גליון 2595

העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 3 | מיכחבים כתבת השער האחורי: חרפה זונו ת על החלטת ההפליה בשכר-לימוד (״השמצה עצמית״ ,העולם הזה .)20.5.87 להחלטתה של ממשלת ישראל, ממשלתי שלי, המבקשת להפלות בין אדם
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 4 | מיכחבים והערבית, אך שורשיה העיקריים בלשון הפרא״ קריט, אם הלשונות של מאות מיליוני פשוטי״ העם בהודו, שכשמה(פראקריט: לשון טיבעית, שכיחה) כן היא, בניגוד ללשון
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 5 | בדיון סודי. שנערך ביו עסקיי המיפלגה החרדית. הגיעו המתכנסים למסקנה כי אם תיפסל רשימתו של כהנא מהשתתפות בבחירות הקרובות. יעברו מצביעיה אליהם. הבעיה היא כיצד
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 6 | * 01 גינוסו, חוקה שד נכסו (משמאל) הכריז, נ יהשק ו הוא מומה בשב״ .3נמה קוובנות נמקים עתה בכלא בגלל הנורמה הזאת? נפסו בעת השיחרור דרייפוס ישראלי ^ מיקרה עצמו היה
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 7 | יו*ן|11|4..י!1 1י 11 ״1 3 מי מחליט אם ל ש תול מכ שיר תח ת מיטתה של מרגרט תאצ׳ר ^ ינני יודע מה היתה ועדת־המישנה של \ £הכנסת יכול לגלות ולחדש בפרשת פו־לארד.
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 8 | בנימין גיבר הישווה באונז דפנה בוק את בושת העסק־ביש עם בושת גושן כולאה־: חקיות הוועדות וביווו אחרות הדרג המדיני רפי איתן בנימין גיבלי ()1960 ועדה של שיבעה רדכים
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )6 ריכת פוגרום מקימה נגרם את הציבור הישראלי, ונמנעו הפעם ממעשים דומים. הפוליטיקאים התחרו איש ברעהו בגינויים, והשמיעו שוב את התביעה לביעור
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 10 | כר השלם מחפש את קימחי -דפנה ברק מצאה אותן קימחי ך* דוקטור דויד קימחי התעורר משנתו הערבה 1 1במלון הילטון בניו־ידרק. על הקו היו עיתונאים נרגשים. תא מוזה נואשות
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 11 | ^77777^ 7 בורסה חכה לבחירות זוכוביצקי־אייזנברג: ואשומון בדיקת ההתנהגות של הבורסה מראה כי תמיד לפני הבחירות יש נפילה גדולה של שערי־המניות. החוזרים לעלות למעלה
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 12 | בדיון שהתקיים בשבוע האחרון בממשלה על המשך פרוייקט הלביא, מצא מזכיר־הממשלה, אלייקים רובינשטיין, הגדרה למטוס. וכך כתב, בפתק שהעביר לשר משה שחל :״מהו לביא: ראשיתו
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 13 | שמותיהם של השניים מצויים ב־רשימת־המבוקשים האמריקאית בפרשת הנשק האיראני, יחר עם שמותיהם של אל שווימר ו־עמירם ניר. נמרורי אינו מטייל בארצות־הברית. הוא פשוט נסע
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 14 |
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 16 | תמרורים ג יימס בונד ברובי נחוג בירושלים, יום־הולדתו ה־ 75 של אלמו* וינטר, יהודי אמריקאי, שזכה יום קודם לכן באות־הוקרה מיוחד מנשיא המדינה, במיסגרת טקס חלוקת
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 17 | החייל האמיץ פת י /י 9 4ג 9 #ן ה עול ם הו ה 2595 (המשך מעמוד )15 מקבל את התשובה- :הוא ירד מהארץ״. פת המשיך אומנם להחזיק בדרכון ישראלי, אך קיבל גם דרכון אמריקאי.
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 18 | עי, ט״ס ניסו שר הנביאי, מסבו ער עבודתו נט״ס־ניסו׳ ,ער סינונים ובחדים הקשורים במיקצוע, ער תקופת היותו ט״ס בחידהאוויו, ער מטוס מצו שהביל בקוב, ועל הפעם שבה הוא
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 19 | אינך יכול לטוס כר החיים זרפחד״ (המשך מעמוד )17. (בשמיים) את פועלם של כל האחרים על הקרקע• כשהלכתי לפגוש את ע׳ חשבתי שיש לו מיקצוע מאוד הירואי. חשבתי שלהיות
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 20 | הנדון (המשך מעמוד )7 הבאת הפרטים לידיעתם של שרים. במיקרה הטוב ביותר מגיעים פרטים אלה לידיעת ראש־השרות, וזה אמור להחליט. זהו נוהל שיש בו זרע הפורענות. אומנם,
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 21 | החברה הישראלית ל תק שור תנע״ מ 1 0ך י צי ח ״׳1111: ניסוי ראשו! באזור חיוג אשדוד 055 - במסגרת ניסוי ראש1ן, מאפשרת חגרת בזק למנויי הסלפון באזור חיוג אשדוד* 055
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 22 | הדבר הרדיו לשבוע אחד. ותראה שהרוב הוא נגד הע־סקה:״ דרכון בדיסלדוו־ף אני עוקב מרחוק אחרי מסע הפלסטינית של תיאטרון חיפה בגרמניה. אין לי כל קשר להצגה. מלבד אחד.
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 23 | 4י ; 4 4י 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 : 4 * 4 4 4 4 4 4י 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 הפסקות־החשמל חישמלו את האווירה וגרמו למיזמוזים בדתי מתוכננים הצעירים באן
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 24 | המעצב יובל כספין, אשר לא הבין מי מושן בצמתו. זמצב״רוח מרומם כשצדלק האור, הוא החליט להשיב לה כגמולה, כרך לניו״יורק אהבה לצווארה את צעיפו הארון והתחיל לחנוק
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 25 | 70 הסיום הארס של פ״נח בסטיבל הסרטים בקאן. הקהל שרק בבוז לסרטהאופה׳ הזוכה,בימאי וזלזרטח*יב:״אני שונא אחכם ר הז ת \לובוס־ \!לן לבש סרנו חסי להפצה שתית, ויתו
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 26 | #1119 ך \ 1ל | לךץך 1ר מיקי רורק -המוכתר היום כיורשו הישיר של | / 1 1111 / #1 \ 1 1מארלון בראנדו, נראה כשבר כלי ספוג אל כוהול ומסורבל, זרוק עד לכלי הכר בסירטו
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 27 | חדון־ראוזה במקום מוסיאון אליעזר רוזנפלד, בעל הגלריה הוותיקה ביותר כתל־אניב, הציג לפני כמה חודשים, בחלון־הראווה של בית־העסק שלו ברחוב דיזנגוף, תמונות של הצייר
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 28 | את השטח: שני־שליש לגלריה ושליש לבית־ה־קפה. כיוון שאיש לא ציפה להכנסות, הוקמה עמותה בהשתתפות אמנים מכל התחומים. כאוצר הגלריה לשנה הראשונה נבחר הצייר והסופר יאיר
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 29 | הורוסהוס מרי ם בניחיני מזל החודש: ת א 1םים האם אתם מנירם אח בו/בת זוגכם? האם אתה מכיר את בת זוגן בת מזל תאומים! היא מכירה אותן התאומים! להלן מיבחן בזק שחובר
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 30 | פשרה (המשך מעמוד )25 פרסים הוא עליבותו וחוסר המיק־צועיות שלו, החוזרות על עצמן מדי שנה. הזוהר המאפיין את הפסטיבל, נעדר לחלוטין מבימת הטקס, האמור להביא את האירוע
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 31 | ויו הזונות של תל־ברוך (המשך מעמוד )29 למעלה, על אחת הגבעות, צופה במתרחש גבר עב־כרס, במיכנסי גברדין אפורים וחולצה לבנה. לידו נער דק־ממדים המפשיל את מכנסיו ועושה
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 32 | אחדי 3בערב מתתירה נהירה המונית. עשרות ממניות יוצרות שיירה אחנה0 .בוצת זו1י מחכה של בחורות יש כאן, רק צריך להיזהר לא להרגיז יותר מדי״. שעה 19.00 קרני השמש
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 33 | (המשך מעמוד )31 הירושלמי, שעוד הסתובב בשטח, ניסה לנסוע בעקבותיו. שעה 20.00 זרם המכוניות אינו פוסק לרגע. עדיין יש במקום חמש נשים שעובדות בתורנות, אליהן מצטרפות
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 34 | ״ז יי הלקוח נעצו. הזונה ניגשת. היא מודיעה מה המתיו. היא נכנסת למכונית. הם ססעים לחולות הסמוכים שלך וקיבלת מציצה. המחיר לא השת, מידי פעם מתקרבים השוטרים ושואלים
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 35 | קונדומים מונעים ועוזרים די׳ר אברהם גולן 40 רופא נשים בכיר בבית״החולים אסף־ הרופא, מסביר את הסכנות האורבות לגברים המקיימים יחסי־מץ עם זונה. המחלות שאותן אפשר
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 36 | אני מחלקת אותם לשלוש קבוצות. הראשונה כוללת את הגברים שלא יכולים לקיים יחסים עם האשה מהמון סיבות, כמו מחזור חודשי, הריון, מחלהאו שהם מעדיפים ללכת לזונה ולגמור
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 37 | בילויי קיץ ב או ס ט רי ה במילה אחת — יופי. ואוירה נעימה, יופי ומטעמים מהנים, יופי מ ומחירים יופי של נוף של מלונות של חופשה פתיעים. רחל אבנרי, העולם הזה מ $22-מ
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 38 | שיחר מאחורי המירקע מה קרה למסיבה רבים תמהו השבוע מדוע לא שודרה בליל־השבת תוכנית הבידור סיבה למסיבה, שאותה מנחה ריבקד! מיכאלי. במקומה שודר באותו ערב הסרט
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 39 | וה הם אומר•...מה הו אומרות...מה הם אומר ה הן אוחרות...חו אברהם שפירא: ..יא הזהות׳ שקונמן נואהשערואש .,אני עד יןאהוב יהיה שר־המישטרה!״ הגנב נוער הנובע!״ ליבם של
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 40 | צווהרים...חה הן צווהרות...מה ה צווחו הה הן אומרות...מה ה צו ציון צפריר. ה עו ל הז ה שרמה עמר: פיטר יוסטינוב: הזכרנו ,.השימוע נענ״ן של ״חוס״ן ואני את שם ישראל !
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 41 | כניסה לא נכונה מהרהר לסירוגין לפני כשנה וחצי עמדו ריבה ואריה ברנוביץ להשיא את בנם אלון לדוגמנית היפה דניאל ישינובסקי. המועד נקבע, האולם נבחר, ההזמנות הודפסו
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 42 | סאת עוורמית יריב בער ר מורדת הפתעה מצערת אתם יודעים למה אנחנו מעריצים, למשל, את הפוליטיקאים האנגליים, ולא כל־כן־ מעריצים את שלנו? זה פשוט מאוד. את הפוליטיקאים
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 43 | הגנה: שלמה שירזי, בית׳׳ר ירושלים אבי כהן, בית׳׳ר ירושלים ירון אדיב, בני־יהודה אורי בנודיס, הפועל לוד קישור: אורי מלמיליאן, בית׳־ר ירושלים סמי מלכה, בית׳׳ר
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 44 | עם כל קניה של סרט צילום פוג ׳י חט ח£חט 8תקבל בשמחה אלבום תמונות חינם (לבחירתך 4תמונות שער שונות). פוג׳׳ חט ח£קט 5סרט הצילום שפרץ קדימה והשאיר את כל מתחריו
העולם הזה - גליון 2595 - 27 במאי 1987 - עמוד 45 |
חזרה לתחילת העמוד