גליון 2636

העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 1 | כ׳ באדר תשמ״ח9.3.1988 , מיסטר 2636 שנה 52 המחיר 5.00 שקל חדש (כולל מע״מו ועעת־השוחד של צינורהנפט: האילן
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 3 | גזי ב ת ביגז קורת־הגג שר אברהם על דו״הקיום בין ישראלים לפלסטינים (״איש חכם היה׳ /״יומן אישי׳/ העולם הזה .)24.2.88 שום דבר אינו מצדיק דיבורים על טראנספר וכדומה,
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 4 | נזיבחבים (המשך מעמוד )3 וביתר מציאותיות, אפשר להגיע לגימטריות אחרות, אמנם די מקאבריות. המצב יהיה עוד מעט כזה שבשנת ה־40 למדינה יישארו לנו רק שתי אופציות: או
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 5 | 1 1 -1 1 1 1 .01X1 וקורו לידה ק שה ף פל בחלקנו להיות עדים לאחד מפילאי הטבע האנושי. !לידתה של מדינה. מכיוון שזה קורה לידינו, ממש בחצר שלנו, קשה לנו לראות. זה
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 6 | אלי הרשקוביץ האוטובוס עומד במקומו, נמה דקות אחרי ההסתערות של הימ״ם. למזלם של המסתערים נעצר האוטובוס במיקרה בשטח נוח. משמאל מתנשאת גיבעה קטנה, מימיו יש מידרון.
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 7 | בפיגועים. להיפר, הם נתנו לו תמריץ * חזק להגביר אותם. כאשר התפרסם השבוע הנו־סח המילולי של ״מיסמך שולץ״ — התוכנית המפורטת של שר־החוץ ג׳ורג׳ שולץ לחידוש
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 8 | אותי אבנר ויגאל• לביב: הצעת־השוחו בבושת צינורהנכט; ניתוח המיסמכים מערה חשדות כבדים לגבי ההסברים הרישמיים. מהו הפרט שהועלם בכל ההסברים? ^ באורה — רוב מהומה על
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 9 | הוחזר המיכתב המקורי(הוא לא הוחזר) היה נשאר בוודאי העתק־צילום בירי האמריקאים. • מדוע התנהל כל העניין באמצעות אנשי־עסקים פרטיים, ולא בדרג ממלכתי? אילו היה הכל
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 10 | חסר ב ד למפה הוצעה עיסקת-טיעון. לפי ההצעה, אם דדה ארבל, ייסגר העניין בבית-הדין המישמעתי לשופטים. ארבל, שסנמורו הוא עורו־הדיו חיים שפירא. סירב להצעה ויתכן
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 11 | שיא התענוג: לקום מוקדם־מוקדם בבוקר (דבר שאני שונא אותו בתכלית השינאה) ,לרדת ממזח־העץ של המלון לסירת־טקסי, להפליג בחשיבה לאורך חזית־הים של ונציה, לעבור על פני
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 12 | התייר ה־ 18 מיליון מסיבת־פורים גריאטרית * דוגמנית במים קרים הזיכרון המופלא של דן כנר במיסדרונות הכנסת מהלכת בדיחה חדשה :״מי הוא התייר ה־ 18 מיליון שהגיע
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 13 | רחל אבנרי, העולם הזה \ 1ך 1ך הזמר היה אחד מבין עשרות האסנים שנטלו חלק בעצרת הגדולה נגד 4111 הכיבוש, שהתקיימה בכיכר מלכי־ישראל. אחרי הסיום התכנסו 1 11 האמנים
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 14 | אדי מור מכוני אורית ושת אופטיקה: אורית רשה אופטיקה אופטומטריסטים מו ס מכי ם באר שבע :״קרנית״ ,ו ח׳ קק״ל , 108 טל .057-77491 :בית שאן :״אופטיקה אבי״ ,בנין השקם
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 15 | ורם ו ]״יו רי ק״) ורטה ( למטו מי מין ) ואלוןפורת, יוזמי ומארגני ו/יצעד ״קו אדום״ ,מספדים על הולדת הרעיון, עול הדרך הקשה בהוצאתו לפועל, נול הקשיים שעמדו בווכם,
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 16 | ״ מיצ עד הקו ה אדו ס וו ל ד באופן ספונטאני! (המשך מעמ 1ד ) 15 ושיתוף כל הגופים, התנועות והאירגונים המהווים את מחנה־השלום הישראלי. היו בכינוס נציגים של כל
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 17 | נפש׳ וחשבתי שלהרגשה הזאת שותפים יותר אנשים. • כלומר היה לך חלום שהתנפץ? אלון: ודתה תחושה שהתבררה כחלום בלבד. אבל אם אני לוקח את כל הדברים החיוביים שקרו, זו
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 18 | חולצות ירוקות -דולארים ירוקים -ההידרדרות של קבוצו בבני־יהודה, את ״מלך השערים״ בעונות האליפות, משה סלקטר, בבית״ר־ירושלים, את ה״קפטן״ לשעבר, ירון פרסלני, בהפועל
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 19 | גררו צר־ר בכדורגל בי־ להב-ן מכוכביה היה הגורם לקבורתה עמו? בתחתית הטבלה4 . מנ *נ צ! •שי\7*.דורז ר־ריתי ך ביקורת שהו־נתה^מקבלי־י י חוסר מיקצועיותם רנרלד כדורגלן
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 20 | לעבודהזנל 7 מולד * /נצפזדאמי קד״ לא 1 . ליזם _ / *.יילל•7ר*י1ח ר,גשרים ;אתד״ דויד, של ך5חו״ל. המבקרים הפנימיים החדשים, שמינה ברמן לדובק, שכרו מומחים ב־חו״ל,
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 21 | — של כ ת ירוקה (המשך מעמוד ) 19 להפוך ל״בעל־הבית״ שעל פיו יישק דבר. לנוכח הפיכת הקבוצה לאימפריה כלכלית התקשתה גם ההנהלה להסתגל למציאות החדשה. זמן רב נמשכו
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 22 | הרפתקה במוסיאון מסיבת־פורים במתכונת סינית גער1ת־גזגו בסינרמה סט הוליוודי במסיבת־־פורים של אנשי־הקולנוע משתתפי הקומדיה סינים סינים חגגו בתיאטרון הסימטה את הצגות
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 23 | ומי ( מימין ) שינתה כליל את חזותה בפורים והת־שה לפירחח לונדוני מצוי. היא לא זוהתה על״ידי החו־ גגים הרבים במטיבת־הענק של גלובוס־גולן. השחקנית רחלי חיימיאן
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 24 | ברי סבטיחבטיס ב ר• טנטימטרם 111ל י 1 ¥ 1י י 11ד ה ביגדי״ספורט משפיעים 11 11\ - 1/1 /על האופנה. נ קט קצר מעל לחולצה צמודה ומיכנסים של רובבי״אופניים. 1יחי
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 25 | עיצוב: יעלמו לחלוטין ואת מקומם יתפסו בגרים מבדים דקים וקלילים שישררו נשיות ורכות. למה כדאי להקדיש תשומת־לב באביב? הג׳קטים הקלאסיים יתארכו ויבואו אלה המתקשות
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 26 | מנגד בין גורגרתא לאלסינור כפי שהדברים נראים כיום — בעידן הפוסט־מודרניסטי הבא עלינו לרעה — נראה שרק נתיב אחד עוד לא נוסה על־ידי האמנות במאמציה אחוזי־התזזית
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 27 | משחית הלש !1השבועי העני שנפגע בתקרית ״מתח רג שרר במקום (הימח- לות חלמיש) .בתחילת השבוע נק־לעו שניים מתושבי ההתנחלות להפגנה בכפר עבוד. הם נתקלו במחנוום אבנים,
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 28 | א׳ עמלן ^ # 9 1הוווו 9גוה 91^ 4 7 לרות׳ איר מחזרים? •הרצון הכביר הוא להשתחרר מהבדידות,״ הוא אמר לי• .בלפי חוץ קיים המישחק של,מסתדר לבר, אבל האמת היא שהמישחק
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 29 | שצולמה לטי שלושה שבועוח (משמאל) לפני שבועיים פירסמה רחל המרחלת במדינה סיפור היתולי־למחצה על היחסים בין שתי דוגמניות־הצמרת -לן ארין דונסקי ואנבל טמיר. שתיהן
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 30 | זה היה ציחו מיקו׳ שר תאונות. ובי טולדנו, סגו־המגהר שר מרון, שנמחץ למוות בץ משאית ומינרית בתאונה שיגותית, לא היה אשם בדנו ף* שבת שעברה נסענו לביקור־אבלים
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 31 | אהב את החגים שבהם היתה המישפחה מתכנסת יחד. הוא היה מאוד רגשן, אך ניסה שלא להראות זאת.״ מספרת דניאלה אשתו. כשמאיה היתה בת ,10 היא הלכה עם אביה לים .״שחינו
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 32 | בימאים לא פ ד!,׳ וג לא ברגמן סיר ריציארד אטנבורו טוען: הגיע הזמן להטיל סנקציות על דרום־אפריקה בערב פגישתנו עם סיר ריצ׳ארד אטנבורו הגיעה לאוזניו רשימת־המועמדים
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 33 | הורוסהוס מזל החודש: האג וחיוב עור מזר דגים מסתכלים על הדברים השליליים שבו. וכך, תוך כדי שיחה עמוקה עם גורו או מדיום הסוחט מהם כספים הם יכולים ליפול בפח, וכלל
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 34 | ומנים מודרניים שי ע כשאין לי סיפורים חרשים — וזה קורה לפעמים — אני שולחת את כל ידידותי לעבוד. אני לא אומרת להן, כמובן, שאני שולחת אותן כדי להביא לי סיפורים, כי
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 35 | גרון סקופשהן׳ הפגישההחשאית שוקראה וראן קיטון קולגה שלי, עיתונאי ישראלי ותיק המתגורר בימים אלה בניו־יורק, הגיע לחופשת־מולדת, הרים שפופרת־טלפון לאמור שלום,
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 36 | א[כא אב!: ״אחיתופל רא היה נותן עצות של נ ן יסינג׳ו!״ מאיר שיטרית: יעקב לורברבזים: , ,אני, בסר ־ הלל אם ההחלטה תהיה מתווך נין הוועד שרירית, ההפסד שלהם!״ ״יש
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 37 | ציפי מנשה, העולם הזה עליזה עזיקרי: . ,יש מישהונגד שלום ובעד דיכוי?״ דני קרמן: ,.זה היה 183וצלם ,,בר מערים עוביים רא דידת־מגחנה ממסוק! ,,תיגמר דירתי בזמן!״ מאוד
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 38 | 1ה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...ו 1ם זה...וגם זה...וגם זה1...גם זה...וגם זה מיכתב י 1פי מבף־ו־גל נעזר ראע1 בשבועיים האחרונים ראו אור תישעה
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 39 | — קארין ו אוב ל (הנושך מעם 1ד )29 אלא מפני שאני אשה. ולא אעשה זאת רק בשביל הגברים. זה יהיה בשבילי, כי אני מסתכלת בעצמי בראי. מי שאומר שהופעה חיצונית איננה
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 40 | היא נשקפת מנו תחנח־אוטובוס- הילדה המשגעת אח 1ומוי!!11 דוגמנית צמות בוז שנתיים 1חצי בר בבית בר לפני כרזת־פירסומת מלפני שנה .אמא, תביאי ל את המסרק!״ .זן אני
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 41 | אמה התחייה בהאו״וה נשהיא נת מ. בגיל 15 ננחוה נמלנת־המים מטעם ״העולם־הזה״ בר עורכת חזרה לקראת התצוגה ״בארץ משלמים סכומים מגוחכים ר ומיה היא מוסיפה :״אני אוהבת
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 42 | _ הפרט ה מכרי ע הדרך הי פ ה ביו תרל הג! ע ל העץ היא ב ק סי לד ק 1ר צבעמג! ע ץ 200מ 1 ^ 0 £ 0 0 י־קסילמנן |ל| ^ 0א 1 4ן X ^ צבעי סו דלכל שי טו תהצ בי ע ה י5ן
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 43 | הפסקת הנשירה צעד ראשון למניעת קדחת יש בודאי כאלה שהתפתחות נשירת שיערם או, אף התפתחות קרחת, אינה מדאיגה אותם כלל -ישנם כאלה, אך הם המיעוט שבינינו - אלא שגם
העולם הזה - גליון 2636 - 9 במרץ 1988 - עמוד 44 | באדר תשמ׳׳ח9.3.1988 , נחה של ]עות־הזוהו משגעת את הגדיש בר וציפי רפארי שנה 52 המחיר 5.00 שקל חדש (כולל
חזרה לתחילת העמוד