גליון 2597

העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 3 | מיכחבים תיקחה כעתיד עוד על יובל העולם הזה. אולי באיחור, אך, אקווה, לא במאוחר, שלוחה בידכתי להעולם הזה ולעורכו, אורי אבנרי, לרגל יובל וד.50 ,ייחודו של העולם הזה
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 4 | מיכחבים (המשך מעמוד )3 מורי וידידי אורי קיסרי(העורך הראשון של העולם הזה) החליט שיש לי כישרון עיתונאי וביקשני להצטרף באורח קבוע לצוות. אך העדפתי אז ללכת לשטח
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 5 | ב־ 1967 היה מיפנה היסטורי. הכל השתנה!״ האומנם? ^ גדה מתהלכת בארץ, ובייחוד בחוגי השמאל: הכל השתנה ב־.1967 עד 1967 היתה מדינת־ישראל בסדר. שוחרת־שלום. עובדת.
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 6 | במרינה העם קול חד ש ..זוהי נבלה שאין דומה לה:״ אמר האלוף. האס זוהי סגוגית המבשרת את האביב? קול חדש נשמע בארץ: קולו של עמרם מיצנע. למחרת הפוגרום המבחיל, שערכה
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 7 | תוגיו ם ויטי? תעלול ביוסומת? מהבנה מחשבתית? מה מסתתו מאחוו הצהותו הסנסציונית שר תנא סניורה (מימין) על הקמת רשימה ערבית לעיריית ירושלים? חושב שהוא יורע מה הוא
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 8 | בוס ואונס ובים ער קורות העוביס. האם בגלל זה יתוקן עוול היסטורי? בזי איקוית ובידע מקווים הפעמון של ביועם שבים מספרים שהפעמון המקורי נגנב -ובמקומו הוצב פעמון
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 9 | 1ז׳ ן * בית חוש אליאס נשא־רה לא הספיק להתגורר בבית החדש שבנה. לכפר, ומי שלא יעזוב — יירה!׳ הוא אמר שנעזוב רק לכמה ימים, אולי שבועיים, עד שהמצב יתבהר. ״לא היתה
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 10 | יוקרתיות. הדירקטורים ב״אל על״ וברשת־המלונות לרום״ ,למשל, מחלקים לעצמם צ׳וסארים אדירים. קורפו, שבבחירות האחרונות הצליח בקושי להידחק לשביעיה השלישית של מועמדי
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 11 | נ-יצשה אמר ששני המוסדות המוצלחים ביותר בעולם הם הכנסיה הקתולית וסגל־הקצונה של הצבא הפרוסי. על מישקל זה אפשר לומר שאחד המוסרות המוצלחים ביותר בתולדות המדינה היה
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 12 | ושלושה סוגי אלוף: סיור שר־הביטחו! ב אלוף סתם, אלוף(מי) במילואים ואלוף(ג ) בגרוטאות ־ יצחק רבין אינו נראה במיטבו באחרונה. הלשונות הרעות הלעיזו כי הסיבה נעוצה
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 13 | גישים פגועים, מכיוון שלא הוזמנו לבית־הנשיא לציון 20ש־נים לניצחון. דובר־צה״ל, תת־א־לוף אפרים לסיד, ויועץ שר־ה־ביטחון לתיקשורת, איתן הבר, שוקלים בימים אלה כיצד
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 14 | זוז!־ כועס: הש1״נ ר1ו9 א ת בול 80 משתי הזוויות, לא ניתן להפריד בשנים 1978־ 1986 את זמיר מהמ דינה. הוא הופרד, בעל כורחו, ב״3 ביוני ,1986 אחרי שהודיע בספטמבר
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 15 | זמיר :״לא מתראיין!״ לפני כמה ימים, באמצע חגיגת״נאפסו. נישא קולו גרמה. סמוך לתאריך מלאת שנה להתפטרותו ממישרת היועץ המישפטי לממשלה, צוטט יצחק זמיר בראשונה על
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 16 | להציל חיים, לעזור למי שחלה, לסייע למי שניפצע, לתמוך במי שזקוק לכך ולמלא תפקיד חיוני ורב סיפוק. ההזדמנות זוהי פרטים מלאים על המיגוון הרחב של מסלולי הלימוד לאחים
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 17 | סטףורט היי מ ר, תעש״ך מהפכן שייסד עיו המשולבת עם מיבערי־תעשיה, ושיש בה בית־סכו לתעש״נ ומוסיאון אמנות ,,מסכו ער ילדותו, נסיונותיו הפוליטיים הכושליס וחזונו על
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 18 | .אינגי סופר כל יום כמה כסף יש לי!״ (המשך מעמוד )15 ישראל ואחד החדישים בעולם כולו. הוא בנוי מסביב לחצר פנימית מרווחת, שבה יש מין ומות־ישיבה שונים בצד מפלים
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 19 | אפשר לנצל את צלחות הלוויין כדי שיראו — טלוויזיה בנוחיות ואז התעשיה תהיה במקום שבו האנשים יגורו ולא יזיזו אותם באוטובוסים ממקום למקום, כמו שעושים היום, כשמסיעים
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 20 | אתח(:וחשחל מאתיגאלל בי ב אינה הם מקווות הגיאות הכלכלית1 דוח בנק ישראל, שפורסם באחרונה, משתמש זו הפעם הראשונה בטיעון כי אין הכותב יודע להסביר את התופעות של השפע
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 21 | גילויי נוספים של יגאל לביב על מיסמכי..בנק צפ 1ך אמרזקה / 0 1 1085ז /נ / 1 / 5נקש ק בו צ ת נחש הרכב החוב מזוןויל (חשבו ו ) 28002 מתנחם ספורמליחלאיזהםס מו לחברה
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 22 | ניאופיו 1ח הדרום הפח מוזמני המסיבה של מארגנות־התצו־גות חביבה פלאטו ופנינה גולד־שטיין חטפו סידרה של סטירות־לחי מצלצלות: רובם היו משוכנעים שרק הם יהיו נוכחים
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 23 | זכתה בשנה שעברה באחד התארים בתחרות מלכת״היופי אן היא לא עושה מזה עניין רב. היא נראית בכל מוקדי״ הבילוי בתל־אביב, כשהיא מלווה על-ידי בחורים צעירים ויפים.
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 24 | יש חברות להשכרת רכב שמבטיחות לך פינוקים שאתה לא יודע מה הם בעצם שווים. אחרות מציגות בפניך טבלאות זולות להשכרת רכב בחו״ל ו״שוכחות״ לספר לך שתצטרך להוסיף עוד
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 25 | זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה1...גם זה1...גם זה 1...גם זה...וגם זה1...גם זה...וגם זה...עם * 0כן- גמ חתולימ ופלגים הם בגי־אדם 7ו/7/ 77 אחרי שהמציאו בשבילנו,
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 26 | מנגד פורנו רך הסטודנטים סולקו ותואר ״דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד״ הוענק לראש־הממשלה יצחק שמיר מטעם האוניברסיטה העברית — מדווחת העיתונות. שמץ של בושה עוד נותר
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 27 | לפני זמן לא רב עדיין נהגו בכירי המשוררים, או לפחות אלה הנמנים עם השורד הראשונה, למסור משיריהם החדשים לידי העורך — דבר אשר הוסיף יוקרה לעיתון ולמשורר, ואף נתקבל
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 28 | 1x1היום ו1ם חשך... חתונות לוהטות אחרי מותו הטראגי של יהושע מראש ביקשו כל דרי ושכני ומבקרי מיגדלי דויד לדי | אות מה יקרה עכשיו בין רוזי מראש לבין הפרופסור שלה.
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 29 | 01111111] 1111111110101 סאת שורסית יריב 2 !;77 גרושים וגרושה אחת אתם זוכרים בוודאי כמה עצובה היתה אורנה גאון אחרי גירושיה מיהורם. היא אמרה שהיא הם התחילו את
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 30 | — זמיר כועס (המשך מעמוד )15 בחלק הפחות פופולארי של תפקיד היועץ המישפטי לממשלה — מניעת חריגה של הממשלה מסמכויותיה. דווקא בשל כך, כשנודע לו בעיצומה של כהונתו, כי
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 31 | ואינה גרה שם עוד. אחיותיודשל נוזהה העידו גם הן, אך מאחר שלא ראו דבר, לא הוסיפו הרבה. רק דודה אחת, שראתה את הנאשם ביום המיקרה ליד המיזבלה, נגררה לוויכוח איתו
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 32 | # / 7וו ^ 3ג 09x11:1 | 9 #ה1ה 2597 ״דרם״ 50 גר טבק הולנד• מעולה לגלגול ס*גרי 1ת( עםנ״רות) אזהרה: משרד הבריאות קובע כי -העישון מזיק לבריאות ישראלי בארצות״הברית
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 33 | דחו ל>צו תדריך חובה לראות: תל־אביב: חנה ואחיותיה, שיחות מלוכלכות, חמה השרטט, נרדפי־החוק, מלו, דקה לחצות, ירושלים: דקה לחצות, אמדיאוס. חיפה: שיחות מלוכלכות,
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 34 | הו רו ס הו ס מרים גני מיני מזל החודש: תאומים: הזיווג האידיאלי • בן־הזוג האידיאלי עבורה בדרד־בלל יש לה לבת תאומים אפשרויות נחירה לא מעטות וכדאי לה לקוות שבין
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 35 | 1אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...הה הן אוחרות...מה ה זלמן ש 1שי: ד 1ר1ן הירשמן: ״אסור לי לדבר עם המע ורב ים בפרשה ״ אינני ודע מרוע ״ אניבדילמהקשה אשם לא
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 36 | הרבנים הציגו אולטימטום. : ריקוד! אנה מדברת בשקט, לאט, בוררת את המילים בזהירות ובוהה בחלל האוויר. על הבימה היא אדם אחר. מתנוענעת בקלילות, נראית כמרחפת, מתפתלת
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 37 | עם ההחלטה להתגייר החל גם מסע־התלאות של אנה. ״כשהגעתי לרבנות בתל־אביב, וביקשתי טפסי־גיור, ענה לי הרב :״בשביל מה לך להתגייר? תישארי גויה ותתחתני עם גוי!״ ״עמדתי
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 38 | או גיור או ריקוד !!!ו י — (המשך מעמוד )37 אהד. אני יודעת, זה נשמע נדוש. אבל אני, שעברתי כל־כך הרבה, יודעת עד כמה זה נכון. ״גם היום אומנם קשה לי ליצור קשר עם
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 39 | ...הזונה שששו הוא ף הזוכה המאושר הוא ...לפני כן 1כדאי שנציין את שמותיהם של המועמדים שזכו להעפיל לשלב הסופי. תקצר היריעה מלמנות את כולם־כולם, ונשגב מהבינה מדוע
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 40 | הנדון (המשך מעמוד )5 היומיומיים. בין השאה יש לשמור על מעמדם של הדתיים, ועל הברית שביניהם ובין החילוניים. אין זו רק טאקטיקה פוליטית נוחה לשילטון במדינה, הכרח
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 41 | תקליטים משלהם. בסוף שנת 1985 התאחדו שוב להקלטת אלבומם זה, השישי במיספר. למרות תקופת־הסולו, הצליל המוכו של הלהקה לא השתנה. מוסיקה קלה, קליטה ומיקצועית, בתקליט
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 42 | בז ־י ק מז מ רי ק! > * 1111 מ תו כ ן העסקנים יקבעו מוטלה שפיגלר הגיע לירושלים, כדרכו, ברוח סערה. מוטלה, בעזרתם של עוד ,15 ינסה לשמור על הישגיה של בית״ר ירושלים
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 43 | יש לד מה להראות קול המפרסם להשיג בחנויות
העולם הזה - גליון 2597 - 10 ביוני 1987 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד