גליון 2613

העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 2 | עס7ן גדול-עלשטח7ן גוך מיני לאב־פוגי, ^108 2וחוו0 1.11)1 ח< 2 3גו מ 1ו חו חז וסט? ת כונו ת בלעדיו ת של פוג׳• יקייםדנסיטומטרבתוך היחי דה לבדיקת איכורנ ועדכון
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 3 | מיכתבים כה אמר ירמיהו על בחירת איש־השגה תשמ״ז(יועץ הסתרים״ ,העולם הזה .)21.9.87 העולם הזה בחר בעמירם ניר לאיש־השנה. ולפני כן בחרו בו שימעון פרס ויצחק שמיר
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 4 | *000000 ז <000000000 מיכתבים (המשך מעמזד )3 העולם הזה כל שבוע מחדש במקום אליו עברתי לגור משיצאתי לגימלאות מוקדמות. אדם ישראלי, בת־ים רק האשה!החמות על שיבם של
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 5 | מציינים, כי באחרונה מתקיימים קשרים שוטפים בין הדרוזים בישראל לבין בני עדתם שמחוץ לרצועת־הביטתון. מתחדדים גם בהונגריה הכרעות במישטרה שילטונות הונגריה
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 6 | במדינה העם מוות בצומת המחזה היה היתולי. אך הסיגה היתה טראגית. הציבור חכם יותר מן המוליטיקאים עיתוני ישראל היו אסירי״תודה לשרי הממשלה. בשבועות החגים אץ הרבה
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 7 | מסר איש׳ שלא היה. מגעי שפוצצו. מעטפות־כסף ליד המיטה. אבל הנואב! נ שבו ל או יבי השלום היו בשבועות האחרונים /הרבה ימי־חג, ולא רק ימי־החג היהודיים המסורתיים. היו
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )6 החוק המצרי. העלאתם בדרגה יכולה לעורר רושם שלילי מאוד במצרים, שעימה יש כיום לישראל יחסי־שלום. מצד שני, כלפי חברי־הרשת עצמם זהו מעשה של
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 9 | אב נהן ואור מלמיליאן התאמנו כרגיל למחות הטלתו של החום העיתונאי • בגלל ההתנקשות בחייו של הנתב ׳ צדוק יחזקאל׳(משמאל) .הוויכוח על החום השביח את הוויכוח על האלימות
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 10 | —-הנדון י ... מונו לוג שדא חי ה ש־נ/־חה, ה מו עמדת ך ולדתי על הגבול הפולני־רוסי. ^י ש אגדה —תרגישי שזאת רק אגדה! —שלמישפחתי ישייחוס לבעל־שם־טוב. הגענו ארצה
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 11 | עולם נורת: תוצאה הפוכה יי במשך כמה ימים עקב העולם כולו אחרי עדותו של אוליבר נורת /סגן־אלוף בחיל־הנחתים של ארצות־הברית, לפני ועדת־החקירה של הקונגרס האמריקאי.
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 12 | >הדות ג׳ונחן פולארד:מיבגד? כל יהורי בעולם נאלץ השנה לשאול את עצמו שאלה קיומית: מי אני? מהי ישראל לגביי? האם אני יהודי אמריקאי או אמריקאי יהודי? צרפתי יהודי או
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 13 | יייייי * והקטנות, לא השתנו. הסקרים ניבאו שאם ייערכו בחירות, יהיו התוצאות כמו שהיו בפעם שעברה: שום גוש לא יוכל להקים ממשלה לבדו. ביטחון מישע :״זוהי נבלה!״
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 14 | בלטמן הניח לו לקבל לידיו את ניהול החקירות, התגלה שקד כחוקר שתי־וערב, מעולה וקטלני: בלי תעלולי־ראווה, בלי התחכמויות, מבלי להרים •את הקול, בהתנהגות שנראתה
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 15 | על רקע השממה הזאת בלטו החריגים — הרגעים שבהם התרוממה הטלוויזיה לרמתה הקודמת, הצליחה לחדור אל המציאות, לזעוק ולהזעיק. כתבה כזאת שיגר נסים מישעל מארצות־הברית.
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 16 | הרב שמואל אב דו ר הכהו מסביו את מהותם שר ואש־השנה ו,ום־הנ,מו*ם ואת התהוותם, את ועתו ער מריבות החירונ״ם והדת״ם, את תפיסת היהדות רגבי מושגים אוניבוסר״ם וראומ״ם
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 17 | יעקג־דויד ורינה. מישפחתו נמצאת כבר שמונה דורות בישראל. ראש המישפחה הגיע מפרנקפורט שבגרמניה, וכשבא לירושלים לא היו בה אשכנזים. לכן חיתן את בנו עם בת של רב שבא
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 18 | ״שונאים את הדתיים ואוהבים אח המסורת ר (המשך מעבוזד )17 שלו נפתחת עכשיו, שדנים גם בו, שהוא בתוך המיסגרת. • כלומר? אלוהים ראה שבדרך המקרו־קוסמוס זה לא הילך, אז
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 19 | חברת הכנסת צ׳יצ׳ולינה איני משתגע אחרי סרטים פורנוגראפיים. אני די מתעב אותם. לא מטעמים מוסריים, חלילה. הם פשוט משעממים. הצרה היא שהמישגל האנושי אינו חומר טוב
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 21 | ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם 7ה1...גם זה...וגם 7ה...וגם 7ה1...גם עבר * •סלי ח ה מכל החברים השמאלניים שלי ומשני החברים הימניים, שבשעת
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 22 | הצוות הקודוועי חיכה המירפסת לזריחה [ ך 1ך 0 1ך אשת־עסקים נמרצת, אנהבת ל־ | / 111 1 1 1 11 1הפנין את כישוריה כרקדנית. רוז־מן, שבאה מנהריה, תופסת מקום מלט
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 23 | 11ף 1ך 1ך 11ךדךךן 1בעלת גלריה לאמנות ורפיח, היא | 1 1.1 1 1 1 1בת ,26 נשואה ואם לשניים. פטריסיה צמודה בדרך־כלל לבעלה. העיתונאית אלונה קיש (חובשת מובעת החבה)
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 24 | חנויות חנונות —;דזח^י נמו אליזבט טיילור שפיר(למעלה מימין) אשר עיצבה את החליפה שמדנמנת נראית החליפה לפני הנ׳־פ והגבר המתבונן (למעלה) .דאקט עם פתח ני נשחול אחך,
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 25 | ח 1ו 1נראית, ענת, היפה. במערכת מפישתן משני 1 1 1 / 1 #111 חלקים (למעלה) .הדאקט הקצר בצבע חום בהיר, עם חצאית מפישתן!כפלים מלפנים, בכחנל־אפנר, קןןןןךןןק 1א־סים
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 26 | גרשון קניספר: שיקמה מאיאקובסק׳ רבאקו אתה בולע ערבות אין־קץ במלתעותיו של הט 1פ 1לב 164 ותמה על עיצובו. איזה ניגוד: צורות אווירודינאמיות כה מושלמות, כה נקיות.
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 27 | לשיטוט אחרון ברחובות באקו, להתבשם מאווירת הלילה של מקום פלאים זה. (בשבוע הבא: טיביליסי וקוטאיסי) האש הוא מעריץ את הקישוט של המלכה הגויה.״ ומרא דאתרא של הנקודה
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 28 | בכלש1ר מנתח ה עוו 8הזה בסוף השוה אח המשפ טי ם החשובים של השנה. בשנת תשמ״ז האפיל מישפט א חד על כ ל האחרים אחרי שהורשעה, יחד עם חברתה אביבה גרנות, ברצח התיירת
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 29 | 1 11 השואה נשנחה בין בערוד הטלוויזיה והתמונות החצויות יך נצא מזה?״ שואלים ישראלים רבים העוקבים 1 בדריכות אחרי מישפטו של ג׳ון איוואן רמיאניוק. האם תשכנע התביעה
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 30 | הסניגורים הם סיכקולמישכט את הוואמה והתכנים י ף* גלל אישיותו הרדודה של הנאשם, תפסו סניגוריו חיש־ * מהר את מרכז הבימה. הם סיפקו למישפט את הרכילות, הדראמה
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 31 | פרט ופרט וקרא כל מיסמך בלשון המקור. מאחר שהוא שולט בעברית, אנגלית וגרמנית, קרא את כל המיסמכים במקור. הוא לקח את התיק כל־כך ללב, עד שקיבל אולקוס במהלך המישפט.
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 32 | ס ג און חליף א ת ישעיהו ג בי ש מזכיר״ההסתדרות, ישראל קי ס ר, החליט כי בניג און, מנכ״ל הקו״אופ, יחליף את י ש עי ה ו גביש בתפקיד מנכ״ל סר. גאון היה בעבר מנכ״ל סר
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 33 | נשים; )240 גיבור ספר של קיפלינג; )241 חוזר בבת־קול; )243 עטרה; )245 אברי המכונה; )247 אם הפנינה; )249 סדרת טלוויזיה עכשווית (;)4,2 )252 רטוב; )253 שבועה בשם
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 34 | הו רו ה01 מרים בנימיו׳ מזל הח 1דש: מאזניים הבו את בן/בת זוגו האם אתם מכירים את בני זוגפם, או שרק נדמה לכם שהם מוכרים* להלן מיבחן שחובר בידי האסטרולוגית הבריטית
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 35 | קולנוע המלהיט והמותק פרסים הסיפור מאחורי הפרס לאיכולהבלי זוז ( פ רז. וור־אביב, ״חתוכה מגליל״ זכה ב6רמ הראשון בם אן-סבסטיאן, אבל השרך הקטן איגד נחוץ — המציאות
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 36 | הם אוסרים...מה הן אוסרות...מ1ז הס או 0ד>ם...מו 1הן *׳111־!!ד*ת״3.זח ה ניצה שפירא־ליבאי: ,.בצמות צה״ ר ש צוואר בקבוק רגב נשים!״ קצינת־ח״ן ראשית גצה״ל, אמירה
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 37 | ם אומרים...נזה הן <זומר 1ת ...מ ה הם א 1מרים...מה ה! אוגזרות...מה ה* ,.שבככו־סבא בנו .,בשום פנים רא אנסיק ..אולס קיבל די. או ננסיות נמו בינו!״ לדווח על
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 38 | — חנוי-וח ק ט נו ת ,אני לא מנטי־גברד (המשך מעמ 1ד 00 שעשיתי, אבל המיסמכים והעובדות מעידים על עצמם. אני פוחדת־פוחדת מהראיון. אנא, תשמרי עליי׳ עוד המיעונחה ך*
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 39 | במדינה גבעתיים חברים טובים ח״ב מיכה חריש וראש עיריית־גיבעתיים, יצח? ירון, הם חברים טובים. לכן, כשביין ש חריש מירון להרחיק מהרחוב שבו הוא מתגורר תחגת-אוטובום,
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 40 | הפירסום בעיתון האמריקאי וושינגטון פוסט, לפיו היה הנשיא המצרי המנוח אנוור אל־סאדאת מכור לסמים, כביכול, עורר את רוגזו של השר עזר וייצמן. וייצמן נשאל השבוע אם
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 41 | | 1 ה 1ו * הסופר הניע להלוויית •וספרה טבנקין בעץ־חחד כשה1א חבוש מינבעת, 1 #1111 11111 #1שעה שכל יתר הנוכחים היו נלו״־ראש. הוא שוחח ארוכות עם שימעון אבירן, שהיה
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 42 | קראי לי ליא1ן האגדות על בתים מקוללים שייכים, בדרך כלל, לסירות ולבתים עתיקים באירופה, אך גם בישראל יש בית אחד כזה. בסביון, ברחוב הגדרות ,61 ממוקם ארמון חלומי
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 43 | 005נ ^ 8סז ז צ ^נאססי* 0מ £0 £סא 81£ ?<1)^6 512ז 5 0 *ד־נדוץ אזהרה — מ שרד הבריאות קובע כי העי שון מזיק
העולם הזה - גליון 2613 - 30 בספטמבר 1987 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד