גליון 2630

העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 1 | ח׳ בשבט תשמ״ח27.1.1988 , מיסטר
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 2 | חדש! ואיך לא תתפסו על חם כשיש לכם מרק מוקרם של תלמה? מרק מוקרם וחלבי, עשיר וקטיפתי - והקרוטזנים כבר בפנים! ב־ 4טעמים: ירקות, פטריות, בצל ואספרגוס. נמס מי ד !
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 3 | בזי מזבי ם ויסוק־עצמות אנבייקטיביות פסימית על ניתוחיו המדיניים של עורן העולם הזה. זה זמן רב שרציתי לכתוב לאורי אמרי ולהודות לו על כך שבזכות ניתוחיו השקולים
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 4 | נזיבגזבים (המשך סעמ 1ד )3 החשב של קרנלקז ניכה מס־הכנסה מעובדים וספקים ישראליים ולא העביר התשלום למס־הכנסה, ועל כן מס־הכנסה לקח את המגיע לו, ובצדק. ולבסוף, חברת
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 5 | הרבה אגדות נמוגו בעננים עול גאז מדמיע סימם ץ*ילחמה היא התנגשות של כוחות. /ואחת התוצאות של כל מילחמה היא שנחשף בה המאזן האמיתי של הכוחות. במיבחן העליון של
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 6 | איש אחד בעוצר: מה באמת התרחש במחנה־פליטים, שהיה סגור ומסוגר? עד־רא״ה סיפר ליוותן שם־אור /וחת יש לא יצא ממחנה אל־בורג׳ במשך 16 ימים רצופים. איש גם לא נכנס לשם.
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 7 | אורי א ס רי ¥והי פקודה בלתי־חוקית בעליל. ( כהגדרת השופט בנימין הלוי, במישפט כפר־קאסם: על הפקודה הזאת מתנופף הדגל השחור של אי־החוקיות. כל אדם סביר יכול להבחין
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 8 | אבשלום וידן, מואש׳ תנועת שלום עכשיו, מסבו איו קמה התנועה, מה היו פעולותיה הואשונות, מסביר את עמדותיה ופעילותה ואוו ההבגנה האחרונה, ומסבו על שאימתי! האישיות ועל
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 9 | רונה של שלום עכשיו שנערכה במוצאי- השבת האחרונה נתל־אניב(ראה מיסגרת). נגבה, אגב, התפרסמה בזמן האחרון בהקשר לבקשה מיצרית להקים בסמון לקיבוץ אנדרטה לחיילים
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 10 | עויינות בגלל מריבה על לישכה. השופט גילעדי, היושב בראש ההרכב, קיבל את לישכתו של השופט פילפל, ומתקרית זו נולד הסיכסוז*. השאירו אתריהם ציוד יקר, שכלל מכשירים
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 11 | זהו הזמן להיזכר ביהורי־הדממה. לא יהודי ברית־המועצות, אלא היהודים שבארצות־החופש. אותם המרימים את קולם נגד כל עוול, הצועדים נגד האפארטהייד בדרום־אפריקה, הלוחמים
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 12 | רכבת ישראל פנינה רזזנבלום משווקת את עצמה עניבה מהמוסיאון לאומנות מודרנית השר אריאל שרון התגלה השבוע כחובב תצוגות- אופנה. הדוגמנית סינצ׳י מור הזמינה אותו ואת
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 13 | פט לתעבורה. בזמנו הורשע רונן בהוצאת לשון־הרע, כשאמר בראיון עיתונאי שיש שחיתות במד סד הזה. כעת הוא מנפנף, לכל מי שנקרה בדרכו, שטחנות־הצ־דק טוענות לאט. אחת שאינה
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 14 | ייייייי שלדון מושק חטף את אובעת רדו מאמם, והביאם אוצת. קחו מושק, שבאה לחפש אותם, מסבות ער ודה עם בערה, ער חזותו בתשובה וער מה שחוררו לה החווים הו א נ הג 7י
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 15 | 11 1111 בבזרעה דרכי חיים רוו ח רומנטי האשה רא גירתה את 0המקום שבז אבד ארנקה, והגבר הסתיר את מניעיו להחזרת | הארנק ״סיפור המעשה אשר נגול לפני בית־המישפט בתיק זה
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 16 | — הוא גהג לישון באמבטיה (המשך מעמוד ) 14 אותך, הוא יהיה הכי נחמד בעולם. כשהוא כבר לא זקוק לך הוא יבעט,״ אמרה קרול. עוד לפני שנישאו הזהיר אותה הרב מפניו, אולם
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 17 | אם אתה כבר שואל, אז נבון שאני בחורה יפה... ני מכירה את הנאשם, אבל הוא נראה שונה. הוא כעת יותר רזה, והיה לו אז יותר שיער״ ,אמרה השוטרת יפה סוויסה בבית־המישפט,
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 18 | !.ה הם או מחם ...ט ה הן אוהדו ת...ה ה הם א:ם ריט...טה הן <ן5נזרון ן...נ־ווו! ו ציון צפריר, העולם חזה יורם זיו: שרמה עמר: ברזך לוי: . .אנילאמתנוון, צלחות במיתון
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 19 | אונזריט...מה הן *זוהרות...הר הם א:טרים...חה ה! *ו;נ 1ר 1ת...נזח הט * שש1ן צדזק: איתן דנציג: אתי פולרב: לכל חבריי השמאליים ״רוצה להגיע לטלוויזיה ,״הצונן הישראלי
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 20 | גיז־זר תדריך לפי מידעום חובה לראות: תל־אביב: הקיסר האחרון. סלאנדם בשמי בררן,דאודה פלורם. מנדלהדבורים. ירושלים: הקיסר האחרון. דאן דה פלורם, מלאכים בשם׳ בררן.
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 21 | ^ך ^ 0ווו פ ד אי ל חי 1ת הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו — ״מה זאת חברות?״ ״מה צריך הבן־אדם השני לתת כדי להיחשב חבר?״ ואם מישהו מלווה לך, בלא היסוס, אלף ש״ח,
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 22 | רב לאומית רקדניוח בראזיליזת ותה ם 1ע 1עבאמצעהלילה חיי־הלילה של הנהגים ונוי מווטוו זמרת אנגליה בת ,28 המופיעה בארץ בחברת זמרת נוספת ששמה -טרייטי קוויפ. השתיים
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 23 | טינה דה סילבה את אברהם ויכנטקי בפרטנר לריקודיה. הוא שיתף איתה פעולה והפתיע את כולם בריקודיו. בקהל היו ספקות באשר למיניותה, אך למי זה היה איכפת. העיקר שסחפה את
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 24 | 14 1 , ^יי^י*יטי^**.זי1^.״יג^י ננוננני־נוג 111 זד אריק סי ני ן * אם אני סקסי? אני לא יודע. 1 1אני חושב שאני משדר סקס בעיניים, כי אני מאוד־מאוד אוהב סקס. אבל
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 25 | הרגשתי שאני עוזר לו בכך שאני יושב איתו ומדבר על זה. > .אין לי שליטה עצסית״ ^ מיגבלה שלי היא שאני לא 1 1יודע לספוג ביקורת. העיתונאים יודעים זאת, יודעים שאני
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 26 | ״ראיתי בראי שיש לי פה 1שם קמטים! (המשך מעמוד )25 הקיום אצלי מאוד קשה, וכשמשהו קורה לי בקאריירה, אני נתקף פחדים נוראיים, פחדים כלכליים. .רנן עשיר ינוד להתגרש־ ^
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 27 | •י *וי- פולארד באה לארץ עם ד״וויד וידה היא סינוה דדבנה בוק ער אחיה, גיסתה וכל הנושה אינני יודעת בדיוק אם היה ״חברתי״ .היו לו חברים. לא זכור לי שהוא התעניין
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 28 | בונים בנינים סוברים בנינים האתרים החדשים של שינון עובדים ראשון לציון- קרית ראשון קוית ראשון נמצאת לצד העיר ראשון לציון ולה כל התכונות של מקום צעיר ומתפתח
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 29 | _ גער1ז !1פ׳ת׳י11 (המשך מעסזד ) 17 שהמתלוננת לא הגיעה לבית־המיש־פט, והתובעת, נאווה שילר, לא הצליחה לאתרה. במיקרה זה הגיעה המתלוננת לדירה בעיקבות מודעה שפיר־סם
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 30 | חוח 1ח!וח חו ןךך *| א | 1גד־אור, בחור־ישיבה מבלה חצי | #1 / 4111 יום בישיבה וחצי יוס ביס. הוא סוען כי הבילוי בים משפר את חיי-המין. הוא מוכן להצטלס רק בתנאי שלא
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 31 | בבית צוהלים עלי בגלל זה, אבל הם כבר התרגלו.״ כשהוא סוב נכנס למים הוא צועק: ״קר? בכלל לא, בואו תנסו גם אתם״. הוא מכני(! את ראשו לתוך המים ונעלם בי הגלים. אבל לא
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 32 | 7ווו | £7 9 1הווו^םגוה לרות• חדר שכור מיכתבו הגיע אליי באמצע נובמבר ,1987 אבל זוכה להתפרסם רק עכשיו, בגלל כתב־היד שלו, שעשה לי כאב־עיניים, והתוכן המוזר — אין
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 33 | \0 1 8 3 0 1 1*. מ רי ם בנימיני מזל החוד ש: ההתאמה ענו תו המזלות > דלי עם דדי צירוף בלתי״שיגרתי ומפתיע, כאופי הדליים עצמם; קשה יהיה לצפות את סוג ההפתעות שיכין
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 34 | מישפחת ברנוביץ - אל מד׳* ד חמי אני מודיעה לכם שטוב־הלב שלי ממש מגעיל אותי. או שאני כותבת מדור־רחילות או שאני לא כותבת. אבל אי־אפשר לכתוב מדור רחילות ולרחם על
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 35 | חוף בחורף (המשך סעמוד )31 מהים. המתרחצים הקבועים מגיבים אליהן באדישות מוחלטת. במרחק מאה מטר מהן יושב בחור־ישיבה מזוקן וצנום לבוש במיכנסי־התעמלות בלבד. זהו
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 36 | שערוריית פרס ביאליק השבוע וענק נו ס ביאליק לחסת־ישואר -רואשונה בתולוות־ו - רדמאגוג גיזעני המצדד בגירוש ערב״ השטחים. בצעו דומאט׳ חסו־תקויס הודיע שונט הנוס ברוני
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 37 | כך או כך, את ״פסק הזמן עם התקשורת״ שאותו ביקשו מר לילך וחבריו, איך בדעתנו לתת להם. אין אנו מאמינים, בפשטות, ב״פסקי זמן עם התיקשורת — כדי לתת לדברים את הזמן
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 38 | ׳״לשלום עכשיו אסור״ (המשך מעם 9 אלף הביאו לתהודה ציבורית עצומה. כל שורת המאבקים שהתגלגלה אחר־כך הבהירה לממשלה שאין למילחמה קונסנסוס. את כל זה אפשר היה לעשות רק
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 39 | הוות 111117 ועבירות אחרות בענייני כספים. אדם פרוסט היה יליד פולין, ילד־שואה. הוא עלה לארץ עם הוריו וסיים כאן את לימודי התיכון ולימודי המישפטים. כמעט מעולם לא
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 40 | _ מחת למען הכבוד ! ד״ר יולי מדלמו ר י הו דהח דיאגנוזה של בית־חורים חורה ^ סי הסרופסור דני ריים, מנהל ^ המחלקה האורתופדית בבית־החו־לים רסב״ם, היתה בשורה מחרידה.
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 41 | מ־שת השחיתות בבתי־המישפט: סיכום־הבינ״ם שר אירש ארון 1ו ך וז1 ו ט1וו ד ך ץ וקרי־ד!מישטרה, שסיכמו את 1 1פרשת השחיתות בבתי־המישפט, אמרו :״לא מצאנו הרבה שחיתות,
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 42 | — הנדון — (המשך מענו 1ד )7 האם יישארו נכים לכל חייהם, כסי שקרה לחיילים אמריקאיים כה רבים בשובם מוויאט־־נאם? האם התמונות האלה ירבצו בתחתית תת־הכרתם, ויחזרו
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2630 - 27 בינואר 1988 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד