גליון 2644

העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 1 | י״ז באייר תשמ״ח4.5.1988 , מיססר 2644 המחיר 5.00 שקל חדש (כולל
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 3 | \זי ב ח בי ם הצד השני שד המטבע על המחיר הישראלי של ההתקומ מות בשטחים הכבושים (״תשקיף׳/ העולם הז ה 6.4.88 והלאה). באחרונה אני פותח את העולם הזה כל שבוע דבר
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 4 | בזי ב ח בי ם • 1ג לי עורך ״מעריב״ ,עידו דיסנצ׳יק, נעלב מקטע שהופיע אצלנו לפגי שבועיים במדור אד שים דווח שם על קסע בעדותו של אלברט אזולאי, הכוכב של מישפט.
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 5 | ג׳קנמן העלה אתפלדלמ טו ס לסנן את מועמדי המחנה הרוצים להיבחר לכנ ס ת ולהבין את ההסדרים עם חוגים וקבוצות נוטפות במיפלגר״ לקראת קביעת רשימת המועמדים. הקמת הוועדה
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 6 | שפורסמו על־ידי דוברי צה״ל לאחר-מכן. • היה צורך להצדיק את רציחתו של אחד מבני הכפר, כנראה חף מכל פשע, שנורה ״בשעה שניסה לברוח״, אף שלא איים על חייו של שום חייל.
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 7 | מבואות הכפר, כדי להגן על הזקנים והנשים מפני המתנחלים. עד כאן היתה תגובת האוב־לוסיה המקומית טיבעית לגמרי, הגנתית באופייה, ואינה מביעה שוס ״תוקפנות״ או
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 8 | במד עגז העם אץ נ קו דו ת לי שראל יש רצון לברוח מ! המציאות דכל מקום. רמיגרש הספורט. לאולם שר תחרות פיזמתי השבוע הראשון של השנה ה־ 41 של המדינה היה עגום למדי.
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 9 | האם זה קרה? האם גרמו המתנחלים ל מילוו מוו־ אזר חי ם? חילחחת-אחים ף* וח רעה מהלכת אימים בארץ: הרוח הרעה 1של מילחמת־אחים. מבהילים אותנו ברברים האיומים העלולים
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 10 | גן ריעיו־חניה חינם לקונים בחודש
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 11 | ס 1ף העוד הגיע לפני שבוע היתה לי התגלות. בשעה 2בלילה העפתי מבט מבעד לחלון הפונה לים, וקפאתי. לאורך שפת־הים, מצפון דרומה, התגלגל ענן גדול של עשן. לרגע חשבתי
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 12 | פיתרודהפראים של דן הזהות על מוניות שלא עוצרות לתימניות סגן־השר עדי אמוראי, שהכריז שלא יכלל בכנסת הבאה, טס בסוף־השבוע לארצות־הברית. אמוראי נסע, במיסגרת הבונדס,
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 13 | | | 1ך | 11 * 171 7רעייתו של הפרופסור מיכאל סלע, העוסקת כיום בגיוס״כספים עבור התיזמורת 11 #1 / 11 1111 הפילהרמונית, הופתעה כאשר ישבה בחבר ת ידידי ם במיסעדה,
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 14 | זה נגמר. גם בשביו האשה חינה שישבה לטי השונה ושהאוץ כולה ׳ עקבה אחו להטוט התרגום שלה. היא סיפרה על כן־ לשרה לייבוביץ שאני מתאימה ויכולה לעמוד במשימה. התחלתי
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 15 | ציון צפריר, ה עול ם הז ה בתיה בווסט בראשית המישנט(מימין, ל טי השונטת ח תו. באמצע: מארק אוקונוו רציתי להגן ער הניצולים!״ לי, בדיוק איד שהדברים נאמרו? אני צריכה
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 16 | ההם או מ די ם...נגה הן בו ח רו ת ...מהד!מ או מ די ם ...ה ה הן ^! 1־ג;־!ח 2 ...זה ה ציון צפריר, ה עול ם ה?ה עזר : 1318**1 ׳ 31311 רו ביו : 3תי ש 3ו אד ב * ץ:
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 17 | םאוחוים ה ה הן אומרות מההםא 1מ ר 1ם מ ה הן או מ רו ת ...חההא ב תי ה 3ו־ ק: 13 צי ט רין: ובים מרגישים שוומן ..שיו־אהבה בשום ״!(לים גסות עושות 1ו הוא
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 18 | צבי טל, העולם הזה ציפי מנשה, עהולם הזה ״נכוושאה /7 77״ /#ד הם שאח,ואני ; 777//״החש,שה״ת׳ 77ה״טן!״ ₪ששים עניין* אני 1א השתנית , ,נשעה באותה הטרנטה! ״ע•
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 19 | בעצרת שקראה ״די לכיבוש״ .ההזדהות הפוליטית והאמירה הברורה כיורים ובוכים, מעשה חריג בעולם הבידור הישראלי, חריג עוד יותר כשמדובר בזמרת צעירה בראשית הקאריירה. היא
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 20 | הכה את המומזזה שם המישחק ( טיילת, תל־אביב, ארצות-וזס־ית) -כולם משחקים כאן מישחקים של חתול ועכבר. הניגוד עם הגיגורה, שניהם עם החוק, ומעל הכל, הגימאי״תסריטאי
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 21 | זה ...תם זה...תם זה...תם זה...תם זה ...תם זה...תם זה...תם זה1...גם זה...תם וה״1.גם ז ולתפארת *ייויזי• יייז ייי •• י *יייי*• ייייייי*יי 1 יי-. בר־מיצווה. סיפרנו
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 22 | עוו־ר־ו־ין שהוא גם בעדיו של סקוטק אופנתי שרה יוגב מסרב ת לחשוף את גירה * סיבה למסיבה לדוגמן ירד בן 22 מחפש מרכה ך|| |1| 1ך |1י 1ך שנבחרה לנסיכת־היופי, חזרה
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 23 | | ד י | 11| 1 17111אחת מהבחורות היפות ב־ \ 111 | #1 \ 1 1 11 תל״אביב, עבדה כמלצרית ונה שעברה ונעלמה מחיי־הלילה. כעת היא משמשת כמזכירתו של אורן ז׳ורבין, בנו של
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 24 | קשרעין 177 לשחקנית ליאורה גרוסמן לעולם לא משעמם. או שיש לה תפקיד בסרט, או שיש למישהו תפקיד בחיים שלה. ככה זה היה כשהיא הופיעה בסרט אידח עירית, ובמקביל היה לה
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 25 | ו 1מו ק 1 1 ב ־זנ ס ב ־ פו ר פלדר סינוו עצוב בט״רח אמרתי לכם כבר שאי־אפשר לדעת מאיפה יבואו הסיפורים. הקטע הבא יכול היה לקרות גם לכם. אני רק מקווה שאילו זה היה
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 26 | מנגד אמנות בצר הפוליטיקה קיבלתי מיכתב מאת הד״ר הארווי זאכס, הביוגראף של ארתורו טוסקאניני, ואני מביא אותו כאן בתרגום מאנגלית, השפה שבה נכתב. נדמה לי שיש בו
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 27 | ומי זוכר כיום את דבריו של אחד, דויד בן גוריון שמו, שכתב אחרי שראה את ריקוד הקבצנים בהצגת הדיבוק, במוסקבה שנת , 1923 כי ״אני הלום, נרעש, לא יודע נפשי,״ וכי ישב
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 28 | 0 11 7 1 ^ 1 7 א׳ ענמלן חמה רקדיססל ה 1א התפגק הוא בן ,27 רווק, מתעסק בשיווק, 1.73 מסר, רומאנטי, ולדבריה ״נאה מאוד, אני חושב, עם ראש פתוח לדמיו־טין *.הוא
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 29 | במרעה חינוך הדחתה מו ה ד בעיקבות הא שמזת ער זיוף גליון־ציונים והעדפה פוליטית בנזיברז, בוטל מיכרז של מנהל בית־הספר התיכון אילנה אלון לא בכל יום נחשד מנהל
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 30 | בו סימון מושת. מפיצים עריה שמושת, נאיר! היא מעדינה ן נשים ער אבדיס. זה רא גנון, היא אומות, ומסבירה את הכר .אני וא וזוגית!, רקדנית־בטן ברי סימון .לחתונה אין
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 31 | אני חושבת שהשמועות המרושעות האלו צצו מקינאה, כי אני מפורסמת, וזהו, כנראה, מחיר־ההצלחה. שמעתי סיפורים על הרבה נשים מפורסמות שהן לסביות. אני אשה רצינית מאוד,
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 32 | ..א1ילאלס בי ת!״ תלחית מוגשת 1ס *>.ר י א?11־ ט אייר ^ עיראקים גקאהיר 7 1 ! 1¥1 1 1 7 1מלחיית־עץ ענקית, המתנשאת לגונה 4.80 1111111 7 / 1מטר ושקוטרה הוא 1.50
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 33 | החיים אחר השקיעה אחרי הימים הטובים של׳ רפי נלסון, חוגגים האילתים אצל ג׳קסון. ואילתי אחד אמר לי :״המלך מת, יחי המלח״ כי בחוף של ג׳קסון, שבין טאבה לבין חוף־
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 34 | הורוסהוס להיות מלבנית או מרובעת. לפעמים תהיה צורת האצבעות מיו חדת או שיימצא קו יוצא-דופן למזל גדי. ידיו של הגדי אינן מונחות בשקט ובחוסר תנועה. הציפורניים הן על
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 35 | _ ..כמו לוליין!״ (המשך מעמוד ) 15 זהות. כך שאני יודעת מה הם רוצים לומר. כדי לשוות להם מראה אינט־לגנטי יותר אני מוסיפה מילים, משנה קצת את סדר המישפט, והנה הפכתי
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 36 | להתנוסם סנו לסערה בצמרת ציון צפריר, העול הז ה ף* עיתונות כינו אותה -אשה ^ מפורסמת״ ,״אשה ידועה״ .במיב־תב שכתב סגן־מפקד המישמר האזרחי לשעבר, דן ברעם, כונתה•
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 37 | אבל תמי עזרה לנהג להעמיס חבילות שוקולד בתא־המיסען של מכוניתו של המפקד. לוי נהג ללון בבית־המלון בית־דניאל שבזיכרון־יעקב, וכך גם תמי. הוא היה לן שם ושולח את
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 38 | אתח\ נזאתיגאלל בי ב הקשרם שביו אום פחסט ליגלום חקירת המישטרה בעניין התאבדותו של עורך־הדין אדם סרוסט הסתיימה אחרי גביית עדויות מכל המעורבים בפרשה. הנאמן שמונה
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 39 | זה קווה בפעם הואשונה: עווו־דין מתנוון להחתים את עמיתיו ער עצומה להדחת פוקליט־מחח בהזדמנויות שונות .״הוא (ורטן־ — א.א ).פגע בי אישית, מתוך נבזות, בכוונה להרתיע
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 40 | — נקמות אישתו**** אלוף ד.ו>ך בין הטיטות (המשך מעמזר )7 העלמת ראיות לגבי הרג ילדה ערביה). .פעמיים לפח 1ת יורה המאבטח חמם אלחב׳ ממן האירוע במרכז הכפר ביתא ) 1(
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 41 | מונולוג של שרה מ״מון, אשתו של האלוף (מיל ) ^ יך זה קרה? העניין הגיע ל- בית־המישפט ביום החמישי, וביום השישי פתחתי עיתונים — חשכו עיני: דישה אחרונות! מעריב!
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 42 | 71X1X1X1. ף* ליל־שבת אמורה היתה להיות * משודרת בטלוויזיה, בתוכנית הבידור ממני. הופעתה של שלישייה סאטירית חסרת־שם בשני קטעים מתוכניתה איך זה שבד באמת. ההופעה לא
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 43 | עם שפע של טיולים ובילויים, הנאות ומטעמים. אתרי נופש חופשה באתר מרפא בילוי בוינה מכונית שכורה ליום, חצי פנסיון 21 יום, לינה וארוחת בוקר 4ימים, לינה וארוחת בוקר
העולם הזה - גליון 2644 - 4 במאי 1988 - עמוד 44 | הפרשה הסודות שעמדה במרכז הרכילות
חזרה לתחילת העמוד