גליון 2598

העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 1 | 17.6.1987 מיספר 2598
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 2 | כשאין רואים את הבקבוק, התווית והשם, אפשר רק מדבר אחד להתרשם -הטעם. מזוג קוקה קולה וכוס טמפו קולה ותראה שגם אתה אינך יכול להבחין* במחקרי טעימה מדעיים שנערכו ע״י
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 3 | !!,.ער הקידמי: מדוע הוא מבזבז ה;יה על שינאה? הרי הוא מסכים ושל עמוס עוז. עובדה, תומרקין יוצא ־ הכל נגד הפוזה — פוזמא״ל(״פוזה זו מחלה אותי לגמרי׳). מה יש, החתן
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 וכך הזדרזו הישראלים לפו ליחו גם להפתיע וגם לנצח את לאחר המילחמה הושם עאו שהוא התאבד קודם שנשפט. • לא ייאמן כי יסופר. הכד בארבע אותיזת • ב לי
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 5 | רשימת הטלפונים שוכפלה והופצה בץ ביריונים, מתוך כוונה שיטרידו את הנוסעים. מ שבר בלטמן־לנדאן פרקליט־המדינה יונה בלטמן פנה לשר־המישפטים. אברהם שריר. וביקש את
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 6 | במדינה העם חיטה -שמיטה אין זו קומדיה מטורסת על המתרחש בקרב ההוטנטוטים או האסקימואים. זה קורה גמדיגת ישראל. אלוהים ישמור! זה נשמע כמו בדיחה נוסח חלם, או בעלילה
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 7 | ו ־ עיון רק נוסך בטרגדיה ששמה שימעון פרס ^ הסתיים עתה. לא־אחת השוויתי את פרם לגיבור המיתולוגיה היוונית, סיזיפוס. אותו מיסכן נענש על־ידי האלים בשל מעשה־הלשנה.
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 8 | חשו גאל הוווביץ התעו! בעיסק בניו למוות הודאות האתיקה ויד המישכחה עלולים דהידוש לשלם מיליונים בגלל שטוות־טובה הבנק לא תבע למנות מנס ננסים לונוש השר, למוות שחתם
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 9 | עשה יותר למענם כאשר היה שר־התעשיה ( )1978 ושר־ה־אוצר (.)1979 העולס־הזה פירסם עוד לפני עשר שנים כמה כתבות על פעולות השר, שהפרו את כללי ועדת־אשר. בין השאה ״השרים
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 10 | במרינה שר־מישפטים מיז לא הישעה את עצמו *ל ולם קטן: בארצות־הברית מתג־הלת עכשיו חקירת־שחיתות שבמרכזה ניצב שר־המישפטים האמריקאי, אדווץ מח וד .3ובישראל — מדינה
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 11 | איך נוצר קן־הצרעות בקריית־ארבע? זהו סיפור, שגיבורו העגום הוא יגאל אלון. החבורה של משה לווינגר הגיעה לחברון במירמה, במסווה של מתפללי־פסח. הם התנחלו תחי־ף לה
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 12 | חברי הלהקה היפאנית התג רו בדיפל 1מטים. ומחדל דיווחו במיברק^ על^ מותו של_ ויריאם שייקספיר סיפורים ססגוניים התפרסמו אודות חבר־הכנסת אלי קולס, שעזב את הארץ ללא
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 13 | תונ שימעון(פרס) לא הגיע. היו שיתחכמו וכתבו שגם עמירם(ניר) לא כיכב שם, אבל בץ הרי־המזון והמשקאות הסתובבו בבית״הלבן בסביון ביום השלישי ארבעה שרים(יצחק רבין, חיים
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 14 | ציון צפריר, ה עו ל ם הז ה ,,אני מתנגדת והחזות ״אני צריו להיות מנהיג ״מ שמעוניין בגועין הווי־עוב, שיודיע!,, עקור איקוית ״־יועם!״ בשבוע האחרון סערו רוחות
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 15 | אומרים מ ה אוהרות מ ה ה ם < יוומרים מ ה אוחרות ח ה חנה יסעור: גד יעקובי: ,,עבות את החודה ״טדיטיהאים דנים ,,תרגילי ההתעמלות של פרידה מההורים!״
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 16 | י יד ד ״ייי מ א שה לובדסקי, מזנ״ל,,נעמתי, מסכות ער השינוי המריט באיוגון־הנשים ההסתדחת ,,ער רוותה ע ת כבו בהדצריה, ער חלומותיה בירדות, ער הקונפריקטים במישפחה
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 17 | במסיבה נכח אורח אחד, מאוד נדיר, שאינו מרבה להיראות באירועים חברתיים. היה זה דב לובלסקי, בעלה של המזכ״לית הנמרצת. לובלסקי־הגבר משתדל להיות תמיד בצל. אין הוא
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 18 | ״בעלי מוותר יותר ממוין־ (המשך מעמוד )17 אירגון־נשים בשביל נשים. כשהקימו את נעמת, היתה נאיביות. התנועה קמה על רקע הרגשת־קיפוח קשה בייצוג בוועידת־ההסתדרות
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 19 | קולנוע פסטיבלים לראות בירזשדים תדריך מיוחד לסרטים שיוצגו סגירה ירושלים איננה קאן. במקום ציצים זוהרים אפשר לחשוף כאן, מאכסימום, ציציות. אבל כדאי לעלות לירושלים
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 20 | 1זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה 1...גם ניצור שר בידבור, או: איו לחנו את ילדיו* ,,הבן־ארם נולד לו ילד.
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 21 | לפני שתחליט -בחר! והשמה רק צמד חלר מדד נותן לו הטבה מסלול * הצטרף עוד היום לחוברת ר,חסמן ״צמד דולר מדד״ ותיהנה מבחרת הצמדה ני] חלד למדד וסהטנה בלבדית נבל
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 22 | השוטרת החולצת. שאלתרמן 1רט 1שבתם לה שירים המכה רר 12 שני בריונים עמדו בפתח הווילה בנס־ציונה וקיבלו את פניהם של כאלף מוזמנים שזרמו למסיבה שערך אמיר שמאי, חברו
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 23 | בהנקה פלידובאום איל־הנפט הבינלאומי ג ק פלי־דרבאום, משוחחת עם בתה אורנה (משמאל) ועם הספרית ג׳ורג׳ט. :יעה את כל אנשי החברה הגבוהה ף ו באירוע -כטוב ליבה בוודקה ז
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 24 | האם היא בדיחה? האם היא מוסד האומה מתאדחים בביתן! ,והיא אלתי אותם מי זאת בעצם הגברת דוי־רוביץ. אבל אף אחד מהם לא ידע להשיב במפורש. התשובה הנפוצה היתה ״שרה, נו,
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 25 | 1אומי>׳ איש אינו יודע. אבל גדולי מזמינה לאירועים ממלכתי ים שבה חשקה נפשה באותו ערב. כולם באו. לא יכולים להרשות לעצמם שלא לבוא. חסר להם שידברו בעיר שהיתה מסיבת
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 26 | בין חזון לאמת (ר שימה ש לי שי ת) תהיה זו רמיה, אם אומר, שהביקורת השלילית נכתבת בלב שותת־דם... אבל דברים שאנשים אומרים או כותבים מעוררים אותי לאיזו התרגשות של
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 27 | של טעם, שהרי התכתשות זו לפחות כבר נסתיימה. אבל גם זה עוד אינו אלא אפס־קצהו של כל ההסבר כולו. חלק חשוב שלו טמון, לעניות דעתי, דווקא בנקודה זו, שפרי העז להציג
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 28 | ,,בעלי מחתר יותר ממני״ 0 3 1 1 1 :1 \ 1 1 * 1 1 1 מאוזן: )1סימן טבוע באדם לגנותו או לבוז לו ( )5 :)3,3קבוצת כוכבים בקיץ )10 :אחד ממזכירי או״ם לשעבר(ש״מ); )11
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 29 | שייט חלומי על אוניות הפאר של אפירוטיקי. כל יום ג׳ מאשדוד. במסלול: תורכיה, יוון, האיים היווניים, מצרים. השתחרר מטרדות היום יום. וצא לחופשה חלומית על סיפוני
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 30 | *!מלולחוז* דרכי ח״ם הילדה הנצחית כיצד לרזות עד 5ק״ג ב 10-ימים עם תה ! המהפכה / בדיאטה 1 שכבשה י נאתה של ס׳ במדינה ניתן להשיגו בבתי מרקחת, חנויות למזון טבעי
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 31 | הוא היה סגן ארוף־העורם. ענשיו הוא נאשם בעבירות סמים. הוא כתב מהכלא ל״העולם המך :״עיזה לי!״ רבות היה נרקומן והוא עדיין משתמש בסמים. הם העלו בפני בית־המישפט פרק
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 32 | והשר,ל מאד! •גאלל בי ב האם תימכר ״פדיי גורמים כלכליים מטילים ספק בכך ששר־האוצר משה ניסיס אכן רוצה למכור את חברת פז, למרות הפעילות הנמרצת של מנהל
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 33 | הורוסהוס מרים כנימיני מזל החזדש: תאומים לכן, לתאומים החיובי והחזק צפויים חיים מיקצועיים שיש בהם הרבה עניין והצלחה, ואילו הטיפוס החלש של התאומים לעולם אינו
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 34 | ננתחת ההרשמה למועדון הבון־טון בחברת־השפע, מלבד פנטהאוז למעלה והמכונית החדישה למטה, ומלבד שתיים־ שלוש נסיעות בשנה לחדל, זה גם להשתייך לאיזה מועדון. כל מי שהוא
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 35 | לא פיסיקה גרעינית ולא מוסיקה כנסייתית לפעמים, כשנמאס לי מהסיפורים על תל־אביב או ירושלים, אני מתחילה לחפש במקומות אחרים. ואמנם, פעם בשנה אני שומעת על איזה סיפור
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 36 | טואגדיה חול־אביבית: לאה עוזיאל (מימין) מבנה את 511:1-״. __ באש, הוגשת שאין ר עוד בשביל מה דחיות!,, 10363748 פעם בכמה חודשים היה בעלי נוסע לאירופה ומחפש את
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 37 | ז . 1בעלי היה עומד בפתח לבוש בחליפה, והיה נראה כזה גבוה ויפה... הייתי נכנסת פנימה, רואה את האנשים המבלים, וזה עשה לי כל־כן־ טוב על הלב. זה עשה לי את האושר הכי
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 38 | (כל הזכויות שמורות) השבוע טתח ..העולם הזה,, בפיוסו ׳ומבה שר האסירה המטוסמח, ש8סוה אותו לידי דפנה ברק ז מד &ז ^ ניייי יייייייו ^ווי ^י • 6.7.83 אני אמא. אני אמא
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 39 | שהתפללתי שיהיה לי, ילד מהרצל, אהבתי היחידה. אבא היה בכלא אש־קלון. אף אחד לא ידע שילדתי. אף אחד לא יכול היה לבקר אותי. רציתי רק את אבא, את שייע שלי ...אבל הרי
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 40 | שיחר מאחורי המירקע ארנס העדיף עברית הטלוויזיה בערבית משדרת מדי יום חמישי תוכנית בשם מיפגש, המקבילה לתוכנית מוקד בערבית. ביום הראשון שעבר סיכם מפיק־התוכנית
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 41 | שנ ס ח ענייו עצם העניין. מדור חדש. נועד לצעירים בגיל(ומותר לצעירים ברוחם) .אם יש לך מה לתרום, להציע, להגיד, להלל, לשבח ולשאול — כתוב ל״עצם העניין״ ,העולם הזה,
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 42 | ׳חשרם- כארתראה ההיסטוריה המצולמת של הספורט בירושלים נפתחה תערוכת ספורט מיוחדת במינה: באולם־הכדורסל שבמלחה אפשר למצוא תמונות ספורט נדירות מתחילת המאה ועד ימינו.
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 43 | מונטנה קרירה 01ו^ £1\]7ן\/ו 8* £05 סד •י 0 0 **$י* 0מ־י 80ס ^81 ז 2ו )<1^ 0 5ח? ? ט 5 *זהדיד זדד ירידי^יח?רבע רי העי שוז מזי?
העולם הזה - גליון 2598 - 17 ביוני 1987 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד