גליון 2617

העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 1 | ה׳ בחשון תשמ״ח28.10.1987 , מיסטר 2617 המחיר 4.00 שקל חדש וכולל מע״מ< שנה 52 ן הנושה שנאסרה רניוסום: דוגמנית ] חוזרת בתשובה י נעלמה שי מי תבור׳ :אעשההנרלמשהכסף
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 2 | טורטוז ו -טטווטץ 1טטבטי ולבטוח עזל\־ דלטחתל:1טטל\ל\ לרוייל וליבול לגיורל ללוייללאורל לייל ולוץ ולללגלילוווללליאיל. לוושאיל לווגליל לגוללל -לוו רללל לללול.
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 3 | בדבח ביגז חוויה מ ס עי ר ה על גליון שתכיל סגר (,,הצופך אד־מע״ ,העולם רמה 16.10.87 חוויה מסעירה עברה עלי בקריאת ספרד הנועז של ק. צטגיק, הצ1פן. אדסזג יעל גבאי,
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 4 | בזי מז בי ם (המשך מעמוד )3 שהיא לא עלתה ארצה בגפה. היא החזיקה את כלבתה פיזר בזרועותיה. ועכשיו בא השלם הזה וחושף חוליות נוספות בקשר־הכלבים של אידה נודל. לא
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 5 | 1111־ 11 גם לאמריקה האדירה אין דכסף כד ל ק1ות ג תותחים וגם חמאה *ץ י שיש לו לחם יש לו ברזל. כך קבע לואי אוגוסט בלאנקי, 1*4המהפכן הצרפתי, שהיתה לו יד בקומונה
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 6 | ב מי ר עגז העם בין א^דה לאיוואו מההקשר בץ אידה נודד, צ יצזדינה. איוואז דמיאגיזק וברכה מודעי? גם בימי שביתת התיקשורת הממלכתית, זקוק עם־ישראל לסנסציה השבועית
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 7 | סדרת, מנהל יבין סדר בברדק כך היה נושא השביתה ברשות, ^ נון שנקר, עיתונאי בגלי־צה״ל, אחד הנושאים היותר־מדוברים ב־הוזמן בשבוע שעבר לבירור במיסדרונות בית־המחוקקים.
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 8 | מונולוג של עזרו״צמן ^ ני מצטייר כאדם לא־רציני, שיטחי? אין ספק שדימויו של אדם נוצר בחלקו באשמתו. אולי זה נולד בגלל צורת־הדיבור שלי, אולי בגלל הסיגנון. נו כן,
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 9 | להשוות בין שני המיקרים? מי היה ערב לי בוודאות שאילו הייתי מחכה בסבלנות, במשך שנים, בקיסריה — הייתי באמת מחליף את בגין? כמו שאני מכיר את עצמי, אילו הייתי נשאר
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 10 | מנדל קפלן מדרום־אפריקה, היו״ר החדש של המגבית, הוא היו״ר הראשון מזה שנים רבות שאינו אמריקאי. מתחרהו האמריקאי העיקרי, ריי אפשטיין, כשל בהתמודדות, מפני שהתברר כי
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 11 | הראיון הארוך עם אידה נודל בתוכנית מוסף המוספים עורר בי רגשות מהולים. מהולים מאור. אידה של הטלוויזיה החינוכית אינה אידה של הערוץ השני, שישה ימים קודם לכן. היא
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 12 | איר ינדעים שישנע מנצרת היה יהה־י1מה ששה רקדנית הפלאמנה! בעיירה דכא1 הפסל ייגאל תומרקין רחמנינוף! .יצחק קסירר מלובן הציע להפוך שתיים־ שלוש תוכניות עם הבכירים
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 13 | פה כשהוזמנה לאירוע חברתי, שבמהלכו היתה תצוגת־אופנה של פרוות. דמלץ, המתנגדת לשימוש בפרוות, כעסה על חברתה שהזמינה אותה, מבלי לספר לה על התצוגה. במהלך הערב ניגשה
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 14 | גיס אחו שרה הוא האמן יעקב אגס. גיס שני היהואשעיו״ת ואשוולציון. בערה שורט בונוש שרמיריאודיס. היא נאלצת רענוו נשזרת בית. שולמית גינשטי־ן (משמאר, עם ציוו שר בנה)
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 15 | של בית־הדין הגדול לעירעורים, בראשות הרב הראשי שלמה אליהו, הראשון־לציון. הרבנים קיבלו את עמדתו של הבעל, הם קבעו ששלמה יתן לה גט, שעליה לפנות מייד את הקוטג׳
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 16 | הפרס ה ראש וןב ״ חישגד אלפא ׳ י זה קורה כאן ועכשיו. על קו הזינוק 20 ,מכוניות שטרם ראית כמותן: אלפא ספ״דר ספורט. אתה יכול להיות אחד הנהגים המאושרים שיזכו
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 17 | היא שכבה וגססה בל ונדון. בעלה המפורסם חי ; בפאויס עם אהובתו. לזיוסליו דה־פרה לא היה איכפת1 . היא לחמה על חייה. זובין מהטה סיפר לשוה ליבוביץ: י ״בכית במשך חמש
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 18 | זה ה אומ^מ״-מה הן אומרות...מה ה אומרים...מה הן אונזרות...מה ..השקיעו באיגוות־חוב . .אניבוכהביום .,בעיני היא לא סקסית, ובתוכניות חיסכון!׳׳ ולא ישנהבלילה או זה
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 19 | יצחק ארצי: נזי של חדד: יהודה ברקן: ..מצאת שצ״ציורינה .,אני רא ווצה לשבת, ושבים דיד החנוה עבוה ער חוק־המוסר!״ עם אדם נוחבעם זאבי!״ ומחזיקים את היד!״ בשבוע שעבר
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 20 | סרטים ח*לוד ה קו ד ש? צי צולינ ה דא המציאה כל חדש. רוברט אלטמן חשב על זה קודם ואחרים חשבו על כך לפדו. התמונה של חלוצת־השד אינה תמונתה של חשפנית מן המניין או לא
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 21 | אני ידעתי שיבוא יום והקידמה תעבור את הגבול. כבר שנים אני עומדת בפוזה של כוננות כדי להגיד לכולם :״אמרתי לכם?״ והנה זה הגיע. ״* המצאתם מכונית. בשביל מה, תגידו
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 22 | הפס ק ת־הח ש מד שגי רשה אורחים ב מיד רבה ל הפאב, בג שם שוטף * ה ספ רי ת 1בתהה ספ רי ת מסיבה רראדרמת 11ך 1ך ך 1חזרה מלונדון אחרי השתלמות אצל מעצב״השיער וידאל 1|
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 23 | מסיבת חושה מה הדבר הכי־נורא שיכול לקרות במסיבה — שלא יגיעו המוזמנים, שהמוסיקה תהיה גרועה, שלא יהיה כיבוד? לא ולא. התשובה היא, כמובן, הפסקת־חשמל. זה מה שקרה
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 24 | ב מי ד עגז דרכי חיים אסט רו לוגי ה מינית 1אל 1הים אינו מצלצל לחיים סבו, אבל המחשב שלן מספר ל1 | על חיי המין נ ע מי מ ; ₪ ״להרבה זוגות קשה להגיע למצב של, בוא
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 25 | את יוצאת שמחה, יושבת בבית ומחכה שהאיש יבוא. הרי האסטרולוג הבטיח, לאי עברו שנתיים, בן־הזוג לא הגיע, ואת שוקעת בדיכאון. חיים סבו אומר שהוא אינו בודק כל שניה מה
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 26 | גרשון קניספל: בעקבות מאיאקובסקי ל ...מאיאקובסק׳ סוף־סוף ניצבות רגלינו בשערי עיר־השרה או העיירה הגרוזית מאיאקובסקי (בממדים סובייטיים מדובר בעיירה, שכן ׳מספר
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 27 | להעביר הלאה ...שכן היתה זו משימה בלתי־אפשרית כמעט לזר(ואפילו לרוסי) להעמיק כל כך לדרומה של המדינה הענקית הזאת. וכל מי שסייע לי בכך יעמוד שוב על הברכה! כאמור,
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 28 | נם־־בוי תבור, ע 1זבאדוהאר ־ ץ. ע ו ־ בצאתוה 1אמודה : ,אוי ששח את הנל י ס ייד נסף! י היתה לשם עסקים לאוו־דווקא מוסיקליים .״שמעתי שבארצות־הברית אפשר לעשות כסף
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 29 | מולה הרמ תי ג׳ניפר ערב הנשואין ענת ס רגוס טי. ה עול ם הז ה ,דווקא היא רצחה לחזור לארץ על ההצלחות בצרפת הוא דווקא אוהב לדבר .״בפעם האחרונה שהייתי שם, עבר מעל
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 30 | כאשר ״רידינג שוכב; הן נוטשות בית, עבודה, ידידים ן* דינו. שוכב. כדאי לצאת 1/ /לים!״ מישפט מוזר. מה פיתאום רדינג שוכב? מי יוצא לים? התשובה: שלוש עלמות־חן שלומית
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 31 | י — דאלאס היתה רוח רק בים־התיכון, אולי זה היה קצת משעמם, אבל הרדיפה אחרי הרוח היא העושה את עניין הגלישה למותח ולמרתק ביותר. כמו אחרי גבר יתי אומרת שהרדיפה אחר
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 32 | \ 1 1 *1 1 1 א׳ עממ׳ ס/ ה עו & סגוה מאוזן: לרוח\ )1רפובליקה; )5יציאה וכניסה באופן חפשי(זכריה ג 10 חית טרף; )11 מכללה בארה״ב; )13 שניים; )14 שיטה; )15 טנא; )16
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 33 | הורוסהוס מרים בנימיני מז ל ה חו ד ש: אולי מוזר לשמוע עכשיו, שכל העולם חושש ממיתון כארצות־הברית, על מצב כספי איתן, אולם איש״איש ומפתו האישית, מזל״מזל
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 34 | 9 1 0 שיפוצים אשה אחת אמרה לחברה שלה, והחברה הזאת סיפרה לחבר שלי, והחבר שלי סיפר לגיסתי, וגיסתי סיפרה לי ש ...הזמר דודו פישר ואשתו טובה נפרדו, והם גרים בשתי
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 35 | _ ב ש בי לכסף (המשך מעמוד )29 לעיתונות, ובהופעות שלו, הוא הצהיר כמה חשוב לבחור במערך, הסביר מדוע הוא בעדו והופיע למענו. כיום הוא מוכן להודות שמאחורי ההצהרות של
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 36 | ״בכיתי 5שניסו״ יי—יייי אילוה אלון חושפת את הפרשה שואסרה לפירסום: (המשך מעמוד 07 היה לעשות? הרי היה צריך לעבוד ולהתפרנס!״ הבעל והגדושה ^ פילו כדי להתחבא מהמיש־
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 37 | ־מבט מרותק מסתכלים באי ה״סינומה״ ערוותה הגלויה של חברת הפרלמנט ^ ניגוד לאיטלקי חשוב אחר שבא בשעתו ארצה, היא יכלה לומר: ^ באתי, הראיתי את עצמי ונכשלתי.
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 38 | שולחן־השלום. סילחו למי שאתם חושבים שהוא טרוריסט, כמו למשל עראפת, ותנו שימחלו גם לכם!״ בתום הנאום קמה הבלונדית היפה ממקומה, התחמקה מהצלמים, ונסעה למלון שבו
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 39 | גדול מדי. בעלי־החיים לא סובלים מזה, הם נהנים. ״אני אוהבת לעשות אהבה בכל הפוזות. עם פיל עוד לא עשיתי, הייתי מעוניינת לנסות. ״חברי־הפרלמנט שלכם לא רוצים לפגוש
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 40 | _ ערוץ פרוץ סי שג ל נסוג (המשך מעמוד )39 צריכות השכלה. הנה, שרה דורון, הגיעה בסוף לכנסת. ״כשצ׳יצ׳ולינה תופיע, תהיו מנומסים. אל תצעקו לה ׳רוצים את זילברמן!
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 41 | 111 ג\ 1ז דג\־י בז נעליים לבתה מו ש ל ני ש או בניו־יורק, מאריה קומו ,25 ,יחצנית ובתו של מושל ניו־יורק, מאריו קומו, קאתולי ממוצא איטלקי שהוא המועמד המועדף של
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 42 | סז רעגז המשפט המחוזי בתל־אביב, ייעצה לנפ־ * תלי רדעי שייעזר כסניגור. ״זה מישפם קשה ומסובך ׳,אמרה לו5 , ״וצריך מיומנות מיקצועית כדי לועו. ך מישפט ה או פ טי מי ס
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 43 | גג\ד\ז\\ \זוה\ז ג 1111־זו ג\ז \י\־\ ע *גז \7ג \ 1ר
העולם הזה - גליון 2617 - 28 באוקטובר 1987 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד