גליון 2592

העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 3 | מיכחבים כסה שאמת לשביס על חופש״הקריאה של א סיר מעשי- היום, כשחזרתי מחופש, לקח ממני קציך הביטחוז את גלית העולם הזה ושרף אותו. בלי רו־ת. בלי מישפט ובלי קבלה.
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד )3 דרי ם (״ 4ימים עם חשוגי״ ,העולם הזה .)22.4.87 איזה מזל שדפנה ברק חזרה אלינו בשלום, מפגישתה עם עדנאן חשוגי. כי, לפי תיאורה, היא נפלה שם
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 5 | היי ל ס עזגיים יחדי! (דבחיד־נת) ,ב ל תי א מעו־ן? עיניי ^ ם נפג שו בארבע עיניים. 1 1״יצחק ״,אמר שימעון פרס ,״יש לי בעיה״. ״ ל ך יש בעיות?״ התמרמר יצחק שמיר .״ ל
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 6 | במדינה העם מס 39 מיצעד־רחג־הזונה והוועידה הבינלאומית הצטרפו לפטישי הפלאסטיר, והקצב הציבעוגי זה היה יום־עצמאות די שמח. לא היה שיכרון של ניצחון, אך לא היתה גם
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 7 | סידנר דחילנפי סניגורים בפרשת וענונו בשלבי האירגון הראשונים דרש ביטחון־שדה של צה״ל לרכז את הכלים שנועדו לתצוגה בבסיס אחד, כדי למנוע שיטוט מיותר של הכתבים על פני
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 8 | מ1נ 1ד 1ג ע מידו־ו־ד־ 1ב11ו־יס פ 1ד*1ו־ו~, הורי ! נס ל ג ׳ ננת? ג פולארד ,,אנו בה כואבים, ושם ושבים שרון ואיתן וצוחקים!״ מילדרד פולארד (שיחה ר א שונה) לא
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 9 | ברחוב הישראלי בעניין של ג׳ונתן. את מספרת שהפרשה שבה לכות רות? מילדרד פולארד (שיחה ר א שונה) העיתונות האמריקאית הלכה כולה נגדנו. כתבו עלינו דברים נור אים. יודעת
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 10 | ^ ^ ךיךךךך 9איציה ממבו ש טוען שמישהו מאוד דומה ל1 עשה בושות, ופנינה רוזנבדו םשל הסנדדחיצ״ם ביוס־ההולדת של אייבי נתן, שנחגג במלון הילטון ב־תל־אביב, לא ישב
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 11 | קודש הקודשים אשר לאגם כשהייתי נער, הלכתי לראות את הכותל המערבי. עברתי בהרבה סימטות צרות ועקלקלות, דרך ארוכה ומפות לת, עד שהגעתי לעוד סימטה אחת, ולפתע התנשא
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 12 | במירכאות יש טירטורי ובחדוי־ניתוח יש תווים. מי שחצה טיפול משדר, חייב ושרם. תשלום נלשהו, נמו שוחד, כול לעזור • בבית־חולים סורוקה ממתינים כ־ 900 איש, ארבע שנים,
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 13 | רה. ומי מכהן בתפקיד יו״ר הוועדה הזה לא ייאמן, הפרום׳ חיים דורון, הבוס של כל הבוסים של קופת־חולים, שירש את אשר ידלין, כשזה הודה בגין שחיתות. דורון עבד עם ידלץ
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 14 | בעיית המונית היא בעיה המונית. המוניות אינן שצוות. הנהגים עושים לך טובה. מדוע אינך תופס מוניתי חקירה מיוחדת שר ונתן שם־אוו * * וני ת זה יופי. \₪1זה יופי, כי זה
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 15 | תחינות ובקשות, שיסדר לו נסיעה בינעירונית, שתחסוך ממנו שלוש שעות של התרוצצות בחום ובתנועה העירונית. מה שהכי מרגיז את הנהג זה המחיר הנמוך, לרעתו, שהוא מקבל עבור
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 16 | שימשו בוס מחבש באטגט כד להצליח בבחירות שז נועם מוכן לשדם חובה נ סו יותר משנה עסקו השני במשא־ומתן עם אשו־הבחיוות מבאו־שבע נוסחת ח ל פון לניצחון }י עקב דל׳לפדן,
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 17 | עוזי ברעם בשם ספלגחהע בו ד ה הי ״ ראל ית ח^ 01 מיקום החתימה ..עוזי ל א רצה לחתום׳... בחירה(מסויים) לפי התוכנית שלי, וא ני אמרתי שבנווה־אביבים יפעל יצחק רבין.
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 18 | ־י׳מלד גגגגזג גזדבגז חלב גזגגבגז ג#ים םג א\ז גזאדיגגגז גגם םם םם\־ים גזם גדם םים גגל׳גז\. בחגם גגגבגגגיים ל־.צרגם׳ ם םם לים -גגבים\ גולאריווההלר ההרה. שליוה ה
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 19 | ושאו! י< (1י *> 0י | יזז 1ז1 * 11 ^ יפורט של יהודה חמו ורמי * * דניאל מבית־שמש יכול לשמש תסריט למערכון קלאסי. שעת בץ־ערביים. איזור הררי יפהפה. שקט ושלווה. שני
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 20 | זהו שיר בזייותרמח שיפון. עובדים,שיכון עובדים פתים גדולים ודירות מרווחות ב גי ל -׳ מ גו ב ד ח צי גוי מאון 1זר• והשיר לא.תם הוא מ! מתחיל 111 לך כחובת מרכ זי ה מ
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 21 | זה ...ונם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם ווו ולתפארת(וגם בתיאבון) עם ישראל כל העם חוגג את יום־העצמאות. אפילו
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 22 | שלו ש ה בימאים ושחקן־אנס בחיתוליו ש ל עורך־ הדץ המרקיז והצועניה מגידי־עתידות, מכשפות ובולעי־ח־ רבות לא היו במסיבה. אך יהודית (״ג׳אגר״) נגר, מלכת־המים והדוגמ
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 23 | בור ס ת היצרי ם שחקניה היצריים של ההצגה יצרי ם נהנו להתפרק בשתיית יין ובירה ובא כילת מוגנים שהכין להם צביקה 0מלר, בעליו של פאב הבורסה. ש רי צוריאל, בתפקיד
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 24 | דק בבנק המ!דחי עכשיו אתה מקבל על בל שקל שלך \ הלוואה של שני שקלי לשנה על עד5 .50 0X1ריבית גבוהה במיוחד /0 רק בבנק המזרחי תוכל לפתוח תוכנית חסכון ״ צמדתשואה ״
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 25 | (המשך מעמוד )15 היא תחנה בתנופה. העיסקה האחרונה שלה היתה מיזוג עם תחנת המוניות שלמה המלך והעתקת המישורים ללב תל-אביב. להלן כמה עצות שימושיות: האלוף שהפך דטה־אי
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 26 | תשנ ^ ן ה עו הסדוה נסדינה מ אדדד: דרכי אדם ) 1מטרה; )2נטף; )3אחת מחמש ערי פלשתים; )4גז שהת עבה; )6בקצה החלון; )7גדול העופות הקיימים בימינו; )8 השוייצי, גבורו
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 27 | גוונאצוב -יורש חרושציוב לפני שבועות אחדים נפל דבר בברית־המועצות: בעמוד הרא שון של פראוודה של מוסקווה הופיע מאמר מאת היו״ר החדש של המכון הסובייטי
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 28 | מנגד להרוג את הפרופסור סהדי במרומים(ובמעמקים) שאין לי כל כוונה ללמד זכות על מנחם פרי, פרופסור לתורת הספרות באוניברסיטת תל־אביב, עורך סי מן קריאה ועוד ועוד. עוד
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 29 | גוניסטים (הגיבורים) שלהם. הם תמיד. כך או אחרת״ ,דבר לא נרקם ונטוה בתוכם, הנפש אינה צומחת, גם אינה נובלת. העלילה היא רק ביו הדמויות — לא בתוכו פנימה(כי אין להן
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 30 | קולנוע וכאשר כל הכתבים היו שם, ברור היה שגם בעלי הסרטים ירצו להיות. המבקרים הרציניים שמחו עם פרסים, האולפנים הגדולים חגגו עם הסיקור וקאן גנבה לחלוטין את העטרת
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 31 | ם אומרים...מה הן או מרו ת ...ה ה הם *ומרי ם ...מ ה הן אוחרות...נזה הם גיא ש מי: ויליאם ז אכר: רפי סויסה: ב אם השליחב וא ..אתודעת ות ו ,,תן ליבן ו ד מוי. איו
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 32 | _ המארב הפרוע (המשך מעמוד ) 19 תוכח. יהונתן צנעני, כך שמעתי, טוען שירה בנו כי ניסינו לתקוף אותו. לא יכול להיות דבר כזה׳ היריות שלו פגעו בנו מאחור, כשהיינו עם
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 33 | הורוסהוס לחלק עימו את מיטתה מדי פעם. לא כדאי ¥ שיתקבל הרושם שכאן נמצאה חתולת״מין המוכנה לכל. בסופו של עניין, כשנמצאים { גנימיג• אתה ביחידות, חלוקת התפקידים
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 34 | מ י הביא את מסמר הערב: עוגת ~ ם ך 1ף 1 גדולה ועליו הכותרת ״סקופ!״ פו (סטפנסלוי) הוא א חד מרבים שזכו בשם מישפחה חד ש כאשר התקבלו בחברים במערכת. הוא היה בלם
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 35 | \ ך זמרת, ערכה נמ שך זמן את הט־ |י | |יי |יל #11 1 1 1 4דור לילות־ישראל. היא מתחבקת עם אולי גלס, שסיקרה גם היא ענייני חברה. #|*111ף 1ך 1 1ך 1ך עורכת המדור רחל
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 36 | (המשך מעמוד ) 35 לראות אם אין עליהן כתמים״. עכשיו דוש צוחק .״ואני אמרתי לך שזה מתחיל מנקודה קטנה על המצח, ושכדאי שתתחיל לבדוק את המצח״. בהיסח־הדעת רובינגר מלטף
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 37 | ערכה בעיתון מ דו ר לבי- \ | 1ך1 111 קורת התיקשורת, לפני 1111111 שעברה לפאריס וזכתה ב תו אר דו ק טו ר בהצטיינות. ! ^ רחר 1ן 1ךןך הביא לשבועון אתא חד הס- 11111
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 38 | במרינה (המשך מעמוד ) 26 36 מדינות. מה ההליך הבירוק־ראטי שעל ממציא לעבור, עד שהכד צאתו תירשם כחוק? קודם כל צריך להתקשר עם עורך־דיו, כדי שיברר במישרד רשם־הפטנטים
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 39 | כשעזבה מישפחת נבון את בית- הנשיא ועברה להתגורר בשכונת ימין־ משה, בחרה נעמה את החדר הקטן ביותר בבית. נמאס לה הפאר וההדר שבהם חיתה בשנות הנשיאות. יצחק נבון התחיל
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 40 | וואה, דבר שהוכח כצודק מאוחר יותר, כשהבית כולו קרס תחתיו. במקביל ניהל משה עסק עם יהלומן ישראלי, בניו־יורק, בשם בועז זוסמן. זה היה מיסחר ב יהלומים ובזהב. באחד
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 41 | ו ₪חווו 1ת 111מ 0111111 חווה מחכה ורבי- אי אי אי... כשאני חושבת על זה, ממש לא ברור לי איך זה לא קרה עד היום. כבר שנים יש רפי שאולי מצד אחד, וכבר יש חווה לוי
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 42 | ס חרי שמונה שנים של היעדרות, הגיעה לארץ לביקור של שלושה ימים מלכת־המים הראשונה של העו לם הזה לשנת 1958 ומלכת־היופי של ישראל לשנת ,1962 הגברת יהודית מזור. כשהיא
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 43 | אז הר ה — משרדה ברי או ת קו ב ע כי ה עי שון מזיל, ל ב רי או
העולם הזה - גליון 2592 - 6 במאי 1987 - עמוד 44 | ואיוו עם נעמה בת ה־**ן, בתם של יצחק ואוניות
חזרה לתחילת העמוד