גליון 2603

העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 1 | ל חו ל א ״ ד
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 2 | גיתם מערכות ת ד מי ת
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 4 | מיכחבים פתרון החידה על פשר התנהגותם של פוליטיקאים (.תמיר, נפי שהיכרתיו״ ,העולם הזה 1.7.87 ואילן). עקבתי אחרי הקריירה הפתלתלה של שמואל נ תמיר המנוח ועליי להודות
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 5 | ז י !ז מיכחבים (המשך מעמוד )3 שנרצח בהתרסק מיזוודת־נפץ שהוטמנה במסוק בו טס, זכה בעיתונות העברית לא רק בתואר ז״ל אלא גם בסירוס שמו הפרטי. רוב העיתונים אייתו את
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 6 | תמן מקלקל לשריר הזמנה יוגוסלחית לודב המיליונר ליאון תמן יציע לממשלה לסגור את לשכות- התיירות בחו״ל, ולהפעיל במקומן חברת־שיווק בינלאומית, שתטפל ביתר יעילות
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 7 | במרינה העם חשמל יהודי ליהודים לחוד, לערבים לחוד — זוהי התורה המחשמלת בשפה אחרת יש לזה שם ממשלת־ישראל החליטה השבוע החלטה מחשמלת. חברת־החשמל הירושלמית, החברה
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 8 | לנאווה זוה מחווה קטנה. או למעשה זהו צעד אחו נשכנית גדורה, שהשנה את מ שת המלחמות במוחב שנועדה (מבחינה סובייטית) להחזיר אותה לזירה הישראלית־ערבית. בוועידה זו
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 9 | כ 11נ 1ל 1גשלברגרד * 111־ 1 1 0אביהע1כ* א ! 1*0 1 0־ 1־ ¥ה קרד! כשהייתי בלוס־אנג׳לס. היה 1יום חמישי, ה־ 21 בנובמבר .1985 השעה היתה 8בבוקר. הייתי אז מנהל
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 10 | פות). יש לי גם ימים שאני מתייאש. מה שאוכל אותי זה הבדידות. חבריי אומנם לא התרחקו ממני. אך הם לא רוצים להיות מוטרדים מכך. למדתי לדעת שהם פשוט לא רוצים לדעת.
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 11 | אס דייו שונא את אביו שינאה תהומית. משה ד״ו שנא את רדיו שד ותו. מה הש־נאה הזאת? מהי מלמדת ער המנהיג המתי נים של, ברוגז׳ ,הייתי רוצה לשחרר את שנינו מהעול הגנטי.
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 12 | 1111־ 11 העיר העברית הראשונה מסתירה את בושתה. דעוחא. חחותרפ אי ם ^ תל־אביב התלונן מנהל בית־מלון מכו־ ^ בד כי אנשי מישמר־הגבול התנפלו בלילה על דירת עובדיו
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 13 | הקוסמטיקאית הבטיחה לשר שהוא ״בחור יפה״ וחווה יערי נשלחה לבידוד ריקאית בתל־אביב. הריסון קו ציון צפריר. העולם הזה ה־ 14 ביולי, חגה הלאומי. של צרפת, נחגג כמדי שנה
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 14 | בלבה והיא מסרבת למסור פרטים נוספים. חווה יערי, אסירת העולם המפורסמת, הוכנסה השבוע לבידוד. יערי שוהה בחדר אחד עם אורלי פוסקי, שהורשעה בהברחת קוקאין לישראל ביחד
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 15 | ס קו מדעי שנערך מטעם ה עוו! ריר מגרה: מחצית הציבוו תומך בהקמת החנות ושנו והוד נמצא כי האוכלוסיה מתחלקת לשלושה שלישיס מדויי־קים 33 ענו שהם ״פוחדים מאוד 33 שהם
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 16 | שישר האנשים בבל קבוצה במדגם שהמם בעד קבלת הצשת שלהלן בישראל ההצעה/הקבוצות במדגם חובת הודעה למישרד הבריאות על כל מקרה איידס חובת בדיקה רנמנים ער קבוצות הסיכון
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 17 | י?ר -יי *1־?וי?י־־* ז ! 1 :ז ־׳יייזיייד/די־ד־ידדי׳יי 5ימט 1 !1י ! 5׳ * ד־:לי מחנות־הסגר לחורי־אייו־ס (המשך מעמוד )15 חדרי־בידוד, ובארצות־הברית מקימים למענם
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 18 | טל, צעיר הלבוש בגופיה ציבעונית, מיכנסי־התעמלות וקבקבים, מטייל עם כלבו בין השבילים. זר שייקלע לגן, יראה בו סתם אדם שירד עם הכלב שלו .״באמת, יש בגן כאלה שלא נעים
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 19 | משה איש״כסית מצביע על דיוקן־עצמו, בציור קיר גדול, שבו צייר אורי ליפשיץ את יושבי כסית הוותיקים, בתמונה -דן בן־אמוץ, אורי ברנשטיין, עמוס קינן. בחיים ובציור מקום
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 20 | מרסל רוזנטל, שעבד 1במשך עשרות שנים כ מלצר בכסית, עוד בימיו של חצקל, ופרש לפנסיה לפני משקרת, הרי לא קרה שום־דבר דחוף. בפתח חדר־המיון חיכתה לי אחות ואמרה לי שיש
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 21 | (המשך מעמוד )19 תתחיל לטפל בבריאות שלך!״ הוא לא היה עומד בלחץ כזה. אחרי כמה רקות של שביתת־רעב שלי הוא היה עושה משהו עם עצמו. בתוך כל המחשבות האלה, שמעתי את
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 22 | הוא היה דמות הידועה מן האגדה: הענק טוב־הלב. הר של אדם. כשהיה מתרומם מכיסאו, לפני הדלפק של בית- הקפה, היה די בכך כדי להשתיק מתפרעים, להרתיע מופרעים למיניהם,
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 23 | י-י-י לב גד 1ל בד מילחמת (המשך מעמוד )20 תמיד חשבתי שהאסון הכי נורא שיכול לקרות לאשה הוא כשהיא מאבדת ילד. עכשיו אני כבר לא יודעת מה קשה יותר, לאבד בעל או ילד.
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 24 | שנה מחמישים יותר ••זהו •שיר ונבנה. התגשם שאט ־אט ,על :־־חלום רואים בבל מ קו ם עובדים. שכון עובדים שכון מרוחות, גדולים • :ודירות בתים 3לזוגות צעירים ולאלפי
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 25 |
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 26 | מיוצר בישראל ע״י החברה המרכוית לייצור משקאות קלים בעיים. יצרן מוסמך של
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 27 | להציל חיים, לעזור למי שחלה, לסייע למי שניפצע, לתמוך במי שזקוק לכך ולמלא תפקיד חיוני ורב סיפוק. זוהי ההזדמנות פר טי םמל אי ם על ה מיגוון ה ר חב של מ ס לו לי ה
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 28 | המצאה 1ר *7 ש מי מי ת, ן 11x7x1117א ש ל מי ת ו1חם1חוו בין שאר סימלי־המעמר(וילה באיזור יוקרה, מכונית־טורבו, נסיעות לסקי בשווייץ) פוגשים לאחרונה יותר ויותר אנשים
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 29 | כין בתוך המח שוף * ה א שה שהביוה רק לאחר מע שה בעל הבית איים על אורחיו: הוא ש ד יע שה מהם סלים הבעל שלא נגד 1ך 1ך ה | 1ץ ך 11ד אחותו של השדר אלי ישראלי, ספרה
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 30 | לאה שלמון היפה, מדריכת ספורט פופולארית, המשמשת לו במדריכה בנבבי הכרך הגדול והאימתני. ^ ו ך 1ך ך ¥11 השחקנית המופיעה כעת בהצגה אשתי המשוחררת, \ 1 .1 11 11 ביחד
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 31 | החוויה והרומאנטיקה ״כנורמה הקובעת מה צריכה להיות שירה אידיאלית, אין דיבורים סתמיים אלה על שירה •אישית׳, ,חווייתית׳ ו,אותנטית׳ עומדים בפני כל ביקורת. אם לאחר
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 32 | פואטיקה על קביים אבל המתינו. הוא עוד לא סיים. שהרי מול ה״פואטיקה של החוויה״ של ביאליק־את־קולרידג׳־את־זך (כאן מצא האחרת את עצמו באמת בחברה לא־צפויה) — אותה בריה
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 33 | כזאתג אל לביב וחל בפץ־וק ,.קובר״ ניו־יווק שופט בית־המישפט המחוזי, אורי גורן, אישר את בקשת מפרק קונצרן קופל, רואה־החשבון עזרא בלס, להתחיל בהליכי־פירוק של חברת
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 34 | קולנוע ו>ת?ו ח>וב> באח! כרטיסים הלאה הפיראטים! בית האמיצים (קולנוע קיץ מוסיאון תל־אביב, ארצות־הברית) לורי אנדרסון היא מוסד המקיף בתוכו מוסיקה, תנועה, מישחק,
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 35 | 7 7 7 7 / 7 /7 בימים אלה מוכרת חברת אל־על שני מטוסי בואינג 707 מיושנים לחברת ארקיע. סתם העברה של שני מטוסים מחברה אחת לשניה. כלום. למי זה מזיז בכלל? העניין הוא
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 36 | מחפשים עבודה לפני 20 שנה, כשתל־אביב היתה תל־אביב, אורי זוהר היה חילוני, איקא ישראלי היה צייר והכסף היה לירה, הסתובבה בתל־אביב בחורה משגעת ביופיה, שקראו לה
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 37 | במרינה # / 7ו ו? ^ ו | 9העו & סגוה תולדות החוט המשולש מגה ריה ערחה ברדיו -מותרת האב, הגן, הנכד והתחת של הפקיד כאשר אדם מגיע לגיל 92 יש לו הרבה זיכרונות.
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 38 | הורוסהוס ומרים ומימיני מזל הוזודש: שים ומקומות בלתי מוכרים. כפי שקורה בדרן כלל, כשמדובר בבני מזל אריה, כן גם השנה, צפויים עימותים בגלל נסיונות להכניס חידושים
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 39 | הם או מ די ם ...מ ה הן או מ רו ת ...מהה אומדים.״ מ ה הן *ו מ רו ת ...מ ה פקידה: מייקר לדין: סטף ורטהיימר: ״דא וו צי םלדעתאת . .רהוויוום־ ע בוו ה ״אני נגד שבוע
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 40 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...הה הן אוחרות...חה הם שימחה ורנר: 1רוחמה מרטו!: דויד ליבאי: ,,גם מנהלתלישנה ״ אבירןוהוא ,,אם מציעיםלחלטן מכינהקנהלבוס
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 41 | _ ,.ישראל מכרה לאיראן!״ ..ע 7ה ממוות שינאהר (המשך מעמוד )10 שלושת הילדים הם נורמליים. פה ושם עשו בנעוריהם תעלולים, אך זה קורה במישפחות הטובות ביותר. שלושתם
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 42 | \\2ג!דחו ד\דג־\9 .נר \\^ד\ז\\ ט\ר \\^יסז\ז זב\ר 1וזדז\\ ד\דד\ .ו״ ס\\ז^ \ו״ מסרק שגב .אסור לגלות אנשים חשובים״ ך א בכל יום מוגשת לבית המיש־ ) פט תביעה על 120
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 43 | מה מסתירים (המשך מעמוד )41 דון, נסעו המפרקים לגואטמלה, ונפגשו שם עם בלין־ ועם סלנט .״הם סיפרו לנו, :כך וכך גנבנו מהחברה, וגם מישפחת חכמי עשתה כמונו׳,״ אומר
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 44 | חענ״ן עעס שי בר עצם העניין. מדור חדש. נועד לצעירים בגיל(ומותר לצעירים כרוחם) .אם יש לד מה לתרום להציע, להגיד, להלל, לשבח ולשאול — כתוב ל״עצס העניין״ ,העולם
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 45 | באומו! הזה בעכו גו ה המישטזה הערבית העשיוה ביותו בישואר: האחים לוס, שחברת־החציבה שלהם היא החברה הערבית הראשונה המגיעה אל הבורסה איטהטיט ^ פתח ביתו של איבראהים
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 46 | כפיצויים על האדמות שהפקיעו מאי־תנו. ״כמה מבתיה של כרמיאל נבנו על אדמותינו. שם, באדמות שלנו, יש חצי מיליון מטרים מעוקבים של שיש טוב. כך גילינו בסקרים שלנו. למה
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 47 | עם גיונסון היו יוצאים בזול ש רוני תאנטלה במכבי תל־אביב כדורסל עדיין לא סיימו את הרכש לעונת המישחקים הבאה. כזכור, דרש לי ג׳ונסון 150 אלף דולר לעונה נוספת במכבי.
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 48 |
העולם הזה - גליון 2603 - 22 ביולי 1987 - עמוד 49 | כ״ה בתמוז תשמ״ז22.7.1987 , 3.50 שקל חדש (כולל מע־מ) מיספר 2603 מה מסתתר
חזרה לתחילת העמוד