גליון 2643

העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 2 | אלף־בית של שיכון עובדים וג צעיר מובת מרכזי המכירות האיזוריים: • תל אביב, לה גרדיה ,58 יד אלי הו טל 03-390721 . • ירושלים, רח׳ הלל ,8טל 02-233396 . • א שדוד,
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 3 | נזיב־גזבים בגי אברהם על ההגדרה המשותפת הנכונה ליהודים וערבים (״אהבה נוראה״, ״יומן אישי״ ,העולם הז ה .)23.3.88 קראתי, בקטע המספר על רות דיין וייסוד האירגון
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 4 | מיבחבים (המשך מעמוד 0 ריפוד מפרוות־נמר, או ג׳נטים ממגנזיום, גלגלי־באלון והכי חשוב, לא היה שם פלא־פון? על דגם, מנוע, כוחות־סוס. ,כמה היא סוגרת״ ובכמה שניות היא
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 5 | מי פדגת ־ העסדה הו דכת הקנגורו ף* שעה זו נדמה שמיפלגת־העבודה הולכת לקראת אסון בב־ ^ חירות הבאות. האסון הרביעי בהנהגת שימעון סרס. האסון המהמם ביותר אירע ב־ .
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 6 | ב&ידעץ ז השבוי העם ואם בבל זאת... האם נותר ספק גם מעבר לכד ספק סביר? האם יש מקזם לשנש־נזיתה בעורמם של שופטים בשר־ודם? קרוב לוודאי שג׳ון דמיאגיוק הוא אכן איוואן
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 7 | חששו שאם יצליחו השיעים לכבוש את המחנות, ייערכו בהם טבח וגירוש המוני. לכן, באופן ספונטאני, התלכרו הלוחמים הפלסטיניים סביב הדגל של אש״ף. אנשי חבש וחוותמה הצטרפו
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 8 | בבזרעגז (המשך מענו 1ד )6 בר מסביר מדוע נסגרו באחרונה השטחים הכבושים לפני עיתונאים. האם תפקידו של בית־המישפט הוא לקבוע נורמות, שימנעו מעשים כאלה בעתיד? האם
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 9 | חמו(מימין) שגע על ניצחונו של שאק (משמאל) .הוא היה בעצמו האחוא העיקו׳ לנו אנשי גשיאמונים היו זקוקים לגב נוליט׳ ומצאו אותו נומותם של שלוו המו ויהווה בו־מאיו שאק
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 10 | הבטוחים הם סאלח טריף ממיפלגודהעבודר, סמיר והבה מהליכוד, שיבוא במקומו של חבר־הכגסת הנוכחי, אמל נאצר אל״דין, וזיידאן עסשי מהמרכז הליברלי. נראה גם שאת המקום השני
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 11 | ברוך השם. זה נגמרו ברוך השם, זה נגמר. נגמר הפסטיבל המתמשד הזה של ימי גבורה וחרות ושואה ועצמאות, המלווים בתשפוכת אינסופית של סיסמות בלא מחשבה, תעמולה בלא ספקות,
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 12 | בעיות חנייה ודיאטה בב!סיבמ יום־מנגוגמאות האח של. הבעל של. ופנינה רוזנבלום -היהלום האמיתי מי שראה את הפירסומאי חיים פלד מפשיל שרווליו ביום־העצמאות ומנסה להרים
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 13 | ץ 1ך * ך 1ך 1ך 1ך נ 1השחקן בן ה״ 80 שלקה בהתקף־לב, התאושש ויצא מביתו בראשונה מאז \ 1111 1 1 1החלמתו, כדי לברך א ת השחקניות ליאה קניג (מימין) ומרים זוהר (משמאל)
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 14 | הדר עקוב כ ^ ,מתנחל וצא־דובן במר האנוש והרעיוני שר,,גוש אמונים״ מסביו כיצד הגיע למסקנה שעל •שואר,,לסגת באופן חד־צדד׳ משטחי שומרון ועזה״ ,ואו רובו עם אש״ו אם
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 15 | 5 * 11 • 1 ) 1י41 4/1׳<6.4^ 4י8.׳4.י״ז / 4 בסוף שנות ה־ 60 התחילה ההתיי שבות היהודית בגוש־עציון, אז נעשה הדבר בעי דוד הממשלה. שלומית נולדה בגוש־עציון, ואף
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 16 | ״א יוחלט להחזיר אח השטח — אתפנה!״ (המשך מעמ 1ד) 15 נחיה על־פי המוסר היהודי, ומה שקורה נחוץ הוא לא מענייני. • והיכן באה לידי ביטוי התנגשות המוסר היהודי והשליטה
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 17 | קיבוץ נווה־ים, ליד עתלית, חייב חונות כבדים לגורמים שונים, ובעיקר לאירגון־הקניות האיזורי. האספקה לקיב ת נסגרת ונראה היה כי הוא יפורק. התק׳׳ם מצא פיתרון מקורי.
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 18 | ה ה או מ די ם ...מ ה הן א 1מדא !113... 7ר!ם *זום 1מ ה חן אוונוווו 1ת...נו ה !5 עמי גלוסקא: ,,הנר מ ז 1״ ו נאו! ״איו הגיע רשם ,.כאיל! הוצוג 9גחעס0 כולם בני ־ ז
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 19 | אומרים...חה הן אוחד!ת...נ 1ה הם אומדים ...מה הן א!ם ר 9ת...ם ה תם או ציון צפריר, העולם הזה אורי מד מירי אן: אית! אבניאון: הר צ ל לי פ שי ץ; חמיו וחכת ועודדה
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 20 | סונטת תדריו ספטמבר וטיילת, תל־אביב, אר־צות־הברית) -האמריקאים לא אהבו א ת זה. עובדה, אפילו לא ומיעו שהקגים מתוכו לפרסי ה־אוסקר והיו לפחות שניים שהיו ראויים ל כן
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 21 | י ין? 1י ^ ך ייי ^ 1*7 * 7 טלוויזיה מצב טוב, זה ידוע שהנשים שייכות לגזע דפוק. אין לנו עבורה מעניינת, אנחנו לא מתקרמות. לא משלמים לנו מספיק כסף, מזלזלים בנו, כל
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 22 | מסיבה מעורבת הה 1לדתשל יהודית 1ג ר 0770 1777/7/7 מישפחת בנץ צהלה ושמחה. יעל בת ה־ ,23 בתם של איש־העסקים עמום בנין ואשתו ציפי, מתחתנת בקרוב עם בחיר־ליבה — גבר
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 23 | הפסלת, באה למסיבה במערכת ! 1111 1 1<1 / -לבוש שחורה, ופגשה את ידידתה :ה קלימוביצקי, לשעבר מזכירתו של מנחם בגין וכיום יושבת־ראש ,,וארייסי״ בישראל. גור, המיודדת
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 24 | ך* כוס־המים של החברה הישרא־ ^ לית פרצה סערה גדולה. יש בה הכל: ציתותים לטלפונים, סוכנת מיסתורית של המוסד, פרופסורים, פוליטיקאים, אנשי־ביטחון בכירים מאוד. במשן־
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 25 | פורסמת מהמוסד, והשניים מנהלים ביניהם רומאן. היא אף ידעה לספר שהזוג נפגש במיסעדה בחוף תל־ברוך. מאז אותו יום היא התחילה לטלפן לכתב שלוש פעמים ביום, ולא — כפי
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 26 | י 14 סיפורה של ברי: ,חני נ!7לח עליחס! לשחררה, ושזהו ביזיון בית־המישפט. בסופו של דבר שוחררה ברוריה בשעות העיב \ ו ראש של קומפיוטר״ בוי אחרי שיחרורה ״באבדכביר
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 27 | הוא לא מכנים אנשים אליו הביתה. חוץ ממכונית הב.מ .11.שלו, לא ראיתי שום דבר. בהתחלה הוא היה איש־שיחה־שי־געון, והיתה אהבה־שיגעון משני הצדדים, משהו. כל זה עד
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 28 | יייייי יימ^״יייי^יייייי^^* בן פסטיבל כרגיל בנסיבות כאלה, חברה לה שוב יחדיו המקהלה המזמרת של צבועים, שוטים ותמימים. וכר, בעוד זה — רק תמול־שילשום דברו בשער
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 29 | סרנו אן ]אטור 37 11!1׳111ז 73807 לא נולדתי עם המדינה. פשוט, לא.הזדמן״ לי מסיבות שאינן תלויות בי. איחרתי בשנה אחת ונולדתי ב־ . 1949 תיאורטית אני צבר, כחול לבן.
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 30 | ך • תישעדדעשר הימים הראשון נים בשה־תירצה גרתי באותו האגף שבו היו האסירות הביטחוניות. המגורים שלהן ממוקמים בסוף הפרוזדור, מאחורי שער־ברזל מסורג. היו שם כ־ 20
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 31 | בבזרעגז עיתונות זה כ תו ב בעיתון איזה ביבי? איזה דוקאקיס? איזה ג קסזן? קציר שבועי שר אי־דיזקים בעיתוני ישראל. נעמי דון ₪ למיה מערוף תערה על סססל־הנאשמים מיקי
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 32 | שבץ 9 9 3 31113 לרות׳ מאוזן: )1הפוגת המאמן במישחק הכדורסל; )5ספר של אהדת מגד; )10 מספיק; )11 ברח; )13 מטבע יפאני; )14 מילת המעטר״ ) 15 גבול, קצה; )16 כלי עבודה
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 33 | א ו בכלל החיים תענוגות ת א אוהבים * אף במלואה, תתבצע לא אולי המלאכה האריה יניח את ידיו כשאצבעותיו תענוגות האכילה בפרט. ידיים אופייניות ההסתגלות המהירה והיכולת
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 34 | הבחור? שארה שר איוגוו יש אשה אחת -נ מ אס לי לכתוב גלי שמות -שלצורך העניין נקרא לה ״טובה״. למה טובה! מפני שהיא ידועה בכך שהיא טובת״לב, רגישה ומתח שבת בזולת,
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 35 | נו ח הנווט! נוה כמציאות רינוני רון )101 *אני שיוכח• 7ו/ 7 בחתונה שלהם, בעוד שלושה חודשים, הם יהיו זוג עוצר״נשימה. יפים־יפים. יש להם גם שמות יפים: ציפור ועמית.
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 36 | וילמה פרוסט בתה־ 84ע מדה עבעלה העיוור על קבר בוה, עורן הדי אד נ!רוסט שהת אבד (למטה)1 .וזיא לא דעה שהוא בגדבה הוא נלכד את ^ אשר רוצים לתאר ארם חסר כל ^ מוסר
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 37 | ״אני גדול ה עדיה!^ (המשך מעם 1ד )27 את יום־העצמאות של מדינת־ישראל באבו־כביר בתור עצורה. המישטרה לא חקרה אותי אף פעם במשך כל הימים שהייתי עצורה. רק שעה אחרי
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 38 | מאז הפשעים, לא השמיעגהסניגורים. הם הסבירו כי חששו פן יפגע׳טיעון זה בהכחשה הטוטאלית של זהותו של הנאשם. הסניגור האמריקאי גבה־הקומה, ג׳ון גיל, הביא לפני
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 39 | תליין נידוני־נירנברג עם החבל בשער ״העולם הזה 6.6.62 תליין שרטר רמז ״להתראזת. רבות׳ ,כל אחד צריך למזח באחד הימים ו קיימות עוד בתקופת המנדאט. ב־ , 1950 אחרי
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 40 | _ מ ס לז ש: תליץ׳— . דיות גבאי, עימנואל ויצטום פליטמן שרי באופרה :1ישראלית. ה מרוויחים /1עט, ומתאמ]ים הרבה מפסיד שיעורים בבית־הספר, וכל הזמן אני מתוח. הבימה
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 41 | (המשך מעמוד )9 ארצה של יהודי צפון־אפריקה, וכך הצליח גם לקרבם למפד״ל. לקראת הבחירות לכנסת ה־ 10 פרש אהרון אבו־חצירה מהמפד״ל. זו היתה הפעם הראשונה שהנושא העדתי
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 42 | תסביר פאלי יהוד• וערבי מדברים א*1לית יש יותר מדי חלומות על קולנוע ישראלי טוב, ופחות מדי סרטים העוברים טוב מול עינינו. אני לא יודעת למה, אבל משהו בורח להם, וגם
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 43 | מאה חמש עשרה מילים על ברווז אחד בתל אביב יש למעלה מ־ 30 מסעדות סיניות, אבל ״ברווז הזהב״ יש רק אחד. בתפריט שלנו תמצא כמאה מנות מעניינות, אבל המנה המעניינת ביותר
העולם הזה - גליון 2643 - 27 באפריל 1988 - עמוד 44 | מיסשר 2643 דוגמנית צמרת, איש־ביטחון בכיר, פרופסור 1ודע, שר ואנשי עסקים כולם נפלו קורבן למת חז ה הגאונית שנה 52 המחיר 5.00 שקל חדש (כולל מע״מ) ב רוריה (ברי) מ ״
חזרה לתחילת העמוד