גליון 2635

העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 3 | ב זי ב ח בי ס תיסמונת טרוצקי על התוצאות של מחדלי ממשלת־האחדות. התנהגות ממשלת האחדות הלאומית, שבה מושך הימין ימינה והשמאל־כביכול לא מושך לשום מקום, מזכירה לי את
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 4 | נזי מז בי ם תמיד שיעשעה אותי העובדה שגדולי זד משמיצים הס הרגישים ביותר להשמצות, כשהם נמצאים בצד השני של המיתדם. יש להם, נדרי־כלל, עור רק מאוד. כזהו, כנראה, גם
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 5 | הסישמר בץ השנים 1974ו־ , 1980 והוא מבוע מאז 1982 כעודך דדאאוטלוק. הפיכה הרישמית לאי־פירסוס המאמר היתה כי הוא ארוך מדי. בכינוס של נציגי תנועות-המחאה שהיה השבוע
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 6 | אותי אבנרי: ך ׳ים דוד!ר בשבילי מחנה־הפליטים. ג׳יפ קרבי, ועליו חיילי גיבעתי. על מירקע־הטלוויזיה הם נראים ררוכים, מוכנים לקרב. העיניים רואות, והלב נחמץ. פעם,
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 7 | כאנשים שאיברו צלם־אנוש. בכתבה המלאה הם נראים כחיות־טרף משתוללות. כבר אמר עמוס קינן: אלה הם בכירי לוחמינו, אנשים שהיכרנו וכיבדנו אותם. לא קלגסים שכירים, שהבאנו
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 8 | סז ר ע גז הממשלה העם תג!־ ד פה מפיק מרגליו ת מי מוריך״ כל מורה חמישי מתנגד לדמוקרטיה. כל מורה שני מתנגד לשיוויון־זכויות איך עוצבו הצעירים הישראליים, הפועלים
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 9 | להוכיח לציבור האמריקאי שהנשיא שלהם וממשלתו עדיין מתפקדים. תופעת־לוואי מוזרה במיקצת: מתור תגובה על עמדתו של שמיר, ואולי בהשפעת מיפלגת־העבודה, החליט שלום עכשיו
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 10 | כזאתג *ללביב נסו לסלק את גזית מ,.בנק הבנייה׳ ועידת אירגון־הקבלנים, שתתכנס בקרוב, תנסה להחזיר לידי האירגון את השליטה בבנק הבניה. מי שהיה מנכ״ל בנק הפנעלים,
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 11 | הנער בחולצה האדימה ישבתי בכיכר סאן־מארקו בוונציה וחשבתי על כיכר־פלסטין בעזה. לא רציתי בכך. להיפך. כאשר הוזמנתי לוונציה, כרי להרצות בכנס של העיתונות הבינלאומית,
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 12 | אורי פורת זבת־זוגו -הגבר ת צמח נשים ל חוד ו ב עלי ם ל חו דבמ סי בו ת־ פו רי ם ה שנ ה דניאל, שם מתגורר אביו עם אשתו החדשה, אן־קלוד. לבסוף החליט לירון בן ה־ 12
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 13 | הסופר חיים גורי סיפר שהוא התערב על 1000 דולר עם הסופר חנוך ברטוב על זה שהוא — גורי — אכן יגיע לדיון. בו במקום הוא הודיע שהוא מוותר על הכסף. יו בנאום שנשא השר
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 14 | מונולוג נטל אוריה הו־צנג ץ* הי ״גברת ראשונה״? אחרי חמש שנים במישכן־הנשיא, אני חושבת שזוהי אולי אשה שניתנה לה הזדמנות. אם את מחזירה אותי חמש שנים אחורה, הייתי
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 15 | אשת־הנשיא ליד כד עתיק שהושאל על-ידי מוסיאון ישראל ״וזיתה אשה בעלת טעם!״ ״הייתי רוצה להדליק אנשים...״ ^ ורההרצת רצתה מאוד לדבר על ״ארץ־ישאל יפה״ .במשך > * כ ל
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 16 | מיר אלוו מסברת על לדותה בגיבעת״ם, על פויחת הקאו״וה שלה בלהקת־הנח״ל, על חייה עם שמוליק אומני( ,ול ילדיה, שאחד מהם היה חולה־סדטן והבריא, וועל התקלינו החדש שלה
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 17 | פגשתי אשה שהגיעה לשיא כשהיתוז נערה בת ,20 חיילת בלהקת־הנח״ל, ואשר מאז, בגלל סיבות שונות, חלקן אובייק טיביות, לא הצליחה למצוא את דרכה באופן ממוסד. במהלך השנים
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 18 | ״כשהייתי שרה, ה״ת• צ רי כהל חנו ק דמעות!״ (המשך ם עמ 1ד ) 18 • מה שרת? את שיר המלח האיטלקי של לוליק. • תה בעצם היה רגע גורלי בחייך. לא הרגשתי אז את הגורליות,
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 19 | יי* יי יי ״ ,,אני מוחם ער שחן וער ובין, הווג־ה־ררם ..אין בריב* שינאה למוות ששלחו ר מיטען־נבץ...״ ענת סרגוסט׳ ויא״נה את בסאם אבו־שויף בסאם אבו־ שריף רא־ \ *
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 20 | אשת־החרר והצדק הנלסטינ,, ומישבחת בוסטווס גרה בביירות נסטיברים קו לוו ע בבר לין שני סרטים, שהוצגו תחילה בפסטיבל־לונדון ואחר־כך בפורום הצעיר של פסטיבל־ברלין
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 21 | יי״י. .י, שיחת־חולין סע באוטובוס ותגיע משועשע ביו שחי שמנות בבית־קפה נו, היית? בטח שהייתי. לא רואים עלי? קצת. כמה זמן היית? שבוע. אבל בחודש הבא אני נוסעת לעוד
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 22 | 1ע 1ד ימי־הולדת הוא ממש תופעה הבחור הזה, אבישי דקל. הוא בן ,42 אבל נראה 15 שנה צעיר מגילו. החברים האוהבים עשו לו מסיבת יום־הולדת נורמלית, ללא הפתעות, במיסעדת
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 23 | עדיין מדהימה ביופיה הרב, אוחזת בטיפ ! לה הבידואי אבו יוטוף. לוי, בחליפת־עור ,ית של להקת־הבנות שהופיעה במטיבה. | 1ך ך 1ן \ 1ך רקדנית-הבטן שהתפתלה עם הנחש על
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 24 | ווה מתוך כלא־הנשים () 8 נעמי אדווה מסבות ער הנשים שהסתבכו בסמים: המונחת, המובילות, השתוות העצמאיות והשפחות המשועבדות. נולן נפגשות בכלא האסירה לריצפה. היו צעקות
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 25 | לשבת בכלא ׳סתם ככה׳. מרסל כהן סיפרה שישבה באוטו של חבר, ובמיקרה היה באוטו קילוגרם הירואין. גם היא נשפטה לכמה שנים. מרים זגל, שבאה ארצה עם קילוגרם הירואין,
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 26 | בץ טוב ורע זמן אמ ת עד מאפיה שמאלנית וימנית ועל מה שביניהן אני זוכר יום אחד, אגב שיחה, את בועז עברון אומר לי: הימין טוען שלכל הצרות אחראית המאפיה השמאלנית.
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 27 | להימנות עם הצודקים (שהרי לא כולנו נזירים בודהיסטיים הנכונים להעלות עצמם על המוקד למען אמונתם, ולא כל נשותינו ואימותינו ״חנות״ הנכונות לראות את שיבעת בניהן
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 28 | _ הבלד רי ת (המשך מעמוד )25 מים. הייתי בישראל כשבע פעמים (מרגריטה הודתה במישטרה כי רק פעמיים העבירה הירואין) והכל עבר חלק. ואז, בסוף אפריל, התחילו לקרות כל
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 29 | שיש לרסנם לפני המשימה. אחרי הניצחון שלנו עם נבחרת־הנוער באסיה, הגענו להונג־קונג וקיבלנו יומיים לחגוג.״ אומר אנגלנדר. בחורס שחקן־עבר נוסף של נבחרת־ישראל קובע חד
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 30 | זה קווה בעם; מיוחמת מו מ ת מתמשכת אמרו שהם נשמה אחת וגוף אחד, וכך הם גם הלכו ביחד.״ אומרת איילה. מאיר היה דמות מוכרת למישטרה. הוא היה מעורב בסחר־סמים, עבירות
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 31 | — ,.אני ל א רו!גה סקמה! ״ (המשך מעמ 1ד )19 חדש, אבל הוא חודש אחרי החלטת־האדם. כבר היו רעיונות כאלה בעבר, אבל עכשיו הסיטואציה מתאימה יותר למיבצע כזה. שמו החדש
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 32 | מועמד ל 7-פרסי האקד מי ה הבריטית מועמד ל־כ פרס* או סקד בארה״ב מאת הבמאי דיציו־ד אנוג ס רו זוכה פרס האוסקר כבמאי ״גנרי״ ־ועו₪0ן דוץ ח׳0 הסרס שלא ישאיד אתכם אדי
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 33 | הורוסהוס לגוש יש כבר סכנה למחלה רצינית. לאחר זמן יכולה הציפורן לחזור ולהיות שקופה ובריאה. סימן גרוע יותר הוא כאשר יש רכסים כעין הרים ובקעות לרוחב הציפורן.
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 34 | חבילות שי מכל הסוגים הגדלים והמחירים, אלפי מוצרים אין סוף של צירופים, מתנות מכל הסוגים, הכל לפי בחירתכם מתוך המבחר העצום של הדברים הטובים שלנו בקו־אופ. תוי
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 35 | סז ר ע גז דוכי אדם שיכנוע עדין הנובר התחזה כפסיכולוג וכאיש עסקים, והוציא כספים מנשים אילנה אלון ₪ ״אל תראה אותו שפוף כזה בבית־המעצר,״ אמר השוטר ששמר על יעקב
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 36 | ״הרופאים נדחו איבו מאוני, ושמח על זה בסוד!״ הייתי אבא ולא בעל. גרוע מכל, לא נותרה בי שום תיקווה. מיום ליום הייתי מבולבל יותר ויותר, כי לא היה אף רופא אחד
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 37 | במרעה (המשך מעמוד )35 ציין שהנאשם לא השתמש בקסמים רומאנטיים, אלא שיכנע באופן כלכלי והציע רק השקעות ועזרה. יתכן שהשופט היה משתכנע מטיעוניו המקוריים של הסניגור.
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 38 | וווו חחווו ווו ע !7ע(/ע מרבת־המים 177717*1 הקשישים שבין הקוראים שלי זוכרים בוודאי את אחת הנשים הכי־יפות שהיו כאן אי־פעם: שימעונה שוורץ. היפה הזאת התחתנה בגיל
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 39 | גרון עועוק ()5 )1מיבחני הסדין ו רין ₪פש אח₪נתוו״ו ראו אותם ביחד בכמה אירועים בעיר, וכבר קישקשו בעיתון שהם זוג. דווקא זה נשמע די הגיוני: גבר פנוי, אשה פנויה,
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 40 | יצחק יצחקי: אברהם טמיר: אס תר אל כ סנד ר: ..אני בקיאביוזמת ״ ילדמוכהמגביר ״בהד שאנחנו עומדים ש ולץ כבוחודש את התנהגותו השלילית!״ רננ י פיחות ומישן!״ זה נכון
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 41 | אומר מה ה! א 1מר!ת...מה חם אומר׳...נזה הג אום רות...חה הם א פינחס צימזקי: ..יוד הביקוש רדידות בשמנות שער הגבול!״ המצב המתוח בשטחים הכבושים מוצא ביטוי בשוק
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 42 | כשהייתי שרה — (המשך מענוור ) 18 חושבת שהוא טוב ושמוליק חושב שהוא לא טוב? התיאטרון זה קורה בין כל האנשים שעובדים ביחד, זה תמיד קורה. • אבל באן זה גם נכנם לתוך
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 43 | שמיעה פוג יקלית בפעם הב אהשאתהמק לי ט נסה ק ס טו ת אודיו של פוג׳׳ ותבחין בין סתםש מי עה לבין ה אזנ השמ״ מי ת. הטכנולוגיו ת החד שניות ץ| ^ן ו של פוג׳׳ בייצור ק
העולם הזה - גליון 2635 - 2 במרץ 1988 - עמוד 44 | י׳׳ג כאדר תשמ׳׳ח2.3.1988 , מיספר 2635 הכדורגל אורה הרצוג. :אני לא רהיטד | אס׳ דיין: עיב וגאו
חזרה לתחילת העמוד