גליון 2634

העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 2 | למה שלא תרוויח יותר? תפוח ריבית ועמלות על האשראי ולהגדיל את הכנסותיך מחסכונות והשקעות. תכנון כ ס פי כולל מעמיד לרשותך כלים חדשים ובלעדיים שיעזרו לך להחליט על
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 3 | בזיבחבעז מאבק האלוהים בשטן על פמה מילים שאמי עירן העולם הזה בעת מסע־הרצאות באיטליה (״יומן אישי״ ,העולם הזה .)10.2.88 אורי אבנרי כותב שכאשר ביקש להסביר לכמה
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 4 | מיבחבים (המשך סעמזד )3 חבל שהחולונית היפה, שבילתה חופשה נעימה עם כוכב־טלוויזיה הוליוודי באי הקאריבי סן־ מרטין (או בגירסה ההולנדית של שמו, סינט־מאארטן) לא
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 5 | 1311־ 11 ישבת כאן זמן ר ב מדי. אין זה יאה שתשבו כאן עוד! ין עוד מנוס מן הדרישה החד־משמעית: הם צריכים ללכת. כל החבורה הזאת, שהביאה את המדינה לעברי פי פחת. כל
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 6 | במירעגז העם היום ה־ 78 יצחק רבץ ניבא. עבשין זה נשמע בבדיחה. ביום ה־ ,78 המצב חמור יותר מאשר ביום הראשון. ההתקוממות הפלסטינית — שהערבים קוראים לה ״ההתנערות״
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 7 | ^ וכנית־השלום של ג׳ורג׳ שולץ היא קא־ * 1ריקטורה. נרמה שהכל יודעים זאת, מלבד שולץ עצמו. השם ״שולץ״ הוא גרמני, ופירושו ראש־כפר, משהו הדומה למוח׳תאר בערבית. השבוע
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 8 | מיוחדת נגד הכיבוש, תחת הסיסמה :״בעד הידברות עם הפלסטינים, אנו דורשים סוף הכיבוש.״ הקבוצה תביע את מחאתה בתערוכות על נושא הכיבוש, שיערכו נו זמנית בחמש גלריות
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 9 | — הנדון (המשך מעמוד )5 הסטאטוס־קוו. לאט־לאט. טיפה אחרי טיפה. העין הבלתי־מזויינת לא ראתה זאת. המים עלו והצטברו. כל מהנדס מתחיל יכול היה לחשב מתי יגיע לחץ המים
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 10 | מה שנשבו הוא מחסום הבחד. מה שהתחיל נהנגנוח שר צע־ו־ם הנו למוד של אונלוסיה שלמה, המשתתנת באירועים הבווצים - בנל ום. ילדים, נשים וזקנים יוצאים לוחובות לעימות
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 11 | ילד מול ילדים ילד פלסטיני, תושב העיר רמאללה, מיי דה אבנים לעבר חיילי צה״ל, הילד לא פחד, הוא התקדם אל עבר החיילים וכשהיה בטווח זריקה ידה את האבן. זעקות באנגלית
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 12 | מאשה לובלסקי סירבה להמתין לקהל וסיסמות שחיילי צה״ל לו מ די םבשט חי םהכ בו שי ם שנת־הבחירות כבר התחילה ורבים מהח״כים בהווה, ואולי בעתיד, מתרוצצים ברחבי הארץ.
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 13 | אבי ולדמן, העולם הזה אבי ולדמן, העולם הזה 111ך 1ך 1ך 1ך 1ץ י 1ק עורן ״מעריב״ היווה מארח למופת במסיבה לכבוד 40 שנה לצהרון |#במלון ״דן״ בתל־אביב. בפתח האירוע
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 14 | ענת סרגוסט׳ מספרת על חוויותיה ורשמיה בימי ההמתנה באתונה \\<ו 1ו י חיו ^ ערבים, ובעיקר בלילות, נער־כו שיחות־הנפש מלב־אל־לב. השיחות נערכו בחלקן הגדול בעברית.
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 15 | של הבוקר, ישבנו בבר של המלון וניהלנו שיחות ארוכות עם הפלסטינים. קשרים מיוחדים התהוו עם כמאל נמרי, איש בכיר בחזית העממית של ג׳ורג׳ חבש. לנמרי, כך נודע לנו,
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 16 | שקט יחסי תחת למסור אותם לפירוק. באחרונה נפגש עם יו״ר בנק דיסקונט, יום!? צ׳חנובר, שהודיע כי חברת־ההש־ בשווה רמיבערים בקשיים: יש הצרהמאמריקה הציר הכלכלי
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 17 | איך הייתי סוכן המוסד קצת באיחור הגיעה אלי ררישת־שלום מדמשק. זהו מאמר שהופיע בתוך מיסגרת, בעמוד הראשון של היומון תישרין. אחד הביטאונות העיקריים של הדיקטטורה
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 18 | שיחזור הדיגתו של דב בראו! הוצג בביח־המישנט. אשתו טית, הנאשמת בהויגתו, מסבות עו מויבה, חביתה ואקדח סזית כשיחזור המישטרתי כשהיא מתבקשת להרים את האקדח היא !שברת
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 19 | 5 ^ 1יי ^3^ 8 1 פזית חוזות הביתה ...מחביאה תיק מתחת ^ נחנו הולכים כעת אלי הבי״ תה. זה שער־הכניסה לבית. נכנסתי אז הביתה עם תיק, אחרי שרציתי לעזוב את הבית.
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 20 | הורוסהוס מרים בניכזיוי מזל החודש: השבעתושר נוע נפטון ער המזלות הכוכב הקשור למזל דגים הוא כוכב נפ טון. וכפי שמזל דגים מורכב וקשה להגדרה, כך מורכב וקשה להגדרה גם
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 21 | ^ ך אחד ממכריי לא יכול לדמיין לעצמו איך פתרתי חלק מהבעייה הכלכלית הסבוכה שלי. אילו הוריי היו יודעים, הם היו מנתקים איתי כל קשר. גם לחבר הנוכחי שלי היה קשה
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 22 | 11111 שרותים רפ 1א״ם בץ0־ה 1לדת 3ינק1לוני ימי־הולדת -לאילנה אביטל ולשימי תבור׳ ׳1ם־ה 1ררת גינקן רוג, אחרי שציפי עצמון אירגנה את המסיבה של תמי בן־עמי באילת היא
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 23 | אות בכפר אמירים, כדי להשיל את יתרים שהעלה במסיבות. אחד האורחים אותו כאחרון מעצבי״העילית בישראל. | | 11ט 1ן 1ך 1ך 1הזמר, אהב את הקטע של רקדנית״הבטן ברי סימון
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 24 | הנבחרת הנבחות חורה.. .היום משחקים וק בשביו נסך! ,,אומו ח״ם רו! .אבר הנסך רא בא מהקהל במיגוש. הוא בא מפוליטיקאים ומשנוווים. אף אחו אינו צריך להתאמץ ן* ש״ג אשם
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 25 | מותו הטראגי בתאונת־סקי בכינרת .הבליט את העובדה העצובה שבישראל לא קם מלבדו שוער בין־לאומי ברמה גבוהה. מיחיץ׳ ניסה שלושה שוערים — בוני גינצבורג, עופר פביאן ואבי
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 26 | ר בגינזץ מתוך ״משא־ערב׳ גם אלה דברי בנימין עבד בנימין: כי תבנה בית־חרושת וחי הערבי עמך: לא תרע עינך בשכרו כי כניי 7כמוהו: אין הבדל ופדות בין עברי לערבי: להחיות
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 27 | עיתונות, ואפילו תחומם רכילות תרבותית, מתעניינים בתחום עשייתם. לא כן אצלנו. וכך מצרה הגב׳ הדה בושם במדורה ״הטלוויזיה של השבוע 12.2.88 על שדויד שיץ ושולמית אפפל
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 28 | וה הם אומרים...מה הן *וחדות...מה הם *וחרים...ח 1הן *וחדות...כזה ה יחיאד ספרא: שמעון אבירן: אמנון רובינשטיין: ״ לאהוצעלרפי ״זו שיחה וצינית אבל ״ אוליויהוה מלכה
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 29 | ציון צפריר, העול הזה רינה ארביב: אריאל רינשטיין; אבנר רגב: ..אני ודעת? אול ״החלטתי לרוץ לכנסת ״האזרח ישלם רק /0י<5ו שמו לה דברים בעת שטיפת־הכלים״ תו ספת
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 30 | — הייתי נערת ליוו• י לונדון דירה לשניים במרכז העיר מ* £26 0 2 1 1<£ט ס דיו פרטים והזמנות אצל סוכני הנסיעות ציון צפריר, העולם הזה (המשך מעמוד )21 שעבדתי יותר,
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 31 | עוו3ת־הד,ן מינה בו־״טמן, שעבדה במישור! שר אדם כווסט (מימץ) והוושעה בכליל .,מגרה מדוע הסתבכה ך עשה עוול למינה ברייטמן. כל ^ מי ששמע על התאבדותו של עורר־הדין
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 32 | _ אשה ש ברי רי ת, אקדחג דו ל ! 9 ^ 491^ /7רש^סהיה מאוזן: ראה 3מאוזן. ( 1+מאוזן 2 +מאונך) בתורה ממליצים לתת להורים ממתקים (.)3,3,4,2,3 המן היה נכרי בלבד (.)4
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 33 | ת עו ד ת בסד על, שלצדף׳ ועל ה,מלכילון׳ בט׳׳ו בשבט קיבלו ילדי־ישראל תעודות. דבר שבשיגרה. הילדים הלכו הביתה עם התעודות, חלקם קיבלו נשיקה ומתנה מההורים וחלקם
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 34 | / 77( 0777/(/ 77ע ( מ /ק ע /ג ע 1גו1בה אבות כמו כל אשה מעל לגיל ,35 הנכנסת להריון, גם חווה לוי הלכה לעשות בדיקת מי־שפיר. ז שלום לרפי שאולי, שתי נשמות טובות עד
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 35 | אוכלים אותה בעיניים אחרי רומאן של חמש שנים, הם החליטו סוף־ , סוף להתחתן — כוכב פרי, מהידועות בין רקדניות־הבטן, ושמוליק ספן, בדרן וחקיין, . היא בת ,26 חיפאית
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 36 | הגוזץ ד אחרי... ^ י־אפשר להכחיש, אני אדם 1 אחר כעת. פיתאום כל אחד יודע מי אני ומה אני, מכירים אותי בכל מיסעדה וחוף־ים ובכל מועדון, הצגה וסרט שאני הולך. כולם
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 37 | הסיכום, ובחולצת־טויקו ושרשרות למחות היום החומר, יותר מ־ 9000 עמודי־פרוטוקול ומאות מוצגים ונספחים, מסודרים אצל שפטל במחשב המישרדי. הוא מגלה את הסוד, כיצד הצליח
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 38 | . פניעז אשתעסמים את החופש, שלא להיות תלויה באף אחד, שיהיה לי חופש־בחירה, שלא יכפו עלי, אני נזכרת בילדות שלי, איך לא היה לי כסף לקנות קלמר חדש בתחילת השנה. כבר
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 39 | דרר ארוכה עברה פנינה רוזנבלום מצריף מט־ליפול במעברה בפתח־תיקווה לדירת־גג מפוארת וברמזור, כשהאור הופך לכתום, היא משאירה את שאר המכוניות הרחק מאחוריה. היא מגיעה
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 40 | — פנינה רוזנ בלו, אשת עסקי (המשך מעמוד )39 רציתי לחיות ככה. יש לי חבר כבר חמש שנים, יובל, ומה הוא עושה? שכיר במפעל. זו הרגשה נהדרת שאני מביאה את הכסף הביתה.
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 41 | הוכנגן גגווולוג עם וס במשך שלושה חודשים — ניתוחים על גבי ניתוחים. לבסוף, אחרי הרבה התייעצויות, החליטו לקטוע גם את השניה. זה נעשה בהסכמתי. כאן התחילה בעייה —
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 42 | חשכון־נפש (המשך 0עמ 1ד )41 לנו כספי על השעה, אחרי שתיאם את הפגישה במישרדו של יגאל ארנון. עד לאותו רגע לא היכרתי את״ארנון ולא שמעתי עליו. הפגישה התחילה באיחור.
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 43 | מיני־לאב פננ׳י עסק גדול על שטח קטן בדוק מה אץ למתחרים ומהי ש לפוג׳י חיני-לאב פחז 13 2 3מ 11ח 01 ₪ט=ז דנ סי טו מטר אינטגרלי לבדיקת איכות ולעדכון המכלולים.
העולם הזה - גליון 2634 - 24 בפברואר 1988 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד