גליון 2649

העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 1 | כ״ג בסיון תשמ״ח8.6.1988 , -י דל . *ייזי? 0 1 מיסשר 2649 שגה 52 המחיר 5.00 שקל חדש (כולל מע״ניז 111 | אחרי ה״מיעעפט״ מצהיר קור!! 1ולדהיים ¥ באזני העו & סהיה
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 2 | הבנק או ת ה בי תי ת ( 3אואאו1£8/א 0אן ו ל טו ס חידו שים ט כנו לוגי ם שיחסכו לך ומן וטירחה. והחידוש האחרון: סלבנק מקוון שרות ה מוצג לראשונה בישראל ומאפשר לך
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 3 | בזי ב ח בי ם ההדחה הגורלית על עיוות עיקרי-הדת(״הנדון׳ /העולם הזה .)25.5.88 כאדם מאמין, אם כי לא דתי, אני מתחבט זה שנים בשאלה הקיומית והגורלית — מה קרה לנו,
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 4 | בזי ב ח בי ם ת פ קי די של השוטר הוא כפוי־טובה. אם הוא נבשל בפיענוח פשעים, יורד עליו זעם הציבור. שום חברה אינה יכולה לתפקד בלי מישטרה יעילה״ ואם הוא להוט יותר
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 5 | הנ ד11 אין כסף לבריאות. לחיווך. ל ס עד. אבלש כסף. איפה הוא? 1119 הולד הכסף? ** ערכת״הבריאות מתמוטטת ברעש גדול. מינו ועדה. הוו* /-עדה בדקה. הוועדה הציעה כל מיני
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 6 | 111 ו י9^ 1׳ ב מר ע ה העם פסק־ ה דין זה רק אי שר מה ש הי ה ידוע ממילא: ורדהיים ידע. ולדהיים שיקר. ולדהיים ל א ביצע. אחרי חירון־השואה, כשעשוע קל ביום־הזיכרון,
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 7 | ציון צפריר1 , -ואש נוות של עז -אוולין עמר מירושלים הסבירה שסירחון הנבלה הוא כריח הכיבוש. הזניקו את הסוסים לתוך הקהל. שישה נעצרו והוכו. שני צלמי־עיתונות הוכו
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 8 | כך חגג עם שות־הבויאות בימ הפסטיבל הגדול. עכשיו שוו הריו יולי נודרמן את החשבון הראשונים בעולם. אך בכל העולם רכשו מזמן ניסיון רב בשטח השתלות־כבד, והחולים
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 9 | י. י ז בגז ד עגז דוני אדם סכין ל עוג ה הנ אשמת סיפרה כי הסכין בארנקה היה עכור עוגות. השופטת שרה גרות ביקשה מהנאשמת שושנה ברזילי לקום על רגליה. אשה שחרחורת
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 10 | ק־דין בתביעה שהגישו אריה בוכוולד ושותפו, מתי ששוו, נגד ״בנק מימון וסחר״, המחייב את הבנק לשלם להם 750 אלך דולר בגץ עיסקת-מכירה חוזרת של מניות, שלא בוצעה, עשוי
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 11 | 1__ 833 משום־מה אני מרבה לחשוב באחרונה על הילדה הבראזילית. אשה בראזילית טוענת כי ילדתה נחטפה ממנה ונמכרה לזוג ישראלי. הזוג הישראלי טוען כי הילדה החטופה אינה זו
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 12 | מה עו שה מנטה נ 1רבחדרג דו ש ת מונו ת רבנים? ומה מ שו תף ל בי ת־כנ ס ת ולבית־חולים? מרדכי השר־בלי־תיק (״מוטה״) גור התמקם, לפי שעה, בלישכת שר־הפנים. גור, בעל
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 13 | 1 \ 1ל ך 1ד 11171 כהפגנה של כל תנועות־המחאה, שהתקיימה ביום־השבת בתל־אביב, השתתפו \ ו | 1 11 1141 111 גם הדוקטור נורית גרץ, אשתו של הסופר־העיתונאי עמוס קינן,
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 14 | סיפורו של!( *01ן־דור ששרת באיש־סגילואים בסגחנווז־הפליטים ברצועת־עזה: סגה קורה באמנת האינתיפאדה סדות רא ^ פגנות המוניות, ידויי אבנים, 1 1הפעלת מיטעני־צד והשלכת
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 15 | אחת קורה שמאלצים נהג־משאית להעמיס על משאיתו את המחסום, או מפנים צמיג בוער ללב פרדס. מחיילים שמעתי שהיו אף מיקרים שבהם הוכנסו צמיגים בוערים לחצי רות־הבתים או
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 16 | בועזעברוו, אינטלקטואל צבו, שסיפח ,,החשבון הואומיי, יצא זה עתה לאוו, מסבו עד עברו כאיש לחי״ ונחסיד הכנענים, על מוצא מישמזתו ה״שורשית״ וער השקכותיו לגב הודים
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 17 | רים, ולא יהודים. עוד לפני־כן הרגשתי, כרוב חבריי, שההיסטוריה של היהודים בתפוצות היא דבר זר לנו. אנחנו בני־הארץ. זו מולדתנו, זו הארץ שלנו, בלי כל קשר לגולה
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 18 | ״אני רואה את העול בשחור!״ (המשך מעמוד )17 האינטלקטואלים הערביים, שהם המובילים, יוצרים יותר ויותר בעברית. לפעמים נדמה שהם יותר ישראלים מהיהודים. • נניח שהערבים
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 19 | גיל זה בכמה ימים, אולם מכיוון שכבר עברה יותר משנה מאז שניתן התסקיר האחרון לגביו, אני מבקשת שבית־המישפט ייעתר לכך.״ הואשם ״ שלא ראה להשת חרר ה שו פטתנ אל צ ה
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 20 | טיול וזזיסול בקניה תשוקות באפריקה (דיזנגוף, תל־אביב, בריטניה{ -סרט יצה ועקד, המבוסס וגל פרשה אמיתית שהסעירה את המושבה הבריטית ויה ב־ . 1942 בן הולל ומדושש, של
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 21 | הרואה את הנורר ידי1 ז ה ...וגסזה...וגם תסתת השסע זרקו אותה לזבל, הנבלות. אבל היא תצא משם ותיילל להם ליד הדלת כל הלילה. ניקמת החתולים. החדשות האחרונות מניו־יורק
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 22 | מידשטיין מבטיח להפתיע מי ד מי אסטר1לוגים וקוראי כף־יד אסנוחלוגים על הדשא מסיבת יום־ההולדת של דליה גל, היחצנית, שנערכה בביתה ברמת־הש־רון, התקיימה עד השעות
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 23 | | 1ןיךעלהךך 1ל | (מימין) ואלונה פרידמן, 1|# 1-1 11 / 1 1שתי הדוגמניות היש ראליות הזוכות להצלחה הרבה ביותר בחו״ל, ברגע ה־ ,25 ידיד של בן־זוגה לחיים, אילן יצחק.
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 24 | לנטייה הישואלית להתלבש ללא נל יו מנוונת, ובושלנות, יש גם השנעה חיובית ^ מו הרובה בצה״ל, מתחלקים ^ הגברים הישראליים, בענייני בגדים, לשלושה: אלגנטיים, ספורטיביים
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 25 | ח ך | 1י ח אפודה לבנה ממשי, רקומוז בחרוזים, בגוונים ירוקים ויי 11 11 שחורים והדפסים המזבירים את שנות ה 40-העליזות, חולצת״כותנה, ג׳קס אפור מפישתן ומכנסיים
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 26 | ממורחמתחתלחרמות אח׳טיה: קריאה ראשונד! 1הטח, טזך מראיינת את אמיל חביבי מ3אל /סיפרו ״אח&יה״ בתרגומו של אנם1ן שמאס בהוצאת עם #ונד — ״מדוע לא כתבת עד היום
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 27 | בו. אני מכיר בחולשות העבודה הספרותית שלי. אני יודע שאם אתאמץ אוכל להשתחרר מן החולשות האלה אבל מתוך עצלנות ועיקשות שהם הגיבנת שלי אני לא משנה. משאיר את העניין
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 28 | # 4 X 1 1 4 4 4* * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ( 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4ו 4 # !* 4 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4י < 14 4 * 4 4 <> 444 4 4 4
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 29 | ״הקיבוץ טוב לילדי ולזקן• .אבללאלצעירים ! כל יום זהה לחלוטין לזה שקדם לו ולזה שיבוא בעיקבותיו. לא רואים כל שינוי. בכל זאת עדיין היה לי קשה להחליט. בית לא עוזבים
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 30 | ** לי(מזל) סרוסי(סקרש) נשפטה ^ 1על י מעשה מגונה שלא בכפייה. שלוש שוטרות התלוננו כי מלי עשתה מעשה מגונה בגופן. המישפט התנהל במשך שנתיים וחצי וכשניתן פסק־הרין,
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 31 | לא אמרו לי. בלה ויינשטוק שאלה אותי אם אני יודעת מדוע הגעתי אליה ושאלה אם הייתי כבר במקום הזה. עניתי שאני לא מכירה את המקום הזה ולא נחקרתי מעולם. היא הסבירה לי
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 32 | שבץ 0 3 9 1 9 9 1 3 לרות׳ מאתן: )1סרט של איגגמר ברגמן )5 :שם קבוצת כדורגל באירופה)10 : שירה (ח) )11 :מן השבטים שלא עברו את הירדן; )13 עולה על פני השטח; )14 עזח
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 33 | מרים בנימי!• מז ל ה חוד ש: תאומים איו למצוא • משנה את מיקצועך פעמים רבות. • שונא להיות בפיקוח אחרים. • חסר מנוחה. • חייב לנוח אחרי שאתה ממצה את הא נרגיה שלן. •
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 34 | ו לו חי מקלל, מ*דך ומתחר מן ״החרמנות הטוטלית היא אמא של שמואל וילוז׳ני.״ פתיחה גרועה? הזדמנות לכתוב על ויונים במדור המתיימר לעסוק בתרבות? סטנד־אפ קומדי הוא
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 35 | י האינתיפאדה (המשך מעמיר ) 15 אל־בורג׳ .בחדשות הלילה הודיעו ברדיו שהצעיר נהרג אחרי שכוח־צה״ל פתח באש, כשנקלע למצב שבו נשקפה סכנה לחיי הכוח, עקב התקהלות התושבים
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 36 | השובטת קבעה שדויד בוס הוא מומחה למעקב .,מישנטנים טוענים שגם היא עקפה אח הבעיות בבסק־דינה רומא -ניו־יורק ה פי ל ה את ולדה, בחודשי הריונה הראשונים, ברומא, בריגיט
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 37 | ארז קידר המשיך לספר למיכל בן־חורין על ״ג׳יימס בונד הציוני נכון, וברגע שהחלטנו כי הוא נכון עלינו לפעול על פיו״. ולאבשה אמר :״אני אדאג לשיקומך המלא. אתה יכול
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 38 | — חופשה מאגף האיקסים. (המשך מעמוד )37 סביר להניח שהייתי הופך אחד מאלו־פי־ישראל בטניס.״ בשערי 7.30 בבוקר, היתה חררה עדיין עיר־רפאים. אך ברחוב צררי, מתחת לחלון
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 39 | האם וצחה דננו על עברה האנטי־לאומי? האם מאסה בעיסוקה בזנות? האם וצחה רהוביח לאביה שהיא קיימת? האם מאסה סתם בחייה? בנו אף הם את ביתם בכפר. הסבתא, ריבקה בת ה־ ,80
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 40 | 0 1 1 1 1 1 1 רא ממהר אתם כטח זוכרים שסיפרתי לכם לפני כמה חורשים שהשחקן־המפיק יהודה ברקן עומד להינשא לחברתו נילי פלד שהיא דוגמנית ידועה. השניים כבר חיים ביחד
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 41 | דינונ׳1/־11 לא הרפחחות לערב אחד מאז הרומאן שלה עם איתן מסורי, היתה אנבל טמיר לבד. היא כבר התייאשה מכל הגברים שהכירה, והחליטה שהיא לעולם לא תתפשר, שעריף להיות
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 42 | _ יגאלקו הו ל ך. שבוע אחו ביושם דינו חתנה המת עריה, הגיבה אנסה לינוביץ(למטה, עם בתה ומה) על ונח באוזני דפנה נו ק ס נטה מחפשת אותר!״ אמרו לי ״היא הגיעה לזמן קצר
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 43 | מפעם לפעם מגיע לי אזהרה: משרד הבריאות קובע כי — העישון מדק לבריאות שווה כל מחיה קשר בו א ל & שו ת׳ מפעם לפעם אני מרשה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנט למשל. אני מדליק
העולם הזה - גליון 2649 - 8 ביוני 1988 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד