גליון 2650

העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 1 | ל׳ בסידן תשמ׳׳ח15.6.1988 , רוסידדה קונסאלס ואמריקו ואסקונסאלס מיסטר שנה 52 המחיר 5.00 שקל חדש (כולל מע״פל) תצלומים בלעדיים מבר אזיל: התינוקת וחורח
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 2 | לרשע גס נאחזת 500 גרם. טמיר כהן(יעקבסק) למהקפהאלדין ס/״ססו טריז בי קפה אלדין ארה באריזת ואקום השומרת על טריות הקפה בעת פתיחתו, בפי שהיה בעת
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 3 | כ תב ת השער הקדמי: מי ב ח בי ם חמאה זתותחים על חלקו של תקציב״הביטחון בתוצר הלאומי(״לאן הולך הכסף״ ,״הנדון״, העולם הזה .)8.6.88 אורי אבנרי מנתח, כדרכו, בבהירות,
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 4 | נזיבחבי ם (המשך מעמוד )3 הוא הוסיף ,״שמניסיון של שנים הגעתי למסקנה שכאשר מתחשבים בתוצאות החיוביות של בדיקה גרפולוגית בעת קבלת עובד לעבודה, אין הדבר מבטיח תמיד
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 5 | מ׳ מ פ קד כיום ע ד צה ל? לא הרמטכ״ל, אלא אחרון הטוראים ך ¥ם ישראל ראה זאת בטלוויזיה. דחפור הרס בית ערבי ברצועת־עזה. למען יראו וייראו. הדחפור עבד בשיטתיות,
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 6 | בנזרעגז העם האם ישראל בוער ת? כסז תסיר, סתדקח הווימח: ם י התחיל? בינתיים פורצות הלהבות משגי עברי הקו הירוק, החרל מלהיות ירוק. בתורת היהדות ובתורת האיסלאם כאחת
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 7 | שאירח את הוועידה הקודמת, דיבר בנימה של התפטרות, כמי שמשלים עם תסריט שבו הפך כמעט ניצב. ואילו במרכז הוועידה עמד יאסר ערפאת. הוא שנאם, הוא שתבע, אליו עלו־לרגל,
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 8 | אומהת . תמונות אלתי אם היה למישהו ספק באהבה ובחום שהעניקה רוסילדה קת־סאלס לבתה התינוקת, ברונה, באות תמונות אלה ומוכיחות את ההיפך. יחד עם צוות-הטלוויזיה הברי טי
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 9 | תצלומים אלה מתפרסמים כאן בראשונה. הם מראים את הוויה הטיבע״ם של בוונה־קוול״ן בבואזיל, לפני שהתינוקת נחטפה מהם, לדבריהם כשהיא בתון עגלת־תינוק, ובצד ניצבת נדנדה,
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 10 | ד מו ק ר טיז צי ה סניפדגוו־הנובודה? יוסי תונו, ראש מועצת קריית־מלאכי, פנה לשימעון פרס ולעוזי ברעם, מזכ״ל תגועת־העבודה, וביקש לשנות את שיסת־הבחירות במחוזות של
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 11 | אינ היתה זאת הרגשה מוזרה. איני יכול לתאר אותה. עמדתי בבית־הקברות היהודי הישן של העיירה בקום בגרמניה. נותרו בו רק חצי־תריסר קברות שניתנו לזיהוי. שאר השטח מכוסה
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 12 | 1 בתחרויות־הגולף הבינלאומיות, שנערכו בקיסריה, היו כמה הפתעות וקוריוזים. אבא אכן, שהיה אמור להיות אורח־הכבוד, לא הגיע, אך טילפן פלאטו־שרון זוכה בהצרחה בטבריה!
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 13 | איתן ואת חברתו נתי ישיא הרב לאו. דודו דותן הינחה באחרונה את יזם האשה בפיקוד־ה־דרום. בין החיילות ונשות־הקצי־נים באולם ישב אלוף־הפיקוד, איציק מרדכי. באמצע הופעתו
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 14 | עכשיו בחודר עד ס/ס 50 הנחה בבזרעגז דרכי אדם מה קרה למיכאל? כן.המסו עכשיו לוורח כי עכשיו מו ר ח מכירת ענק מדהימה: לבחירתכם: מערכות ישיבה,מערכות סלון.
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 15 | א 10-10-1מטד! המשיח! ה״ל והשב״כ לא היו מופתעים ו י על״ידי האינתיפאדה, אילו קראו מודעה קטנה, שהופיעה בידיעות אחרונות בספטמבר 987נ, חודשיים לפני פרוץ ההתקוממות.
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 16 | או־טו־טו מטלפן המשי ח!י (המשך מעמוד ) 15 בחיזויים של האר״י. הראשון, בסוף חמש שעות של היום השישי, מתכוון לשנת 5708 לספירה היהורית (1000 שנים ליום 41.7 ,שנים
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 17 | נציב מס־ההננסה, איו ובינוביץ, מינו מיפרגת, הקים חידה חדשה המאפשות טיפול בנישומים מסו״טים בר כיסוח ציבור ממשי. אנשי היחידה הזאת קיברו ממנו אישוו וצא־דופן
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 18 | כמו בספר המפורסם (למעלה, בג־רסתו הקול1וע*ת) ,התרחשה בס, פ ר,ה הלאומוית דראמה מסעירה: נזיר גנב ספרים עתיקים שאין להם תחליף, השחית ספרים וזייף אותם ש ם שוו ד •
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 19 | ונדיר שנידלדל מנכסיו אחרי שנתכבד במגע־ידו של פודה. תלש | דפ>ם ^ יש לא חשד ברפאל גרשום \ 1פודה. הוא היה חביב, חברותי, בעל קסם אישי וחן רב, ידע להחניף למנהליו
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 20 | מאת יגאל לביב מ ש לי ם -היז ה רו ! מנהלי־חברות צפויים בקרוב להפתעות לגבי אחריותם האישית לדרך ניהול החברה. עד בר, ההשקפה הרווחת היא שמנהל, שלא ניהל היטב את
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 21 | היה רי שבוע אבר! 1111ת1 בשתיים לפנות בוקר חזרנו הביתה, הבעל ואני. ליה הבית שלנו, על המיררכה עמרה מכונית בעלת מיספר־רישוי כחול מהשטחים הכבושים ולידה שלושה
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 22 | ?זסיבת־גיוס רהנו־י ^ ברטר * !ה מע צבי ם ה־צ ר פ תיי םבחת 1גה ש ד יער בניו גיוס שרבן 41 וחברתו ג׳ודי(לצידו) בלטו בהופעתם הפשוטה על רקע האורחים האלגנטיים והשתדלו
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 23 | 4לה בחברת אמה ה מיכל (משמאל). 4ה של לוליטה לפי־ קה. מיכל, הנשואה לאיש־העטקים הצרפתי איוו ביז׳ו, מדהימה ביופיה. הזוג הטרי יעל בנין ופטריק בומנדיל יוצאים
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 24 | בנעם הראשונה מרבו שרמה צח ער חייו הברטיים וגירושיו ^ מכנה המשותף של אילנית, ( 1טוביה צפיר, גלי עטרי, יזהר כהן, ששי קשת, בועז שרעבי, ספי ריבלין, אילנה אביטל,
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 25 | אי לוי ת: ..התחתנת איתה דל! 13 שלא תצטדו והתגייס וצבא!״ לצח, שועל ותיק בשוק־הבידור, אין רבר רע על אף אחר, גם כשיש לו סיבה טובה לכך. כמו במיקרה של סביון צבר,
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 26 | חגי ת 770 שמעון ישראלי לזכר שבוע ד!0ם ר בזמן האחרון אני רואה את אשתי מסתובבת לי בבית במצב רוח מלחמתי. ״נו, מה קן רה אני צועק — והיא פורצת בקול אימים: ״ה;לר לא
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 27 | נשלחים לא רק אנשים שנידונו על־ידי המישטר למאסר באשמת פשעים שונים שיוחסו להם, אלא גם כאלה שהוגלו ממקומות מושבם מסיבות שונות. עקב תנאי החיים הקשים השוררים באיזור
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 28 | שם *שבנו וגם נ סנו סערת רגשות (דיזנגוף, תל־אביב, אוסטרליה) -השם העברי שנבחר לסרט (במקור שמו: גאות גבוהה) הוא הטעיה מפורשת, לפחות עד כמה שהדבר נוגע לסיגנון
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 29 | שבת של פבשבוח מה שספרד וגויה עשו ליגאל תומרקין בראש אפשר לראות בתערוכה מיוחדה במינה שתיפתח בימים הקרובים במיסד — גלריה לאמנות חזותית. בתערוכה — שבת של מכשפות —
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 30 | 0111101110 01010101 סרטים וירדים נורא הסתקרנתי השבוע. לאן נעלם שר־החוץ שימעון פרם? זה כמה ימים שלא שמעתי עליו ולא ראיתי אותו באירוע כלשהו, והיו הרבה כאלה. אז
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 31 | דינונין רון > 31״ל, אשתו והרכילות גם בחיפה יש סיפורים, ואנשים מרכלים, אלא שלפעמים זה לוקח יותר זמן עד שזה מגיע לתל־אביב. הסיפור הקשור במנכ״ל חברת צים, מתי
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 32 | ^ | 9 #העו^ס ה1ה 7/ 4#ו לרות׳ דן בן־אמוץ אומר שמי שמסתכל על כל חתיכה ברחוב, דופק את האוטו. ההזרים של רותי נאה !שחרחורת ידידים לא חסרים לה, ל־(.)61/88 קשר רציני
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 33 | הורו ט חוס מילחמה או מאסון מסוג אחר -פיגעי״טבע, כדוגמת רעידות-אדמה או אסון אחר ב- מרי ם קנה-מידה רציני. בנימיני לא תמיד קל לפרש את המפה, והאפ שרויות במיקרים
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 34 | בחודשים יוני ויולי קונים בקו-אופ; ממלאים את טופס ההגרלה הנמצא בקופה, מכניסים לתיבת ההגרלה ומתכוננים להמראה! כל קונה שירכוש מוצרים מעל 50ש׳׳ח באחד מסניפי קו-אופ
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 35 | הקאו״וה של נוויח שניט, ט־קליטת־המחח החושה, התחילה נאשו טוו היויות באודם בית־המישנט. היא נשכבה על הארץ. הפוקליטה השניה נפצעה ך* אחד הבקרים ישבו שלוש ^ פרקליטות
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 36 | מונו לוג סני בן .74 נולדתי ב־ ,1914 עוד בזמן התורכים בארץ. אני כמעט זוכר אותם. הם עזבו כשהייתי בן שלוש. גרתי אז בבית־גן. עזבתי את המקום בגיל ,5 אני נראה שמור
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 37 | לחתום? לא יודע. הבחורים האלה שיכ־נעו אותי — לא יודע איך — שמוב־טחות להם תרומות מחדל. אלה אנשי- בוהמה: אחד פסל, השני צייר... אני, לתומי, סמכתי עליהם. בהתחלה חתם
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 38 | וה הם אומרים...מה הן אומר1ת...חה הם א!מחם...מח הן *ווג7ד5ת...חה 1 עבד אל־והאב דראושה: וסף |.,טומ ן לפיד: הפרום׳ אור*אל ר״כפן: ״ נלילאתביא ,,מתנחל אינו ינוד
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 39 | £אומר...,חח תן אומרות...חה הם א01 ריט...הה הן א וחדות...מרו הטא! ניצה עופירא־ליבא: צבי לי דסק:, י על ש1י: .,דיירת המצליחה לעבוו ״הגבר צויר לסמור ״נ:מו שגבו
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 40 | נעמי ילדה את בתה בטרם מלאו לה .16 אחרי הלידה פנתה לעזרת לישכת הרווחה בעיריית תל־אביב, וזו העניקה לה סיוע מישפטי בתביעת האבהות נגד אבי הילדה. עד שמלאו לילדה
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 41 | —י חשבון־נפש (המשך מעמוד )37 להקיש מעצמי אל גיבורי הספרות. קראתי את דון־קישוט... ברגעים שאני נשאר לבד־לבד — החברים הטובים שלי אמנם אומרים לי: ״אתה נהדר אני לא
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 42 | בבזרעגז חיפה ילדים משחקים בעופרת באיזור סו ס תי בקריית־חייס שסד מחנה צבאי נטוש. הכניסה חופשית והתחסושת סתגדגרת בשבילים. דלג; ברגמן ₪ מחנה אדמיראלט נחשב מאז
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 43 | אדי מור סרט הצילום המפותח ביותר
העולם הזה - גליון 2650 - 15 ביוני 1988 - עמוד 44 | ל׳ בסיון תשמ״ח15.6.1988 , מיססר 2650 המחיר 5.00 שקל חדש >כולל ם ע׳׳מ< דוב רמיה מדבר לראשונה מ פר ש ת ואום* משה ד*! לפרשת הסירוב לשרת
חזרה לתחילת העמוד