גליון 2632

העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 1 | ב׳׳ב בשבט תשמ׳׳ח10.2.1988 , מיסטר 2632 אור אסר מדווח: ב״קוו בתוניס עות סרגוסט מדווחת: הפלגת אונ״ת המגורשים המחיר 4.50 שכל חדש (כולל מע״מ< שנה
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 2 | אביביות מעופות שוקולד חלב טוב לי
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 3 | נזיבחבים כתבת ה שער הקדמי: אטום משני העברים על אפשרות ההידברות בין ישראל לפלסטינים(״סיכום ביניים׳ /העולם הזה .)27.1.88 אני מצטט מדברי עורך השלם הזה: ״צריו אדם
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 במתק״א (מיתקן לאיתור קרבות־אוויר) ואחד, במימשל בגדה, מטפל בהוצאת רשיונות לאחמ״ש שייקה יפה, תל־אביב (איחוד-מישפחות). הפנוש הקדמי על תגובת
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 5 | המגורשים הפלסטינית בגלל בריאותו הלקוייה. נאותה שיחה מתח קרייסקי ביקורת קטלנית על יצחק רבץ, הגדיר אותו כאדם אטום ומוגבל, וגילה שגם כהיותו ראש־הממשלה לא היה רבץ
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 6 | 0זרע\ז העם זיקוי וליו! בין כל מראות הזוועה, הנורא ביותר צוד במחלקת הזקנים מכל תיאורי הזוועה, שמילאו השבוע את כלי־התיקשורת, יתכן שהנורא ביותר לא נגע דווקא
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 7 | לקראת ההפלגה ^ שהגענו לשגרירות הפלסטיק נית באתונה, כבר היה החדר מלא בעשן־סיגריות. כמה עשרות עיתונאים התאספו בבניין־השגרירות. חלקם עמדו, חלקם ישבו על כסאות,
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 8 | אנשי השוחד פרשת איראן־קונטראם שפכה אור על העולם התחתון הפוליטי־ ביטחוני. פרשת צינור־הנפט העיראקי שופכת אור על העולם התחתון הפוליטי־כלכלי. בשתי הפרשות מככבים
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 9 | ך* דבר הראשון שראיתי, כשנחו 1תנו בנמל־התעופה של תוניס־קרתגו, היה מטוס גדול של חברת־התעופה הלובית. נמל־התעופה היה מוקף בדגלים ירוקים — דגלי הרפובליקה הערבית
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 10 | >> לתוניס ובחזרה — (המשך מעמזד )9 שנקבעה מראש, מפגי שמייד לאחר מכן התכנסה ישיבת הוועד־הפועל של אש״ף. בפעם הראשונה התארגנו עשווח צלמים נדי להביע מחאה באמצעות
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 11 | ך פני כמה שנים הוזמנתי על־ירי צה״ל ל/השתתף בסימפוסיון על היחסים בין הצבא והתיקשורת, לאור הנסיון המר של מילחמת־הל־בנון. הקהל היה מורכב כולו מקצינים בכירים של
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 12 | אחה והשחל ס אן • /גאלל בי ב העתיד ונוע בז נבה בחודש הבא תתכנס בז׳נבה ועידת כל חותמי האמנה הבינלאומית למכס ולתעריפים (גאט״ט) לפתיחת השנה השניה של דיונים בהצעות
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 13 | המיגדל הלבן של רמלה תמיר היתה לי אהבה מיוחדת למיגרל המרובע של רמלה. אינני יודע מדוע. בנעוריי, כשהייתי רוכב על אופניים מתל- אביב לירושלים, הייתי נוהג לעצור
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 14 | מרכז איר\ון הסופרים בארצות־הבוית למפיץ הקומוניקאטים של השב״נ - הסן הנסתר של אן עסקדספרותי מגד(עם המשורר שלמה טנאי) ,האם הם נוציעיס לחייל !(,להיהרג?״ * *£הרון
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 15 | 1ורח בשקט שליח לאוץ, נד דבור מדוע הבו הסניף המקומי בינתיים מתקוטטים עסקני־הסונוים נאן ער כיבודים ונסיעות האלה לדיוק, הרי זה למעשה הסכמה מטעם פא״ן לאיסור ספרות,
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 16 | גזענים שואדם ואמרקא״ס מפיקים במימון של דחם־אפויקה סוט־תעמורה נגד אנגולה חעהרב האדום **ישהו שמע על אירגון בשם 1*4אינטתשיתאל פריחם פאווד׳׳־ באמריקה, באנגליה,
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 17 | מונו לו גשלמארקאוקונור סוף עם דמיאניוק. למה אתה נשאר עוד בישראל?״ למען האמת, תיכננתי לחזור הביתה רק לכמה שבועות. הגעתי לארצות־הברית, ונשארתי שישה חודשים. במשך
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 18 | דוח מתוך נלא־הנשים בנרא הכירה נעמי אדווה את שוית מושר, שוארית שהיתה דוגמנית צמות באוצות־הבוית, הידודוה וסמים 0שיס, באה דביקוו באה ונשפטה לשלושה חודשי מאסו על
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 19 | אבי ולדמן, העולם הזה שוית מושל לפני 15 שנה באמריקה והשבוע בתדאניב, אחו׳ ישיבת שר שלושה חודשים ננרא לא מחפשת. אם מישהו יבוא אלי עכשיו עם צינגלה אעשן אותה בכייף.
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 20 | ,״התמוטטתי״ איציק שנראה כמו ילד־טוב־ירושלים. בחור דתי נחמד שכיפה לראשו. דיברנו על ידידים משותפים בקליפורניה, הוא מעולם לא היה שם. הוא ביקש את מיספר־הטלפון שלי.
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 21 | מדו !^1100911 וווו! .׳ב!ן שחנ-0 מל״לד ס המדינה חוגגת השנה יום־הולדת. וכמה סופי מאיירים ומדלים חשבו שאם המדינה כבר 40 והילדים שלנו רק בני שמונה, תשע או יד, אז
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 22 | ימי־ההולדת של בני מזל דלי על פירות־השנה 1פיר 1ת בשים וערוגות במסיבת חג־האילנזת טניס במסיבה של מירי אלוני מסיבה צרפתית המסיבה הכי צרפתית בעיר היתה מסיבת
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 23 | ט״ו בשבט דיפלומטי מסיבת חג־האילנות שנערמה במועדון הרבי סמס שבמלון יסית היתה שמחה ועליזה מהמצופה. בכניסה לאולם הונחו סלסלות־קש גדולות שהיו גדושות בפירות־העונה
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 24 | עם נ שמה תדריך ח 1בה לראות: עיניים שחורות (מוסיאון, תל־אביב, איטליה) -הבימאי הסיב־ייסי גיקיסה מיכאלקוב(אחיו של אגררי קונצ׳אלובסקי) זוכה סוף- סוף להכרה בישראל.
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 25 | 6הונו ד₪ו 5הת שווו ^ לילה של ה־ 13 למאי שנה שעב) רה, נרצח דרור כהן בתאו, בכלא־איילון. אחרי הרצח ״(יהושע) פז חזר, התלבש, שם כיפה ואמר קדיש״ העיד מיכאל סילוביץ,
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 26 | ספדת השירה טל מצבה של השירה העברית בימים אלה ימים לא־טובים באו לה לשירה העברית. ימים אין חפץ בה ובהם. שהרי מי רוצה לחיות בעולם שאין בו שירה (כן, אני יודע, יש
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 27 | מי אתה רוצה לראות) ,חיבור רצנזיות וסקירות, תרגומים וחתימה על עצומות(כולל זכות ההשתתפות בהפגנות). תאמרו: לא כל כך מעט ויותר מלא־כלוס. אשיב לכם: אדרבה, התגלמות
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 28 | ; הם אומרים...מה הן אוהדות...הה הם אוחרימ״-מה הן <זומרות...חה ה מעזה שחל: .,מאז שרמדת מישפטים, השתנו הרבה דברים!״ אחיה שמחה: ״ דאה ״ תמובנה ,,אני בהחלט ממריץ
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 29 | ם אומר•...מה הן אומרו ת...מהה או מרי מ -מ ה הן אומרות...מה הם: חגית מור שרה דורון: שוש מימון: יצחק אורפז: .,אשה מיזוחית אוהבת .,המחסור בסיגריות לא ,.אני ווצה
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 30 | חיי־המין שר המנצח ארשה -לא לעיתמאיס ושד שיטה להרזייה כיפה לא ליד שרצים הגיע בשלישית הוא התבשר שהנכד נולד. יום אחרי טקס ברית־המילה הוא המריא לפרנקפורט-. הצייר
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 31 | ״אתה יכול להמשיך לעשן, אבל העיקר שלא תעשן בשבת״ ,סיפר ללרר שהוא חשב שמישהו רצה לסדר אותו, ופירסם את מיספר־הטלפון שלו כדי שיטרידו אותו, כפי שקרה לו לא־פעס בעבר.
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 32 | לילה טוב ל מצונני ם . לא חלום מאת •הודית מ או ר ללכת לישון כשאתה מצונן -סיוט לילה אמיתי. אף סתום, חום, כאבי ראש ושיעול -נשמע מוכרז יש מה שמקל על זהז עכשיו
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 33 | הורוסהוס כזרים בנימיני מזל החודש: פברואר, בעיקר ממחציתו השניה. נראה שהתופעה תתפשט למימדים גדולים הרבה יותר והכל יקרה בצורה קיצונית. לאף צד לא תהיה שליטה על
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 34 | את האמא חים ק עם נונוס־טיסה חינם תגידו לי אתם, למה בחורה יפהפיה בת ,24 הנמצאת עכשיו בשיא הקאריירה שלה כדוגמנית מצליחה בפאריס, צריכה פיתאום תינוק? חמאן יפה
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 35 | _ אנשי השוחד (המשך מעמוד )8 החברה להתפשר עימו, ובספטמבר אותה שנה קיבל רפפורט 150 מיליון דולר וויתר על התביעה, שהיתה בסך 1.5מיליארד דולר. עורך־הדין שייצג את
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 36 | בעמודים ארה מכרסם העולם היה מחדש קטע, מהוו הדיווח שנתב וני ניסו! על ההרפתקה הגדולה שלו -ניסיונו לעבוד כישראלי ראשון בתעלת־סואץ כעבור דקות מיספר ניגש אלי סמל
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 37 | נו תיאר ז!ע! 1היה רנני 30 שנה את ומותו שר וני נלסון הסט על הג׳־פ ^ שה קטנה, בעלת שערות־שיבה, התרוצצה בשבוע שעבר \£במיסדרונות מישרד ראש־הממשלה בירושלים, ביקשה
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 38 | רפי נלסון (המשך ם עם 1ד )37 חלקת־אדמה, בית ואיטליז. הייתי קצב. יש לי שם חברים טובים. אני מבקש ממך למסור להם דרישת־שלום.״ שאלתי מה שמותיהם של אלה .שהוא רוצה
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 39 | וא־ון בלעו שר ובנה בוק עם שמואר ווונסק - הראשון אחו׳ שהשחקן המהולל לקה בהתקרלב ¥ה קרה ב־ 19 לחודש,״ נזכר רודנסקי ,״היו לי אז שלוש הצגות ביום, שלוש הצגות ביום!״
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 40 | וכי נוסון שכח 1א ת הבן־ אדם (המשך מעמזד )39 (המשך מעמ 1ד )38 מעטה מידת האחריות של השילטונות המצריים, ששלחו אותי לעזה, ברכבת זו, בלווית סמל ושני חיילים בלבד.
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 41 | נסשר אז האם פ*ש ת״ס *הל באהובה חרשן 77/777ר ם׳ הסיסאו ישראלית ושחקן הוליוודי 001011 באיים ששים זה היה מזמן, אבל מילוא בדיוק עכשיו בחדשות, כי הוא הגיע בשבוע
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 42 | — 6הלכו לי שון-י — # / 7ן ^ 4ג | 9 /ה עו לםריד (המשך מעמוד )25 ואמרו לו :״הרי אתה עד־מדינה!״ בלהט צעק סילוביץ לעברם :״אני לא עד־מרינה! אני לא עשיתי כלום,
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 43 | הטכנולוגיות החד שניות של סוג י בייצור ק ס טו ת אודיו, העלו אתרמת השמיעה ל או ק ט בו ת שלא היו ידועות עד בה. נסעת הראה שאתהמ קלי ט נסהקס טו ת אוייו של פוגי׳
העולם הזה - גליון 2632 - 10 בפברואר 1988 - עמוד 44 | שמואל רודנסקי מאר ק אוקונור בשיחה עם ובנה בוק אחו׳ התקף הלב ער סיכומי מישפט
חזרה לתחילת העמוד