גליון 2605

העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 3 | מיכחבים עובדות בשטח על מסקנות המתבק שות מגישתו המדינית של זאב ז׳בוטינסקי>״הנ- דון״ ,העולם הזה .)29.7.87 כבר נאמר :״חכמים, היזהרו בדבריכם!״ .וכאשר אדם חכם כמו
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 4 | מיכחבים כר הקפה הזה • בלי 7יני ב• 7 על מה שחסר בכוס הקפה המצויה, כפי שהיא מוגשת נבתי״קפה תל״ אביביים(״עיר ללא רחמים׳ ,העולם הזה .)29.7.87 התלונה המצודקת מאוד
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 5 | קידוח בית־לחם הוקפא בעיות למחגיימי החשד כי מקורות מתכוונת ללכוד את כל מי־התהום של הסביבה, להעבירן להתנחלויות ולישראל, ולייבש בכך את הגרה, עורר שערוריה
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 6 | שייקה אופיר -נכס לאומי -יוצר ישראלי אותנטי 1 -וולה מאווו 1 -ומדינה נולה דואגת לו שייקה אופיר הוא מוסד בארץ. באמן יוצר בת חומים שונים הצליח לקבוע מסמרות בתרבות
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 7 | טמבל וחמש לירות, בתל־אביב. שבוע ימים גרתי אצל אמו של הסופר יוש הלוי, אחר־כן־ גרתי במלון ארד, כלומר על הספסלים האחוריים של האוטובוסים בתחנה המרכזית. ל>דמ ^ הצ
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 8 | במדינה העם שגי לאומים ישראל הסבה מזמן למדיגה בעלת מציאות דו-לאומית. רד! עכשיו ממחילה התודעה הציבורית לעמוד על בך ישראל חיה במציאות דו־לאומית. אולם עד עכשיו
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 9 | מיפעל האזורי הוא 75 דולר ליום. תושב קריית־שמונה שעושה את אותה העבודה מקבל 30ש״ח ליום. ״חברי הקיבוצים אינם עובדים בעבודות שוליות, הם מנהלים!״ החבורה הצעירה
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 10 | — שייקה רובינשטיין: יעקב 1עשי1 סעיף 3.1קבע. :במימרה ויהיה נבצר מאברהם למלא את תפקידו, אזי יבוא במקומו אמנון במנהל כללי ובלבד שנתקיים בו התנאי של פרישה מהפעילות
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 11 | סנף־סנף הונח! הדב רי םעד העזנדח! .זה ט 1ב8 דגנד תודה1 ף אני דווקא סבור שהמדברים על ״טראנספר״ 1עושים שרות טוב למדינה. גנדי, דקל, כהן־אכידום ודומיהם, המפיצים עתה
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 12 | מי ע11־ 1גדכ(ע 1ד 1ע 1ת הל אווי ם עור) ח ר טו ם -הוא אטום אוסתום? קל היה השבוע לאתר את הפרקליט מארק אוקונור בקרב הקהל באולם בית־המישפט הדן את איוואן דמיאניוק.
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 13 | ׳ צ ץ יגיע ללישכתו בירושלים, לדיון בכספים הדרושים להרחבת בית התפוצות, יבוא הוא ללישכתו של דולצין בתל־אביב. הצעד התפרש כתמיכה ביו״ר, שספג באחרונה מפלות רבות.
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 14 | יהורם גא:11 רם, גינת: מיריבו ,.משנולד שמן .,אם נן, נוא ׳ לך ,.מעט מאד ילדים גםימותשמן לחפש מרואיין אחר!״ קוראים ספרות בדיונית!״ מסקר שנערך על־ידי ״מרכז ימימה
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 15 | האיש שאכל את עצמו קשה לי לכתוב על אהרון בכר. אם אכתוב עליו דברים שליליים, יאמרו שאני בא להתנקם בו, אחרי מותו, על כי כתב עליי ביוגראפיה גדושה בהשמצות. אם אכתוב
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 16 | אתח ה1 מאת •גאל לביב בית־מישנט יחליט אם נאמן״חקו שופט בית־המישפט המחוזי, ישי לויט, ידון ב־ 22 באוקטובר אם לקבל את תביעת המפרקים הזמניים של חברות אהליבה וגל,
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 17 | במרינה במדינה הסקופ שרא היה בני־בר־ק: סיידו־נ פיאות ההר ה6ירסומי הוליד עכבר עיתונאי?טן מאוד. חוצבת הכתבת עלתה על כישוריה זאת היתה סנסציה. על המירקע הופיעה
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 18 | — סיירות פיאות — יופי ״ליב (המשך מעמוד )17 מאמר נזכרים גם טיעונים מהסוג שמעלים החילונים נגד הכפיה הדתית. נקניק, גלידה, ירקות חברת התמרוקים לון שמחה להציג את
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 19 | הורביץ ושובל אבו־חצירא מסי ,6ביו 20ו־30 מסי 12 להם איו דאגות. אחוים צוינים רהתווצץ, לתנך, לתחמן. הם אינם צוינים לעשות דכו. אין חם צריכים לסמוך על הליכים
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 20 | _ 6ישו (המשד מעמוד )19 תנועתו לפני שנת שרי חרות והלי ברלים גיששו. הורביץ נראה מוכן. גם חבר־הכנסת אהוד אולמרס עזר ל־הורביץ להחליט. עוד ישיסת־ממשלה ועוד
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 21 | נבכר !את הצליח! דהפתיע את השחקן ביו ם־ ה הו לדת ^-י מי ע 1ד א טס אד האיים ה ק או־י ב״ ם | 1ךיךןח 1הזמרת ובעלה, התמלילן אבי קורן, העלו | 1 1 11 #1111 את מוראל
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 22 | הפל יחס* גבירותיי ורבות**1 זה ממש בלתי־אפשר. עוד לא היה דבר כזה. אפילו זיקני״צפת לא זוכרים כבר 32 שנים מזג אוויר כזה בתל־אביב. קמים בבוקר הרוסים מעייפות ומחום.
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 23 | בלגאןט רו פי יפרה בדיחות וקוריוזים. בעלה, שהיה ז, ניסה להרגיעה, אן חן המשיכה בש ת אחריה את יונה אליאן וג׳טה לוקה. עהילעורך־הדין צבי לידסקי, לציון 29 זנים של
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 24 | קולנוע יומן החדשות עורם הסרטים בעוניו יאכלום יסיק לנשים עגיות; כוכבים מתגייסים לטובת האיגוד העני • הנרי יאגלום, המתמחה בסרטים אישיים בעלי תקציב זעיר של מיליון
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 25 | איריס בת ה־ח חיה עם גבו בן 45 בבית מבודד, בלי חשמל, בואש־פינה, וכתבה סט־על ח״ה. היא תשבה שעכשיו הכד ישתנה להשתולל עם הדמיון ולהמציא את התיאורים הללו, אבל
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 26 | ניקוי שולח! כמה הערות בסיומה של סידרת רשימות בכוונה השהיתי את קריאת רשימות התגובה של דן מירון לשתי רשימותיי הראשונות שלי עד לאחר שאסיים את הסידרה כולה. היתה לי
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 27 | גם כשלא הסכמתי תמיד לדבריו — ניחא. מן הסתם לא למד מאותם ״בני אירופה שבאו הנה בסערת התקופה החלוצית, אך לא זנחו את קשריהם עם העולמות התרבותיים של וארשה היהודית
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 28 | .ד ף חדש (המשך מעמוד )27 לראשונה ב־ ,1927 שלח אליי דן פגים את מיכתבו השני, המתוארך :21.12.73 לישראל הר שלום רב, ותודה לן על ,.בבית המרפא״ של דויד פוגל, בהוצאת
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 29 | בן־גוו,ון אמו ער פוס:אר תאמי! ואד תתקוב לבוסר כו טוען אחיו שר שואל ישעיהו, הטוען כ טרה בן־גוויון אמוה ער בוס: הוא רצח לי את דויד!״ להלן נוסח המיכתב ששיגר חיים
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 30 | לוליטה, טוס סו״ו וחבויה מעורם הסנוות ס 19ו ה ימית בלים לפני 20 שנה, אך יצאו מזמן מהאופנה, אלו הם סריגים העשויים במכונה עגולה, מאקרילן, אשר כשלעצמם אינם משאירים
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 31 | ומעצבות הצעירות, בנות הווו החדש קולקציה מתאימה יותר לדמויות המו( )25 מראשון־לציון. דליה המעודנת פיעות בספריו של צ׳ארלס דיקנס. עיצבה חליפות־ערב ושמלות — אחת עט
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 32 | רי צי ר ר גיר כ חור־רבן סוף־סוף הם מצאו רב, שיחתן אותם בריוק איפה שהם רוצים. י דני מנהיים יפה־התואר וחברתו דלית אמיר רצו להתחתן בכפר של אלי אביבי באכזיב, אבל
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 33 | 101111110101נ ר!011111 ט*של;7 נודע לי שהבן של שר־המדע־והפיתוח גירעון פת מתחתן. אז מייד עשיתי דרינג־דרינג למישפחה, כדי לשאול אותם כמה פרטים על החתונה, וכמובן
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 34 | הורוסהוס בקלות סכומים ענקיים תיד כדי חיזור אחריה -כמובן, בהתאם ליכולתו הכספית. אי-אפשר לצפות שיגיע ברולס־רויס עמוס במתנות, אם הוא בסך הכל מרוויח משכורת מרים
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 35 | בג׳ונגל של מוה״תירצה ך /ונגל נשים״, ,גן חיות״, גיהינום״ — אלה הם חלק קטן מהביטויים שמשמיעות מירי חסן ויפה מררכי, שתי אסירות משוחררות, כלפי כלא הנשים
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 36 | סינופסיס ב שלו שה פרקים במרכז בת־ים, בלב קיוסקים ובנק וחנויות בגדים, מעל לריחות שתן ואשפה עירונית מצחינה, נמצא בית״החולים ״סינופסיס* .תוצר בת״ימי של ניתוחים
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 37 | רופאה עובדות חדשות, עליהן לא ידעה כלל עד לאותו רגע. הוא סיפר לה כי המנוחה היתה אלרגית לאקאמול ולאופטאלגין, וכי בדיקות־המעבדה העלו שבמרה נמצאו שרידים של
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 38 | סינופסיס _ בג׳ועל של נווה־תירצה (המשך מעמוד )37 לקה הפלאסטית בבית־החולים סורו־קה בבאר־שבע והוא עצמו מתגורר בעומר ליד באר־שבע וקיבל חולים בקליניקות הפרטיות שלו
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 39 | _ שייקר• (המשך מעמוד )10 וכך ביימתי את התוכנית השניה. בזמן שהם עמדו לעשות את התוכנית השלישית הופעתי עם ז׳אק ברל ב־אולימפית בפאריס. אז ניסים אלוני לקח על עצמו
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 40 | -את שונאת להתרחץ?• י — בגו על של נווה־תירצה (המשך מעמוד )38 מרגישה?׳ זו היתה הפעם היחידה שהיא שאלה אותי איך אני מרגישה. •כשראש־הממשלה בא לביקור, איימתי שאני
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 41 | 3ו1נ1נד 1ג עול* יותר מדי. אבא שלי, כל צהריים, היה שותה יין או בירה. לבד אני לא שותה. אני מעדיף לשתות בחברת־אנשיט. זה העניין, שרד אים אותי בבתי־קפה, או מיסעדות
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 42 | ב 1קע 1פ! על הבחנת לא בנית־סיפרנו הפועל חולון בכדורסל החליטה העונה להתחזק, ובכל,מחיר. בכל מחיר — הכוונה גם על חשבון שחקנים מוכשרים בחולון. הפועל העדיפה לצרף
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 43 | ימין שמאל־ו המין הגבר מאותת לך בגופו, בהופעתו ובלבושו. וכיצד את מגיבה על כך? ועל אלה איתותים את מגיבה? מכון־מחקר אירופי ערך על נושא זה סקר יסודי והגיע למסקנה
העולם הזה - גליון 2605 - 5 באוגוסט 1987 - עמוד 44 | י׳ באב תשמ״ז5.8.1987 , שנה 51 מיספר 2605 לפביוח גונגל ר.ו0
חזרה לתחילת העמוד