גליון 2629

העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 2 | דומיניוו-הברנדי המלטף ברנדי דומיניון הוא ברנדי משובח ק/.3 .0 .ץ -מבשילבחביות עץ אלון בדיוק עד לרגע הנכון כדי להגיע אליך עדין וחלק כמו משי עם טעם מעולה וניחוח
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 3 | גזיבחבעז טובת האומה עוד על המרי ב שטחים (העולם הזה 16.12.87 והלאה). אירועי השבועות האחרונים חייבים להוציא אותנו מאדישותנו הקולקטיבית. הדריכה במקום חייבת להדאיג
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 4 | . .4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 בזיבחבים דרח־וזגועה בוואדי על חיפה של ימינו(״דחפורים בווא די סאליב״ ,העולם הזה .)6.1.88 השתפכות הכותב על זיכרונות־העבר נראית לי מגמתית.
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 5 | ״כך״ מסיחה וג ד סניורה תנועת ״בך״ מפיצה בימים אלה כרוז, ובו תמונתו של חנא סניורה ומיספרי־הטלפון בביתו ובמישרדו. בכרוז נאמר, בץ השאר. :הציבור היהודי נקרא להתקשר
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 6 | העם עשן עלהר־ ה בי ת בגדל שריפת דגל הרסה המישטרה את אחר ההישגים החשובים ביותר של ישראל. הטימטום משתולל. העולם כולו ראה את התצלומים והזדעזע. ענני עשן של גאז
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 7 | 1111־ 11 חד המחזות הטראגיים ביותר שהייתי עד להם בחיי היה חורבנו של יגאל אלון. הוא היה מצביא צעיר, דינאמי, יפה־תואר, בעל־מעוף, מנהיג טבעי של בני־אדם. במשך זמן־
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 8 | !1לי נו ד ד מן: נאשר ואישי נווננה }*11110 תי איך קלמנוביץ לוקח את החשבונית מהמלצר. יותר לא רציתי לפגוש את קלמנו־ביץ, ולא הבנתי מה עשה במיפלגת־העבודה, ששלטה
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 9 | טניה קלמנוביץ השבוע ליד בית־המישפט(למעלה) ובימי הזוהר(למטה) :מישחה קוסמטית וכסף מהיר דרום־אפריקה. קלמנוביץ כבר עשה שם איזשהם עסקים, והזמין גם אותי לארגן קבוצה
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 10 | ב מי ר ע גז (המשך סעמזד )6 שטחים הכבושים, והמשיכה בגירושים אף השבוע, לא יימצא אף מנהיג פלסטיני אחד בגדה או ברצועה שיקבל את התוכנית. • בוועידה־הפיסגה האחרונה,
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 11 | היום שרר שקט יחסי בסערב אין כל חדש הוא אחד הספרים החזקים ביותר שקראתי בחיי. הוא נכתב בידי חייל קרבי בשם קראמר (שהפך את סדר האותיות של שמו וקרא לעצמו רמארק)
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 12 | דוגמניות בישיבה הדימוי השלילי שר התיזמזרת הפילהרמונית אחרי הודעתו על כוונתו להתמודד בשנית על מישרת הנשיא, נטל חיים הרצוג את אשתו אורה, והשניים נסעו לחופשה בת
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 13 | אלי לוזון עוזרו של שר״המישטרה, התפנה מעיסוקיו המישטרתיים לטובת הנאותיו הפרטיות. הוא הלך לחגוג בחברת עוזרי״שרים אחרים, וביניהם איתן רבל(בתצלום משמאל) ,עוזר
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 14 | משהעמירב, חבר מרכז תנועת־החהת, מ׳ שהסעיר את המדינה במיכתבו ליצחק שמיו ובמגעיו עם הפלסטינים, מסביר את מניעיו, את תוכניתו דביתהן ואת דעתו ער תנועת־החוות וראשיה
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 15 | שמיר, עמד בראש החץ שקרא להוקיע את עמירב, את תוכניתו ואת החברים שהלכו איתו. אחרים בתנועת־החרות ניסו להסביר לחברי-המרכז, שהצטרפו לעמירב בחתימותיהם, שהם צפויים
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 16 | ״אני מ שלם מחיר כבד1 .זר. כדאי ו״ (המשך מעם 1ד ) 15 כוד, היא רגישה לגופים הרבה יותר שמאליים. היא רגישה גם לי. בשנת 1964 עליתי עם חבר, אורי צבי גרינברג,
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 17 | ציון צפריר, העולם הזה מייקר רדץ: משה ששון: פינצ׳י מ 1ר: ..הפעם אני אהיה ״רא ששים ר כוצונים ,,אני תרוייה, וגשיח, מינית, זה שישאר שארות!״ כועסים, אבר ביתית
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 18 | מגע החיים מתחילתם — מן הגירוד הקל בכף היד, הגירוי בעור ועד למגעים האחרים שבחיים...ועד למישורים, כן, הפוליטיים אפילו. וכשאני בודק את עצמי מבעד לציור שלי, מבעד
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 19 | והזיכרון היה זיכרון משחרר. כל האפשרויות נפתחו מחדש בעזרתו של האמריקני הזה שלא היה לו כסף לקנות לחם, שחי בעוני מוחלט, שלקח סדין־מיטה וירה עליו את כל הצבעים. זו
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 20 | 1תיב1 ראין!עם ם1ם אק ס1פרם ש1רר1זם ר סאת ר״ר יורי נורר מן בולט אקודג׳בה נחשב כאחד מהאבות הרוחניים של החברה בברית־המועצות לאחר מילחמת־העולם השניה. הוא החל לכתוב
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 21 | גם זה ...וגם 7ה...וגם זה...וגם זה...וגם 7ה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם 7ה...וגם זה...וגם אח ...אי 11מ חל הנח מד ה ! אף א חד לא מי שלס ה>ו- 8 מ ל גו הנשים
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 22 | עניין שר העדפה - בשרים מור נקניקים סרט בחור שד הקברט ההונגרי שחורה לזמר ל ס 111 *7111־ 7111 היתה האטרקציה האמיתית במ־ 1111 1 1111 טיבה. היא התכוונה לאכול
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 23 | הסתערות ער דוגמנית פתיחת אולם הקונגרסים והאירועים ויטראז׳ שבנס־ציונה היתה אירוע מאכזב. במקום נכחו מאות מוזמנים, ביניהם קציני משטרה וצבא והרבה עסקנים
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 24 | חגיו דיודן, עוסק במיקצוע מיוחד. הוא תעה מראש מה אתן תלבשו בעוד שלוש ש1ים, ומנתה את מעצבי־האופנה לאומרים שכאשר נפל הבית השני ותעשיות־הטקסטיל ר 1ניתנה הנבואה
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 25 | וברטים, תכשיטים גדולים על גבי כפפות, חגורות, במותניים ועל הכתפיים. הצבע החשוב יהיה החום בגווניו השונים, וכמו כן גם האדום וסגול- השיזף. הבדים יהיו בעלי טקסטורה
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 26 | אמפיו וזנח ונישת הפסדי 1כ ב זיום ״משקיעי ישראל״ כזאת יג אל לביב ב״יונייטד נ/־רצאנב ענק־הטקססיל האמריקאי, י1נ״טד מרציאנט, הנשלט על־ידי איש־העסקים הישראלי עוזי
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 27 | 1111־ 11ך • 1111111 בתחילת ההופעה עולה דן לבימה 1^ / 1 #1 \ 1111 מהאולם, ומתחיל לצעוק למיק- רופון :״מה זה להיות או לא להיותו איזו שאלה טיפשית שזו.״ ן 1ך 1ן ך *
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 28 | ״...אילו קראו רי רבינוביץ ר (המשך מעמוד )27 מצבו. התשובה שלו לקיפוח היא עשייה. ״לפני שההופעה הזו יצאה, ישבתי עם עיתונאים ודיברתי איתם עליה. הם לא פירסמו כלום.
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 29 | מרים בנימיני מזל החודש: המזל הטוב שר בני דל ב־88פ1 השנה האחרונה היתה מוזרה למדי גם לבני מזל דלי. על פי רוב מתמודדים הדליים היטב עם כל מוזרות ואף נהנים ממנה.
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 30 | .אני משלם מחיר — (המשך מעם 1ד ) 16 לדבר על זה. כך אמרו לי אנשים שחושבים כמוני, ביניהם גם ח״כים. • אבל את אריה נאור זרקו. כן, וזה גם טימטום. מה הוא אומר? זה חלק
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 31 | ״לפעמים אני לוקח את ג׳יני איתי כשאני יוצא לבלות. אך באופן קבוע אני מהלך עימה כשהיא קשורה ברצועה, כי קיים תמיד ספק, שמא היא עלולה לתקוף או להתנהג בצורה
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 32 | א׳ עממ׳ ג / תשבץרש & ס חג לרות׳ מאוזן: . 1מפתח ( .5 :)6עולם ומלואו ( . 10 :)6לא חד. מעוגל במקצת ( . 11 ;)2אליל בבלי קדום (. 13 :)2 רסיסי לילה 14 ;)2קיר (.15
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 33 | מגתג גן ראע\ תדריך חובה לראות: תל־אביב: החנות נועבר לפינה, ז־אן דה פלורט, הקיסר האחרון, מלאכים בשנוי ברלין, מגדל הדבורים, טאנזפופו. ירושלים: ראן דה פלורט,
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 34 | השה איבו!׳ נקיץ כבר לא יהיה לנר * אילנה שושן קפצה לפאריס נ7י לפסש את האקס וישנס בסאלון +הטלפון של אילן בן־שהר שבד ששח נוספות 77/7 מזמן־מזמן כבר לא היתה למשה
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 35 | בנזרע\ז (המשך מעמוד )10 מאושרת ומדגיש שבבית לא חסר דבר. עד שפתאום, בלילה אחד, העירה אותו אמו ואמרה לו שצריך לעזוב את הבית. המישפחה עזבה בלילה, ובבוקר מצא את
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 36 | מוסלוג ש ל *ציו־ ו־בינוב*! ,נ צי ב מס־ההכנסה ך כנסתי לתפקיד נציב מם־הכנ־ *4סה באוגוסט — 1985 לפני יותר משנתיים. לא היה לי שום רקע של עבודה בשרות הציבורי. מעולם
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 37 | ממשלתית. במישפחתי לא היו מעולם פקידים ממשלתיים. זה היה בית פולני אופייני. הורי גידלו רופאים או מהנדסים פוטנציאליים. בסופו של דבר, אחי הפך פרופסור לחקלאות,
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 38 | דוח מתוך כלא־הנשים נעמי אדוו המסברתעל 75 הימי ש בי לתהבכלא ,.וווה־ח גניבות,זו 1ד10א ך ל־הגניבות שפקד את הכלא ^ היה בלתי־נסבל. בגדים וסדינים נעלמו מחבל־הכביסה.
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 39 | פייגה כי שמעה עלי, והיא יודעת שאני ״מחפשת את האמת״ ,והיא רוצה לספר לי את הסיפור האמיתי שלה, אחרי שליכלכו עליה בעיתונים במשר תקופה. היא סיפרה גם שהנהלת־הכלא
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 40 | — הנדון — (המשך מעמוד )7 למרות שריכז את מלוא עוצמתו של צה״ל בשטחים הכבושים, ובכל פינת־רחוב עומדת עתה כיתה של חיילי צה״ל, חי״ר ותותחנים, סדיר ומילואים, גיבעתי
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 41 | בשנים האחרונות היו בתל־אביב כמה מיקרי־רצח על רקע יחסים הומר סכסואלים. הדבר הוא תופעה עולמית מוכרת. מסביר הפסיכולוג הד״ר חיד רודי: ״הרצח אחרי קיום מגע מיני קשור
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 42 | 10/1 0111111 //׳770־ 7/7נ של לב לפעמים יש לי ההרגשה שמירה לב היא דמות מימי־התנ״ו־ .כל החיים שלי אני זוכרת את השם הזה, וכל כמה חודשים, כשאני סוף־סוף פותחת
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2629 - 20 בינואר 1988 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד