גליון 2614

העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 2 | שחה אלדין ותרגיש אלף סל ה ולילה לסהקפהאלחן 000/0ו טריז ני קפח אלדין ארח באריזת ואקום הסותרת על טריות תקפח געת פתיחתו, נפי שהיה נעת אריזתו. להשיג נם נאריזת 500
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 3 | מיכ תבי ם וזואשנו בתולדות הוהה !9ה בניגוד לחוקי הטבע על גליון ראש־השנה של העולם הזה. ראש״השנה, לפי הלוח, הוא א׳ בתשרי (מן השורש הארמי שרא, שפירושו להתחיל)
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 4 | מיכ תבי ם אוכלוסיית אפס • בליג ׳ ג /׳ ווא בינ׳־ בן• על הטעם בהולדת ילדים (״רוצה בילד אבל פוחדת!״ השלם הזה .)21.9.87 משר השנתיים שחייתי בלוס אנג׳לס הרביתי לשמוע
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 5 | החרגליס **רגר ט תאצ׳ר השתוללה מזעם כאשר ^ /נודע לה על פירסום הספר תופס המתלים באוסטרליה. מחבר הספר, פיטר רייס, היה אחד האנשים הבכירים ביותר בשב׳׳ב הבריטי,
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 6 | לא ברור עד כמה מדוייקים מקורות המידע של המישטרה בשאלה מי ומי בנוסעים. עורך־הדין הירושלמי אברהם ברדוגו זומן גם הוא לחקירה, אף שלא היה בז׳גווה כלל. החוקר הנבוך,
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 7 | (דברים בשולי סיפרו של ק. צטניק, הצופן: אדמע) כל אדם נושא בתוכו את גיהינומו, ככל שהיקו־הו גורלו. אם לפי סארטר, גם גן־עדנו של אדם נטוע בו פנימה. יהודי אחד,
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 8 | חשדתי בהיתנסות הזאת. אינני יודע את כוחה המשחרר מכלא ״המוגבל לימיטד״ ()1.1111110)1 בלשונו אל הדה־לימיטד״ (1116)1ת 611ס ומשם אל מדור נוסף של פתיחות־יתר המאפיין
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 9 | ,חז־וגות! הספר בעודימותו — עדסדפרק1 ושע ריו — יו פי עבקרובב בי ת ה הו אאה — סימן קו -אהוה קי בו ץ־ ה מ או
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 10 | (הקלטה ):טיפ1ל־ל.ס.ר. באדון די־נור, בקליניקה שלי, המחלקה הפסיכיאטרית באוניברסיטה הממלכתית בליידן, 8יולי . 1976 ר א שי תדבר ערום שכבתי במיטה. יכולתי עוד לראות
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 12 | דך חדש עכשיו הפעיל פרופ׳ גאסטיאנס את הרשמקול תוך שהוא מפטיר את דברי־הפתיחה שלו. היום פנה לערוב ואפלולית היתה בחדר. שכגתי ערום במיטה ורגלי רעדו. ידעתי לשם מה
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 13 | פני אלוהים אני רואה מסתתרים בתוך הענן. ופני אלוהים כפני הרבי משיליוו — מנומרים שחין משונה. עור שלדו קלוף ומפוצל כקשקשי־עץ יבשים. עכשיו אני רואה היטב את צבעיהם
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 14 | י דף חו ש ואני בתוך המשאית המתגלגלת, שלד ערום בין שלדים ערומים, נשלח עכשיו על־ידי הגרמני המפהק אל הקרמטוריון. מביט בו ובפיהוקו, ופתאום שואל עצמי: האם הוא שונא
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 16 | דך חדש (הקלטה ):טז פ1ל־ל.ס.ר. באדון די־ מר, טראנס שני, בקליניקה שלי, המחלקה הפסיכיאטרית, האוניברסיטה הממלכתית בליידן. באותו חדר אני שוכב, באותה מיטה, ואותה
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 17 | את ואווקא הסנדלר בתוך־ העשן העולה לשמיים. יום ולילה, לילה ויום, בלי הפסק, עולה העשן מארובת הקרמטוריון. ״רבי! רבי:״ אני זועק .״כלום אפשר שזה העשן, העולה לשמיים,
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 18 | שעה שנשים וטף מתחילים לבעור ניגש איש־הס.ס. אל מאחרי השורה שלנו ובועט ברגלו באחוריו של ההולנדי. גופו השלדי של הלז עף בסחיף עץ אל תוף הלהבות. ״קאן ניט לופה
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 19 | מבטן שאול שיוותי, שמעת קולי יונה, ב;
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 20 | דדחד ש (הקלטה ):טיפ 1ל־ל.ס.ר. באדון די ־נ1ר, טראנס שלישי, בקליניקה שלי, המחלקה הפסיכיאטרית, באוניברסיטה הממלכתית בליידן. האחות מעמידה בשביל ברוב׳ באסטיאגס משקה
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 21 | קצת מתיקות בדם, אמרו, עשויה להציל את הרבי. אני רץ, רבי! על החלון בחדר המקלפה של הקאפו ואצק בבלוק־המטבח יש ספל מלא מרמילאדה של הקאפו ואצק. אני רץ, רבי, לגנוב את
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 22 | **4 44 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 * 4 4 4 4 4 * 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 >4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 * 4 4 4 * 1* 4 4 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 4 *
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 23 | * מ מיי־ ״ ט אף אחד ושמו חול - אלף שנה הוא חי ובסוף אלף שנה אש יוצאת מקינו ושורפתו ומשתייר בו כביצה וחתר ומגדל אברים וחי בראשית רבה, י״ט,
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 24 | דף חר1ן (הקלטה ):טיפול־ל.ס.ר. באדון רי־נור, טראנס רביעי, בקליניקה שלי, המחלקה הפסיכיאטרית, באוניברסיטה הממלכתית בל״רן. ולפתע -- --הקולות יוצאים מן הרמקול
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 25 | .מה מפחיד אותך. אדון די־נור? את מי אתה רואה? אל מי אתה זועק?--״ אל האש הלבנה ההולכת לם ני.כעמוד, אל מורי ורבי העובר מעלטה אל עלטה אני זועק למען יראה את קין
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 26 | ובן־אדם! אכול את המגילה הזאת... ן ואפתח את פי, ויאכילני את המגילה הזאת, יחזקאל, ג;
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 27 | הקלטה ):טיפול־ד.ס.ד, באחן די־נור, טראנס חמישי, בקליניקה שלי, המחלקה הפסיכיאטרית, בא1ניברסיטה הממלכתית בליידן. אני מסתכל בגבו המוצק של פרופ׳ באסטיאנס, המטפל
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 28 | דף חדש מביט אני אל עצמי, הנסחב ברגלי אל הבלוק, ורואה את סודם של סיוטי. מוצנע הוא מתחת לכתובת שעל חזה של אחותי. אינני מתעלף! ,כי נפרדתי מעצמי. הייתי לשנים. מה
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 29 | ו1ח!ז ז! ז אחו־ת־דבו־וואשץ] וכתוב בספר וחתום, והעד עדי ם ירמיהו, ל״ב, מ״ד הייתי בעץ שפגע בו הברק והוא עומד בלהבות ובוער. ניקה חרדה למצבי :״זה כשנה אנחנו שוהים
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 30 | הסוד הסיני להרזיה נשות העולס הגדול אומרות: הנסיכה שרה פרגסון • ״שתיתי תה א 11ו\ 8/וחיתי 5.5 ק״ג ב־ 10 ימים. זה ממש נס״... .)15.4.87 הדוכסית מיורק ־״הורדתי
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 31 | אותו לאל־עזזמה. בדווי מבאר־שבע.״ אמר אל־מצרי, ליטף את האקדח שהוא מחזיק ברשיון, ונכנס למכונית שלו. עבר חודש. עברו חודשיים. שלושה. איפה עלי? ״הוא בכלא. בעצם, הוא
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 32 |
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 33 | זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...ונם זה...וגם זה...וגם ;ה...וגם זה1...גם אחרי 40 דקות של נסיעה מתחברים לכביש־הערבה ולא מבינים מה קורה.
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 34 | הורוססוס הרים בנימי]׳ מזל החודש: מ אזנ״ ם לדברים שקורים לאנושות. הכוכבים הרחוקים משפיעים על הדור עצמו וכן על כל מי שנולד בעת שהם ממוקמים במקום זה או אחר. שמש,
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 35 | קח מחשב מת1ה ועשה חשבון נ שוט א . 1קר. פרסום ו שיווק. ת_| צלצול 5121340־03 למחלקת קדום ופתוח והזמן את עתו! הארץ. עיתון ל אנ שי חו ש
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 36 | הד״ר סרי נוסיי בה, שהוכה אחו׳ שהיה משוב בנגישות עם איש־חוות, מסנו על נושת הנגישות, על המכות, על ילדותו כבנו של אציל בלסטיבי שיבתו לארץ אחדי לימודיו באוכסנווד
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 37 | דברים רבים. השיא היה תקיפתו בידי אר בעה צעירים רעולי״פנים, שהתנפלו עליו כשיצא מהרצאה שנתן באוניברסיטת ביר- זית, שם הוא משמש מרצה מן המניין. ידו עדיין חבושה
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 38 | כשתקפו אותי, לא היה לי זמן לפחדו (המשך מעמוד )37 • הוא אמר את זה באופן גלוי דברור? הוא רמז כמה פעמים ששמיר ידע. • זו פעם ראשונה שאתה נפגש עם אנשי־חרות? •
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 39 | ^ תחתנתי בגיל .26 היא היתה ) 1מלכת־היופי של אוניברסיטת קולומביה. אחרי שש שנים התגרשתי. מאז לא נישאתי שנית. מדוע? מגיל 32 רציתי לעשות רברים שלא איפשרו לי
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 40 | במדינה העם סוף־סוף זה גגמרו לכל דבר יש סרח. כם לקיץ הקשה של 1987 הקיץ סחב את עצמו עד יום־כיפור, ואז נפח את נישמתו. הסתיו הגיע. שוב התחולל הפלא השנתי. הכנענים
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 41 | של אזחק -ושושנה, אבל המשיכה לטלפן לשם לעיתים קרובות. אנשים ראו את אזרק ומרים ביחד במקומות שונים, והשמועות הגיע אל בניו של הגנן העירוני. אחד מבניו, שהוא קצין
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 42 | תמרורים 1 0 | 7ז ^ 4111:1| £7#הנה החתן של אליעזר בן־יהזדר נפטר בקופנהאגן, מהתקף־לב, בגיל ,58 משה חובב, מבכירי וראשוני קרייני קול ישראל. חובב, יליד ירושלים ובנו
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 43 | ואשון המתגייסים מבין חותמי..מנתב השמיניסטים״ מסו את וידוייו, ששת מעטוח רבני התייצבותו: מ ה נו י טזזוז צ׳אד הולך לצבא. בשבוע שעבר התפרסם צ׳ארלי(״צ׳אד״) לנצנר
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 44 | ״שרות מוסרי!״ ב שטחים? זה ס בצבא אין מצפון, ל א שואלים ס שאלות. ממלאים פקודות!״ מה ענת. סרגוסטי, העולם הזה מיכתב 16 תלמידי השמיניות המסרבים לשרת בשטחים
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 45 | • עמיר מאזה: הם לא בסדר, השמיניסטים האלה שכתבו את המיכתב. אני אעשה בצבא מה שיגידו לי. גם אותי זה מעצבן שאני צריו לשרת בשטחים, אבל אין מה לעשות, הנסיבות מחייבות
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 46 | 1 4 4 * 4 * 4 4 4 * 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ^4 4 4 4 * 4 4 4,4י ־ 4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 1 4 ; בזמן הצום בשפת הים. הנשיא ישפוט בגזלף, הבדרן!האפליה
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 47 | מפיק־הטלוויזיה מלובן היה עסוק השבוע בעריכת מיבחני־בר. מלובן מחפש אחר כוכבים רעננים, שינחו את תכניתו עד פופ. המיבחנים ארכו במשך יומיים. מרטין פלצ׳ר כתב רשת
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 48 | קןלנןע אל קאפונה. שלגו נ שיקנו כמלוא הכוח. א׳ אפשר היה לעצור כעדו. אדם אחר וקומץ אגשים נ שנעו להפילו. עדנה פיינרו מסקרת את הסרטים שיופיע! בפסטיבל חיפה. מכיוון
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 49 | וווווווו 1ז.ו.1 .ז לחברה להכניס אותך למגירות. גיולה גאזדג, המתמחה בסירטי־תעודה, עשה לשם שינוי סרט עלילתי. אשת מס (יפאן) — עוד איטמי אחד, הפעם על הספורט הלאומי
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 50 | ח 1״ל ב לי מי סי ם אחרי שכתבתי את הכתבה הארוכה (מדי?) על איש״השנה, הייתי זקוק למנוחה. החלטתי לנסוע לכמה ימים לחו״ל. אבל לא היה לי חשק לשלם מס־נסיעות. נסעתי
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 51 | סיגמה-עדשות עם טביעת עין סיגמה ־ העדשות הידועות בטיבן בעולם, סמל לטכנולוגיה מתקדמת ביצור עדשות. עדשות עם מיקוד אוטומטי (אוטופוקום) ,לרוב המצלמות בעלות מיקוד
העולם הזה - גליון 2614 - 6 באוקטובר 1987 - עמוד 52 | י״ג בתשרי תשמ״ח6.10.1987 , לט 71 נ נ ני ס ס ובסיס מיספר 2614 שנה 52 המחיר 4.00 שקל חדש >כולל מעיים) המתגייס הואשוו מבין חותמי ״מכתבי
חזרה לתחילת העמוד