גליון 2625

העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 1 | כבי
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 2 | עכשיו הברים <1 61־ 11י1 גברים מדליקים הולכים על מגה ג׳ט. נעלי הדור החדש המיוצרות בשיטת המתיחה מגה ג׳ט־ נעלי הספורט ממפעלי כור -קבוצת מוצרי
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 3 | בזי בחב עז ציידי מנגלה על קטע ביומן השבוע של הטלוויזיה (״לחיות בלי שטן״ ,״יומן אישי״, העולם הזה .)16.12.87 ך גם אני נדהמתי מהקטע של ציידי מנגלה בחסדי עצמם
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 4 | גזי מז בי ם לא נורא על כמות הקאלוריות בסופגניה מצו־ • ייה (״מי שרוצה בדיאטה, שיח פש לו חג אחר מה הם אומרים״, העולם הזה .)16.12.87 אם למחברת ספרי־הבישול
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 5 | 1171־11 הםעמדובקור, ובערבג שו ם. הגאמו שסאמנים דנרו נבאי ף* גמר עצרת״המחאה של שלום עכשיו בשבת האחרונה, * הייתי מדוכא מאוד. פעילי שלום עכשיו רצו לעשות משהו גדול
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 6 | ך 1 1ך 1¥1ך 1חיילים שנאו למחסום צמי- 11 11.11 נים בוערים שעל הכביש, הוציאו ילדים קטנים מן הבתים והכריחו אותם להביא מים בקערות, כדי לכבות את הצמיגים הבו־ערים
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 7 | זיה הישראלית. שם לא רק שומעים את הקולות, שם גם רואים את התמונות. והתמונות הן אלה שאינן מוקרנות בבד הדורת־החדשות של הטלוויזיה בערבית. הרכב נשאי במחטים פכי שי צ
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 8 | אם חצים להבי! מה ק1וה עכשיו בעזה, נדא לקווא מיסמו מיוחד במינו זה. פלסטינית, שפעלה בעזה בימי שליטתו של אריאל שוון שם לבני 18 שנים: זהו מיסמך מיוחד־במינו. הוא
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 9 | יומנה שד נעות ו/חתות/ה הרגישה? מה היו מניעיה? ן * פעם הוטל עלי ועל חברתי לבצע משימה כזו. חברתי היתה טיפוס רציני מאד, והחיילים במחסומים היו תמיד נטפלים אליה
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 10 | שרון מ כו ס פעילים בי שיבה השר אריאל שרון, יו״ר מרכז תנועת־החרות, יכנס את פעילי התנועה באיזור ירושלים ובהתנחלויות בגדה-המערבית, בישיבת- האידרא של הרב שלמה
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 11 | פך אחד פנים רבות לחג־-החנוכה. אפשר לראות בו את חג הגבורה היהודית, חג-של ניצחון היהודים על הגויים, חג של חנוכת בית־המיקדש אחרי שחולל וטוהר. אפשר לראות בו גם חג
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 12 | 1; 1ז ח ״ 0 על מירפסת דירתה של הפסלת אילנה גור ביפו־העתי־קה הצטופף קהל בלתי־רגיל לגביה. כמעט כל הנוכחים היו בנקאים. גור החליטה לערוך מסיבת־הפתעה לידידה, אהרון
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 13 | רחל אבנרי, העולם הז ה רהל אבנרי, העולם הז ה היה הרוח החיה של מסיבת״החנוכה המסורתית בקפה הדליק חיים לבקוב, איש״הפלמ״ח האגדתי(למעלה מימין) .המנחה היה, כמובן,
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 14 | רפי הזמנת 313 >-3עוו מנון,,דחו; בהנהלת מינה צמח, סקו ער חס היהודים בישואל לצורות הכפייה הדתית. התוצאות מבתיעות התה והנס״ה הדמית ^ 4י שמחלק את הציבור בארץ לשני
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 15 | ציון צפריר, העול ם הז ה שהציבור הדתי והחילוני תומר בכך כמעט פה אחד, אלא שגם בקרב החילוניים תומכים בחוק יותר משני שלישים. מסתבר כי גם החילוניים תומכים בסמלים
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 16 | או טו ומנ ״ גסחוית (הנושך נועמ 1ד )15 דתיים ישרתו בצה״ל ביחידות נפרדות ויבוטלו המיגבלות הדתיות(כמו שמירת־כשרות ושבת) בשאר היחידות — או שיישאר המצב הקיים כיום,
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 17 | רמדאן מצו (מימין, לובש ש דו מפוספס, ולמטה מסתיו את פני!) נאשם באונס ומעש־סדו ם-הכל על שובר הגלים של מלון ״הילטון׳ הוא ניסה שוב לנשק אותי ואני דחפתי אותו. הוא
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 18 | וה ה ם **מדים,..מר־ הן או מ רו ת ...חההט *ו ס רי ס ...מ ה !11אומחח ״ .מ ה 1 .,ט־ישה מהדיבורים? ״ החלטת, להיות ..מה, שאשאר כל לא היה ולא נברא!״ בקהל שמותח
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 19 | רפי סחיסה: בני גאון: דויד קריבושה: ..ברשת־אהבים? המצאה ״מר ג יל ים את העם ״המוסיקאי רא נ/ת״חסים של עיתונאים חולניים!׳׳ ל או בו ־ דו פ ט תמידי!׳׳ בכבוד למוסיקה
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 20 | סג ל ^ ק>סרות מע\זזק מסובו כוכבים מוראקמו שאי ש לאמ כי ר הקיסר האחרון (גת, תל־אביב, בריטניה) -למרות מבול־האזה- רות האינטלקטואליות שהמטירה העיתונות הישראלית על
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 21 | תם זה״ וגס זה1.,,נם זה5,יגס זה ..וגס זה״1.גס זה* 1יוו.ח זה...ויק זהמ כחול א שר על שפ ת הים ...1חדש ואכיל כבר שבוע שאני שוברת לעצמי את הראש, אם בכלל מותר לי
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 22 | שחקני־הכדורגל של נבחדת־ישראל מה ששים רב שלפני המישחק? סרט דוקומנטרי על מנהגי־של הישראלי הלא־ממנצע במסיבה של ענת גטניו חנוכה רמבבים ורביתירים ע ח ! ד 1ד
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 23 | ידועה כמי שמעבירה את מרבית ימות השנה על שפת הים. בן־יעקוב, המודעת לנזקי־הש־מש, היא קוסמטיקאית במיקצועה וטוענת שפניה הם ההוכחה הטובה ביותר לסתירת התיאוריות
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 24 | ״ווית׳ עבוץ 71 טתנן!0 ^ ני לא יכולה לקבל אותר לעבורה אצלנו, למרות שאתה עושה עליי רושם די טוב. אני גם בטוחה שברשת־החנויות שלנו לא יקבלו אותך. אולי אם לא היית
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 25 | בענייני רכוש וממון, ואתה הלא ישבת בבית־סוהר בשל כך.״ עשר דקות מוקדם יותר הוא נשמע אחרת :״עקרונית, המישרה של חדרן היא אקטואלית עבורך. אנו זקוקים לחדרנים, ואני
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 26 | מ רוו ח כבר לא מדובר בואן־גוך. במכירה פומבית, שנערכה כאן לפני שבוע, השיגה תמונת־שמן של וילם דה־קונינג(אשה ביחק, כך שמה) ,מן השנים 1953־ , 1955 סכום של
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 27 | בעיני עם אלן גינזברג. נרברים להיפגש לשעה־שעתיים(שנינו עייפים) .מבלים ביחר, כרגיל8 , שעות. השרדן (ז ¥1¥0ז )$11 הגרול. ויליאם קארלוס ויליאמס, פטרונו בנעוריו, כתב
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 28 | (המשך נועסוד )27 שמתרחש על הבימה, שכמותם עוד לא נראו מעולם על-בימת תיאטרון או אופרה. כאן לידידו חיים גורי ואשר אליה הוזמן אישית על־ידי בעל השמחה, לא הופיע.
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 29 | תינוח מאסיר מוכס ^ פה רייפלר( )30 ידעה רק סבל מאז נישואיה לרחמים >״רמי״< ריי־פלר. השניים הכירו כאשר רייפלר היה אסיר נמלט וחיו יחד שנה וחצי עד שנתפס ונשלח
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 30 | שום ו בו בהופעתו שר יוסי בינימינוו(מימין) אינו מעיו עליו שהוא מולטימיליונו. הוא התחיר את וונו ננע ר שליח ונשוטו־וצמת והבו לאספו עתיקות בינלאומי 1 וווו! נוודי
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 31 | :נס לעבוד כיועץ באחד מבתי־המכירות הגדולים בניו־יורק. התמחות בתכשיטים בלבד לא הספיקה לו. הוא התחיל לעסוק גם בריהוט אמריקאי עתיק, בשטיחים פרסיים ובבדים רקומים.
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 32 | תו!וב\ העו^ס הור לרות׳ מאוזן: )1סגירות )5 :כפירה בעיקר — אין קיום אלוהות )10 :בלתי מנומס; )11 כינוי לתורת הקבלה (ר׳ת<; )13 כסוי הבית )14 :נביא (שמואל ב׳ כ״ד<;
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 33 | של מועקה רובץ על האדם. אלא שאחרי צאתו מהמזל מתברר שכל הקשיים שהוא הציב, היו אך ורק לתועלת. סטורן מכונה המורה או המחנך. הוא מלמד כיצד יש לח יות, הוא מעמיד את
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 34 | עמדה ותענוג את האימרה הנפוצה שאין מערבים עבודה בתענוגות יודעים הכל, ואף מאמינים שהיא נכונה. אחת שניסתה זאת, והיכולה להעיר שזה לא בדיוק כך, היא לבנה חבים, שעשתה
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 35 | —הורוסקופ (המשך מעמוד )33 בקיץ יחזרו הכוכבים למזל קשת ורק בנובמבר יכנסו סופית למזל גדי. תהיה זו תקופה קשה, רצינית, כבדה ומעיקה. דברים רבים יש תנו. אך לא לכולם
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 36 | •עזה כמוות (המשך סעמוד )7 הנה, הם הרגו מישהו, באו למיש־פחה שלו ועצרו את המישפחה ואחר־כך גם הרסו לו את הבית. איך אפשר לעשות כזה רבר? אני רוצה לשאול את הישראלים
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 37 | רחמי ישראלי נתי שוחט .,סקו פ 80 ויי | 1 ח ה כוחות גדוליס של מישמר״הגבול נכנסו למחנות״הפליטים כדי לפזר 111111 / #1 #1המפגינים. רימוני־גאז מדמיע נורו בכמויות
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 38 | יומנה,, 719 מחמת (המשך סעמוד )9 אני זוכרת אשה אחת, ששני בניה היו עצורים בבתי־כלא ציוניים, היא היוותה את הקשר שלנו עם בתי־הסוהר האלה. מאחר ולא יכולתי להחביא
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 39 | גזנז ת רי ם המורה לגרמנית נקבע לחתן פרס־ישראל בנד דעי־היהדות, פרופסור משה הנרי גושן־גוטשטיין ,62 ,על מיפעליו בחקר־המיקרא. גושן, יליד ברלין, הוא דוקטור לבלשנות
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 40 | ״הייתי עבריין משתקם!״ אורמיל נציגת חבות אירופית (המשך מעמוד )25 בבית־סוהר, ושכיום אני משוקם, ואין לי כל קשר לפעילות פלילית .״אני רוצה לשקם את חיי האישיים
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 41 | מונולוג של ח״ כ מיכאל ר״סר אז הוא היה מקובל מאוד בחברה, ונחכך שוב ושוב עם חברים. שב כאשף־בורסה. בוודאי, פתחתי חשהירהורי־פרישה מהכנסת? בוודאי שהיו לי, אבל
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 42 | י עזה כנזוותיייי (המשר מעמוד )38 ארוהת־ערב בעזה ^ ערב כבר ירד ואיתו השאלה ( !הגדולה לגביי באותו הרגע. האס לחזור לתל־אביב או לבלות את הלילה בעזה? כבר היה ברור
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 43 | מונטנה
העולם הזה - גליון 2625 - 23 בדצמבר 1987 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד