גליון 2606

העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 1 | 12.8.1987 המחיר 3.50 שקל חדש (כולל מע״מ< מיספר 2606
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 2 | נחל טח אבטיחי נחל עוז ללא גרעינים מתוקים וטעימים במיוחד קליפתם דקה מן הרגיל טס בל הלב מ טו
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 3 | מיכחבים האשליות שר דמטינסקי על דיאגנוזות ופרוגנוזות שלא עמדו במיבחן (״ז׳בוטינסקי״ ,העולם הזה . )29.7.87 כמחנכת, בעלת רקע בפסיכולוגיה, וכמתענ־יינת בביוגרפיה של
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 4 | מיכוזבים (המשך מעמוד )3 לכן חבל ששייקה אופיר לא פירש, שכאשר נשלח, לפרנסתו, להיות מדריך חג״ם, הוא נשלח לתפקיד ביטחוני, להיות מדריך במיסגרת החינוך הגופי המורחב
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 5 | במדינה העם חמממממם! הרצל שגא את האקלים של ארץ־ישראל. האם הוא צדק? בנימין זאב הרצל, עיתונאי וינאי ממוצא הונגרי, לא אהב את הארץ שהוא קרא לה פלשתינה. באחד
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 6 | כוכבי מישבט דסניוק נמצאים מרם ביחד במדון המהודר במיזווו־יוושריס, מתעלמים זה מזה ומדבר* עם דפנה בוק המכבים מדברים (אבל לא זה עם זה) יום ראשון, כינת המלון
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 7 | 1־11 ה טו טו ע 1להמ דינ ה: זהה 1א א 1ל א? בשעה שמיספר היהודים שנותרו בחיים התמעט והלך). *ץ שהו מוזר קרה למישפטו של ג׳ון דמי */יאניוק. זה התחיל כמישפט של השואה,
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד 16 כראש־שבט מארוני, היה לשמעון אינטרס מובהק אחד, שהינחה אותו עד יומו האחרון: לשמור על זכויות־היתר המופלגות שניתנו בלבנון לעדה המא־רונית, אף
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 9 | אולם מול נתניהו עמד שגריר אפור, מאיר רוזן, דיפלומט מיקצועי, מנוכר לתיקשורת. מולו דרך כוכבו של נתניהו כמט־אור. כלי־התיקשורת האמריקאים, הזקוקים מדי יום לקול
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 10 | ליפשיץ ושחל היו בעבר שותפים במישרד אחד, שהיה המישרד הגדול ביותר בחיפה. תחרזת ער מיקחאות שני מישרדיס ממשלתיים, מישרו״הדתות של המפד״ל ומישרד־הפנים של ש׳ס, יתחרו
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 11 | יורופקאר מציעה לד את הצרפתיה האלגנטית לרשותך בארץ ובעולם לפי מיטב המסורת של יורופקאר פרטים והזמנותבכל משרדי יורופקאר: ת״א, חיפה, טבריה, נתניה, ב״ש, הרצליה,
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 12 | כ ש שימ שן פרס רוצה לנקום, וכשתעשייניו מדב רי ם ביום ש ל חמסין ע ל ענייני הצמו מרק אוקונור, פרקליטו המפוטר של ג׳ון דמיאניוק, אינו שש לקבל שיחות־טלפון במלונו
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 13 | ...עם מאיר יחזקאל, כדורגלן י בית״ר תל־אביב, ודויד אלוני, בארמן ותיק. אייזגברג, של־ || זמדי במיקרה שמו זהה לזה של ״ ״ המיליונר הידוע, זכה פעמיים בטוטו בשנה
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 14 | אוסרים ...מה הן אומרות 1...מהוהם*והריס ...מה ה! אומרות...מה 111x 0 ענ ת ס רגו ס טי. ה עו ל ם הז ה שמואל אבידור הכהן: ריבו־׳ 1כיטאו 1ר וב״דהם : 1פירו; גמורה ! ״
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 15 | איסר אינו מרגל סובייטי! התבקשתי להביע את דעתי המיקצועית על השאלה: האם איסר הראל הוא מרגל סובייטי? במבט ראשון, יש לכך סבירות רבה. קודם כל, תפקידו. מדוע ישאף אדם
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 16 | פיי צ ד אל־חוסייני. בנו שר גיבוו ואומי, שהנך דמות מונזית בציבוו הברסט*נ בגדה, ושחזו רא מכנו מטעצו מינהר שקוצו ער־יד בית־המישנט, מסבו ער רווחו הקשה תוו כד
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 17 | היה לוחם עתיר־קרבות, הוא היה אביו של פייצל. עיסוקו של האב הביא על המישפחה חיי״נדודים, אחרי שגורש ב־ 1939 מפלס טין על״ידי הבריטים ששלטו אז בארץ. פייצל חוסייני
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 18 | :שסמס ך ןף ן4 ,קשה להיזת ד.גז של אגדהו״ (המשך מעמוד )17 • למה? הוא היה לוחם במהפכה שהתחילה ב־1936 ונמשכה עד . 1939 אז הוא גורש ונסע עם המישפחה לסוריה, משם נסע
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 19 | הגדר הטובה שד החוק ץ למה להט, רוצה להרוס את הג־ 11 1דר, והוא מתכוון לבצע את זה. למה הוא התלבש דווקא על הגדר הזאת, בין חצרות־הזבל של צפון תל־אביב הישנה? זה לא
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 20 | השיש חצה שאת ו מבצע על מרצפות ואריחי קיר משיש ומגרניט ־ 150/השה פרס 1ם ״נצרתי בגובה הרצפה החל מ־ $12 למ״ר המבצע לתקופה מוגבלת מפעלי ייצור יצוא ויבוא שיש וגרניט
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 21 | ...וגם ז ה...וג םזה ...ע זה 1וםזה ״זג םזה ...ע זה 1...ג ם זה1...ג זה 1...ג ם זה . יהודי דבר עברית תספורת רהוריס ,הנה, כמעט ולא שמנו לב איך זה עבר, וכבר צע
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 22 | דייוויד קאמהן חורה בשני חלקים. הז׳קט הל מופיע עם צווארון סיני, הסגי אסימטרית כפולה, וחצאית קצו טייוי מוגלו שימ זיקט מכופתרת רק באיזור החצאית לפלים מורחבים
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 23 | 111*1מערכת כשלוש חלקים: ז׳קט קצר מכופתר באיזור • 1י המותניים מעל חולצת משי וחצאית עם כפלים כשחגורת המותניים רחבה מהירכיים עד למותניים, ועשויה מסריג. שני
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 24 | ? 7ל #ן סאת •באב ב בי ב נל המסיס: ניחוח אחרי אוקטובר ב״ל איגוד הבנקים הד״ר אשר הלפרין קובע במאמר בביטאון הבנקים יע בימים אלה :״בשנת 1987 היה פיחות של 7״ 10
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 25 | הווו 3 0ו 91 מרים בנימיני מז ל ה חוד ש: ארי ה הצד השריד־שר ה מז ל- האם ננרר ש צו נזה? הטיפוס השלילי במזל אריה לעולם אינו שלילי או רע ממש, כפי שזה קורה במזלות
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 26 | מנגד מה קרה ליונה? אגב עיון בפולמוס זך־מירון המתנהל זה כחודשיים מעל רפי העולם הזה שמתי לב לתופעה מעניינת ביותר: ריבוי הרימויים המיליטא־ריסטיים וכאלה השאולים
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 27 | הוא נראה כמוותר על הפרוזדורים, המבואות והחצרות, כדי להתכנס לבית־היוצר מתוך בדידות. הוא נראה כאדם, שבחר לו מדעת את גורל הממיתים עצמם באהלן של שירה והגות. יש אשר
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 28 | _ ..קשה להיות בנו! .ס• (המשך מעמוד )24 ששום דבר לא יוציא אותי מכאן. אנחנו בדיוק כמו חורשה. אפילו אם תחתכו ממנה עצים, גם אחרי שנים תראו שהיער עוד שם. • אתם לא
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 29 | סינורו שר משורו כאדם חורה נסלשוות החריש ״ההתקדמות היתה איטית. לפעמים מצחיקה ולפעמים מרגיזה. בהתחלה הלכתי לאורך המדרכה. אחר־כך הקפתי את הבניין והרגשתי כמו מרקו
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 30 | ,הגדר הטובה של החוק , ו 1וי ובץהש & סהיה (המשך מעמוד 9ג) מאז תחילת השנה הוציא ראש־העיריה, מתוקף סמכותו, ועל־פי חוק, כדין 65 ,צווי־הריסה מינהליים. בבית־המישפט
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 31 | מזונו של האדם עצם העניין. מדור חדש. נועד לצעירים בגיל(ומותר לצעירים ברוחם) .אם יש לד מה לתרום להציע, להגיד, להלל, לשבח ולשאול — כתוב ל״עצם העניין״ ,העולם הזה,
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 32 | מחפ שי ם ק רו בי ם ב הו ״ ל הרבה פעמים, כאשר נשים קשישות או גברים קשישים מתגרשים, הם לא רוצים להינשא שוב. הגברים מוצאים להם נשים חדשות, הנשים מוצאות גברים
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 33 | אהבה בחדר־מדרגות שיחות ב ₪רח ובחניון שלושה חודשים דיברו דיירי שלושת מגדלי דויד על מותו הטראגי של יהושע מראש. אחר־כך, במשך שלושת החודשים הבאים, הם דיברו על רוזי
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 34 | צר אביט! (משמאל) הצית את תאו, ואורית ביב (למטה) תובעת בשיחה עם ומה בוק: תנו לאסירים חיי מי!1 כמה ימים ישבתי עם ארביב וביקשתי ממנה על הבעיות המציקות ביו״ סירים,
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 35 | בג״ץ החריט השבוע שיש לאנשו ראסידים ולאסיוות רק״ם ח״־אישות. מה הבעיות הנהנות בנוי האם קומו נת י ־ב ג יש ות בבתי־הסוהר?׳ * *¥ילטונות הכלא אינם מסתב־נים במתן זכות
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 36 | _ התייחדות (המשך מעמוד )35 עושות צעקות, מפני שטרם קיבלו מקום מיוחד להתייחדות?״ אמרה אחת הסוהרות .״אבל מכיוון שיש ביניהן הרבה זונות, הן ביקשו לסדר להן גם
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 37 | רגע לפני הירידה ״במהלך השירות הצבאי נפצעתי. לא משהו רציני, רציתי לבקש מהצבא את מעט הפיצויים שהגיעו לי, אבל כשנודע לי איזו מערכת בירוקרטית קשה ומסובכת אני צריך
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 38 | שיחר מאח1רי המירקע מדוע לא היתה שביתה נציגי ועד־העובדים של הטלוויזיה, ונציגי הוועד־הארצי של עיתונאי־ישראל איימו בשבוע שעבר בהשבתה כללית של אמצעי־התיקשורת
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 39 | מה קוה ביו הווכא, העולה מחסיה. וביו השוו הסיבוות; יריד ארנסנדויה? פקודת המאסר ,עקב אי תשלום חוב״... ד״ר נודלמן ואשתו ,בסיביר, מילה זו מילה!״ ^ זיעה הלוהטת
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 40 | _ פקודת־מאסר (המשך מעמוד )39 ״ואז הד״ר נודלמן עיקל את חשבונות הבנק שלי, והוציא נגדי צד עיכוב־יציאה מהארץ. ״החלטתי לחסל את העניין הזה, וקבעתי איתו פגישת־בירור.
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 41 | יגאל רביב מסבו ער עלילותיו של ..בטלי; גיבוי מאושר מן הצנחנים, שסיבן את המושבים במיליונים, בוח לחייל והסתבר בומאות, בהצתה, בגניבח־יהלומים ובגבייה אלימה בעזות
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 42 | עדייו מחפשים רפש הפועל לוד היא הקבוצה היחידה בליגה הלאומית בכדורגל שעדיין לא התחילה את אימוניה. זו הפעם הראשונה שקבוצה בליגה הלאומית לא שיחי מעמדו של שלמה
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2606 - 12 באוגוסט 1987 - עמוד 44 | 12.8.1987 המחיר מי ספר 2606 3.50 שקל חדש (כוללמע־מ) בכלא! בי ת המי שפט העליון
חזרה לתחילת העמוד