גליון 2620

העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 1 | ה מתת חסד המצפון דורש. החוק אוסר ה חו ל ה אנו ש מ ת חנן
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 2 | הוידאו שלך צריך שומר-ראש הסרט המגנטי של פוג׳׳ שומר על הראש המגנטי של הוידאוט״פשלך הראשהמגנ טי הו א החלקהח שו ב והיקר בוי ד או ט ״ פשלך. רק קסטהמ עו להוע מי ד ה
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 3 | בזי ב ח בי ם כיצד לשכנע אבא על הרגשותיו של קורא בדווי, ש עקרו את מטע״הזיתים של אביו (״כיצד אנחנו ניראים״ ,מיכתבים, העולם הז ה .{11.11:87 השילטונות לא צריכים
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 4 | בזי ב ח בי ם (המשך מעמוד )3 מירדן ומסוריה בעיקר) לארץ־ילזראל של תקופת המנדט, שהיתה עבורם הארץ המובטחת. כרמל כהן, כפר־סבא מי רצה להרוג על מ ה שקרה ב מיל חמת־
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 5 | הנד11 ה מ תו ה הן 3רו?1ו1רוו עול תותיאן גת האם 1 3 פנים במראה ^ וריאן גדיי, גיבור אגרתו של אוסקאר ויילד, חי חייו שחיתות ועשה מעשי־נבלה לרוב. אולם פניו נשארו
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 6 | אור אסרי : בטדע\ז העם המשך השביתה הוא תופעה חולנית. יש לכך סיבה נסתרת. היא מסוכנת מאוד. שביתה של כלי־התיקשורת האלקטרוניים, הנמשכת יותר מחודש ימים, כמעט ולא
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 7 | שליט־עיראק סדאם חוסיין(מימי!) ושליט סוריה חאפט׳ אראסד(שמאס דיד שודחן הוועידה(באמצע, נציג סודאן) נוצרה שכנות בין ירדן ומצריים, שגם בה מישטר חילוני, אך לא
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 8 | האוניברסיטה הפתוחה בתל־אביב. התורמים ביקרו אצל מישפחת אבו״חצירא הערבית. למישפחה מסורת המספרת שאבותיהם היו יהודים שהתאסלמו במאה ה־. 18 לביקור בעזה נלווה דויד
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 9 | ה פ רו פ סו ר או רי א ל ריין במן, ויקאן הפקולטה למישנטים באוניברסיטת תיא ויוזם חיבור החוקה, מספר על האופן שבו יזם את הרעיון, על בתיבת המיסמו, על דוו ניוסום
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 10 | .לפעמים אוי מרגיש קצת גרוטסקי!־ (המשך מעמוד ) 15 שחוקה המפרידה בין הד ת למדינה אינה נראית להם פלל, והם טוענים באופן מוחלט כי ליהודים יש רק חוקה אחת, הלא היא
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 11 | ובשלב הזה ניתן לעשות בדק־בית באמצעים לא רדיקאליים. זה כמו מחלה, שבשלב הזה אפשר עוד לרפא אותה, אבל עוד לא דרוש ניתוח, אבל בעוד כמה שנים יידרשו ניתוחים מאוד
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 12 | חווה יערי פרצה בבכי כששמעה על מותו של זוהר ארגוב • אברהם טמיר מתרוצץ בלילות להאכיל חתולים לפני נסיעתה לארצות־ הברית הלכה אורה הרצוג, רעייתו של נשיא״המדינה,
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 13 | רחל אבנרי, העולם הזה *1 1 1 1 1ו 1לךו | 11 חגג לא״מכבר א ת יום־הולדתו ב״כסית״ ,על חשבון הבית. השבוע גמל 111111 / 1\ 11 למארחיו: הוא נתן למקום במתנה שלושה
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 14 | *52111 מונולוג עולי אי לני ת עוטפים בזה דגים, מחר יהיה מישהו אחר על הכוונת״... יד על הלב? הפחד מפני רכילות לא היווה שיקול אצלי. עם זאת, מ: הייתי רוצה שיכבדו
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 15 | אבי ולדמן, העולם הזה ״דנו אחד לא אעשה לעולם -ניתוחים נואסט״ם ...האר שוי נשוט לא הפויע ל!״ אני אוהבת אותה כאילו היא באה מפה (מצביעה על הרחם) .היא מאושרת פה. אני
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 16 |
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 17 | 1מי לא היה נטם? לא־אחת, כשאני מרצה על בעיית־השלום שואלים אותי מדוע כדאי ככלל לעשות שלום. הרי ברור כי במיסגרת השלום תצטרך ישראל להחזיר שטחים נרחבים, שהיא חולשת
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 18 | ההם * וחדים ה ה הן * ובזרות ...בזהה או ה ר ...ה ה הן * וחרות מהד ציון צפריר, העולם הזה ניצה שפירא־ליבאי: אתיה שימחה: יצחק יכין: ״ביקושתי וקיבלתי מראש־ .,אני
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 19 | אומרים מהה! אומרות מההםאומדים נז 1ז ד! אונזר ; ת ם ה !*ט אוו נא 11ה ארד: אייבי נתן: שימרית אור: ,,עד סוו השביתה עבוד 200 שידים אני ,,עד עכשיו הוווחת רא נקיים
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 20 | סגה גגן עקידת האחים בוקר טוב, בבילוניה (גת, תל־אביב, איטליה) -האחים פאולו מתרחקים טאוויאני ויטוריו בהדרגה מן המקורות השמא* לניים־מהפכניים שלהם, מרוח״החדשנות
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 21 | מלון בינלאומי החלק הנזיזרח תיב1ני זוג צעיר אחד התחתן בשבוע שעבר. כמה ימים לפני החתונה הם החליטו להזמין חדר במלון טוב. הכלה טילפנה למלון שו ת1ן בתל״אביב, שאלה
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 22 | חגיגה לעצלנים !ו ערישת של חמוץ־ מתוק צפרדעים כמו תרנגולת מסיבת שרצי ם המשבר המתחולל בארץ בתחומי המוסיקה והבידור מביא אמנים רבים לעיסוקים אחרים. המלחין והמנצח
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 23 | אחרי הסלט, קרמה לק1סק1ס בחבר ת בעלה, ים לצידה) .ה ד הזוגות היפים שבין צעירי דור הבליינים. הזוג מתגורר בפתח״תיקווה ויוצא לגיחות קצרות תל-אביביות. השניים היו
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 24 | ^ ברכה סו־י יש הרבה סיוטים. < הסיוט האחרון שלה הוא המחזה קריעה, שעלה שוב על הבימה, הפעם בתיאטחן החדר. סרי אינה ממהרת לחזות בו, למרות שכתבה את הסיפור שעל פיו
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 25 | אומרת סרי. את הסיפור כתבה לפני עשר שנים ופירסמה אותו בשם פועה מרידור בירחון הפמיניסטי נגה. זהו תיאור ליל״כלולותיה של נערה תימנית, הנישאת בעל־כורחה לגבר המבוגר
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 26 | צפריר גוטליב התעוהנסיסלוג ונפהשלהסיפוח הפסיכולוגיה -זו הבינוניות, זו ה א מונ ה באחידות, בחוק הנמל ה האפור. (ברונו שולץ, תרגם: י .ברונובסקי) ל א תפגוש
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 27 | פתנו קשה יותר שלא לטבוע בסנטימנטאליזם. מכאן הנטיה המודרנית להתרחק ממנו, מן הרגש, כמו מפגע רע, או לזקק ולנפות אותו מתוך החוויה השגורה והמתפשרת (בקט) .הניתוח
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 28 | גז בז ר ג רי ם בת הגינקולוג נחוג יום־הולדתה ה־ 65 של נינה די־נוד, אשתו של סופר השואה ק. צטניק (הצופן: אדמע) .די־נור, המרבה לעסוק בשנים האחרונות בטיפוח יחסי
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 29 | עה יולנדה את מאהבה גונח עדיין, וחשבה שיתכן ואפשר עוד להצילו, ובכל זאת לא הזעיקה עזרה אלא ביז־בזה שעות ארוכות בחוסר מעש .״האם יש דבר השקול כנגד הצלת חיי־אדם
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 30 | דו ,,ח( צונן הסע השקהיות הזמן, ייתכן מאוד שפעם גם עוד תהיה שקמית על טהרת האוכל הסיני(הכשר). מה שהרבה יותר קרוב לביצוע: שקמית־ ס ר ׳ מי ליון ב ק בו קי ם של
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 31 | בוודאי תמכרו אותה לחיילים ותשלמו לי את המגיע,״ הוא אמר ,״ואם, חס וחלילה, ירושלים תיפול, מי צריך ממתקים?״ משלוח ימי ראשון ^ בר בראשית ימיו הגיע השקם לכל ^ מקום.
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 32 | _ ״לפעמים אני מרגיש קצת גרוטסקי!״ ^ / 7ו ^ ג 9 £ן העו^ס היה (המשך סעסזד ) 11 • אומרים שאנשי האקדמיה מנותקים מהחיים. איני חושב כך. אנחנו חיים את המציאות, אבל יש
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 33 | הורוסהוס המעבר של הכוכבים סאטורן ואוראנוס לגדי יתרחש בפברואר . 1988 בקיץ הם חוזרים למשך חודשים מיספר למזל קשת, ולקראת סוף 1988 הם יעברו סופית למזל גדי. מעבר זה
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 34 | אלסגוט לאן נעלמה הדוגמנית היפה, מלכת־היופי אוסף נטל סרי-הנטכל מה יותר זול — שיחת־טלפון או כרטיס־טיסה לוס־אנג׳לס־תל־אביב? מסתבר שעבור אשה אחת, לפחות, זול יותר
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 35 | ניצחון המלך (המשך מעמוד )7 בינלאומית שבה ישתתפו כל הצדדים הערביים, ובכללם אש״ף. תלונה ותלונה נגדית -צמיגים חתוכים -והכל בגלל #אופציה של קישסוש ה זה אומר לגבי
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 36 | * 01171 הזומוסוו שד צדד אחרי כמה חודשי־מילצור החליט ללכת הלאה. הוא נסע לדנמרק. מה שמהווה כיום אמריקה לצעיר הישראלי, בצבא היה צנחן. כשהשתחרר, עבד כמלצר במיסעדה
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 37 | תייו־ן מצטיין ״עוד מעט נמליץ להעניק לך תעודת מיידן מוסמך,״ אמר השופט ארי זיו״אג לשי אבריאל, בעת הדיון בהארכת מעצרו. הכל פרצו בצחוק ושלחו באבריאל מבטים לעגניים.
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 38 | ^ אלבום התמונות _ (המשך מעמ 1ד )37 כאן הם נפצעו בתאונת־דרכים. בתום תקופת־החלמה קשה הם הקימו תחנת־דלק ומיזנון בצד הכביש המוליך לימית. עכשיו שמו של א׳ צ׳רלי
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 39 | רי־ההחייאה. גם ־חברו למכשירים מיקרים מסויימיס באה לידי ביטוי במלוא חומרתה במיקרה זה. ^ ״שאבא לא יידע״ ^ בא לא יודע שהסיפור שלו פורסם בעיתונות? לכן צלמו אותו כך
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 40 | ן ץזס!וו ן* נייתה המרגשת של דינה נקש באמצעות. הטלוויזיה והעיתונות העלתה מחדש בעייה עתיקת־יומין: הבעייה של הריגה מתוך רחמים. מדי כמה שנים מתעוררות שאלה זו עקב
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 41 | א׳ עמקג׳ ע/ במרעה מישטדה ללאח 1*0וח ^ השוטרים הטיחו ראשו 1של אזרח בקיר, בגדל 8עבירת תגועה של 8אחיו. ל א הפריעה להם ן העובדה שהוא שוטר ן כמוהם מסי עידדזד₪ תלונה
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 42 | חשבון־נפש (המשך מעמוד ) 15 מאוד טובים. אנחנו מאוד אוהבים זה את זה. אחרי תשע שנים, אנחנו עדיין ברומאן. יש בינינו פתיחות. אני לא חושבת שהייתי מסוגלת לפתח
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 43 | מצלמות פו\׳י איכות גבוהה במחירי מבצע פוג׳יקה 1־ ^ מצלמת רפלקס קלה לשימוש ותפעול, מהירות סגר אוטומטית, ושילוב של איכות מצלמת רפלקס עם ק לו ת בש ימ וש, אפשרות
העולם הזה - גליון 2620 - 18 בנובמבר 1987 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד