גליון 2604

העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 1 | ג׳ באב תשמ״ז29.7.1987 , מיספר 2604 שרך ״פנטהאוז״ מספר עם שמש! פרס שנה 51 המחיר 3.50 שקל חדש (כולל
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 2 | קול המפרסם רח׳ רבנו חננ א ל ,14 טל .03-823285,825135 .טל ק ס £1אח 4נ<
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 3 | מיכחבים כתבת השער הקידמי: עד טעם 1עד ריח אוקונוו מכין פצצה על טיבן של כ תנו ת העולם הזה. ביקשתי מחבר לשלוח לי את העולם הזה לכרתים. בה אני נמצא בחופשת־קיץ. עקב
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 4 | 9 9 9 9 9 * 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 * 14 4 מיכחבים אחד האורחים הצעירים כמסיבה המצרית הענקית, שנערכה השבוע בהרצליה, שאל אותי• :לכבוד מה זה, בעצם?״ לעמים אחרים
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 5 | מימצאיהם, אולם האבל שימש הזדמנות נוחה להשתקת הפרשה. רעי חוזר למחנה רוני מילוא שב לאחרונה ותפס את מקומו כיד ימינו של יצחק שמיר בענייני-המיפלגה. אחרי התפטרותו של
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 6 | במדינה העם ספזרט לבן־לבן ישראל הובסה בהודו, אן היא זכתה במדליית-ברוגזה בתחרות שונה לגמרי כגודל הציפיות, גודל האכזבה. בשנים האחרונות התנפח בלון הטניס הישראלי.
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 7 | יירון***$ דמיאניוק התחיל להעיד. אורם הפיצוץ האמיתי אינו צפו עד הבימה, אדא באורם. שם ושב אוקוטו, ומתקתק כמו פיצצת־זמן מסוכנתאוקונור לשמור על פנים חתומות. הוא
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 8 | מונולוג של ס ב גוצ׳יווה, בעד ״פנטהאוז * ץמשלת־י שראל מאוד התעניי־ ^ /נ ה בפרוייקט הגרעיני שלי. ממשלות רבות מנסות לפתח את זה, אבל אני המשקיע הפרטי היחידי העוסק
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 9 | שער ״פנטהאוז׳ .,אני הכי שמרן!״ אני מאוד קרוב אליהם. החיים החברתיים שלי מצטמצמים בעצם בקתי ובילדים. חברים? יש לי ידידים מהעבודה — אנשים שאני נפגש איתם בתדירות
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 10 | במדינה הש&סגור חקר: (המשך מעמוד )6 יוגוסלוויה אינה יכולה לע ש ת צעד גדול ראשון לעבר המימסד הישראלי, מחשש פן תפגע ביחסיה הטובים עם הערבים. הזמנת פלד, התומך
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 11 | איל ! חיהי 1ם. בעד הי ה מ צ בי ע? זה לא היה טכסים. אדם אינו מטכסם כשהוא כותב שירים. ני זוכר את הרגע שבו נודע לי על מותו של זאב ז׳בוטינ־סקי לפני 47 שנים, כאילו
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 12 | מתי ישוב השר לשולח! הממשלה ומי הקולנוע! ששמע בטלוויזיה על מותו היום החמישי לא היה יומו הגדול של השר־בלי־תיק יצחק מודעי. כל האורחים המכובדים במסיבת יום־המהפכה
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 13 | 1 1ך ך 1רגיל לנשק תינוקות זמינים, אן גם הוא לא הרחיק לכת עד כדי 1/ 1-1 | 11 1 /1 111 כן כאשר נתקל בגמל. זה היה בצאתו מן המסיבה ההמונית לרגל יום־המהפכה המצרי
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 14 | מדוע החליטה הכוקריטוח והגיש נתב ־ אי שו ם נגד יריביו ולא נגדו? האם ענד אמנון וובינשט״ן עביוה ^ נדדת עדיך, עסקים אסורים בבורסה? ף ראשית היתה ההלשנה. ₪1היה זה
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 15 | ממנו מידע מרשיע? האם קיבלה על עצמה את כל האחריות, כדי שבעלה יוכל לטעון בתום־לב שלא ירע על מעשיה. הנוגדים התחייבות מפורשת בתשקיף? כל בני מישפחת רובינשטיין
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 16 | מדוע לא הואשם השר? ,.תסתום את הנה, מזוהם!״.,את נברה, צבועה!״,.מניאק מטומטם!׳׳ ״תשתוק. יא נאצי״ בכנסת יש סדר. באינדכס של השנה הראשונה של הכנסת ה־ ,11 שהופיע זה
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 17 | לילות קלבריה אם איטליה דומה לרגל הבועטת בכדור (סיציליה) ,קלבריה היא החלק הקידמי של כף־הרגל. בשבוע שעבר דיגדגתי את כף־הרגל. איטליה לא צחקה. היא כלל לא הרגישה
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 18 | ה הם אוהדים...הה הן אוהדות...הה ה אוהדים ...הה הן <זומרות...נזה 1 דן בן־אמוץ: אתי פולק: אבנר איתי: .,מזמן חדרת רהסתיו ,.טוב שגידעוו לב־או׳ ..מקהלת האופוה תוביע
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 19 | [ אומרים...מה הן אומרות...הה ה *ומרים...נזה הן *ומרות...נזה הם א אפרים סידון: אריאל ויינשטיין: מולי שפירא: ״הסטיו־יקן הוא קוץ .,ה״ת מתפטו מעיתון ,,אחד
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 20 | הצג ת בכורה בי שראל של המזגן הסיבובי שמסובב את ארה״ב: הטכנולוגיה החדשה ־ תדיואן ווטאוי המדחס מופעל בתנועה סיבובית חלקה. פעולה שקטה, ללא ויברציות, ניצולת גבוהה
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 21 | זה1...ג זה1...גם זה1...גם זה1...ג זה1...גם זה 1...גם זה...וגם זה1...גם זה...וגם זה1...גם זן חדע 11ת עוד נסיון של זרים להקל על היהודים את חודשי־הקיץ בארצם החמה.
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 22 | ולם דיברו טל החום, ורק הדוגמנית ה ח לי טהלע שו ת משחו בעניין מופע האימים האורחים שהוזמנו למסיבת־האירו־ סין של אריק פתילון ושירה רו* שיוהווטשט״ן היא רק בת ,17
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 23 | *•!ריק פתילון בן ה־ ,25 שעם ידידותיו נות, בין השאר, נבילה חשוקגיי, בתו של ]ודי עדנאן חשוקג׳י; ואורסולה אנדרס. צייר ובוהמיין אמיתי נשא את אשתו דורית (איתו
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 24 | קולנוע שחקנים בונד דא הומו! גבירתו האחרוגה של ,007 מרים דאבו, מססרת על גילכולו הגופסי של אריגה, שהוא מעפר לכל חשד להיות נערת ג׳יימס בונד זה לא רק לזכות בתפקיד
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 25 | ה ד׳ ר מי קי ריי ט ר, מנהל המרכז לגמילה מסמים ביפו, מסביר את שלבי הטיפול בנרקומנים, את הסיבות להתמכרותם לסמים, את הרקע ההברה!׳ שלהם, ואת הם ימ״ם שלהם להיגמל
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 26 | ״אין סמים קשים יש אנשים קשים!״ (המשך מעמוד )25 השתתפות המטופל בכל הפעילויות היא חובה. למרכז מגיעים אנשים שהחליטו מרצונם החופשי להיגמל מן הסמים. המרכז אינו מקבל
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 27 | חבוחרים • מה הקריטריונים להצלחה בטיפול? הפסקת שימוש בסמי־רחוב, הפסקה של מעצרים ומאסרים, שיפור במצב הבריאותי, שינוי ושיפור במצב המישפחתי ושיפור במצב התעסוקתי.
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 28 | ציון צפריר. העולם הזה __ במדינה ,לוד חברת התמרוקים לון שמחה להציג את הלהיט הזוהר, קרם־גוף זוהר, לון ס אן ספארקלינג לושן, שהוא קרם״ גוף דקורטיבי, המכיל חלקיקים
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 29 | קניווות? ו 111)1 ^ ין מקום בחברת דן לנהגות 1 קבועות. זוהי מדיניותה של דן שלא לאפשר לנהגות שכירות קביעות או תנאי־עבודה משופרים יותר כפי שזוכים הגברים, הנהגים
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 30 | הפרידה מן האני העני (רשימה אחרונה בסידרה) על סיפרו של דן מירון הפרידה מן האני העני הופיעו בדפוס, בחתימת שמי( ,ידיעות אחרונות <1.8.86 ,הדברים הבאים: ״לעניות
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 31 | — שעליו כותב המבקר כדלקמן :״הלשון הפיגוראטיבית מצביעה לא רק על נוכחות אלא גם על עוצמה ואלימות. הדימויים נטולים מתחומי ההתעללות הפיזית (ניקור עיניים), ההוצאה
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 32 | \׳> הוזארזר \ וזהסל \ ב \ וזאילץ ! שנשרבאיות שוהעלנלדנדח ושנה נתחו שששאתה ששנו 5כוכבים אביה סונסטה 79222 4כוכבים גני שולמית הסלע האדום מוריה מלכת שבא 75151
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 33 | מרים כנימ•!׳ מזל החודש: א רי־ה היא נדיבה. יש לה קריירה מגוונת, כלומר: מעברים תכופים לתפקידים ומקומות שונים. היא מתעבת עבודת־בית. היא שאפתנית לגביד. כשהיא
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 34 | תאונת עבודה אתם יודעים מה זה לעבוד בחום הזה ולהזיע בשביל כל סיפור־רכילות, ואחר־כך להזיע עוד פעמיים בשביל לאמת אותו. אז ב־ 10 בלילה אני נופלת על המיטה שדודה,
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 35 | _ קביעות לא ראשה- ״ווייטי״ :״קאנון״ נאבקת להשוד (המשך מעמוד 129 הזה, של אפליית־נשים ביחסי־עבודה, ואין תקדימים רבים בנושא״. אקווריומים עגקים ** ריס, בשנות ה־ 40
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 36 | מגעים עם פרס תשבץ 313 03133 2604 )1מראשי הפילוסופיה היוונית; )2הלכה קבועה לכל הדורות ( )10 ;)2,4שדה תעופה ע״י ת״א; )11 קורה צרה; )13 צמח דוקרני; )14 מדבר; )15
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 37 | הם התגרשו. הם מצאו בני־זוג חדשים. שתי הנשים בהריון ודווקא עכשיו התחיל סיכסוך קטלני סור את פירסום שמה .״אם את גאה באמנון ובמעשה שעשית, את צריכה לעמוד מאחורי זה
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 38 | אאיוה דא היתה שם. גם לא נט־טיט .,אבל שמלות מבוארות לא חסדו שם שמות מנקס ־,דג שני חלקים, מעור צבוע בזהב. חצאית״מיני עם ירכית רחבה, עם חזית״עור חתיכית. לידה:
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 39 | אטלס ויצ׳אוד הפאריסאית לב שה שימלת־מיני משובצת מטאפט, עם מיקבצות, בעלת מותן נמוכה, שעוצבה על״ידי גי לארוש, ונראתה מאוד אופנתית. פטויציה ניטו (מימין) בשימלת ערב
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 40 | מדוע מת איש־כסית (המשך מעמוד )37 המזון ישולם על־ידי מישרד״הביטחון. היא הוציאה צ׳קים ללא כיסוי, הסתבכה ונעצרה. באוקטובר 986ו הוכרזה עבריינית נמלטת, ונשלחה
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 41 | שיחר צר״ש אלופים מבקשים קלטות • לארז טל, הוגה הרעיון, ול־דלית עופר, מבצעת הרעיון ומנהלת מחלקת־המוסיקה בגלי־צה״ל, על שידור 10 שעות של זמר עברי בכל שבת ברשת
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 42 | האמיתי ברחוב ארלוזורוב בתל־אביב. סווירי, מצירו, שומר על דממת־תיקשורת, אינו מוכן להגיב בעניין נסיון ההדחה. הוא חוזר ומדגיש, כי בנושא הזה ״אני מעדיף לא לדבר״.
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 43 | טנ ^ צ ע פזלים מרהיבים טול ״דנבתייכפתלי״ חינם לכלקתה על כל קניה של 2סרטי צילום פוג׳ ,א 11א£קנ 81 תזכו חינם בפזל מקסים של ״דובוני ׳כפת לי״ מתוך 6דוגמאות יפות
העולם הזה - גליון 2604 - 29 ביולי 1987 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד