גליון 2619

העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 2 | כרמיה סו פו ^). חמה, קלה וטובה יותר משמיכת פוך, אבל עולה פחות. כרמיה סופר .0השמיכה היחידה בישראל המיוצרת מהסיב המהפכני קואלופיל. סיב הקואלפיל פותח במעבדות חברת
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 3 | בזיבחביבז כיצד אנחנו ניראים על מושגים המרחפים לאחרונה בח לל הישראלי. ריבונו של עולם! מה קורה לשכל היהודי? קודם מודיעים, מטעם צה״ל, שבשטחים הכבושים יופעלו מעתה
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 סוף־סוף רכש לנו. אני לא מדברת על המכונית השניה שהוא מבטיח לי ברגע שירוויח אותה במיפעל־הפיס. אני מדברת על עניין הרבה יותר פשוט — קוראים לעניין זה
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 5 | הטלוויזיה משפיעה — אך ל*א 3 3׳ שאנשיה חושבים לחם נקיו־קס **ץ ביתת הטלוויזיה והרדיו יוצרת הז דמנות נדירה לבדוק את ההשפעה שיש לשני אמצעי־תיקשורת אלה על חיינו —
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 6 | אנשי.הליגה׳׳ ,אשד לפני כמה שנים זרקו משורותיהם את כהנא, מייסדם, מתחרים איתו על גיוס כספים מאותם התורמים. הורי החיילות לביח־המישפט ודרים של חיילות המשרתות
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 7 | ב מר עגז העם 1ע צו ב זה הוחלט באופן שיגרתי: מעכשיו מותר לענות גם באופן רשמי זה היה צפוי. בישיבה שיגרתית, בלי ויכוח רציני לגופו של עניין, אישרה ממשלת־ישראל את
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 8 | •\י׳*44*4ן•י**4׳* *44*444י* 1 מונוליוג עילי בני מין נ ״ פו א ד ן ־ א ל ״ עזר * 4ני שואף להתקדם. \ 1כלומר: בכפיפות למערכת הפוליטית ולאילוציה, אני מרוצה ממה
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 9 | צאות היו בניגוד לציפיות אני לא מפחד מהמילה ״אכזבה״. מצד שני, נוצרה הזדמנות יחידה במינה — בעצם, שלושה קולות יכלו ליצור מערך פוליטי חדש. איזה הצעות מפתות הוצעו
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 10 | האיש שהודח השבוע אחו׳ 30 שנות נדחתה ע דיו׳ ממשלת־ישואל. או במילחמת־שיחרור קיצונית ואלימה, וייסד מיפלגה בשם ״החוקה החדשה״ ,שהטיפה להשגת המטרה בשלבים. הוא נאסר
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 11 | שירטון יכול היה למלא תפקיד היסטורי בתולדות ישראל. יוזמתו הגדולה גם לאחר מכו ניסה בורגיבה לעזור מאחורי הקלעים לשלום ישראלי־ערב איך רימו המנהיגים את העמים? למשל,
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 12 | סמי מלכה ושלמה שי רזי מסתפרים למישחקים. בתחרויות־הגולף שנערכו בקיסריה לא היו לנשיא־המדינה, חיים הרצוג, הישגים ספורטיביים ראויים לציון, אר לעומת זאת הוא גילה
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 13 | לאכולד גי המישפט, שצוטט בהרחבה, הסעיר אותם, והם מחו לפני נציגי העיתונות שסבבו השבוע בכנסת :״איר נסתכל בפני הנשים שלנו?״ שוקי בן־סורת ושוקי שלמון, בעלי חברת
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 14 | ־ •3ץ י האם זה יכול לקרותה יונתו שם־אור מנתח את האופציות שבו צה״ל לא יוכל להביא את המילואים שלו לירי ביטוי, את הגיוס בעזרת פגיעה בשלושת המרכיבים(אוכלוסיה,
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 15 | אם היא תקום מחר בבוקר. אי־אפשר לעבור בן־לילה ממצב של איבה כזאת למצב של שלום. זה לוקח זמן.״ • אתה אומר אוטונומיה. ״כן. לדעתי זו צורה טובה לתקופת־מעבר.״ ובינתיים
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 16 | הפרס הראש וןב ״ חישגדא לפא ״ זה קורה כאן ועכשיו. על קו הזינוק 20 ,מכוניות שטרם ראית כמותן: אלפא ספ״דר ספורט. אתה יכול להיות אחד הנהנים המאושרים שיזכו במכונית
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 17 | בתרעגז פשעים רכסים, ~ לולאות, מער בו לו ת הסינים השתמש! בזיהוי מבישת־אצבעות לפני . 1300 שדם דא היה להם מחשב. אילנה אלון0 כאשר רצה עורך־הדין הוותיק נתן — קנת
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 18 | ה הם אומר מה הן אומרות...מה הם אוחרים...ם ה הן בוחרות...מה 11 צבי טלה עו ל ם 3..דא לקנות וודאו ,.יש חבוי ־ ננסת ..להיות דירקטור זה כשייודו ב־/0י<4־ 5נוספים!׳׳
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 19 | מני פאר: חנה גרטלר: יריב בן־אליעזר: ״נרנוהאמנת שהחשינה שותם דנו את השידורים ,.אנחנו זוקנות רזנותנו של זוהו אוגוב תעזור אז תאכלו אותה בעצמכם!״ ם ם
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 20 | כרם היה ״כרם היה לנכות היזרעאלי אשר ביזרעאל, אצל היכל אחאב, מלך שומרון״ ״וידבר אחאב אל נכות לאמור: תנה־לי את כרמך, ויהי לי לגן־ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 21 | עכשיו אפשר ליישר את האב! שמפו פולישר 4002ק חובט דגם 5076 :״920 בל בו טטה 5 4256 יבוא ושיווק בלעדי בישראל 1 1 11 1 :חברה למוצרי חשמל בע״מ נציגי ובחנויות החשמל
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 22 | ;אנשים העכשחייו 1בויים בקסם עצמם 5זי הולדת -ד א דצנזעים בל בד עקרבים ללא שקץ בני מזל עקרב נמנעים מחשיפה ונוטים להסתגרות חברתית, אומרים המומחים לאסטרולוגיה. גם
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 23 | 1 1 \ 1ך 11ל 111־ ך 1שנתקנאה בצ׳יצ׳ולינה, החליטה להראות לנו״ כחים שגם לה יש יתרונות. היא חשפה את \ ו ] 1 11_1 שדיה ואת ירכיה, לשימחת הרוקדים. גם היא רוצה
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 24 | ת ...ונם זה...וגם זה...וגם זך•...וגם זה ...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם?ה...וגם זה1...גם זה והוי החושות... על נניס ובראי כן, אני יודעת שיש פרות קדושות
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 25 | בבזרעה (המשך מעמוד ) 17 במדינות גדולות, שבהן יש באוסף־ המישטרה מיליוני טביעות־אצבעות, נעזרים כיום לשם השוואה במהשב. מערכות מחשב הן מסובכות ויקרות, ועדיין אינן
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 26 | זהו מינתב המובץ בין חברם עד !,הממונה לשעבו ער פרס־ישדאל, משה גלבוע: זר מתנה לדלת פתוחה בטוונ״תו על מתו פרס־ישואל לאיש אחד פעמיים ...זו השכיל לפרסם במדו״ק דברים
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 27 | פרסי י שראל ב שדם הזה הממשי במאמרו של נתן זך מופיעה קינה, ממש בכייה להורות, על ״ההתקלשות, ההתאבנות״ ו״שרלטא־ניות תרבותית״ בישראל. זו החלה לפני ״ארבעים שנות
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 28 | >^2וי§5£י דן*43 עזתיקתו הע**פה של משורר מגדל הדבורים (לב, תל־אביב, יוון) -אם להפשיט א ת היערה מן הדבש, הרי שהטיפור במערומיו נדב על מגדל־דבורים בסתיו חייו,
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 29 | • ₪החדשות ך* ירטו של זאב רווח, בובה, ^ יוצג בתחרות הרישמית של פס־טיבל־ריו, עוד פסטיבל לסרטים, וידאו וטלוויזיה. הפסטיבל ייערך בריו־דה־ז׳ניירו בין ה־ 19ל־ 28
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 30 | 701711־ 7הווף ^ אופנה הישראלית זכתה בשן •בועות האחרונים בשפע של תצו־גות־אופנה אשר הציגו את קולקציות סתיו־חורף . 1987 רשימת האופנאים הינה מכובדת הן מבחינת
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 31 | ך1־ י י 1ך 1חליפת־ערב פירחונית מוויסקוזה. הז׳קט, נעל שרוולי , 7 1 1 1מכופתר לצואר וצמוד לאורך הגוף, המיקבצות המיוחדות בצידי הגוף מעניקות רכות ותנועה. החצאית
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 32 | תשבי 0 * 111:1חי ה לרות• מאוזן: )1עץ נוי נפוץ בארץ; )5פרק הרגל שבין השוק והירך; )10 תא, חדר קטן )11 :מטבע טוב לסוחר; )13 בבואה; )14 שאינו נוגע בדבר; )15 ברח;
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 33 | רבר &עזוגז, גבר שטה מעטוזלם רץ־בכר ו ד\־ ללווזווזך דהייגזוז קיווי*וסיגבום ים ץ לום ג\ז זגזגים לגזגוץ וך ילדים 1ץ עיחעייגז*: אל חיפה תל־אביב ירושלים באר־שבע
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 34 | מ ₪ו0 111111 הק שר המכסיקאי בזמן האחרון שאלו אותי כמה וכמה אנשים מה /קורה עם יונה קלימוביצקי, מי שהיתה במשך ן ! שנים רבות מזכירתו ואשת־סורו של מנחם 1/בגין.
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 35 | הורוססוס מרים בנימינ׳ מז ר ה חו ד ש: עכזרב הטיפוס האופייני טיפוסי הגברים או הבעלים להלן סטריו־טיפים, יתכן וגבר ממזל מאזניים או שור אינו עונה על המתואר כאן. א ם
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 36 | אמו שר זוהו אוגוב עומדת ליד אחיו מור הקנו. נעבור אובעה מים זו ק ה לחרד האשמה: גימ&מדץ עדון ניגש אלינו ואמר: בכל יום שישי יש במועדון בקושי עשרה אנשים, ועכשיו יש
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 37 | | 1¥1ך 1\ | 1ך ן רבות מכל רחבי״הארץ הגיעו להלוויה רבת המשתת־ 1 1 1 .1 11( 11 תתכים. הן זעקו בכאב וחלקן אף לא החזיק מעמד. ״לא נפסיק לשמוע או תן לעולם ״,זעקה אחת
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 38 | את ה3ת7ו הזה (משמאל) מצא דב שבוע לבני מ ף 1סמ תפה הנישואין לבדח (מימיו, איתו) אחו שנה היא ותה בו למוות בביתם שבאריאל. מדוע? מה קרה? >*.ירי י **ץ בוע לפני
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 39 | הציפורים. כמותם הוא התחיל לנדוד, לטייל בארץ, נשא תרמיל על שכם ונעדר לעיתים קרובות מבית אמו שבינתיים נשאה בשנית. עם גיוסו 1 לצה״ל הוא התנדב לגולני. ן פזית נולדה
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 40 | 3גי 8ח 719311 819 (המשך מעמוד זי) כלומר לביטול המיסטיקה של הסיכסיר, להוצאתו מן האפלוליות של המיסתורין אל האור של המציאות. שני הצדדים צריכים להפסיק לראות זה בזה
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 41 | — הזמנה לקטסטרופה (המשך מעמוד )39 כל אותם האנשים שעימם היתה קשורה בעבודתה כאשת יחסי־ציבור. מי שנכח בחתונה סיפר כי ״אמה של פזית גנבה את ההצגה. היא התנהגה כאילו
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 42 | —חשבון־נפש י הוא לא התאבדי (המשך מעמוד )9 להסתובב חופשי בעורף האוייב. זה ריגש אותי, שהביטו בי — באוייב — כאדם המסוגל להביא להם ישועה. מצד שני מדובר רק על סקטור
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2619 - 11 בנובמבר 1987 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד