לשעבר — אחת מהן היתה אפילו מיס־יוניברס — אשת־שר אחת, שתי
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 31 | המכונאים שאשתתף במירוץ ואסע במהלך אחד כל המסלול. השיקול היה, שאפילו אגמור אחרונה את המסלול, ההשתתפות כדאית כדי לצבור נקודות. בכל שנה נערך סיכום נקודות כללי.
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 32 | זו ג ץ זודוווחנ ״ חברה להפצה תל-אביב, יד חרוצים ,7 טל ,377056 .רב־קווי העולם הזה
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 33 | הורוסהוס < כשכוכב מרס נמצא במזל טלה מרי גנימינ• אדם שבמפת הלידה שלו מרס ממוקם במזל סלה (יכול להשתייך לכל מזל שהוא) הוא טיפוס מאוד עצמאי, שאוהב להתבלט. יש לו
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 34 | במדינה # / 7וו ^ 05111:1 | £71 גו הנבט (המשך מעמוד 124 מוניר סולטאן. המישטרה עצרה גם את סולטאן בעיקבות עדות זו. כאשר בא נהג־המונית לזהות את החשוד השני, הוא
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 35 | מס קנה אירגונים בוזו ל מה נשתנה? פרשות איראן ופולארד השפיעו כס על הנבונות האמריקאית להקשיב לקולות הרשים ענ ת ד 1ל ב הכל בא לי במיקרה! הם באו מכל רחבי
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 36 | קולנוע אהבה ע ד מוות מלו (לב. תל־אביב, צרפת) -מבקר קולנוע אחד כבר הגדיר את סרטו׳ האחרון של אלן רנה כ״סרט תורכי עשוי להפליא. אם כוונתו בסרט תורכי למלודרמה
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 37 | ף• שלהי דצמבר 1984 קיבלה ה* קצינה בלה ויינשטוק, מהיחידה לחקירות פנימיות במשטרה(יח״פ) ,את המיכתב הבא: ״החוויה שעברה עליי במשך שנה וחצי היתה חוויה קשה. אני לא
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 38 | ״לא יכולתי להאמין!״י לאס ד״(1מימי!) זה קווה שוב. אשתו השלישית, סמדר קלצ״נסק: עזבה את הביח והונה רגוו אצר האמא שלה. הם שמדים להתגרש בדלקת־ריאות, ויצא ממנה רק
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 39 | שידור מאחורי המיקרופון מסלוניקי לאושוויץ המחלקה התיעודית של גלי־צה״ל ערכה השנה תוכנית מיוחדת במינה ליום־השואה. אהוד גרייף< ,העורך, רן שפירא, המפיק וראובן צפיר,
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 40 | להיות שמן -אין ניח שו תמיד דחיות חודה. א! ניח שו גם להיות מנועו. אבר תעשייה שרמה מתעשרת מניצול בחד׳ השמנים ^ ילחמתה של רחל יפרח בעודפי השומן שלה נסתיימה בכי
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 41 | 1אלה דרכי הטיפזל בהשמנה: ^ א כל אדם שמן זקוק לטיפול. לעיתים קרובות, די בשינוי הרגלי האכילה ובהפסקת הזלילה, בצימצום התפריט או אפילו בהימנעות מלחם, סוכר, אטריות
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 42 | משלם לא פורסמה חמונתו. חייו הפוט״ם אפופים סוד. האיש שמאחור השיר חוחי איו!17111 ^ הורים של זוהר לסקוב היתה ב/עיה: כאשר נשאלו מה עושה הבן שלהם, ענו שהוא בענייני
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 43 | אזהרה — משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2589 - 13 באפריל 1987 - עמוד 44 | ד בניסן תשמ״ז13.4.1987 , המחיר 3.50 שקל חדש (כולל מע־מ) ן דירות בתדאביב מדריך לשמנים מדוע המחירים מרקיעי שחקים? כל השיטות להיפטר מן
חזרה לתחילת העמוד