גליון 2616

העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 3 | מיכתבים תודה על התיקווה על השורה האחרונה של כתבת־הש־ער של גליון ראש־השנה(איש־השנה תשמ״ז, העולם הזה .)21.9.87 את כתבת־הענק, בה הוא עשה, למעשה, את חשבון־הנפש של
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 4 | כאשר החלטנו — נתן זך ואני — לעשות את המעשה החריג ולפרסם את סיפרו של יחיאל (.ק. צטניק׳) דינור כמעט במלואו בגליון אחד של השלם הזה 6.10.87 ידענו שאנחנו מקבלים על
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 5 | 1 171־11 מותר לחייב למצמץ בעין, לשגנור מיצוות ו ל דגו לבש לו קץ להכקתת! ך פל דבר בישראל. ^התחוללה מהפכה. אחרי דיון. יו״ר הוועדה, ח״כ מיכאל רייסר, שנימק זאת
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 6 | במדינה העם הכד נראה אחרת ברקים ורעמימ. ג>ורנ׳ ואידה. בלי טלוויזיה, ה3ל גראה אחרת. הרדיו והטלוויזיה שינו את פני החיים. משום־כר, העדרם משנה גם הוא את החיים —
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 7 | נמה דקות אחו שצולמה תמונה 11 שר השגו־יו דיו הטלפון -צירצר טי סן וה והוא שמע את הבשורה האיומה: בנו ראובן נפל קוובן לתאונה ״לטובה אין סרטן — יש לה אלצהיימר!״
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 8 | הוא היה רוחם מנוסה. הוא היה משאל לעמוד בנר הקונות. מרבו אחד: השיטה של נציגי המיבראות לסרק מתפקידיהם אנשים מוכשר׳ שמונו על־יד׳ המיפלגה שהובסה בבחיוות ף* בורך
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 9 | צווארו. הוא פנה לחברים שיעזרו לו במציאת עבודה חדשה. עם ראש־העיר הגיע לסיכום תנאי־הפרישה. מאז יצא לחופשה איבד טל את שלוותו. היותו מובטל היה בניגוד לאופיו,
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 10 | אברהם ברקת הושעה לחודשיים, וליאון רוזנברג לשלושה חורשים. לא פורסמו העבירות שבגינן נענשו עורכי• הדין. קי סרופרס לקינמון: קחאת. שיבון־עובדים ישראל קיסר ושימעון
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 11 | יש. עובדה. וה היה נראה בלתי־אפשרי. איו טלוויזיה. איו רדיו. איו חדשות בכל שעה. וה כאילו לקחת מנרקומאן את הלבן־הלבן הוה, לגזול ממעשן־ סיגריות את הסיגריה
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 12 | #444 וי * ^11י 1ו?פרקליט נקע את הרגל באמצע הסרטת סרט. ורדיו טהראן העומיע בדיחה יהודית המישטר החומייניסטי באיראן עוד לא ביטל שם את חוש־ההומור. אפילו בדיחות
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 13 | לכבודו י אירגנ1ז׳ לתו ריל)^ ״ בביתה בסביון. באו השרים שימעון פרס ועזר וייצמן, הרמטכ״ל־לשעבר צבי צור, אלישבע ובנימין ג׳יבלי, הפרקליטה פנינה דבורין, איש״העסקים
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 14 | !ה היה מחזה מביש, ששווו נצווה מבישה. הנר ניסו להמס טומב ער אומץ־ריבה ויסוויה שר האשה הקטנה ואכן, מן החגיגה נדף ריח כמעט־בולשביקי. במשך ימים נערכה שטי־פת״מוח
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 15 | בעת ובעונה אחת, השמיע שיבושים נוראים של תחביר ומילים, ונשאר אחרי כמה רקות באפס־מילים. הוא לא יכול היה למלא את החלל. אבל זה היה רק חלק מן הבזיון הטלוויזיוני.
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 16 | צוות הווו 0 5חוה ליווה את הזמו אותו ואת המעריצות שהגיעו //ננוותנו ** אות נערות בגיל העשרה,לגו־ * 1פן חולצות הדוקות המבליטות ניצנים ראשונים של שדיים, צבועות
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 17 | אדם להופעה בקריית־מוצקין וראיין לאנסטאזה והיסטריה המונית בני הסטוי שתי מעריצות, שהגיעו להופעה במיוחד מנהריה, שמעו את דיברי השוטרים, ששקלו לנטל את ההופעה. הן
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 18 | אידת מזו(מ!) הנו־זוז נ *־ותה מימצאים מדהימים בחפירות העופל מאיו בן־וב (שמאל) טוען 3׳ גילה תגליות אלה נבו לפני 10 שנים וניוסמן בכמה צורות. הארכימדע מוחלט.
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 19 | אחיה סטודנט ליחסים־בינלאומיים. במישפחה המורחבת יש ארכיאולוג נוסף: הד״ר עמי מור, בן־אחיו של הפרופסור מזר. הד״ר עמי מזר עובד במכון הארכיאולוגי באוניברסיטה
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 20 | קולנזע מדה>ם, מבריק והר7זנ> מטאל ג׳אקט (רב־חן, תל־אביב, אנגליה) -קשה מאוד לעכל את הסרט הזה. ראשית, משום שהוא נראה כמו עוד סרט אחד על וייטנאם, אבל אינו כזה.
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 21 | מישפחה וידידים גם אנחנו הסתובבנו בדרכים בשבוע־הסוכות, כמו כל עם־ישראל. הילדים יושבים מאחור, אוכלים ומתקוטטים, הבעל נוהג ואני נותנת לו עצות. מישפחה ישראלית
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 22 | הגיס ה ד תי החרים ח ת 1נההימניתמרם מפגינים כישורים י1ם־ה 1לד ת באורחה השחקך בדרן נחשב גבר סכסי אך אשתו הצעירה והחטובה, ריבקה, מדהימה ביופיה האקזוטי. מי שלא
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 23 | ה דפנה. זו נים. דפנה כוו, מכיוון שקפצה כיתה. נותרו לה עוד חודשים ארוכים עד לגיוסה הסדיר לצה״ל שאותם היא מעבירה בעבודות מזדמנות. גידעון, הבן הצעיר, הוא עדיין
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 24 | 4 4( 4 4 * 4 4 * 4 4 4 4 4 4 * 4* 4 4 4 4 4 * 4*444 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ומקוריות של בעלי דימיון. סיגנון לבוש
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 25 | ךןךך 1ך 1 1ך 1ךךץ 1ך ן שני אלמנטים חשובים באופנה של וזיום. 11 !11 חולצת״טי עם ז׳קט איין מעליה, מיב- 111 נסיים רחבים מקושטים בפרנזים (מימין) .השניה ממש ילדה
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 26 | גרשזזקניספל: נעקמת מאיאקובסקי לגרוזיה (רשימה שלישית בסידרה) טיביליסי (טיפליס) בירת גרוזיה במבט מקומת הגג של המלון. העיר כמו שוכנת בתוך אגן, מוקפת הרים סביב
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 27 | אין ספק, האיש יודע את מלאכתו. השליטה בחומר מרשימה, ניכר גם דיקדוק רב בעיצוב הפרטים של הסוס המהווה חלק מן האנדרטה. זה ניצב על שתי רגליו האחוריות הרומסות דרקון
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 28 | ״כלל: , המדינה זה אני 2כז א ת2יגא2ל ל5בי ב[׳ הניזבוז חוגג בתנועתהמושבים 300 מושבי תנועת־המושבים שרויים במשבר כלכלי חמור, אולם הנ־הלת־התנועה מתנהגת כאילו דבר לא
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 29 | — ההצגה הגדולה — ( -המשך מעמוד )24 כדאי עכשיו לצבוע לבלונד־פלאטין, ולהשאיר את השורשים הכהים. יש גם מיבחר של צבעים אחרים: כחול. סגול, אדום, ירוק, ככל העולה על
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 30 | ״הריאלי תיטעה אותנו! (המשך ם עמ 1ד )29 מישפחתו בחיפה. עבר את כל המיס־גרות החינוכיות המקובלות, כולל חברות בתנועת הצופים. בבית־הספר הריאלי בחיפה למד מאז
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 31 | בצירוף תמונתו. מאחר שרץ הוא יפה־תואר, התקבלו אחרי פירסום הכתבה מיכתבים רבים עבורו. נשים רבות התרשמו מסיפורו העצוב ורצו להכירו ולעזור לו. מקקים בלול התרנגולים *
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 32 | 3ו?7 ה עוו! הוה לרו ת׳ תחת שמיכת הפור תראו איזה כישרון יש לה, ל 9/87 אפשר לכתוב מנגינה לחרוזים שלה: ״נמאס לפעמים לאכול לבד /או סתם להתקלח בדד. להיכנס לבית חשוך
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 33 | ה 1ד ו 0נ ! ו 0 מרים בניחיני מזל החודש ח״ המין והרומאנטיקה באופן קלאסי, מסמל מזל מאזניים את היציאה של אדם מעצמו אל הזולת. במילים אחרות את העיקרון ״ואהבת לרעך
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 34 | רומאן סו לי די לגמרי 2מק₪ת עבודה אם כבר שכחתם מתי ניגבתם את החלב מהשפתיים שלכם, אז אתם זוכרים את ניצה שוחט, שפעם היתה מלכת חיי־הלילה של תל־אביב, וגם יפהפיה
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 35 | _ אני לא רינה (המשך מעמיד )31 התיידד עם אנשים בנהלל. הם ניסו למנוע ממנו לעזוב.״ אבל המתח והקשיים לחצו על רץ. נוגה ומישפחתה השתדלו מאוד לעזור. הוריה של נוגה
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 36 | נמ שו שנים היו ובי אדו׳ ,וצא־מאדוקו ואשתו גיואן ׳וצאת־דנמרק סמל האידיליה המשפחתית. עד שהאשה מצאה בתיקו של בעלה את תמונתה של אחדת ך ׳ואן אדרי, אשתו של ח״כ רפי \
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 37 | הונת שר. חלומות־ילדותו התחילו להתגשם. כסף סינווד אותו!״ ^ אשר הביאה ג׳ואן את מימצ־ ^ איה לפני בעלה וביקשה ממנו הסברים, הוא פשוט הודיע לה כי הוא מתכוון לעזוב את
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 38 | ה ה *ומר... 1מה הן *והרות...מה הם *ומרים...מה הן *ומרות...חה 1 ציון צפריר. העולם הזה משה שחד: בנימץ ג־יבלי: דב בן מאיר: ,,אנחנו מומים רדון על .,מדוע שלא אחריו
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 39 | 1אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומדים ...מה הן <יווחרות...מה הם א א שר כצנלסון: אילי גורליצקי: יעקב ד 1ברבד :0 ,,תפסת את אריאל ״אי] 1מתכוון להרוויח ״איני דואה
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 40 | 14 יפהפיות ממוצא רומני השתתפו בתחוות־יופי מיוחדת. ממריגה לא היתה שם איז ה מניה. אלה זכו במחיאות־כפיים קלושות, מעט מזלזלות, רחומות. נערות אומללות, שלא זכו מעודן
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 41 | כים בקוצר־רוח לתחרות הזו,״ אומר שרגא, שאינו מוכן בשום פנים ואופן לאכזב את רומניו. שרגא, נמרץ ופעלתן, אינו נח לרגע. הוא לבוש בחליפה שחורה, נוצצת, עונד טבעת־זהב
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 42 | לגעת ס. לנשק אותו, לשכב איתו! (המשך מעמוד 07 מרובים, ופורץ בריצה מהירה אל הבימה .״ערב טוב קריית־מוצקין!״ הוא שואג. גוש־האנשים ממולו עונה לו בצרחות. ״לא מבין,
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 43 | הוידאו שלך צריך שומר-ראש הסרט המגנטי של סוג׳׳ שומר על הראש המגנטי של הוידאוט״פ שלך הראש המגנטי הוא החלק החשוב והיקר בוידאוט״פ שלך. רק קסטה מעולה ועמידה שומרת
העולם הזה - גליון 2616 - 21 באוקטובר 1987 - עמוד 44 | ר ח בתשרי תשמ״ח21.10.1987 , מיסטר 2616 המחיר 4.00 שקל חדש וכולל
חזרה לתחילת העמוד