גליון 2652

העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 1 | י״ד בתמוז תשמ״ח29.6.1988 , עכשיו רציני! איד נית ל ה
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 2 | ^ 011€70 11111]1]₪להגל׳
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 3 | בזי ב ח בי ם ציונות אכזרית על החלטת הממשלה לתעל את יהודי ברית־המועצות, המבקשים להגר ממנה, ארצה (״הסירובניקים החד שים׳ /העולם הזה .)22.6.88 היה זה זאב
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 4 | נזי ב ח בי ס (הסשך ם עם וד )3 אומרת ״לא כולל מע״נד, כאילו מע״מ זה אינו כסף- . מע״מ זה כסף ועוד איך( 15*.ממחיר הקרן למי ששכח עובדה זאת) .אז כאשר מציעים לילה
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 5 | 1 1 1־ 1־ 1 1 העוקר הגו־ול* 1חע 1ף. עכשיו היו שלי־כפייה ציתות אכזרית משלת־ישראל קיבלה החלטה שיש בה הודאה באשמה נוראה. היא הודתה קבל עם ועולם שהיא שיקרה במשך
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 6 | לפתע זה נהיה רוגיני. הסכנה של הפעלת גאזים נגד האוכלוסיה הישראלית ב עור ף היא פפשית. איך זה פו על? איך אפ שר להתגונן? מי אחראי? שרה ליבוביץ חיפשה את התשובות.
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 7 | להתקפה כימית סימנים נוספים. האוויר יתמלא בארים, בנוזל, או בתערובת של שניהם. יישמעו קולות־נפץ עמומים וחלשים של פצצות או טילים. חיות־בית קטנות וציפורים ימותו
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 8 | יייי מיייי 4444 4 * 4+44444 גאז׳ יסודי, נחשב גם כן למקום די בטוח. • בעלי־חיים ביתיים יוחזקו בחדרים אטומים. • יש לאגור מים בכלים הסגורים הרמטית, ולעטוף
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 9 | הוא איבו עין ואצבשת בהתנוצצות של מיטען־חבלה שנשלח לו לב״חת. ענשיו חיבו בסאם אבו־שויו (מימין בתמונה) מיסמו מה3נני, שבו בוטאה לואשונה בצווה חרמשמעית נכונות אש״ו
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 10 | נתונים על מוסדות כלכליים של המפד״ל, שלא פועלים בתיאום עם המיפלגה. בין היתר שם שאקי דגש על פעילותו של יצחק יגר, יושב־ראש מועצת־המנהלים של בנק הס־זרוז׳ שמשמש גם
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 11 | אילו היה אבא אבן בריטי, היתה מרגרט תאצ׳ר ממליצה לפני הוד מלכותה למנות אותו בלורד לימי־חייו. לורד איבן אוף הרצליה, למשל. ישראל אינה אנגליה. בישראל נופל אדם
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 12 | ומי לא באה? כרת־השימחה! מיבחני־השתייה שד יצחק מודעי כל כנסת והבח־ג שלה. נשיא־המדינה, חיים הר* צוג, נראה נרגש, כשסיפר השבוע על גיסו אבא אבן, שהודח מרשימת
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 13 | אבוחציוא1 חגג ברמלה את הבר״מיצווה של שני בניו, יעקב ויצחק, שביניהם מפרידה שנה. החגיגה הפבה להי־לולה מארוקאית, שבה הורמו בני־המיצווה על הכתפיים, יחד עם אביהם
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 14 | בסק־הדין הסע!־ את המדינה.מ שתקו אותו הואשם ב״זילות בית־המישפט.,, הוא מוביע כאן במלואו. שקול את הדברים והסק בעצמו את המסקנות מעסיס בסקי־הדין שעוררו בזמן האחרון
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 15 | סוף־אשפה וירי באותו מקום על־ירי הנאשם, שעמד ליד המשאית. אין בדבריו של יחיא, על־כך שפני המנוח היו לעבר המשאית, כדי לשלול את האפשרות שקליע שנורה על־ידי הנאשם
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 16 | ר; ר־ט אומדים...מה הן אוסרות...מה הס <יוומר, ט...מה הן *ו 5מדות.״מה ציון צפריר, העולם הזה ״גאל מוסיוזון: ח״ם ס־־ ל ב: אלי קולס: ,הנונתוח ! אני ..הכ-וסומ עד
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 17 | יזז לז מז סססססססמ ם אומו מר הן אומרות ...מה הם אומדים ...נזה ה! *וונזר 1ו...1הוו ה^ רמי ארמה: ..בית־בונו ה בן דחיות מוקד עלייה דו ג ר !,, עונת״הכדורגל
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 18 | נונסי־נכסים: מאת •גאלל בי ב ניגוד עניינים הרייכמנים חתמו חווה לבו״ח עיר״ח רושלי קבועים, שיבטיחו לרייכמנים החזר ההלוואה והריבית, בתוספת רווח נאה. הם קיבלו גם
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 19 | מגר שי ם לקוגו\״ 0 ב שיטת ״בנה ביתך״ ב״עיד הווילות״ רא שורלציוו הצטרף למאות המגשימים את חלומם בעיר הווילות. נוכח הדרישה למגרשים מצד הציבור, החליטה הנהלת חברת
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 20 | ^ 1״ 1ג £י1־ 113ג א 1 ס ז רי וגז £ 5 0 5 1 5 5צ ס1׳11־ 5 £5ח 6ג<ט 101:60511/6 £ 0 9 1 1 5 5 - 1 3 0 9 0 3 9 6 00111:565 £01 0 1 :6 1 9 0 5 £ )3 £61:1:131:7 5 £
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 21 | עצות חינם בופה ?11*0 במוצאי־השבת לקח הנעל את שני הילדים לתערוכת 40 שנות המדינה. הילדים שמחו לנסוע עם אבא שלהם. הבעל שמח לבלות כמה שעות עם הילדים ואני שמחתי
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 22 | 8וסקריסם ל שמרה מ 1זוג אחד שתרם * מסיבה מישפחתית בעיר־הפועוים * וחוגגים קפואים של סרט חם בימים אלה נמצא תיאטרון חזית. מיסודו של מוטי, בחרב, בתהליר הפיכתו
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 23 | _ ייי | 11ך ל 1111ך *1בתם של חבר־הכנסת זלמן שובל ואשתו קנה לבית מאיר, | 4י* #21111 /עובדת בצמוד למוטי בהרב והיא ביו מייסדיו של התיאט־ ]ן. חלק גכבד מהערב היא
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 24 | ילד טלפאת טרסיקאים בוודאי שמעתם על הרומאן בין יהודה סלקוביץ, הבעלים של חברת פפק 1שפשטה את הרגל, והיחצנית הלי ספן, החיה בנפרד מבעלה אלון ספן. זה כלום לעומת
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 25 | אי צי ק 1חב הי1 משה מן, המנכ׳׳ל הפורש של בנק ם פחות. פרש מהבנק כשבידו מיליון שקל פיצויים. אבל אין הוא היחיד במישפחת מן שאירע לו שינוי בחייו. למן יש בן, איציק
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 26 | שמעון ישראלי חשמל, מים ...הצטבר לי חוב בסוף בשבילשכר דירה, ליא היה לי עד שלקחו ליאת החדר ...ומאז אני גר ברחוב. נסיתי להשיג עבודה. אין. עובד יום פיה, יום במקום
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 27 | 933393 £־יי. קניון וחניון. חיפה איבדה עוד אחד מאתרי־התיירות המעטים שנותרו בה — אולי את הים־תיכוני שבהם. ואוכלוסייתה הערבית איבדה את הסיכוי הפשוט וההגיוני ביותר
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 28 | וא הפת הוא השוכב פו הספהשר הפסיבו־אנאויטיקן ₪ווינל, נ• אס האיש 707,777מ 7/נבח. חרך >7*7/¥ 7077 773 שוש להתאים ^73777^ 7/ ,0 0*7117/ 7^/7/7 ^ אשד! ,אמנם, רצתה
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 29 | מות האהובים עליה. כוחו של הבית נובע לא ממרחביו האינסופיים או מחפציו היקרים, אלא מתחושת החופש שהוא מעניק. דחוק מהילדים ף* ילכוד מביך טמון ביסוד תורתו * 1של פלד.
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 30 | גזגתגגך קפה בגדד־טכסס קפה בגדד (דיזנגוף ,1תל־אביב, גרמניה־דובר אנגלית) -סרט על קסמים, שהוא בעצמי מעשה־קסמים. כל התפקידים בסרט הם בהחלט לא״שיגרתיים ומודרכים
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 31 | דר יולי נודלמן כעבור חודש, כאשר לא התקבלה כל תגובה מהפרופ׳ משה סולובייצ׳יק, כתב ישראל שדה תיזכורת ראשונה למנכ״ל, ובה ביקש לענות לשאלה: ״מה נעשה בעניין חקירת
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 32 | ?6שי! 11117 ה עו & ס הי ה לחת׳ נעמי נאה מהצפון היא נחמדה, אוהבת לצחוק, נאה, שחרחורת (״מסתכלים אחריי ברחוב״), גובה 1.62 מטר, אקדמאית(מדעי־הרוח וספרנות) ,בת ,38
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 33 | פנטזיה מאז ומתמיד הדרתי את רגלי מהמקום הקרוי התערוכה. אולי בשל הססגוניות המוגזמת, המנגלים ממול, הגלגלים ושאר המיפלצות ההולכות ומתגבהות. אז מה לעשות ומטה חגיגות
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 34 | הורוסחוס דים בנימי!, מז ל החוד ש: מאנשים אוהבים, אן מה שגרוע יותר -זה מראה על אנשים העלולים להתאכזר אליה, פיסית או רוחנית. כל המפה נמצאת בחסותו של כוכב פלוטו,
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 35 | בבזדעגז אסירים הח״ם כ ^יוו ק האם נענש האסיר בגלל אישום בעבירה דמר 1ת שהשופט זיבה אותו? מסי עילדוד ₪ בחודש מרס היה אמור האסיר אריה אורן לעמוד לפני
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 36 | ב 11נ 1ל 1גנטל לי־ מי־ אן נטל 1 בוודאי, היינו דתיים. עד עצם היום הזה, כשאני בת ,48 אני עדייו שומרת על כשרות. זה לא רע, לגבי מישהי מודרנית כמוני. בעלי, סטיב, בא
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 37 | בדיוק אז התחלתי עסק של שיווק סוודרים. ביקשתי מאהרון לבוא למיש־רדי, כדי לברך על העסק. הוא בא, למרות סדר יומו העמוס. שאלתי אותו :״אשתך רזה או שמנה?״ הוא ענה לי
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 38 | בנזרעגז (המשך מעמוד )35 כדי שתהיה לסוהר סיבה טובה להכות, אומר אורן. לטענתו ההכאות באגף הן דבר שבשיגרה, ומנהל בית־הסוהר אינו שולט במצב. לפני חודש הגיש אורן שתי
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 39 | אני ראיתי במערכות־היחסים שלי עם גברים — לא היו לי הרבה, אבל היו לי סיפורים עמוקים, ארוכים — מעין נישואין. אמנם, לקובי היתה הדירה שלו ברחוב שרת, אבל מי חיכתה לו
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 40 | הי אדא חזו ה בתשובה לון ובאחד דבילוייה בתל־אביב הכירה ארן ישראלי והתאהבה בו. לוואן־אריק, שטילפן מארצות־הב־רית, לבשר לה על בואו לישראל כדי להתהתן איתה, הודיעה
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 41 | נאשר התייאשה מהגבוים, שקרה הודית גבאי לנתק את המגע עם העולם החילוני. בינתיים ניתקה וק את המגע עם ואן־אויק. הוא בנה נמו תינוק הצבא נתן ל ביטחון והראש שלי השתנה
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 42 | זה רא קווה בכל יום: דבר תועבה בנוסח בתב־האישום העד־הכוכב במישפט אמור להיות מישל חדד, החוקר של חווה יערי. חדד הוא עתה חוקר פרטי, והוא עבד למען גוף דתי, שהכריז
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 43 | עם כל קני ה של סרט צילום פו ג׳׳ חו^ £0ק ט 3תקבל חינ ם אלבו ם ת מונו ת מיו ח ד (לבחיר תך 5ת מונו ת שער שונות). פו ג׳׳ ח * ח £ק ט 5סרט הצילום היפני, שפ רץק די מ
העולם הזה - גליון 2652 - 29 ביוני 1988 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד