גליון 2642

העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 3 | בזיבחביבז הספד מפירנצה על הקורבן בכפר בימא (״טיול ה ד מים״ /העולם הז ה .)13.4.88 תירצה פורת, היקרה והענוגה, שבלא־עת נלקחה למוות מאיתנו עוד קורבן טרי, נערה
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 4 | • ב די 7זניבג השבוע היתד! לי שעה של שירחה אמיתית. קיבלתי את סיפרו של דויד ריבעגר 40 , שחת צילום. גס לולא היה ספר זה קשור בהשלם הזוז ובי, היה גורם לי הנאה
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 5 | הנ דוו זאת היווה נווג־אה מל כ ת חיל ה* .ווליפה מן המותן הייחוד של השואה היה טמון בכמה יסודות: שהיתה זאת מדיניות מחושבת של מדינה מודרנית גדולה, שהדבר נבע
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 6 | בנז ר עגז העם מ הרג? השלם החריט כמעט פה־אחד: זאת היתה פשלה שר קומנדו ישראלי. יצחק שמיר התאפק בקושי מי הרג את חליל (.אבו־ג׳יהאד״) וזיר בתוניס? ישראל נמנעה מכל
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 7 | 1־ול1,11*,נז: השופט מעדויות הניצולים, שמילותי־הם באו מהלב, מתוך כאב ומצוקה אמיתית, נכנסו הדברים ללב השומעים. רק אחרי ההפסקה הראשונה, כאשר השופט צבי טל החליף את
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 8 | כילד השתתף במיצעדהזוועה מומלח הוא נעצו עדיך המצוי!הסוו, הוא התחתן עם פהפיה שהבנה לואש המינקדה בנו ניסבה באסון הוא ניהל את הפיגועים ונעל מאחוו׳ הקרעים לפיתדון
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 9 | שמצבן הגופני היה טוב יותר, התעייפו גם הן, מפני שנשאו את הילדים שלהן. בלילה השני הפגיזו אותנו היהודים בתותחים ובמרגמות. תחילה מצאנו מחסה מאחורי כמה סלעים, אן
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 10 | דייל* ס־־זאני־שגיא מסת! זעמם בין הליברלים וחרות בבחירות י ריות של בת׳־ים ודמת-גן. תוכנו של הדיל? וליברלים לא יערערו על מועמדותו יהושע שגיא בבת־ים, וחרות
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 11 | בשנת 7969 דאינו את סובאדו לראשונה בישראל. וכבד אז היא כבשה את הלב. השנים שחלפו רק הטיבו עימה. היום יש לסובאדו רוח דינמית, טכנולוגיה עתידנית ועיצוב שובה־עינייס.
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 12 | שתלילב * ומע שה ביהודה ברקן. ב שיער מיותר ובמו שב ב שם צמיתות קוראי הארץ עמדו לפני חידה. בעיתון פורסם כי לארי ס פי ק ם, הדובר הקודם של הנשיא רונלד רגן, שם
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 13 | ד־ין ץץי 8 11 יש !נרות לשפר׳ שיג צרות לאגד עופרים. לפני סג שנים נדון עופרים למאסר על שימוש בסמים. אחרי שיוזרורו הבריז :״לעולם לא עוד קוקאין!״ הוא נ ם כתב שיר
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 14 | א בנ רי או רי ך * אשר שמעתי בראשונה את מגילת־העצמאות, היא נראתה לי מאוד־מאוד בלתי־חשובה. ^ זה היה בקיבוץ חולדה, שם שכן אז הבסיס הקרבי של הגדוד שלנו. עמדנו לצאת
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 15 | המייסדים אמרו: האו׳ם החליט לחלק את הארץ בין מדינה ערבית ומדינה יהודית. בהתאם לכך, אנחנו מקימים עכשיו את המדינה היהודית הזאת, שתיקרא ישראל. כאשר דיבר האדם על
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 16 | \זנזיך ג\־ים ך * ואנפצע בתאונת־דרכים ביצי! 1אה מכפר ערבי, כשנסע בשבת אחרי־הצהריים, לפני שבועיים, בכביש בן־שמדרמאללה. הוא היה במכונית הפיאט ספורט שלו, בררו
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 17 | פגישה עם אבו־ג׳יהאד מעולם לא פגשתי את אבו־ג׳יהאד בתוניס. פגשתיו רק פעם אחת בחיי — ודווקא במטוס; הייתי בדרך לעמאן. בנמל־התעופה של קאהיר פסעתי מן האוטובוס למטוס,
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 18 | ה הם אומרם...מה הן אומרות...מה הם;אומר...,מר הן אונ)ר 1ת...מ ;1ה אב א של: מרים בן־פורת: מוטה גור: מהזו1 1נ נ ׳נשואה *,איוו קון ד׳ ,.ויטה ואתהאיו הסתובבתי סביב
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 19 | ..׳ועת׳ מראש שלא ניתן להרים פרוייקט נזה!״ בסוף השבוע פורסם שתחרות ״מיס־יוגיברס״ לא ת ת קיי ם בארץ ב״ , 1989 כפי שהבטיח לכולנו בחור נחמד, בעל בייבי־פייס, בשם
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 20 | תדויו אשתה גזז ש ליידי איג (פריז, תל־אביב, או ~ צות־הברית) ~ עד לפסטיבל איפה 1987 היה פרטטזן טטרג׳ט הצלע הע־לומה בטריו הגאוגים ארנס ט לד־ביסש־פר״פרסטיו
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 21 | טמיר כהן(יעקבסון) * פ ר דו ם . 2 0/ 0 +ולחודש ? 1 5
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 22 |
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 23 | קוסם ונסיבות מפהקות במסיבת יום־ ההולדת שר ראה שלמו! ומי לא בא? בדודי וסוד ההצרחה שר יהודית ארדיטי. 0077117 נטל נטולה 18 דזבווביצק, הרגלה, בשולחן פינתי בחברת
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 24 | בתיה ישראלי אשתו של השדרן הפופולארי אלי י שראלי(ל צידה) ,סיפרה לידידיה על עבודתה החדשה עם האמרגן־מפיק מיקי פלד, ו ה תבדחה על רצונה לעשות שינויים בהופעתה. 1ן ד
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 25 | ערר מישאל בין אנשי־מיקצוע בתחום האופנה כדי לבור מי ^ מי בן־עמי, קארין דונסקי, ספיר 1לקאופמן, סמדר גנזי ודורית ילינק — אלה הן חמש הדוגמניות הטובות, המצליחות
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 26 | חסי בו ס ס:, סנ פו־־ חנזן •י * מלכה״ -ג ך מגנים אותה הקולגות, והיא מתרגשת מחדש 9בכל פעם שמחמיאים לה. ״נהדר לשמוע מחמאות כאלה. אני כג רגת 15,33 שגה במיקצוע,
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 27 | ה ח מי שי ת הפותחת חיית ילי*ק: ״עבודה, רק עבודה • *י רי ת ילינק, יפהפיה בלוגדית גתמ, שם אלמוני י חסי ת לארבע הנבחרות האחרות •.לפגי 10 שנים, בשהיתה חיילת
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 28 | !חשחר מכבסת אתח< הפישפשים באי בצומת גלילות, בבניין הרב־מכר, יפתח בשבת הקרובה ( 23 באפריל) שוק־פישפשים ישראלי שיהיה קרוי ״שוק בצומת״. מדוע לא שם הקשור בפישפשים?
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 29 | יייייייי ;זיף 1 צפריר נוטליב הכסך1 מנש בפוסט-קרטוס* 7מטאפיסיק2׳ היונה, בעת נושפה החופשי. כשהיא חותרת באוויר וחשה בהתננדותו, מש־ערח אולי כ׳ תעוף טוב יותר בחלל
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 30 | האתגר התרבותי והאמנותי הגדול: לא פרוגראמה פוליטית, או חברתית, אלא העמדת שעון החול על ראשו וסיגוגו של היש חזרה, מהחברה אל ה אדם. נעמי הר־ץ־וק אסתטיקה שר אילוצים
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 31 | ^ ד ף חד ש השתיק את אמו ואמר :״אל תכתבי את שמות בית־החולים והרופא. שאלוהים יעניש אותם, ולא אנחנו.״ המישפחה פנתה לבית־החולים בי־לינסון. בזמן הבדיקות עוד היתה
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 32 | כליות השתלת-הכליויג הראשונה נערכה גצרפת על-ידי רופא צרפתי כ שנת . 1903/הרופא לקח כליה אחתמ אס ה גריא ה והעביר אותה לאשה חולה. שתי הנשים ניתו. בעיקבות זאת נפשקו
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 33 | תאווה לעיניים והנאה לחושים הווו ^ 0 הי ה ^ סני 53 שנה נוסדה חברת פלפוט. אז מיפעל קטן /לגל וי ו ת צבעוניות, בשני חדרים קטנים בשכונת מונספיורי שבשוליה המיזרחיים
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 34 | : 1 רשת מלונות רן וחברת עלית משתפות פעולה. חברת עד ת מייצרת קפה ורולף שליג, מנהל המזון והמשקאות של הרשת, עושה וריאציות על הנושא. מאחר והמלון נמצא בדיוק בין
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 35 | הורוסהוס מרים מזל החודש: שוו ר מה צנ1:־ לשווה[ ב־1958ו* 1988 מפנקת א ת בגי מזל שור ומפצה אותם על זמנים קשים שמהם סבלו נעבר הלא רחוק. א ן יש לזכור שהטוב אינו
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 36 | ^ ה ח מי שי ה (הם שן־ ם עם ור )26 קטנים, יש אנשים קטנים. ככה זה גם בדוגמנות.״ הדוגמניות טוענות שצריך לעשות הפרדה בין הסוגים השונים של הדוגמנות: הפרדה זו אינה
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 37 | ן,1/ 1(111 1 7 0 1 7 7 0 7 0 707מ 07/117 אישוו על עמוד שרם ה ח תונ הוד 7000 לפני חודשיים סיפרתי לכם על הידידות בין הזמרת אתי צבר, המתגוררת בנידיורק, ובין
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 38 | עור חדש 3 ,־ 4 0 0 0 בחוטיה אם צ׳יץ׳ (שלמה להט) וגנדי (רחבעם זאבי) יתקשרו בארבעת החודשים הקרובים עם בית־האבות ברמת־אפעל, ויבקשו לדבר עם האמהות שלהם, יש סיכויים
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 39 | ט 1נ 1ל 1גוטל גלי־ עטר־ ^ ה אתמול דרכי היתה ברורה לי / 1לכאורה משלתי בחיי /מישהו צחק עלי /מישהו אולי משתעשע על חשבוני /מישהו צחק עלי ושלח אותך אלי /איך זה הפכת
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 40 | עם ידידות באילת ()1977 ועם אחיותיה יונה ושרש ()1981 ,כשאבא שר היה שר, הנא נרם לאנשים לבסח אמא החזיקה אותנו חזק: עובדה שאיש מאיתנו לא פשע ולא הידרדר. היא עבדה
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 41 | ברשת אלישבע חוזרת! אלישבע צ״זיס הבנה פילגשו שר משה ד״ן נדי דעזוו לאחיה(מימי!) במישפט כלילי. עכשיו הסתבך שוב בפרירים, ואלי שבע איננה ־* לנסוע לארצות־הברית, כדי
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 42 | ביקש לפגוש את האח עצמו. נראה כי הפגישה לא היתה מוצלחת, כי שמגר החליט להמשיך בתביעה. רק בשלב מאוחר יותר, כאשר נערכה עיסקת־טיעון עם הפרקליטות ומשה קאהן הודה
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 43 | — אבו־ג״האד הקורבן היה לשווא (המשך ם עם 1ד )41 , 1945 כאשר בני הזוג נפרדו בגט־פיטורין ברבנות בירושלים. ביום גירושיה היתה אלפרידה צ׳יזים ( )32 בחודש השלישי
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 44 | מאה חמש עשרה מילים על ברווז אחד בתל אביב יש למעלה מ־ 30 מסעדות סיניות, אבל ״ברווז הזהב״ יש רק אחד. בתפריט שלנו תמצא כמאה מנות מעניינות, אבל המנה המעניינת ביותר
העולם הזה - גליון 2642 - 20 באפריל 1988 - עמוד 45 | ג׳ באייר תשמ״ח20.4.1988 , מיס** 2642 לפגי 15 שגה התגלתה פושח־האהבים של משה דיין. ענשיו ״פרשת אלישבע״
חזרה לתחילת העמוד