גליון 2658

העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 1 | כ״ז באג תשמ׳׳ח10.8.1988 , שנה 52 המחיר 5.00 :שקלים (בולל מע״מ< ,באילת 4.35 :שקלים מנהיג הוד אמריקאי מאשים: מישרד־הפנים והרס מו1עים את הצלת יהודי אתיופיה שחייה
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 2 | • חי ךומיוחד ! 0)17X1711 שעון צליל ה בעיצוב חד שני - עד ל עו מ ק 130מ טו בתוה בו ב ה מובן; זבוב• ת ״ קוי סטל ״ או פ טי ת; ת אוי בון ב פו ל; פלדת אל־חלד ע ם
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 3 | מותהשל האופציה בזיבחבים איש־השנוז תשמח על מועמד לאיש״השנה תשמ״ח, שזהותו תיחשף בראשית החודש הבא, בגליון ראש״השנה של העולם הזה. כמובן, יצחק רבץ, שלא קרא את
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 4 | (המשך מעמ1ר )3 לעצמי להעיר למרחלת. מה פתאום היא מבקשת להעניק לתמי בן־עמי, בזכות המיספר הרב של כותרות שיצרה בשנה האחרונה בעיתונות העברית, את פרס פוליצר? הלא
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 5 | חקירה נגד גור מינויים חדשים בסוכנות דובר-המישטרה אישר את קיומה של חקירה המתנהלת נגד אפריים גור, מועמד מיפלגת־העבודה לכנסת, על חשד של זיופים בבחירות
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 6 | אורי אסרי: )ו ציה ך* במים־־בלילד! אומרים: השבוע מתה האופציה הירדנית. ( 1חכמים־כיום אומרים: האופציה הירדנית לא היתה קיימת מעולם. חבמים־בין־הערביים אומרים: יתכן
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 7 | :וווו תחזיר את הגדה לאש״ף, לא לו. הוא ויתר גם על הקונפדרציה. קודם כל צריכה לקום המדינה הפלסטינית, ורק אחר־כך אפשר לדון על טיב יחסיה עם ירדן. אין זו טאקטיקה
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 8 | בנז רעגז הפצירו בשעתו במפ״ם להצטרף לממ־שלת־האחדות־הלאומית. ר״ץ הכחישה זאת בזעם. מפ״ם גם טענה כי ההסכם חושף את ״פרצופה האמיתי״ של ר״ץ, המוכנה להוסיף קולות
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 9 | התוכנית להנוזה ער מדינה ברסטינית ודו: ו7ינצע של העציו המינהל? הצעה שר בהבסוו הוד? פרובוקציה של שוות הביטחון? מה האמת? חוווסית הסודית ^ אם נפל אהוד יערי בפח
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 10 | אופציה־שמופציה ב עלו ת עיו״ם גדולות, בהירות ויפות דרו שו ת לוגילומי־פוים, לליווי מווגרי־אופטיקה. 1א לפנות אישית לוגילומי־מיבחן אל מישרדוו, ביו די ,10.8.88 ,החל
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 11 | ל ע 1נ 1ז 17 הנורמות משתנות מיום ליום במדינה הזאת. עכשיו זה הגיע למזג־האוויר. מספרים לנו כי ״מחר ישררו תנאי מזג־אוויר רגילים לעונה זו. בשפלת החוף — 32 מעלות.״
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 12 | קישרי־מישפחה בין עיתונים שיעור מאלף נזמלצר_* על החטא. שנש! ואשתו החביתיות של דוקאקיס המיליארדר הבריטי־היהו־די רוברט מקסוול קנה שליש מהאימפריה העיתונאית של
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 13 | ניסים גאון דואג למי קופחים, בני עדות־המיזרח, אבל בסטייל: גאון הסיס כמה מידידיו, במטוסו הפרטי, מניו־יורק לפלורידד, שם התקיימו דיונים על השאלה כיצד לקדם את בני
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 14 | י רו ה • אתמול טילפנת לג׳סי ג׳קסון, ואתם עומדים להיפגש בסון! החודש ולהכריז על ״הפסקת־אש״ .עכשיו, כשהרוחות נרגעות, מדוע הכרזת מילחמה על ג׳קסון? אני מאמין שיש
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 15 | .נן, אני באמת מדבו וחו מו .,אני מודע לכך. והו נוח וגס חולשה...״ מהצהרותיך בעניינו, או מחלק מהן? תמכתי בתחילה במועמדותו של אל גור לנשיאות. מכיוון שמועמדותו ירדה
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 16 | הנודסן מסי ר שר המדינה יוצא בנז ר ע\ז דרכי חיים מי שקל כבד 0היא טוענת שחייה הפכו 1לגיהינום אחרי שתמונה 8מסויימת הופיעה בעי־ | תון שומרי־המישקל. עודד דכטמן ₪
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 17 | דגירחמת־שיחווו ב..גועצה לשיווק אותו. היא שגה אזיקים על ידיו. המגדלים, הקבלנים, המייצרים והאורזים. היחסים בין הפרדסן׳ למועצה תמוהים, כאילו נלקחו מימי העבדות.
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 18 | בגזרעגז דרכי אדם טרמפיסטים עילוי ם ״מה שקורה לבריאות ולביטחון קורה גם לאמנות. אומרת אילה באר, הציירת שמתבודדת בבנימינה מיכל בן־מדי₪ / בבנימינה, בבית קטן המוקף
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 19 | כו י בארר החשט״ז במרץ 1987 שר התעשיהוהמסחר 26 מרץ 1987 , מר יעקב מלץ( מבקר ה מ דינ ה, י רו ש לי ם נכב די מבקר ה מ די נ ה, ה נ דון: חיפה כי מי ק לי ם בע״ מ _ מר
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 20 | 3>> 7י ן * אשר השמיע ח״כ מתי פלד את ^ הדברים מעל דוכן הכנסת, ערב סיום המושב האחרון, התקשו השומעים להאמץ. זה לא היה מפליא, כי גם פלד עצמו התקשה תחילה להאמין,
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 21 | במירעגז (המשך מעמוד ) 18 באמנות לדלות־החומר, היא המעידה על דלות־רוחה של האמנות עצמה...״ מעולם לא ניסתה אילה להיכנס לתוך מישחק יחסי־הציבור, שנראה כיום תנאי
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 22 | החת !:נטויות מטופפות בחורות ומועדון המחדש נעוריו ים !,ושמאל על החול כל־כך חם במישור־החוף שכבר אין לאן לברוח. סילבאן שלום, יועץ־ התיקשורת של השר יצחק מודעי, מצא
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 23 | \ י 1ןןדךיוד ־ ךןוךיך 1ל הבראזילית עשתה שינוי משמעותי בתיס־ 1 1 . 1 / 1 1 1 1 1 111 11 רוקתה, וכעת, בהופעתה החדשה, היא נר י אית נשית יותר. בניגוד להופעות
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 24 | מה לובשים בני הטינש־עשוה כשהם יוצאים בקיץ בהמוניהם לבלות בדיסקוטקים של תל־אביב? גם נוח*, ג שכס־ !קאולט אוהוה רונית סאיג ( )17 מנתניה, פעם ראשונה י 0 \ 18 רונית
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 25 | 11ן | ל 1ך 1ף | 1ך | סימני־ההיכר של להקות־הרוק בבל מה שקשור בלבוש הם הבגדים 11 111 1ההדוקים. מיננסיים הדוקים מטריקו, בלבן עם נקודות שחורות, ומעליהם זרוקה
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 26 | נתן זר ? 3 ^ 10ט 0 1 0 , 0 אנחר, מדוע זה כך? נרש 1ם שחם 11 לנ1ר ברמין: סיפורה של ירחת* השאלה אם אמנם עוד תיתכן טראגריה בנוסח זו של יוון העתיקה או של המאות ה־
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 27 | את תמצית אישיותך. הלא איצני מכחיש שאפשר לכתוב כמו לצין, אגל תוקף אני את הפיקציה, כאילו עושים זאת בעוד שעושים דבר שונה לחלוטין. הנני טוען שאמנם ניתן לחיות במתח
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 28 | 5מ 81״ז ^ 3 *? 7ח יזיי י י ין ,,האם התחייבת רבניהם .,בידינו ושימה של ם םם.. 7צריכים לשלוח אותם מה ל א מו ומה ל אד׳ מסוובוח־גט ועגונות!׳׳ לבדיקה אצל פסיכיאטר!״
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 29 | יוסף ברק, חד שות .,לא, אץ 3ר ס ״הביקוש הגדול ביותר ..בציבור ש עוינות לביטול מיקדמות המס!״ בעולם הוא לז בני סד מושרשת כלפי צבי גור!״ הספר הראשון של העיתונאי בני
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 30 | ו 0ו >01ו 1<.גי 3 1 1 0ו ^ 8 8ו מ 11 דם נכסף להשיג דבר־מה: עבודה, חברה כלשהי, כסף או כל דבר שחשיבותו רבה בעיניו, וכאשר הוא אינו מצליח להשיג את רצונו, חוסר
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 31 | שקטים שקטים כל מיני בחורים צעירים־יותר וצעירים־פחות שואלים אותי אם לסגנית־מלכת־היופי של השנה הזאת, גלית אהרוני, יש חבר, ותמיד אני עונה שאני לא יודעת. היא כל־כך
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 32 | בווסת היהלומים תקבל שישה מיליון דולו שגריר ארצות־הברית בישראל. תומס פיקרינג, ביקר במיפעלי ים־ המלח. יו׳ר חברת־הגג של המיפעלים, כים־קדם לישראל. רפי איתן, קיווה
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 33 | עוד שבוע עבר •דיי | יי 4יי ן י 7 7 1 ^ 1ן 1ם אמא שלי אמרה שהיא לא זוכרת חום כזה נורא. אמרתי לה שכל שנה היא אומרת אותו דבר, ושהחום השנה בכלל לא נורא. חמש דקות
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 34 | פ 11־זדר=מ הכל בגלל עומם־החום, שזיקני־צסת כבר לא זוכרים כמוהו — כי הם לא זוכרים כלום, אן? פעם אחת. כן, אז איפה היינו? אה, החום. אז מי יש לו כוח לקרוא דברים
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 35 | הורוסקופ (המשך מעמוד )30 בעלת הבעה. קצה האצבע דמוי מרית. אדם זה יהפוך כל דבר לאמנותי, אך יותר מכל יתאים לו להיות זמר, נואם, שחקן או פולי טיקאי. אצבע כזו מראה
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 36 | האם יש תנקיו ראשה רק מפני שהיא אשתו של איש .חרתו0ן_ סוניה ו... לא בארץ ולא בחרל ך* ידיעה על ניסיון־ההתנקשות \ 1בחייו של ג׳ורג׳ שולץ, שר־החוץ האמריקאי, במהלך
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 37 | חשוב? האם היא יכולה לפתח קארייוה עצמאית? תחושה של חשיבות. היא מרגישה שצריכים אותה. הדבר נעשה בדרך־כלל אחרי שהילדים כבר גדלו, ועול־המישפחה ירד מעל כתפיה. הבעל
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 38 | 0 1:6190 51:0)3601:5 5 5 0 )1 7 1:61:1 :1 3 1 :7 3 0 )1 1:61:105 0 0 01:5 6 5 , £1:010 0 £ 1 3 8א £ 00111565 5011001 £051:1:31133 . 31ס ס 1 :0£6551ק £ 0 9 1 1
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 39 | הרבה כסף הושקע בגוררות חדישות ויעילות סמל חיפה. הן עומדות דוממות. מדו ע? רוו! ברגמן בילה ׳ 01 שלם על הגוררות סמל חיפה ער נמל־חיפה. מוקדם בבוקר. \4/יום שבת.
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 40 | — :דוך קישוט> (המשך מעמ 1ד 07 אחת בפרדס מגלה לי מי הפרדסן. אם הוא אדם ישר, שאוהב לעבוד ולהתאמץ, הפרדס שלו גומל לו על כך ומתמלא בפרי. ״פרדסן־של־שבת, שאינו אוהב
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 41 | להכרה לאומית במעשיו — דיבוק ממש. הוא תובע אישור מראש שלו לכל מודעה, המיועדת לפירסום לרגל חנוכת עיר חדשה ביהודה ושומרון, עיירה, שכונה. אם יגלה כי אותיות שמו
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 42 | / 7וו ^ 4ע | 9 /הווו 05ה1ה 2658 לרות׳ שאלו חזן אס חזן חייב להיות נשוי, והוא ענה :״מאוד־מאוד רצוי. נן־אדם לא נשוי לא יודע מה זה צרות, וחזן צריך לבכות. רווק לא
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 43 | מרס הבאולינג ראשל״צ, ז׳בוטינסקי טרפ ת, ל הז מנו ת9668557/8/9
העולם הזה - גליון 2658 - 10 באוגוסט 1988 - עמוד 44 | כ״ז סו ב תשמ״ח10.8.1988 , החורגת של מוטקה קדר, מספרת
חזרה לתחילת העמוד