גליון 2596

העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 1 | צ מ״ז1 .0 .1 9 8 7 , שנה 51 ס סו ס דו 1ר1 פצצה בפרשת ומיאניוק: 0נפ0וס1ס 1ת) 0<1י!011.112, 11£ •8ות ) 2110)^0 ס 0011110116 •, 1942 סתנז^ , 1943ר 2פ.פ1ם)07ן
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 2 | זו ה שקפת העולם שלי כ ש אנ חנו יו צ אי םלחרל אנ חנו ט סי םרקעם צירטר ישראלי. זו השקפת העול ם שלנו. ב ש בי ל ם,זו האפש רו ת ה טו בהוהב טו ח ה ביותר פרטים ל הגי
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 3 | מיכתבים הקול הרביע, על זיכויו של עיזאת נפסו. בספר הזוהר, סיפרם של לומרי הקבלה, הלא היא חכמת־הנסתר, כתוב :״שלושה קולות הולכים מסוף העולם וער סופו, ואינם אוברים
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד )3 5000 דולר״ ,העולם הזה .)20.5.87 נשמע לי משונה השם הזה של מולדת המטוסים עבודת־יד, אושקוש. אומנם פעם ראיתי שם כזה על תוויות בגדי־ילדים
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 5 | שיתוק במכון־הייצוא בצמרת מכון־הייצוא שורר חשש מפני שיתוק הפעילות, בגלל הסתבכויותיו של המנכ׳׳ל, יוסף(.גימל״) גינוסר. חקירותיו הצפויות של גינוסר במישטדה
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 6 | במרינה העם אריות ונזוקיוגים הציבור סבל ממגת־יתר של סמים. הוא התגדגד בסחרחר. דהפו לו עוד זריקה הציבור הישראלי מכור לפרשות. כמו אדם המכור להירואין, זקוקה המדינה
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 7 | הנדוו האם אנחנו רוצים במישטרה פוליטית חשאית המענה ורוצחת מנגנון החנשר רטית. הוא היה ונשאר מ ת אי״ מדינ ה לחמנו — לבדנו — במיפלצת ה־ך שבוע נפתחו כל הברזים. .\
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 8 | איו ניהל וויו סופו חמש שיחוו טלפון והרוויח 265 אלו דולו? מ׳ מונן להיות איש־קש שלו? ליטו הישראלי, עורך־הדין דן אבי- יצחק. הלה ידוע כממולח וכיקרן; גובה לעיתים
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 9 | קואו רו, איוואן .,,הוא היה שוטו גרמני, שעמד בנתח תא*־ הגאזים בטרבלינקה וחתך שדי נשים. הסניגורים טוענים: זהו !וווי 0₪תאתיתק סופית חלק — ,4-1.1גרמנים בלבד.״
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 10 | האם היה יוסף בורג משלם עסו־ שיחת גוביינא של הוועדה, ומי יש! עם מי? הם לא ירדו מהכותרות — ששת המופלאים שהסתגרו 1 בכפר־נעורים וגיבשו את המסקנות בפרשת־פולארד. בכל
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 11 | אילו הייתי מאמין באלוהים, הייתי רואה בו בימאי גדול. הייתי צריד גם לקבוע שיש לו חוש־הומור אכזרי. זהו הסיכום שלי לאירועי מאי/יוני ,1967 שמלאו להם עתה 20 שנה.
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 12 | האם אמהה׳ במלכודות־אש1 ״אנשים ״,אומר רמי כחלון ,״צריכים לדעת להציל את עצמם!״ נכון. ומכבי־האש. במיקרה הטוב, מגיעים אחרי. כמו צוות של מגן דויד אדום המפנה את
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 13 | לפני 20 שנה נחרדה הארץ בגלל שריפת בניין ציס מאז לא השתנו נמעט שוס דבו לנו מהנדס של עיריית תל־אביב. יופי. השאלה היא רק נגד מי, ובגין איזו אשמה? לא פשוט.
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 14 | צבי טל העול ה?ה שלא נמו בתחום השתלת האברים, שם סוברים הוובאיס־המשתירים והחולים ממיעוט תוומים, מוכנים ובים לתחם את גובתם למדע, בעיקר כדי להימלט מטקסים דתיים
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 15 | עם מותה הגיע לביתה האמבולנס של החוג לאנטומיה. עשרות בחורי ישיבה התגודדו מסביב לבית, לא איפ־שרו לנהג להיכנס פנימה. רק אחרי דין ודברים ממושך עם אחיה ההמום, בן
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 16 | ואלה הזוכים: טיסות ללונדון עם ד י * כ 7ז לי ד .1בר שלמה שולמית, סעדיה גאון ,11 פיית. .2מאיר שלמה, האפרסק 6מעוז ציון, ירושלים. .3שמואלי ניצן, דרך השלום ,92ת״א.
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 17 | ך ישקו של מנחם סורפין נלקח / /י * ממנו לפני מסיבת ה־ 25 לרם־ און, מחשש שיעשה בו שימוש שלא כחוק״. ביולי שנה שעברה התקיימה במושב רם־און חגיגה גרולה ליובל ה־25
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 18 | האחות1ס ₪וצפחח/7//7727 7>7727 ניתיהסכך 72/ 72722/ 77717 727/27/7 7227 7/7727 החבויה קבע שאי!277/727 //77ל¥77ו״7227777 277 עבודה החולה באיידס. דקות אחדות לפני
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 19 | כמה צעדים אחורה, ולא בדקה אותי. ביקשתיה בשנית והתקרבתי אליה, ושוב התרחקה מהמקום שבו עמדתי,ותוך כדי צפייה ממרחק היא אמרה לי שאולי יש לי נפיחות. ביקשתיה בשלישית
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 20 | /111₪ח ת /1״ ם יותר! 5ו מאפשרת לך לקחת רכב באירופה במדינה אחת ולהחזירו במדינה אחרת ללא תוספת תשלום במרבית המקומות! קח $וע* ב: החזר אותו בארצות ובערים הבאות ללא
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 21 | 1כ 1ל נ 1אנשיםרגילים בכל מקום שבו יש 10 תורים בעלי אותו האורך, פחות או יותר, התור שיימשך לנצח הוא התור המיקרי אליו אני נקלעת. זאת פשוט עובדה. אין ויכוח. משהו
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 22 | מרי ארן ראהיה כאן וודי אלן לא היה בפתיחת הבר־מיסעדה מנהטן. אך נתן זהבי, שמוליק קראום ואלי ישראלי כ נמצאת בכל מקום, גם בתל־אביב. ענת גלייט, דוגמנית כעברה הרחוק,
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 23 | שתי אחיות תאומות התלבשו בשמ- לות־ערב נוצצות ונראו הוליוודיות •י. השתיים, שעושות צעדים ראשונים כדוגמניות־מסלול, לא הרגישו בנוח. ואיריס שפירא 1ירץ מער גל ההומות
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 24 | אוונית מרמלה לוחצת את ידו של משה בן חרוש מבעד לגדר. היא אחת ממאות השדופות של בית״ר ירושלים י שחשב שרק לירדנה ארזי ול־עופרה חזה יש מועדון מעריצים — טעה. מי שחשב
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 25 | 1*1 \ 1| *11111 סיגל מחולון נוסעת עד ירון ! ח \ 1 /ו /שלים כדי לצפות באלי אוחנה באימונים, אבל מבטיחה שאינה מטלפנת אליו. \ ך 1אלינור מרמת״השרון מח־זיקהי את
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 26 | ייייייייייי גורל! המר שד משורר רואה שחורות (רשימה שניה) במאמרי ״להרוג את הפרופסור״ (העולם הזה )2592 הבטחתי להרביץ שיעור אחד או שניים בתולדות הסיפרות העברית
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 27 | משורר שנשכח״ ,כתבתי ב־ 23 בספטמבר 1954 כדברים הבאים :״בניגוד למה שקורה לעתים בסיפרות, לא רב היה מזלו של דויד פוגל לאחר מותו מאשר בחייו: מבקרים לא עסקו במחקר
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 28 | — מתים ותורמים תשבץה עו בסרוג מאוזן: )1סחור סחור; )5חגיגה פומבית גדולה; )10 בסיס; )11 נצח; )13 פת; )14 מחדשי השנה; )15 כלי לעבודת האדמה; )16 צעד; )18 בטוי עממי
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 29 | (המשך מעמוד )13 זו אסיפת־הדיירים שאינה מגיעה להס־ * כמה, והסוף הוא המפקח על המקרקעין ־במישרד־המישפטים, שנציג מטעמו יושב בכל מישרד־טאבו במדינה, ויש לו סמכויות
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 30 | מונו לוג ס ני יושב ומדבר איתך אחרי מש־בר של כמה חודשים — המשבר הגדול ביותר שעברתי בחיי. זה התחיל ממשבר כספי. לנתח מה קרה? פשוט מאוד: קפצנו — חברת קנון — מעל
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 31 | איוה״ת( ,נם ע)0 כוכבת־קולנוטבהא! ^ בזקי־מצלמות, מבטי־סקרנות, 1 1דחיפות — זו היתה קבלת־הפגים שזכיתי בה ליד מלון קרלטון־ המהודר בקאן, עם פתיחת פסטיבל־הסרטים. רק
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 32 | ואחרות בחלום ר אהבה כבר כמה חודשים שראודור דרדימון, אחד 1האחים ורדימון. בעלי קולנוע אלנבי, מאוהב בזמרת רומנית מלאת־חיים. המשמחת קבוצות של רומנים באיזה
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 33 | שלושת הראשים של מישפחת מאיר אתם יודעים איך זה במיספרות היוקרה האלה. אומנם, פה ושם משתחלת לה לקוחה מיקרית מזדמנת, אבל העסק בנוי על הקבועים. לכל קבועה יש יום
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 34 | מזל החודש: אינה יחידה, כי הוא מעדיף להיות זמין לכל הנשים. בגלל חוסר האחריות הבסיסי שלו, המחשבה שהמישחקים שלו יכולים גם לגרום טרגדיות לא נתפסת אצלו. אם לאחר
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 35 | צבי טל. העולם חזוז מנחם סבידור: חיים בצמן: גדעון פז: ,ש ו \ ע י 0שבהם?..־קו את החנייה ,.כידוע, מוצאוט הוא אדם צריו להתעלות!״ למכוניות מחוץ לתל־אביב!״ מלחין
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 36 | (המשך מעמוד )25 נכפר־סבא יש קבוצת כדורגל, אבל אני אוהבת רק את בית״ר. הכי גדול בעיניי זה שלמה שירזי. לא פגשתי אותו אף פעם• יש לי תמונות שלו״. גלית מחולון בת ,16
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 37 | להתנהג בחברה. היא היתד. יושבת בנד שך שעות מבלי לאכול, ומחכה שאחזור הביתה מהעבודה, לפעמים עד השעה 5בערב. אבא שלי נתן לנו בית, שהוחזר.לו ב־ 1947 על־ירי הבריטים.
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 38 | יפהפיה׳תדפה סרולה (המשך מעמוד )8 מייקל ג׳סלזון — בנו של טייקון אמריקאי, בעל חברת־ענק בשם פיליפ ברדרס; נחקר גם על שיחות־טלפון ממקומות שונים בעולם. בחקירה טען כי
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 39 | 1יי 111נ 11*11111 הפרקדיטה שהגנה ער מא 1ת נאשמים פדסטיניים פתה אד עיזאת נפס1 לעיזאת, השלום והברכה **ץ מחתי מאוד שזוכית והשתחררת. בעיניי קרה כמעט נס.
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 40 | עם כל קניה של סרט צילום פוג׳י חט ח£קט 5תקבל בשמחה אלבום תמונות חינם (לבחירתך 4תמונות שער שונות). פוג,׳ חט ח£קט 3סרט הצילום שפרץ קדימה והשאיר את כל מתחריו
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 41 | היא רנה עם שנו שוטו — ואושפזה במשך תישעה חודשים בזיגוד וחוק בלישכתו של השופט. בהחלטתו כתב השופט אורי קיטאי, כי הוא מצווה לסגור את התיק. תחת לשחררה, הוחזרה
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 42 | עיגסהעניין ויו כרם עצם העניין. מדור חדש. נועד לצעירים בגיל(ומותר לצעירים ברוחם) .אם יש לך מה לתרום, להציע, להגיד, להלל, לשבח ולשאול — כתוב ל״עצם העניין״ ,העולם
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2596 - 1 ביוני 1987 - עמוד 44 | ד׳ בפיוז תשמ״ז1.6.1987 , מיספר 2596 שנה 51 המחיר 3.50 שקל חדש >כולל מע־מ< כתב ״העולם הזה״ התחזה כחולה־איידס תגובותיהו הנאים, אחיות מעסיקים ומורים האם אתה גר
חזרה לתחילת העמוד