גליון 2611

העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 2 | דניאלה בריאה בגוף
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 3 | מיכתבים הישראלי היפה והשפזי עוד הצעות קוראים לאיש״השנה תשמ״ז, שיופיע בשבוע הבא בשער גליון ראש״השנה תשמ״ח של העולם הזה. ...משה ניסים, שר־האוצר, המצליח להחזיר את
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 4 | איש השנה תשי״א איש השנה תשי״ב איש השנה תשי״ג איש השנה תשי״ד השלה החדש האלם וני מבקר־הס1כנות שמוראק ׳יעץ־מישפט׳ כהן עסקן־שואה קסטנר בשער הכליון הבא של השלם הזה
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 5 | איש השנה תשב״ב איש השנה תשכ״ג איש השנה תשכ״ד איש השנה תשכ״ה קורבן סובלן מתפטר בן־מריון יורש אשמל מפלג־מפא״׳ בן־נור־ון איש השנה תשכ״ט איש השנה תש׳׳ל מפקד
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 6 | במדינה העם סטאטיסטיקה של דם האם גורמת לכך העצבנות המתגברת של חודשי־ההום? אשת השנה תש״ם איש השנה תשמ״א קנאית כהן שר־ביטחזן שחן איש השנה תשמ״ב איש השנה תשמ״ג
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 7 | זהו ה פי תרון: וו דו קוו ׳רועולי ם ד עו כווו ת אוטונומיות בוים ך* בעיה היא שהרוב קובע במישטר הדמוק- שיא־המדינה אמר פסוק מוזר. כשם שלא יעלה על הרעת למכור
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 8 | תערומתיהמיסתוו! של המסו, שבו הודיע דו־ אעדו לוא ש ממשרת שואל באמצשת צ ול ביטון, שהוא מונן לוותו על ועידה בינראן מית ולהיכנס ל8שא־ומחן ישיר. פויצת־דון־?׳ בהון?׳
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 9 | נית־אלון, כשהוא מסביר מדוע אינה מקובלת על הפלסטינים. כל חברי־הכנסת הישראליים שבאו למיפגש הכירו את ערפאת מפגישות קודמות. בין הצדדים היתה פגישה חמה, ובמהלכה
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 10 | עד כה יש לאמנה •שוב אחד בלבד בגליל, הוא מיצפה־נטורה, ליד צומת־גולני. לאחרונה התברר, כי לא כל המתגוררים במקום תומכים דווקא בגוש־אמונים, ויש בהם גם יונים דתיות.
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 11 | תגיד לי מי אדביך... לא תמיד היה לי מזל לגבי ידידים. היו אנשים שרציתי מאור להתיידד עימם, וזה לא קרה. היו ידידים שבגדו ותקעו לי סכין בגב. ככה זה בחיים. לעומת
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 12 | הח־כ שמחפש את רמבו. הגורילה שחיכו! את הדוגמנית והומרת שגררה את הספר לערד הדיפלומט איש־אש״ף שפיק אל־חוט, שפגש השבוע ידידים ישראליים בכינוס מטעם האו״ם בז׳נווה,
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 13 | מלכת ח״־הלילה של שנות ה־ ,60 שנעלמה מהנוף הלילי מזה ך ון ־י ך ון ל מ ! ווו #111 ^ 1 1| /שנים, באה לחתזנת רנה נכסלר נאיציק ספקטנר, אחרי שהתערבה עס יריד, שהבטיח
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 14 | 1א נ 1ז ו 1גו א ל מיג ט עגת סואוסט ורונית אנטלו התחפשו כחוויות3ד לסקו __ 02678278 מהצד השני. הן גילו שהצעירות החרדיות לבושות דווקא לכי מיטב האומה אי פ ח
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 15 | לים עבי־פרווה, כשהם מובילים ילדים קטנים ששקיות־ניילון בידיהם. גדי משי ושיפון ^ חרי שערכנו סיור מקיף בשכו־נה וכל שללנו העיתונאי הסתכם במודעות הקוראות
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 16 | אמה שר אביבה נגיו היתה אהובתו של וסו ויתקין. מנהיג הישוב ביקה בביתה בקאהיו. עכשיו היא מנסה להקים קהילה טימרית לנפגע סמים. על נו נטוש מאבק איתנים — אחת המיפלגות
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 17 | קין כי ביילה אינה מוכנה להינשא לו, נסע לווינה. חמש שנים אחר־כך, והוא בן ,36 מת בדירת אמו בתל־אביב, ממחלת הסרטן. הוא מת ערירי, לא נשא אשה ולא הוליד ילדים. ״מאז
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 18 | הם אומדים...מה הן בוחרות...מה הם אומרים...גזה הן אונזרות...חה ה יצחק ארד: חיים שור: חיים דסרין: ..האביכיוו איגו הראשון ,,השופט שהשתתו בחוקו נ 1א א 1טר1ק זונה
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 19 | רבק הל ה מיכאלי: .,בשעה הנוסכת הלנ ת׳ סוו־ סוו למסיבה!״ בועז אפלבאום: אריק איינשטיין: ״ אילוידעתםכמה ״,עלובי הח״ם, זה כמו ה,לביא: עוד מגלומאניה!״ בימים טרופים
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 20 | ויסקי הדש — אגל ישן במדינה דרכי חיים המישפטן המזמר את ויסקי אולד קליפר אין צורך להציג. מאז הופעת הבכורה שלו בארץ, לפני שנתיים, הוא הפך לסיפור־הצלחה והוא, כיום,
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 21 | זה ...וגט זה...וגם זה...וגם זה...ונט זה...וגם זה 1...גם זה...וגם זה...וגם זה...וגס זה...וגם חברים וטלי לא פעם שואלים אותי אנשים זרים, איר אני מצליחה למצוא
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 22 | מיסעדר במתנה לבן*קחיאר לנעדת־יש־ראל חתן 1כלה בצבע בל1נד ונה וד תה ש ם החתן והכלה נראו כלקוחים מתוך וידיאו־קליפ לתקליט של מדונה. הזוג הצעיר המורכב מהמאפר ירין
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 23 | ה לכולם שניתן בים עם הבעל ל בעלה הנוכחי, הפסיכיאטר יוסי צימרמן (משמאל) .ארק לבשה שימלח־ערב פאריסית. שהשאילה מידידה רק לצורך האיחע, שח שפה את גבה עד המותניים
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 24 | סי עם מכנס בביתה ״למה לסבול בגלל הקריירה של אבא?־ על דרכו קשיים, לא התחשבו בו, היו משבצים אותו בתורנות־חליבה ובלילה הוא היה כותב שירים. היום הם מצטערים על זה
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 25 | שלוש שנים היא החזיקה מעמד באנגליה, עד שהרגישה שהיא לא יכולה לשאת עוד את הסבל .״יום אחד ישבתי בכיתה בשיעור־דת. המורה לימדה על ישוע, ופיתאום הילדים התחילו להצביע
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 26 | גר שון קדספד בעיקמת מאיאקזנסקי על פני ברית־המ 1עצ 1ת גם האמן היוגוסלאווי־אמריקאי כריסטו לא היה מצליח לפרוש תפאורה על פני ארץ ענק זו, מטאלין האסט1נית המשיקה
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 27 | ג ן ׳ ןחף ^ ז ^ ץ <$ין ה< 1#י ין וין >מ^רמ*1י ^יזג׳^:י׳ א ו 0י>ן 0ץ . 4 א ^ וזג1 ^ וגי 8מ ג * #י סקי בית המרחץ, מחזה שנתכבד אף הוא בקיתו־נות של ביקורת מרושעת
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 28 | ריטה קאדילאק: אחרי כל הופעה שלה, שני צעירים יפהפיים, ובכל פעם אחרים ״כשהתחלתי לפני 27 שנה, הסטריפ״טיז היה אמנות. עירום נוצץ ויפה. במשך הזמן זה התלכלך והפך
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 29 | ממשיכה להופיע במחירים אסטרונומיים. הקהל יושב מרותק בהופעותיה, למרות שאינה עושה דברים וולגאריים על הבימה. מגדה היא למעשה גבר גרמני, המחלק את חייו הפרטיים עם גבר
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 30 | —״צמח בר. זה מלך הסטריפ־טיז ביפו • (המשך מעמוד )29 נשות נעמת, שבאו לבלות במיסגרת ׳ום־האשה. לוי נולר ב־ 1930 להורים שעלו מבולגריה ב־ .1923 הוא היה בן־יחיד
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 31 | ו1ע 0תעניין ש בר עצם העניין. מדור חדש. נועד לצעירים בגיל(ומותר לצעירים ברוחם) .אם יש לך מה לתרום להציע, להגיד, להלל, לשבח ולשאול — כתוב ל״עצם העניין״ ,העולם
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 32 | *ייייד ףחדש (המשך מעמוד )27 של לוחות־הברזל של המיצב שלו הוא כחול ״טיבעי״. שפיצר פועל בתחומם של גבולות נזילים: עבודתו גם חזקה גם שברירית, גם מזמינה גם דוחה, גם
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 33 | הורוססוס מרי ם גנימיני מזל החודש: בתודה התקופה ועל הנולדים בה. למשל, שנת 1987 היא שנת החתול, שנה שבה גלומות כל התכונות הקשורות למזל זה (חתול) .בכל זאת, זה
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 34 | סאת שו ר מי ת י רי ב לאילנה אביטל יש סיבה לשיך לפני כמה שנים כולם שמעו עליו. הוא היה קצין־מישטרה צעיר ונאה־למראה, שהקשיב בהיחבא לשיחות של בצלאל מיזרחי, ואחר־כך
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 35 | בעיקבות מדור בעיתון הגובה אני מעריכה מאוד אנשים הכותבים רק על דברים שהם מבינים בהם עד הסוף. אם מישהו כותב על גירושין, בבקשה שיתגרש קודם כל בעצמו. אם מישהו כותב
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 36 | ו כי תמינבן *• ״נג ר -א ויוו ויו*נ*׳מס*ן רת מ י ! 3ז < 111 זד* נן ו״ 1תג• ^ 3 *3ניי*י״*י 3 *11113א 0ימ נ א * ד 14011$£ 13ד ג 41ח* 13* * 111א*^* 88 11ז * 1* 0
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 37 | תמרורים רננה ברק מסברת ער מה שהתרחש מאחורי הקרעים שד מן הפרדס לעיתון החרבת היועצים: הקטניות, הלחצים, הנגישות, המועמדים נחוג שבועיים אחר סיכום על פתיחת מחלקת
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 38 | 2הל ם (המשך מעמוד . )37 הפרוייקטים שאני מגלגל כראש־ליש־כת העיתונות הממשלתית״.״ על אף הבטחתו של פלג(שקויימה על ידו) שלא לטלפן לעיתונאים ולבשר להם על השינוי, דלף
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 39 | נר בני ויקרים התננסו מנו קצות תנו והלווית אני המישנחה שנכסו נראס־וגאס י * יאיי ^ יאי 1י ^ ינחם ריקלים מת בגיל 94 במיטתו שבמלון ריוויירה בלאס־וגאס, ארצות־הברית.
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 40 | ״אידו בודת׳ דחיות א1זז חי חוודח,... 1ר איון ראשון 14חווה יעו־־ ^ תאסר תי ב מיו ח ד עבורך!״ 1 אמרה חווה כשנפגשנו. עיניה הירוקות והיפות היו מוקפות איפור כחול.
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 41 | — היה או לא היה?יי — הירהוויס שר חווה עד אותו הנושא: ..אידו מדת דחיות את ח״ מחדש״ 4 ^ 1הות הוויית קיומנו * א /תלויה בגישתנו לשאלה קרדינאלית אחת :״האם הגזירה
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 42 | צק ררא דש חמורת שבת־קודש מכבי פתח־תיקווה משחקים את מישחקי״הבית שלהם בימי שישי. מקורות מהדשא במלבס מספרים, שגורמים דתיים הבטיחו למכבי פתח־תיקווה מימון, אם אכן
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 43 | הכל צלול בקלטות מדיה היבואן: ספוט שרות׳ צילום בע״
העולם הזה - גליון 2611 - 16 בספטמבר 1987 - עמוד 44 | כי ב באלול תשמ״ז16.9.1987 , מיספר 2611 שנה 51 המחיר 4.00 שהל חדש (= מלו חיי הלילה של יפו, חיים לוי, מספר על חדירת
חזרה לתחילת העמוד