גליון 2601

העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 2 | והג די ג עי בי ל ץ ־. מיוצר בישראל ע״י החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע״מ. יצרן מוסמך של קוקה־קולה. ל
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 3 | מיכחבים ה1בחה ם הבהבת על סיבה אפשרי ת נוספת ל שבי ת ת הטלוויזי ה האחרונה (״סימנים של גמילה־ .העולם הזה .)24.6.87 לשביתת הטלוויזיה היתה סיבה הרבה יותר עסוקה:
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 4 | (המשך מעמוד ל) עד שהוא אפילו מופיע על הדגל הלאומי של אותן מדינות. את הדגל הלאומי של מלטה מקשט, בקצהו השמאלי העליון, צלב מלטה המפורסם (זכר למיסרר אבירי יוחנן
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 5 | בר״לב, החושש מהתרוקנות של יחידות שלמות, יבקש מחבריו בממשלה לרסן את רשוודשמורות־הטבע. דרעי מחלק בספים אריה דרעי, מנכ״ל מישרד־הפנים, הפתיע את מארחיו בצפון
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 6 | < * 1ז י יייייי ״ י במרינה העם זעחי, ארץ אהובה גורלו של טל מוז 8הוא תיזכורת נוראה למצג• המילחמה השורר ב שטהיג הכבושים. מה המסקנה? אחרי חודש של יסורים נפטר הנער
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 7 | ותחיה ולהתחרות בנהגא? השבוע הסעיר את הצעה רגיווש הערבים. מי האיש? מהו דעותיו? חמורה מזו של גנרי. כדי לאסור דברים כאלה חוקקה הכנסת, כביכול, חוק נגד הסתה
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 8 | חי 3שרמה עמו רא ועמד לוין עד שוחד, אלא על הנגישה הלילית. הוא מסו לובנה בוק את סימוו, חלקו בנתב, חלקו בערבה ץ ה היה ביום שישי, ה־ 3בינואר .1986 1באתי, כהרגלי
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 9 | לא מרגיש כך. אני מעדיף לאמר שיש תמורה לזיעה ולעבודה קשה. כך אני באמת מאמין: שכל מי שמזיע. עובד. לומד ומתקדם — זאת התוצאה. ברור שיש קשר בין הטיפוס שלי למעלה
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 10 | — ע די המגרש מ׳ הז! ונאמין שזה •קוה ושידעו! סברסק׳ ,האיש העאהה נחוייר מאז שנחשס חשבונותיו משרץ? אבל הצליחו להונות אוחו ב־ם 40 אלו דולו! יום אחד סיפר וינקלר
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 11 | לפני שבועיים כוננו הערבים בישראל את עצמם כמיעוט לאומי מאורגן ות לשטיח ך * ך יכתוב ההיסטוריון, ^ המיפנה בא ביום הרביעי, ה־24 ביוני . 1987 ברבות הימים: זה היה
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 12 | אשתו ש ד אפרי קיע 11ן נמצאת איתו ״ 20 שנה ברוטו. שנה אחת נטוי׳ בימים האחרונים אפשר לראות את סגן־השר רוני מי* לוא במישרדו, כשהוא טרוד ועסוק במיקטרת ובטבק. למי
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 13 | ת-לאריס, כפיצוי על אובדן הכנסה שהיתה אמורה להגיע לו לפני ביטול ההסכם, והוא מסביר את עניין הביטול של ההסכם בהפרת ראשוניות מצד ציבעון. הנהנים העיקריים מהעניין הם
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 14 | ב 11נ 1ל 1גנטלח״ב בניכר־ .ו־י־יסר־ ^ א פעם אני מתעורר לאחרונה, ) עוצר ושואל את עצמת ״לאן אתה רץ? מה אתה בדיוק עושה?״ זאת הטראומה שלי. למרות שהש קעתי 15 שנים
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 15 | רבים זוכרים את תקופת־האוני־ברסיטה שלי. גם שם הייתי חריג. נוהגים לטעות ולחשוב שלמדתי מישפטים, מפני ששאר החברים בק ליקה של אז — רוני מילוא. מיכאל קליינר. מיקי
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 16 | תמיר, כפי שהכרתיו אקדים הערה אישית: כאשר אני בא לתאר את יחסיי עם אדם שהיה במשך עשר שנים שותף־למאבק וידיד, ובמשך 25 השנים הבאות יריב קיצוני, איני יכול להיות
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 17 | הגהות הכתבות שלנו עליו, והכתיב לפועל־הלינוטייפ שינויים ותיקונים. תוך הוספת מחמאות לעצמו. התייחסתי לכך בסלחנות. (לא מכבר סיפר לי יהירי ישראל לף, מהאוניברסיטה
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 18 | גיתית איזואלוב פיטוה את סניגווה מאיו זיו (י מין) .נ ו גם ח ו וה יעוי , אביב ה גו נו ת ואחוים. מדוע? מה הגוום ל צוו ת שלהם עם סני! 1וויהם? ק ליינ טי ם הם זונות
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 19 | יש סניגורים הגורסים שיש צורן ב״כימיה״ בין הקליינט ועורך־הדין שלו. ״חשוב שיש כימיה, יש לך יותר חשק לעבור על התיק אם אתה מחבב את הלקוח שלך, אבל זה אינו הכרחי.
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 20 | —.,הסניגור אשם תמיד! (המשך מעמוד ) 19 צוקה, שבליבו הרגשת קיפוח חברתי. בחר לו את עורן־הדין אמנון זיכרוני. שהוא ההיפן הגמור ממנו. זיכרוני. שמאלן ואידיאליסט נורע,
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 21 | מרים רות ומיריק שניר, אחת מורה והאחרת אם ל־ 10 ילדים, עשו מה שכל האמהות בעולם החליטו לעשות אבל אף פעם לא קיימו: הן רשמו את אימרות־השפר של הילדים הקטנים ולא
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 22 | הרבה קטינים קיפצו ופיזזו לקצב הדיסקו הדוגמניות מפרגנות זו לח ועורכות יום הולדת האחת לכבוד השניה בזבזקאו למו־קנם אלי פפושדו הבעלים של אוויה סונסטה ממעיט להופיע
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 23 | את עצמן באירועים מהסוג הזה, בלטה גלית הרעננה בפנים נקיות מאי״ פור. חברה, אדם דרוקר (בתצלום משמאל) ,עומד לפתוח בקרוב דיסקוטק בשם סטפס ביפו המשוחזרת, ומבטיח
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 24 | שלום לך אהובתי קולנוע פול>טיקה גופנית תדריך חובה לראות: (תמוז, תל־ אביב. יוגוסלוויה) -בתו של דיפ לומט יוגוסלווי, שגדלה בניכר, חו זרת הביתה ולומדת קומוניקציה.
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 25 | ״הקוקע נשמטת ]/תחת ..המיקוח של עוט־ה .,רוצים טיורי־עומק, לרגליהם של הוותיקים!״ ידליק נווה אדומה!״ עם הסבוים מעמיקים!״ מיפלגת״העבודה כמירקחה. הרוחות סוערות.
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 26 | ב ני שכטר, נ ער ישראלי בן 7ו, תלמיד תיכון, חבר בלהקת־זמר עירונית, מספר על התלבטויותיו לגבי שחתו הצבאי, על האופן שבו הוא מבלה, על דישתיו לגבי נישואיו 11
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 27 | זה שנתיים שיש לו חברה, נשם נטלי יוסוביץ. גם היא בת ,17 גם היא תלמידת- תיכון. רומאן רציני. עד לא מזמן היה חבר בתנועת הנוער בני־עקיבא. הוא היה בה מאז גיל ,10
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 28 | על אמיות הפאר של אפירוטילף. כל יום ג׳ מ א שדוד. במסלול: תורכיה, יוון, האיים היווניים, מצרים. השתחרר מטרדות היום יום. וצא לחופשה חלומית על סיפוני אוניות הפאר של
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 29 | של ראש עיריית בתח־תיקווה מצב זמני!״ גם תורשתי ך ^יאת תבורי, בת .17 בתו של /ראש עיריית פתח־תיקווה, רב ת בור .,נערה נאה, קצוצת־שיער, גבוהה, ושוקלת...״המון״
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 30 | טוב מאוד 111 נווט עד לרקיקה (רשימה שישית{ ״השנינה הפולמוסית של. דג הדיו׳ (המדור ה,נשכני׳ של עכשיו) היא, ככל שנינה פולמוסית, מן המשקאות החריפים, שהם או טובים
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 31 | סדן, עם כל נטייתו אל החיוב וכביכול לא אל השלילה. סדן פסל ב־ 1934 את אבני בוהו של שלונסקי בצורה חדה וחד־משמעית וחייב את ביאליק, וזאת היתה נקיטת עמדה חריפה מאוד
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 32 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . 5.ג 4.4 4.י י 7 /1ן ו _ ״שמן זה לא מגעילן״ (המשך מעמוד ) 29 לילה תקופה מסויימת, חוזרים
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 33 | לאהבה. היא חייבת לכל הפחות להעמיד פנים שהיא מאוהבת, לפני שתסגור מאחוריה את דלת חדר״המיטות. כל גבר בחייה יצטרך להבין זאת. אולם למרות עיניה הגדולות והדומעות,
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 34 | שיוה בחוה אריק לום הוא היווני היפה ביותר שהגיע לארץ־הקודש, מאז שאנטיוכוס שלט בארץ. על כך אין עוררין. די לראות את גדודי הנ שים והנערות, ההגות סביבו במסיבות
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 35 | שידור צל״ש מצרים ביידיש • לאסתר סופר על שתי הכת בות על מצבה של יהדות פולין כיום, במיסגרת הסיררה ״על נהרות תבל״. תחת השמאלץ המצופה, הגישה סופר תוכנית מרתקת,
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 36 | הישלאר [0 הנה האשהה של נשלח קטיש-אתר שנחים של סבל. איך זה קרה במהירות, ושתי הנערות עזבו את ה , דירה. מישל טוען שמלכתחילה, כשהכיר את טלי בבית־הקפה, כלל לא
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 37 | בבית. חייתי על כדורי־הרגעה, מדי פעם קבלתי בבית לקוחות בודדים, מהם הצלחתי להתפרנס בקושי. חייתי כך שיבעה חודשים, עד שיום אחד החלטתי שאני חייב לתפוס את עצמי
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 38 | (המשך מעמוד ) 37 אחרים, הוא חוק־מס לדתיים. זהו חוק שמרני, ויש פער ברור בינו לבין אורח־החיים במדינה. זהו חוק שפשוט לא מתאים למציאות בה אנחנו חיים. הוא גורם לכך
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 39 | יומנה של אורית המשך יומנה ש ל האסירה המשוחררת המפזרסמת. כפי שנמסר לדפנה ברק ך * לום־חיי היה ללדת. רציתי כל־כך 1 1ילד מהרצל (אביטן) ,אהבת חיי. כשהרצל נשפט ל־ 15
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 40 | אתח מ א• / 1גאלל בי ב סוד פריחת מיסתוי בערי הסוט הישואר׳ ״בחנפמך מה קורה שיש כל־כך הרבה סרטים ישראליים חדשים? מהיכן הכספים למימונם? התשובה מאוד פשוטה: תרגיל
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 41 | שי ברם עצם העניין. מדור חדש. נועד לצעירים בגיל(ו מו תר לצעירים כרוחם) .אם י ש לד מה לתרום, להציע, להגיד, להלל, לשכח ולשאול — כתוב ל״עצם העניין״ ,העולם הזה,
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 42 | מקורות הסתדרותיים שחקן הפועל תל־אביב, משה סיני, דורש מקבוצתו 140 אלף דולר לעונה הקרובה. הפועל תל־אביב היא קבוצה השייכת למועצת פועלי־תל־אביב, ואני רוצה לראות
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2601 - 8 ביולי 1987 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד